Kompassi leidmine

Kad-Esh MAP Ministries Toora portsjon DEVARIM (5 Moosese) 1:1-3:22

KOMPASSI LEIDMINE
“Olge vait ja teadke, et mina olen Jumal, kõrge rahvaste seas, kõrge maa peal!” Psalm 46:11

Shabbat shalom,  armsad:
Kompass on navigatsiooniline mõõteriist, mille abil saab määrata  ilmakaari. Kompassi osundusraami ringskaalale on nurgakraadides kantud  tähistus põhiilmakaartega: põhi, lõuna, ida ja lääs ja enamasti ka  vahekaartega, kagu, edel, loe, kirre. Kompassile on tavaliselt  joonistatud kompassiroos ilmakaarte nimetustega, mis tavaliselt on  lühendatud esitähtedeks: N, O, S, W. Mõnikord on selle asemel või lisaks  sellele kompassile märgitud nurgakraadid. Nurki arvestatakse alates  põhjasuunast päripäeva, nii et põhjasuunale vastab 0°, idasuunale 90°,  lõunasuunale 180° ja läänesuunale 270. 

KOMPASSIROOSI ÕIGEKS SEADMINE

1994. a pidasin heebrea juurte seminari Šveitsis. Tagasilennul koju  Iisraeli küsisin ma JHVH-lt: “Miks on nii tähtis rääkida kogudustes  heebrea juurte teemal?
Tema vastus oli: “See on elu ja surma  küsimus. Kogudus on olnud nagu roos, mis lõigati ära oma aiast (Iisraeli  väärisõlipuust) ja pandi kaheks päevaks vaasi. Kui teda kolmandal  päeval tagasi ei istutata (heebrea heade sõnumite/evangeeliumi  allikasse), siis see sureb! Üks päev on JHVH jaoks nagu 1000 aastat, nii  et oleme juba kolmandas päevas, kolmandas aastatuhandes alates J’shua  tulekust.

Heebrea Pühakiri on nagu kompass, mis  juhib tõelisele usule Messiasse. Kuid kirik/kogudus on sellesse  suhtunud kui „Vanasse Testamenti“ ja usu heebrea vundamendi puudumise  tõttu on valesti tõlgendanud ka Uut Lepingut. See on sünnitanud palju  inimeste ja deemonite õpetusi ning hulgaliselt uskkondi, kes kõik  väidavad end olevat ainuõiged. Kuna asendusteloogiat täis kristlus on  1700 aastat tagasi hüljanud kompassi (Toora), siis roos (kogudus) ei ole  ühel joonel Jumala eesmärkide ja suunaga. Peame Püha Vaimu juhtimisel  leidma kompassi – Toora, et roos (kogudus) saaks ühele joonele JHVH  lõpuaja prohvetlike eesmärkidega!

See ümberseadistamine on  vajalik igaühe jaoks, kes väidab uskuvat ühte ja ainsasse Juuda soost  Messiasse sõltumata auastmest, positsioonist või uskkonnast/  denominatsioonist.
Kogu Elohimi (Jumala) kogudusele on  antud käsk lahkuda Roomast ja pöörduda tagasi Siionisse. Lahkuda kreeka  religioonist, mille rajas keiser Constantinus ja tulla tagasi heade  sõnumite juurde, mida kuulutasid juudi apostlid 2000 aastat tagasi!

See nõuab suuri muutusi paljudes teenistustes ja meie kõigi eludes.  Tõeline muutus ja juhtimine saavad tulla ainult siis, kui me jääme  vaikseks Elohimi ees ja Tema juhib meid meeleparandusse ning  taastamisse. Kõigepealt peame leidma LÄHEDASE paiga Temaga, kus saame  kuulda asjadest, mis on kõrgemal meie igapäevase elu sekeldustestust,  religioossetest mõttemallidest ja eelarvamustest.

