Kolm süžee keerdkäiku Estri raamatus

Piibel on Jumala Sõna. Ja suurepärane kirjandusteos. Pühakiri on täis põnevaid lugusid, intriige ja olulisi tegelasi.

Kuid just Estri raamatu süžeepöörded kuuluvad Piibli suurimate kirjanduslike võidukäikude hulka. Lõppude lõpuks on Estri raamatu lugu Puurimi, juudi kalendri ühe kõige pidulikuma püha, aluslugu. Igal aastal loetakse kogu maailmas sünagoogides ette Estri raamatut. Kogukonna liikmed karjuvad “buu” või teevad kõristitega lärmi, et summutada Haamani nimi, kui see tekstis esineb.

Teiste selle püha tavade hulka kuuluvad kostüümidesse riietumine, Puurimi ajalool põhinevate näidendite lavastamine, vaestele kingituste tegemine ja hamentascheni-nimeliste küpsiste söömine. Kahtlemata on Puurimi veetluse üheks aspektiks põnev pinge. Süžeega tuttavatel on lihtne mööda panna kõigist intriigidest ja süžeepööretest. Seega vaatleme selles artiklis Estri raamatu kolme peamist arengut ja näitame, mida need Jumala iseloomu kohta paljastavad.

Tutvustame Haamanit (buu!)

Estri raamatu esimestes peatükkides tundus, et Haamanil läheb päris hästi. Kui ta esmakordselt Estri raamatu kolmandas peatükis esineb, siis sai ta just ametikõrgendust. Kuningas asetas ta kõigist “vürstidest” kõrgemale. Selles salmis kasutatud heebrea keelne sõna, on tõlgitud “vürstid”, שרים (sarim). See termin ei viita kuninglikust perekonnast pärit inimestele, kuigi on selle analoog eesti  keeles. Mõiste “sarim” viitab pigem inimestele, kes on võimupositsioonil. Selle sõna muud võimalikud tõlked on “ametnikud”, “pealikud”, “korrapidajad” või “juhid” [1].

Lühidalt öeldes tegi kuningas Haamanist oma impeeriumi võimsaima mehe. Haaman oli kuninga enda järel teine mees ​​[2]. Seepärast kummardasid kõik sulased tema ees, välja arvatud Mordokai. Tema kummardamisest keeldumine vihastas Haamanit sedavõrd, et „Haaman pidas plaani hävitada kõik juudid, kes olid kogu Ahasverose kuningriigis, kogu Mordokai rahva” (Ester 3:6). Arvestades Haamani kõrget positsiooni ja kuninga toetust, tundus tema vandenõu edu olevat kindel. Kuid Jumalal olid teised plaanid.

1. Haaman tervitab Mordokaid

Õnn hakkas Haamani käest libisema kuuendas peatükis. Just äsja rõõmustas ta oma võimu ja soovi üle Mordokai tappa. Kui aga Haaman tuli kuninga õukonda, et paluda Mordokai ülespoomist, juhtus midagi ootamatut. Kui ta sisenes, küsis kuningas temalt, kuidas ta peaks premeerima inimest, keda ta soovib austada. Haaman oletas oma uhkuses, et kuningas räägib temast. Ta oli ju suurvisiir.

Seetõttu kirjeldas Haaman enesekindlalt, mida ta tahab: pange talle selga kuninglik rüü, pange ta hobuse selga, asetage kroon pähe ja viige ta läbi linnaväljaku (Ester 6:8-9). Kuid Jumal muutis kogu stsenaariumi ümber. Haamani rutakas ettepanek sai tagasilöögi. Kuningas ütles talle:

„Tõtta, võta kuub ja hobune,  nagu sa oled öelnud, ja tee nõnda juut Mordokaiga, kes istub kuninga  väravas! Ära jäta midagi tegemata kõigest sellest, mis sa oled  öelnud!” (Ester 6:10).

See, mida Haman oma auks mõtles, tuli kasuks Mordokaile, mehele, keda ta põlgas. Sel ööl ei saanud kuningas magada, nii et sulane luges talle meelespeetavate sündmuste kirja. Kõigest, mida sulane lugeda suutis, luges ta välja selle, kuidas Mordokai atentaadi avastas ja kuninga elu päästis. Jumal töötas selgelt selle sündmuse läbi, et Haamanit noomida ja Mordokaid ülendada. Haaman sai vihjest aru. Pärast Mordokai austamist kiirustas ta oma majja, olles kurb ja pea kinnikatnud(Ester 6:12). Ta mõistis, et tema plaan oli hukule määratud. Kui ta jätkab katseid tappa meest, keda kuningas austas, on ta suures hädas.

