Kontrollid, järelevalve ja hiinastamine: Hiina kristlaste elu valitsuse tähelepaneliku kontrolli all

Barnabase fond koostas ülevaate kristlaste elust Hiinas, riigi kommunistliku valitsuse survest kristlaste suhtes ja tõsiasjast, et vaatamata sellele kasvab kirik jätkuvalt. Allpool on toodud kogu avaldatud materjal.

Kristlus kasvab Hiinas kiiresti. Valitsev kommunistlik partei tunnistab seda asjaolu väga vastumeelselt. Võimud tunnistavad vaid 38 miljoni kristlase olemasolu, kuid isegi see arv on ligikaudselt võrdne riigi kommunistliku partei liikmete arvuga. Tegelikkuses ulatub kristlaste arv mõnede hinnangute kohaselt Hiinas 150-ne, kui mitte 200 miljonini, ja nende arv kasvab igal aastal 1,2 miljoni inimese võrra.

President Xi Jinpingi valitsus peab kristlust „läänelikuks” religiooniks ja takistab igal viisil selle kasvu. Viimase kahe aasta jooksul on võimude tegevus kristlike kogukondade – nii mitteametlike, nn kodukirikute, mida kommunistlik partei ei kontrolli, kui ka ametlike, riigi kontrolli all olevate “kolme autonoomia” kirikute – vastu märkimisväärselt intensiivistunud.

Viis ametlikult tunnustatud religiooni

Kristlaste vastu võetakse kasutusse mitmeid repressiivseid meetmeid, eriti pärast uue usupoliitika vastuvõtmist 2018. aasta alguses. Kristluse mahasurumine näib ainult intensiivistuvat. Kehtestatud on uued reeglid, mis annavad valitsusele kontrolli praktiliselt kõigi usutegevuse valdkondade üle. Kogu riigis on kasutusele võetud sotsiaalse usalduse süsteem – riikliku järelevalve võrk.

Hiina on ateistlik riik, kuid samal ajal tunnistab ja lubab riigi põhiseadus vabadust viiele religioonile: budism, katoliiklus, taoism, islam ja protestantism.

“Kodukirikud” suletakse ja lammutatakse videovalvesüsteemi paigaldamisest keeldumise tõttu

Mõnes provintsis kiusavad kohalikud omavalitsused “kodukirikuid” järeleandmatult taga. Pastoreid ja koguduseliikmeid arreteeritakse, piinatakse, vangistatakse ja kirikud suletakse.

Pekingi Siioni kirik oli üks kolmest suurest mitteametlikust “kodukirikust”, kuhu võimud korraldasid 2018. aasta detsembris reide. Selle kiriku pastor Jin Mingri keeldus paigaldamast valvekaameraid, mis edastaksid võimudele reaalajas kõik koguduses toimuva. Selle tagajärjel suleti see kirik ootamatult ja lammutati koheselt.

„Varem kui sa end poliitikasse ei seganud, siis valitsus sind ei puudutanud. Kuid nüüd – kui sa ei aja kommunistliku partei liini ega avalda oma armastust partei vastu, siis oled sihikul, ” ütles pastor Jin.

“Muidugi kardame – me oleme Hiinas. Kuid meil on Jeesus. ”

Sajad “kodukirikute” juhid võtsid julgelt kindla seisukoha

Vastusena tagakiusamisele esitasid mitteametlike “kodukirikute” pastorid 2018. aastal deklaratsiooni, milles kutsutakse üles usuvabadusele. Novembriks oli dokumendile allakirjutanud vähemalt 500 pastorit ja jumalateenijat, kes väljendasid protesti “erineval määral” tagakiusamise vastu. Samuti mainitakse dokumendis kirikute ristide hävitamist ning riigilipu heiskamist ja riiki ülistavate laulude laulmisele sundimist ning lastele kirikutes käimise ja usuõpetuse keeldu.

Pastorid lubasid austada valitsuse võimu ja autoriteeti, kui see “ei ületa Piiblis kehtestatud ilmaliku võimu piire ega sekku usu ja hingega seotud vaimsesse sfääri”. Nad lubasid mitte kunagi ühineda valitsuse kontrollitavate usuorganisatsioonidega ja eirata kirikule usu eest määratud trahve. Deklaratsioon lõpeb nende sõnadega: “Evangeeliumi huvides oleme valmis kandma mis tahes kaotusi – isegi kaotama oma vabaduse ja elu.”