“Ärge  arvake, et ma olen tulnud Seadust või Prohveteid tühistama. Ma ei ole  tulnud neid tühistama, vaid täitma.Tõesti, ma ütlen teile, ükski täpp ja  ükski kriips ei kao Seadusest seni, kuni taevas ja maa püsivad, kuni  kõik, mis sündima peab, on sündinud.Seda, kes iganes nendest käskudest  ka kõige pisema tühistab ja teisi sedasama tegema õpetab, hüütakse kõige  pisemaks taevariigis. Kes aga selle järgi teeb ja õpetab, seda hüütakse  suureks taevariigis. Sest ma ütlen teile: Kui teie õigus ei ole märksa  suurem kui kirjatundjate ja variseride oma, siis te ei saa taevariiki!  Matteuse 5:17-20

KOMPASSI LEIDMINE SELLES KIIRES MAAILMAS

Me elame kiiresti liikuvas maailmas, mis ümbritseb meid rohke müraga.  Selles on palju hääli ning iseenda sees vaikse paiga leidmine õigete  otsuste tegemiseks on tõeline väljakutse. Mäletan kui olin 17 aastane,  saatis Iisraeli valitsus mu isa teadlaste esindajana Mehhiko ülikooli,  et avada seal UNAM-i robootika osakond. Üks tema üliõpilastest, kes oli  muusik ja tuntud laulja armus minusse ja mina temasse. Me olime nii  pööraselt armunud, et olin temaga abiellumise nimel valmis kodunt  põgenema. Ta oli katoliiklane ja mina juut. Ta oli valmis minuga  abielluma ning mulle Iisraeli järgnema. Mu vanemad olid väga pahased ja  kõigele lisaks oli minule tol hetkel teadmata, et see mees on  alkohoolik. Näidates üles suurt tarkust ja osavõtlikkust, korraldasid mu  vanemad reisi Tšiili, et külastada meie armsaid vanavanemaid, keda ma ei  olnud aastaid näinud. Ma otsustasin oma “põgenemisplaani” edasi lükata  ning ühinesin perega. Samal ajal andes andale aega ja rahu, et järele  mõtelda. Ma ei olnud siis veel usklik, kuid teadsin, et Jumal on “kuskil”  olemas.

Saabumine Santiagosse ja kohtumine mu armsate  vanavanematega oli emotsionaalselt ülestõstev. Ma olin nende esimene ja  väga armastatud lapselaps. Mu vanaema Susana oli alati olnud mulle  usaldusisikuks. Ta teadis kõiki mu saladusi ja ma rääkisin talle ka oma  Mehhiko kavalerist. Ta soovitas väga targalt ja taktitundeliselt, et  võtaksin kõigepealt aega olla iseendaga eraldatuses ja vaikuses, mis  võib hoida ära valede otsuste langetamise nagu näiteks abiellumine vale  mehega. Vahepeal saatis Juan Pablo (mu kavaler) mulle iga päev kirju.  Kuna tol ajal ei eksisteerinud veel internetti, siis saadeti need kirjad  tavalise aeglase postiga.

Ma võtsin kuulda vanaema  tarka nõu ja eraldusin kolmeks päevaks ühte tuppa. Olin seal vaikuses  iseendaga ilma, et miski oleks mu tähelepanu kõrvale juhtinud. Nii  vaikselt, et võisin kuulda oma südamelööke. Varsti kogesin ma enda  lähedal ligiolu, keda ma täna tunnen kui Elohimi (Jumalat). Selles  vaikuses mõistsin, et ma ei olnud üksi, vaid seal oli keegi, kes aitas  mul leida selles olukorras kompassi. Kui oma pelgupaigast väljusin, siis  teadsin, et pidin selle suhte lõpetama ja naasma koheselt Iisraeli, et  astuda kohustuslikku sõjaväeteenistusse IKJ’s (Iisraeli Kaitsejõududes).  Olin oma otsuses kindel ja shalom (rahu) tuli mu südamesse tagasi.  Jätkasin tegutsemist selles suunas ja minu määramine Iisraeli  Kaitsejõududes ühe baasi noorsõdurite juhendajaks andis kinnitust, et  olin valinud õige suuna. Õige suuna valik toimus siis, kui võtsin aja ja  lasin lahti oma enda soovidest. See on ainus viis kui tahame KUULDA JHVH  (Jumala) juhtimist. Ma ei uskunud siis veel Messiasse, kuid siiski oli  Tema kompass kohal, et mind juhtida.