2. Haaman poodi tema enda võllapuu külge

Haamani olukord halvenes pärast teist õhtusööki, mille võõrustajaks oli Esther. Sellel peol paljastas Esther oma juudi päritolu – ta ütles, et on pärit rahva seas, kelle Haman kavatses hävitada. Ta ütles: “Sest meie, mina ja mu rahvas, oleme müüdud hävitamiseks, 
tapmiseks ja hukkamiseks” (Ester 7:4). Kuningas tõusis vihasena ja läks õue. Nähes, kuidas tema plaan kokku kukkus, langes Haaman meeleheitesse. Ta lähenes Estrile, et armu paluda, ja kukkus voodile, millel ta lamas. Vanas Lähis-Idas lamasid inimesed lõuna ajal sageli diivanil.

Seetõttu langes Haaman tõenäoliselt Estri jalge ette ja suudles neid, paludes andestust [3]. Tema meeleheitlik käitumine näitab, kui dramaatiliselt on asjad tema vastu pöördunud. Nagu üks kommentaator kirjutab: „Iroonia seisneb selles, et Haaman, kes nõudis, et Mordokai tema ees kummardaks, langes juudi naise Estri jalge ette” [4]. Kui kuningas tagasi tuli, pani Haamani poos teda mõtlema, et Haaman ründab tema naist. Seega oli Haamani teisel teol negatiivsed tagajärjed.

Üks eunuhh ütles kuningale, et Haaman oli valmistanud võllapuu spetsiaalselt Mordokai jaoks. Kuningas, kes oli just kuulnud, kuidas Mordokai ta elu päästis, otsustas Haamani saatuse. „Ja Haaman poodi puusse, mille ta Mordokai jaoks oli lasknud valmistada; siis lahtus kuninga viha.” (Ester 7:10). Hetkega hävitati Haaman tänu tema enda kavalusele. Tema lõpp on väga irooniline. Haamani raev ja vihkamine olid nii tugevad, et ta lõi hukkamisvahendi, kuid see oli loodud Mordokai jaoks. Kuid Jumala poolt määratud süžeepöördes poodi sinna Mordokai asemel Haaman ise. Isegi katse poolehoidu saavutada töötas tema vastu, tehes kuninga veelgi vihasemaks. Taas muutis Jumal käsikirja oma rahva kasuks.

3. Mordokaile antud Haamani positsioon

Pärast Haamani kõrvaldamist probleem püsis. Juudi rahva hävitamise määrus oli juba välja antud. Õnneks jätkas Jumal Iisraeli eest seismist. Kuningas andis Haamani varanduse Estrile. Ta kinkis Mordokaile ka pitserisõrmuse, mis oli varem Haamanile kuulunud. Sisuliselt sai Mordokai sama kõrge positsiooni, mille sai Haaman raamatu alguses ehk teise koha kuninga järel (Ester 10:3).

Iroonia süveneb. Mordokai kasutas sama pitsersõrmust, millega Haaman kõik juudid surma mõistis. Seekord aga lubas dekreet Jumala valitud rahval end kaitsta. Isegi selle teise dekreedi keel oli esimese dekreedi keele peegelpilt. Haamani kiri käskis impeeriumil „hävitada, tappa ja hukata kõik juudid” (Ester 3:13). Mordokai kiri oli peaaegu vastupidine, käskides juudi rahval “hävitada, tappa ja hukata” kõik, kes neid ründavad (Ester 8:11). Esimene määrus tekitas juudi rahvas kurbust, teine ​​aga juubeldamist ja rõõmu (Ester 4:3; 8:16-17). Kui Iisrael enda eest kätte maksis, sai kogu Pärsia teada, et parem on mitte jamada nendega, keda Jumal on õnnistanud.

Mordokai ise oli kõrgelt hinnatud ja kuulus mees. Tema positsioon tagas, et juudi rahval oli nüüd hääl Pärsia impeeriumi kõrgeimal tasemel. Ta kehtestas ka Puurimi püha, et iga põlvkond mäletaks, kuidas Jumal päästis oma rahva. See süžee viimane pööre viib Estri raamatu lõppu. Mordokai, Haamani viha esmane sihtmärk, oli edukas kunagi Haamanile kuulunud auastmes. Selle, mida Haaman kavatses selleks, et Iisraeli hävitada, muutis Jumal Iisraelile õnnistuseks.

Miks on Estri raamatus sellised süžeepöörded?