“Kolme autonoomia” kirikud, milled riik on heaks kiitnud, on valitsuse sekkumisest häiritud

Kuni viimase ajani üldiselt takistamatult tegutsenud ametlikult tunnustatud “kolme autonoomia” kirikute pastorid on hakanud avaldama muret valitsuse kasvava sekkumise pärast. Kirikujuhid pole rahul sellega, et võimud käskisid ristid asendada riigilippudega ja paigaldada koguduse ja selle tegevuse jälgimiseks CCTV kaamerad.

Erinevate nõuete rakendamine on piirkonniti erinev, sõltuvalt sellest, kui innukad kohalikud omavalitsused on. Mõnes kohas ehitab valitsus kirikuid, teistes lammutab neid. Mõnes kohas on kirikutel keelatud kujutada hoone fassaadil risti, teistes on lubatud risti fassaadile panna, kuid mitte katusele.

Välismaiste pastorite vahistamiseks eraldatud tasu

2019. aasta märtsis sai Guangzhou esimeseks suureks linnaks Hiinas, kes pakkus rahalist kasu info eest “ebaseadusliku usulise tegevuse kohta”.

Hoiatus “ebaseaduslike rühmituste” eest võib valvsale naabrile tuua kuni 10 000 jüaani (1450 dollarit), samuti 5000 (720 dollarit) ja 10 000 jüaani iga vahistatud välismaalasest pastori kohta. Pealekaebused kohaliku kiriku ja kohalike pastorite koosolekute kohta toovad informaatorile sisse kuni 3000 jüaani (430 dollarit).

Uued reeglid nõuavad, et usurühmitused “levitaksid kommunistliku partei põhimõtteid”

01. veebruaril 2020 jõustus terve rida uusi „haldusmeetmeid” ja kogu riigis kehtestati uued ranged reeglid. Dekreet 41 reguleerib nüüd „usurühmade organiseerimist, toimimist, järelevalvet ja juhtimist“ õpetamisest kuni igapäevaste koosolekute toimumiseni.

Usuorganisatsioonid peavad järgima NLKP juhtkonda ja kandma sotsialismi väärtusi. Veelgi enam, artiklis 17 öeldakse: “Usuorganisatsioonid levitavad NLKP põhimõtteid ja poliitikat … oma töötajate ja kogudusevanemate seas, õpetades neid toetama NLKP juhtimist.”

Kristluse “hiinastamise” viie aastane kava

Alused piirangute karmistamiseks pandi kaks aastat tagasi, 1. veebruaril 2018, kui anti välja rida määruseid usukirjanduse ja veebisaitide kontrolli suurendamiseks. Piibli müük veebivahendusel keelati ja veebiväline müük oli lubatud ainult „Kolme autonoomia” kirikute kaudu.

Umbes samal ajal avaldasid võimud Valge raamatu, milles visandati viieaastane kava kristluse ümbermõtestamiseks sekulaarsete sotsialistlike vaadete kohaselt “hiinastamise” protsessi kaudu.

Kirikutes asendati kümme käsku presidendi portreega

Mullu septembris Henani keskprovintsis, kus kohalikud omavalitsused on reeglite kehtestamisel tavaliselt radikaalsemad, kästi Luoyangi maakonna “kolme autonoomia” igal kirikul kümme käsku kõrvaldada. Jumala aluspõhimõtete asemel kästi tsiteerida president Xi Jinpingit. Mõni kirik keeldus ja suleti kohe, mõnes kogukonnas arvati inimesed musta nimekirja, piirates nende liikumis-, haridus-, ja töövõimalusi.

Lisaks eemaldasid võimud uutes kooliõpikutes klassikalistest lasteraamatutest, nagu “Robinson Crusoe” ja “Tütarlaps tuletikkudega”, sõnad “Piibel”, “Jumal” ja “Kristus”.

Parteiametnikud tulevad kirikusse kuulama, mida pastor jutlustab

Ühel pühapäeva pärastlõunal eelmise aasta oktoobris avastas Jiangxi provintsi Shang Zhao linna kogudus üldkoosolekule saabudes, et tagumises pingis istub NLKP Keskkomitee Ühendatud Rinde tööosakonna peasekretär, kelle käes on mobiiltelefon. Ja olles tema valvsa pilgu ja kõrva ääres, rääkis jutlustaja kogudusele, kuidas Piibli alusel oma riiki armastada.

“Sellest ajast alates hakkasid riigiametnikud meie kirikut tähelepanelikult jälgima, jutlustajal ei jäänud muud üle, kui jutlustada patriotismist selleks, et rahuldada nende nõudmisi,” räägib üks koguduse liige. – “Tegelikult me vihkame seda, et peame kuulama jutlusi, mis on üles ehitatud “sotsialismi põhiväärtustele”. Kuid peame oma kiriku päästma, kuni lõpuks ametnikud meid rahule jätavad. ”

Koosolekud lõppevad heakskiidetud Hiina laulukirjutaja hümniga „Õnnista Issand, Hiinat”. Lu Xiaomingi koostatud kristlike hümnide kogu “Kaanani hümnid” tunnistati “ebaseaduslikuks väljaandeks” ja selle kasutamine kirikutes keelati ära.

Katoliku kirikud seisavad silmitsi sarnaste piirangutega

Hiinas on umbes 12 miljonit katoliiklast ja ka nende suhtes kehtivad ranged piirangud. Võimud kontrollivad kirikute registreerimist riiklikult kontrollitavasse Hiina Isamaaliidu Katoliku Ühingusse.

Möödunud aasta septembris kästi Jiangxi provintsis Jiani linnas asuval katoliiklikul kogukonnal kiriku nimi üle värvida ja kirjutada selle asemel kommunistlik üleskutse: “Järgi parteid, alistu parteile ja ole partei eest tänulik.” Samuti oldi sunnitud eemaldama Piibli süžeega pildi ning selle asemel tuli riputada üles president Xi Jinpingi portree, mis oli ümbritsetud kommunistliku partei üleskutsetega.

Samal kuul anti Jiangxi katoliiklikule kogukonnale (kontrollimatule Isamaalisele assotsiatsoonile) käsk igasugune usuline tegevus lõpetada. Kohalikud omavalitsused on vanemaid koguduseliikmeid hoiatanud, et kui nad jätkavad jumalateenistustele kogunemist, siis neile enam pensioni ei maksta. Nende koosolekute toimumise kohalt eemaldati rist ja Piibelliku süžeega pilt ning nende asemele pandi Xi Jinpingi ja Mao Zedongi portreed.

Salajane pakt ainult tugevdas kiriku hiinastamise protsessi

Ametivõimude järsk repressiivmeetmete kasv tõstatab küsimusi salajase pakti saatuse kohta, mille Peking ja paavst Franciscus 2018. aasta septembris allkirjastasid. Selle pakti alusel said Hiina võimud uute piiskoppide määramisel hääleõiguse.

Vaatlejad märgivad, et pakti sõlmimisest peale näib valitsus olevat kahekordistanud oma jõupingutusi, et kristlust hiinastada, üritades kiriku õpetusi küllastada Hiina patriotismi vaimu ja NLKP ideoloogiaga. Samuti märgitakse, et kiriku teenijaid vangistatakse ja neilt võetakse võimalus osaleda religioossetel pidustustel.

Kristlastel pole kuhugi varjuda

Koos sellega kohustus Xi Jinpingi valitsus tähelepanelikult jälgima kõigi selle riigi 1,4 miljardi elaniku elu. Käivitatud on tohutult arenenud AI (tehisintellekti) tehnoloogiaga kaamerate võrk. Seda tehnoloogiat on juba katsetatud ja “täiustatud” nii Uyghuri moslemite kui Xinjiangi võimude taga kiusatud moslemite kui ka Tiibeti budistide vastu.

Süsteem jälgib ja fikseerib inimese iga sammu, võttes tagakiusatud vähemustelt, sealhulgas kristlastelt, ära ruumi, kuhu peituda-.

Näotuvastussüsteem määrab inimese isiksuse ja jälgib tema oste, tegevust veebis, loeb tema näoilmet ja muid käitumisjooni, moodustades tema “sotsiaalse usalduse” taseme.