ILMA KOMPASSITA TULEVAD VALED OTSUSED!

Mäletan ühte korda, kui ma ei suutnud end vaigistada, et kuulda  kompassi. Olin siis 20 aastane ja valmistusin abielluma Iisraelis.  Pulmakutsed olid laiali saadetud, tseremoonia oli tellitud Tel Avivi  suurimas sünagoogis ning minu pulmakleit säras kapis. Kuid enne pulmi  ilmnesid minu tulevase mehe juures teatud asjad, mis lülitasid sisse  häirekella.

See noormees tundus olevat väga  dogmaatiline, kontrolliv ja tugeva omanikuinstinktiga. Ma olin tõeliselt  mures ja seespidiselt rahutu. Mu ema pani seda tähele ning soovitas  pulmad ära jätta. Ma reageerisin: “Kuidas ma saan seda teha? Pulmakutsed  on laiali saadetud, pulmakleit on ostetud ja kõik on valmis.”  Ema  soovitas targalt mul selliste asjade pärast mitte muretseda ja pigem  päästa end vale mehe eest. Kuid ma ei suutnud sel hetkel aega maha võtta  oma sisemise hääle kuulamiseks ega kompassi juhtimise mõistmiseks. Olin  liialt mures selle pärast, “mida inimesed ütlevad” ja hirmul häbi ees,  mida tooks kaasa pulmade ärajätmine. Kuidas saaksin elada edasi sellises  häbis ja kuidas reageeriksid peigmees ja tema vanemad? Taolises  hingeseisundis ma siiski abiellusin selle mehega ja poolteist aastat  hiljem me lahutasime sama asja pärast, millepärast mu ema soovitas pulmad  tühistada. Kuna ma ei suutnud õigel ajal palvevaikusesesse eralduda,  siis maksin selle eest kibedat hinda.

Suur osa  kirikust/kogudusest on abiellumas vale peigmehega arvates, et ta on “see  tõeline”. Kuid peigmees ei ole kreeklane ega roomlane, vaid juut.  Tegelikult on Ta lõvi Juuda suguharust!

Siis üks  vanemaist ütles mulle: „Ära nuta! Ennäe, lõvi Juuda suguharust, Taaveti  juur, tema on võitnud, tema võib avada raamatu ja selle seitse  pitserit!”
Ilmutuse 5:5

LÕDVESTU JA LEIA KOMPASS

Kui ma tulin usule J’shua-sse mõistsin peatselt, et minu Jumalaga  käimise edu saladus seisneb kuulamises “vaikses paigas”. Paigas, kus ma  vaigistan oma emotsioonid, arvamused ning soovid, et kuulda minu ja Tema  südant tuksumas ühes rütmis misiganes asja suhtes. Ma pidin täielikult  lahti laskma, et Elohim saaks sisse tulla. See on täpselt sama millest  räägib Psalm 46:11.

„Rahunege maha (jätke järele) ja teadke, et mina olen JHVH.
Heebrea keeles on see “harpu u’deu she ani JHVH” mis tähendab: Lõdvestu, lase minna kõigel pingel, lõdvesta stressis lihased ja võta  aeg isiklikuks ja intiimseks suhteks minuga. Siis sa avastad, et Mina  olen JHVH, Mina OLEN kompass, kes on alati kohal sinu olukordades, et  sind juhtida ning näha sind läbi murdmas! Ma toon sellised imelised  lahendused, et SINU kaudu saab Mu nimi kõrgeks tõstetud kogu maailmas!

VAIKUST LEIDES

Selleks, et leida meie elutee ning kõigi suurte ja väikeste otsuste  kompassi- JHVH’d, peame võtma aega eraldatuseks. Siis meie  emotsionaalsed lihased, soovid, tunded, arvamused ja mõtted saavad  HINGATA ning KUULATA oma ja seejärel Tema südamehäält. Alles siis kui  mõlemad südamed löövad samas taktis, saame vaikuse ja rahu paigas teha  õige valiku. Kompass on siis äratuntav ja nii ka meie tegevuse suund.