Estri loo kaudu näeme Jumala Sõna tegevuses. Moosese raamatus ütles Jumal Aabrahamile: „Ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, panen vande alla selle, kes sind neab, ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal!” (1. Moosese 12:3). Kõik need kolm lubadust täitusid Estri raamatus. Estri julgus tasus end ära – ta päästis ennast ja oma rahvast. Estrit toetanud Mordokai kogus kuulsust. Vastupidi, Haaman, tema pojad ja kõik, kes tema poolele kogunesid, said neetud. Kõik, kes püüavad needa seda, mida Jumal on otsustanud õnnistada, ebaõnnestuvad lõpuks.

Mõnes mõttes on Estri lugu sarnane Bileami looga, kelle Baalak palkas iisraellasi needma. Kuigi Baalak plaanis Iisraeli kahjustada, ei lubanud Jumal tal seda teha. Issand ise rääkis Bileamiga ja ütles talle, mida öelda. Vastupidiselt Baalaki plaanidele õnnistas Bileam lõpuks Iisraeli – see on veel üks süžee pöördepunkt. Nagu Bileam selgitas: „Kuidas ma võiksin needa, keda Jumal ei nea? Ja kuidas ma võiksin sajatada, keda Issand ei sajata?” (4.Moosese 23:8). Nii Haaman kui Bileam tahtsid juudi rahvast needa. Igal juhul muutis Jumal stsenaariumi ja õnnistas oma rahvast.

Järeldus

Lõpuks mängivad Puurimi sündmused olulist rolli Jumala tõotuses õnnistada Iisraeli kaudu kõiki maa rahvaid. Kui Haaman oleks õnnestunud, poleks Jeesust, juudi Messiat, sündinud. Nagu Ester, riskis ka Jeesus oma eluga oma rahva pärast. Tõesti, see Aabrahami Poeg on õnnistanud kõiki rahvaid. Estri raamatus kaitseb Jumal suveräänselt oma rahvast ja teeb teed Messiale. Need süžee keerdkäigud veenavad meid, et ükski inimene ega võim ei suuda Jumala plaani peatada.

[1] William Lee Holladay ja Ludwig Köhler, Vana Testamendi kokkuvõtlik heebrea ja aramea leksikon: Ludwig Koehleri ​​ja Walter Baumgartneri leksikaalse töö põhjal, 12. korr. näit. 1991, kordustrükk. (Leiden: Brill, 2000), 354.
[2] Mervin Breneman, Ezra, Nehemia, Esther, The New American Commentary, v. 10 (Nashville, TN: Broadman & Holman Publishers, 1993), 326.
[3] Sealsamas, 350.
[4] Ibid.

Allikas – Chosenpeople.com

Allikas: https://ieshua.org/tri-syuzhetnyh-povorota-v-knige-esfir.htm

Inimene ei saa hävitada seda, mida Jumal on lubanud kaitsta: kolm õppetundi Estri raamatust

Me võime Estri raamatust õppida palju õppetunde, mis tugevdavad meie osadust Issandaga. Lubage mul soovitada neist vaid kolme: .....

Haaman, Heroodes, Hitler ja Hamas

Mis on neil kolmel inimesel ja ühel terroriorganisatsioonil ühist peale selle, et kõik need sõnad algavad h-tähega? H-täht .....

Rõõmusse hüppamine… mitte üks, vaid kaks kuud õnne…

Ole õnnelik, see on Adar! Ole õnnelik, see on Adar! Sünagoogides kogu maailmas tähistati Rosh Chodesh Adar I .....

Miks peab jüngerlus olema suunatud apaatia vastu?

Pealkirja arvestades säilitab raamat "The Great Dechurching" ("Suur kogudusest taganemine")üllatavalt optimistliku tooni. Autorite Jim Davise ja Michael Grahami .....

Õnnelik adari kuu

Õnn ei tule sinu juurde, see tuleb sinu seest. Kõik tahavad olla õnnelikud; arvad, et oleme selle praegu .....

Juudi liigaasta saladus

Judaismi üks sügavamaid saladusi on sod ha’ibbur, sõna otseses mõttes "interkalatsiooni saladus" – päikese- ja kuukalendri ühitamine. Sellise .....

Võidurõõm sellest, mis alles tuleb

Estri raamatust loeme, et pärast Haamani käskkirja, et 13. adari päeval võidi impeeriumi kõikidel aladel juutide vastu üles .....

Iisraeli vastu suunatud eduka rünnaku põhjused: pimedad väravahoidjad, tummad koerad ja prohvetid

Islamistliku džihaadirühmituse Hamas ootamatu sissetung selle artikli avaldamise ajal on põhjustanud enam kui 1300 iisraellase surma, üle 3400 .....

Jeruusalemma imeline taastamine 1967. aastal

Ješua ütles: "Ja nad langevad mõõgatera läbi ja nad viiakse vangi kõigi rahvaste sekka, ja Jeruusalemm jääb paganatele .....