Kõiki, kes reegleid rikuvad ja ametivõimudele ei allu, võidakse karistada karistustega, mis ulatuvad lihtsast – Interneti-piirangutest või hotellist välja viskamisest – tõsiste karistusteni, sealhulgas keelud lennata ning piirangud laenudele ja üüridele.

Sotsiaalne usaldussüsteem võib tõsiselt mõjutada kristlaste ja teiste vähemuste igapäevaelu, eriti kui nad märkavad “teisitimõtlemist”.

Jälgimisprogrammid annavad võimudele täieliku juurdepääsu kogu Hiina veebivõrkude kaudu edastatud ja Hiinas asuvates serverites, sealhulgas välismaiste ettevõtete serverites hoitavatele andmetele, samuti Hiina füüsilistele ja juriidilistele isikutele kuuluvatele andmetele. Eksperdi sõnul “hõlmab see kõiki piirkondi, teenistusi, ärisid ja ettevõtteid, hõlmates kogu ühiskonda”.

Kristluse ajalugu Hiinas

Esmakordselt jõudis evangeelium Hiinasse 635. aastal, see levisPärsia idakiriku Süüria misjonäride huulte kaudu. Järgmise kahe sajandi jooksul tekkis palju hiina kristlaste kogukondi.

• Aastal 845 keelas taoismi toetav keiser kõik mitte-Hiina usundid, sealhulgas kristluse. Kristlaste arvu vähendati märkimisväärselt, Ida-Süüria kirikust säilis vaid väike jääk – see arenes välja Kesk-Aasias järgmise nelja sajandi jooksul.

*

XIII sajandi alguses. Kirik hakkas taas õitsema, kui Tšingis-khaani juhitud mongolid Hiinat vallutasid ja isegi mõned mongoli juhid võtsid vastu ristiusu. Varsti saabusid Euroopa katoliku misjonärid ja vaatamata tugevale tagakiusamisele hakkasid inimesed pöörduma.

• 1368 mässasid hiinlased oma mongoli valitsejate vastu ja tekkis Mingi dünastia, mis tühistas kõik kristluse vormid.

• 1807. aastal saabus esimene protestantlik misjonär. Taipingide ülestõus aastatel 1850–1864 sai alguse vastuseisust valitseva Qingi dünastia kristlaste tagakiusamisele. Sellest on saanud üks ajaloo verisemaid sõdu, tappes 20–100 miljonit inimest.

• Aastal 1900 tõstis mässu bokseritena tuntud rühmitus, kes tõusis välja salajasest budistlikust sektidest, läänelike sinisilmsete “võõraste kuradite” ja Hiina kristlaste vastu eesmärgiga viia Hiina kultuur tagasi konfutsianistlike väärtuste juurde. Nad tapsid 188 välismisjonäri ja umbes 32 000 Hiina kristlast.

• 1949. aastal, kui kommunistid haarasid võimu Mandri-Hiina üle, lahkusid riigist misjonärid. Pärast neid jäid alles “kolme autonoomia” protestantlikud kirikud, mis allusid kommunistliku valitsuse kontrollile. Muud kogukonnad jäid mitteametlikeks „kodukirikuteks”. “Kolme autonoomia” kontseptsioon põhineb kolmel põhimõttel: omavalitsus, omafinantseerimine ja enesepropaganda, mille sõnastasid Hiina misjonärid 19. sajandil.

• Mao Zedongi juhitud kultuurirevolutsioon 1966–1976 keelas usuliste veendumuste igasuguse väljendamise. Kristlased olid sunnitud minema põranda alla ja selle tulemusel laienes „kodukirikute“ liikumine.

• 1980ndatel. Taastati Hiinas usuvabadus. Riik tunnustas viite religiooni: protestantism, katoliiklus, islam, budism ja taoism.

• 14. märtsil 2013 valiti Xi Jinping Hiina Rahvavabariigi presidendiks

Allikas: https://www.invictory.org/news/persecutions/23743-proverki-slezhki-i-kitaizatsiya-zhizn-hristian-kitaya-pod-neusypnym-kontrolem-pravitelstva