AEG LEIDA KOMPASS

Ja kui siis minu rahvas, kellele on pandud minu nimi, alandab ennast ja  nad palvetavad ja otsivad minu palet ning pöörduvad oma kurjadelt  teedelt, siis ma kuulen taevast ja annan andeks nende patu ning säästan  nende maa.

2 Ajaraamat 7:14
Esimene asi, millest  Tema meid pöörduma kutsub, on see, et me ei tormaks ringi “ilma Temata”,  ilma isikliku/intiimse ajata Tema KUULMISEKS. Selleks võime tõmbuda  eraldatud ruumi või minna jalutuskäigule, merre ujuma või lugeda paar  peatükki Tema Sõnast ja lasta Temal rääkida. Võtmeteemaks on meie meelte  vaigistamine Tema ees ning südamest südamesse kõnelemine Temaga ja  KUULAMINE. Vahel võime kuulda vaikset häält, aga vahel me lihtsalt  “tunnetame”, mis on õige ning laseme asjadel välja voolata meie vaimust  Elohimi Vaimu. “Harpu” (rahunege maha ja teadke) ei vea kunagi alt.  Kuulamine ei vea kunagi alt.
Shma Israel Adonai Eloheinu, JHVH Ehhad.
“Kuula, Iisrael! JHVH Eloheinu, JHVH ehhad (JHVH on ainus)” 5 Moosese 6:4

Tema on ehhad- üksus, jagamatu ja unikaalne. Ta ei ole segaduses. Temas  ei ole korratust ja kui me tunneme Teda, (jada- nagu intiimne tundmine  abikaasade naise ja mehe vahel) siis me ei ole enam lõhestatud,  segaduses või korratuses, kui me SHMA-kuulame ja järgime Tema juhiseid.

SINU KEEL ON TÜÜR

Me kõik eksime paljus. Kui keegi ei eksi kõnes, siis on ta täiuslik ja  suudab ohjeldada ka kogu ihu. Kui me paneme aga hobusele suitsed suhu,  et ta oleks meile kuulekas, siis me juhime kogu hobust. Ennäe, ka suuri  ja rajutuulte aetud laevu juhitakse väikese tüüriga sinna, kuhu  tüürimees tahab. Jaakov 3:2,4,5.
Kuulutades JHVH Sõna  olukordade üle, sead sa oma tegutsemise õigele kursile ja siis mine  julgelt edasi. Hoidu takistavatest ja negatiivsetest sõnadest ning räägi  ainult seda, mida Tema on tõotanud. Keel on tüür, mis peab järgima  kompassi suunda. Keel on see, mis paneb paika sinu teekonna kursi. Kui  räägime Tema Sõnu, siis Tema väelised sõnumitoojad inglid tulevad meile  appi, et teostuks JHVH plaan meie eludes.

Kiitke JHVH’d, tema inglid, teie, vägevad sangarid, kes täidate tema käske, kuuldes tema sõna häält! Psalm 103:20
Kui me endid vaigistame ja kuulame Tema juhiseid, siis õhutame sellega  üles oma keelt rääkima ainult vastavalt Tema Sõnale. Keskendu ja kuuletu  Tema juhtimisele, siis kannavad sinu otsused head vilja, Kuningriigi  vilja. Otsuste tegemisel ära lase ennast kunagi juhtida tunnetel,  emotsioonidel, oma soovidel või sotsiaalsel survel. Lase kõigel lähtuda  sellest vaikuse ja usalduse paigast!
Looda JHVH peale  kõigest südamest ja ära toetu omaenese mõistusele! Õpi teda tundma  kõigil oma teedel, siis ta teeb su teerajad tasaseks! Õpetussõnad 3:5, 6

Terve kogudus peab leidma kompassi Tema Sõnas ja Tema Tooras.  Pöördu ära ja paranda meelt asendusteoloogiast, et naasta Siionis tehtud  evangeeliumi juurde. Niikaua kui oleme täidetud inimeste religioossete  õpetustega ja omaenda soovide häältega ei suuda me KUULDA JHVH tahet. Me  peame leidma selle “harpu” vaikse paiga ilma igasuguse kõrvalekalde ja  eelarvamuseta, et KUULDA Tema häält ja südametukseid.

Sinu Iisraeli mentorid ja sõbrad
Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman