Koostöö Jumalaga

Pärale jõudnud ja koguduse kokku kutsunud, kuulutasid nad, mida kõike Jumal oli teinud nende juures ja et ta oli paganatele avanud usu ukse. (Apt 14:27)

Siit sa võid näha, kellega Jumal koostööd teeb ning milline see koostöö välja näeb. Kuhu iganes sa lähed, sa tuled tagasi ja ütled kogudusele: “Teate, ma olin Venemaal ja ma läksin ja kuulutasin evangeeliumi. Jumal avas mulle ukse ning inimesed said päästetud. Tead, ma sain nii vaimselt kui materiaalselt õnnistatud. Kallis kogudus ma tulin tagasi ja tänan, et te õnnistasite meid oma palvetamistega. Ma kuulutan teile, et Jumal oli minuga.”

Siin räägitakse eelkõige vaimsetest viljadest. Materjalist ei räägita siin üldse, aga see on iseenesest mõistetav. Selle, kas sa usklik oled või mitte, otsustab see palju sa kannad vaimseid vilju.

Jumal on Vaim ja kes teda kummardavad, peavad teda vaimus ja tões kummardama.” (Joh 4:24)

Võta need vanad mõtted täna ja viska oma peast minema ja hüüa Jumala poole, et evangeelium, esimene armastus, janu ja jõud minna ning kuulutada evangeeliumi ärkaks uuesti ellu sinu peas, siis Jumal on sinuga. Mida tegi püha apostel Paulus? Ta läks ja kuulutas evangeeliumi ning teadis, et Jumal on siis temaga. Miks ta teadis? Ma usun, et tal oli ka negatiivne kogemus. Mingil põhjusel ja mingil ajal ta ei läinud ja siis hakkasid probleemid. Kust ma seda tean?  Väga lihtsalt. Jeruusalemma koguduse vastu tõusis tagakius. Nad hajutati laiali üle kogu maa. Sündis tuhandeid uusi kogudusi. Jumal oli sunnitud seda tegema, sest nemad vaidlesid selle üle, kas evangeelium kuulub juutidele ainult või ka teistele. Nad läksid rasva! Neid ei huvitanud paganad. Miks? Sest nad ei tahtnud evangeeliumi kuulutama minna, kuna see on ebamugav. Jumal otsustas neid natuke aidata ja kiitus Jumalale selle eest! Ma kuulutan prohvetlikult, et need, kes siiski tahavad ja usuvad Jumalasse, Jumal aitab teid natuke. Ta hakkab teid varsti raputama ja hajutama, sest ise te seda teha ei suuda. Parem on ise minna!

Kuulutasid nad, mida kõike Jumal oli teinud nende juures (Apt 14:27)

Kui Jumal on sinuga, siis sinu elus toimuvad suured asjad! Ma ei tea, kas sinu elus toimuvad suured asjad. Kui ei toimu, siis tuleb hakata meelt parandama. See on selge ilming sellest, kas Jumal on sinuga või ei ole. Kui Jumal on sinuga, siis toimuvad suured asjad. Kui ei ole Gott mit uns, siis ei ole suuri asju. On pidev vaesus, viletsus, depressioon, rasvumine jne. Ei mingit lahendust ega väljapääsu. Kui sa ikka veel arvad, et sa oled usklik, siis hästi, ma olen nõus, et sa olid usklik. Sa oled langenud usklik,  aga sa ei ole õige usklik. Olles nendega, tegi Jumal suuri asju. Suured asjad tähendab, et lahendas kõik probleemid. Need on suured asjad, suur õnnistus. Oled sa nõus?

AGAPE,

Paul Armand.