Covid-19 kriis jätkub

Koroonakriis jätkub

(see on eelkõige kogudusele)

Käib reaalne sõda nähtamatu vaenlasega! See on teistsugune sõda aga sõda. Sellel sõjal on eesmärk, et järgnevate käikude kaudu maailm saaks saatana täielikuma kontrolli alla. Ja koroona pandeemia on selle algus.

Esitasin küsimuse Jumalale, miks see pandeemia puhkes nii ootamatult? 

Miks Kristuse Ihu – Kogudus ei suuda oma palvetega peatada covid-19 levikut? 

Ehkki oleme uskunud, Jumalalt armu palunud, neednud viirust, vastu seisnud Jeesuse nimel ja meelevalla selle üle võtnud, aga selle levik on jätkunud tõusvas tempos. 

Kuulsin, et otsiksin analoogiat Iisraeli ajaloost kui prohveteid taga kiusati ja neid tapeti. Mõtlesin kohe Jeremija ja teiste peale.

Siis hakkasid ka minu peas tekkima paralleelid Hitleriga, keiser Neroga ja kristlaste tagakiusuga läbi aegade. Samuti Jeesuse hoiatusele, et tempel hävitatakse.

Kas see häda – sõda algas koguduse jaoks ootamatult? Muidugi mitte. Paljud prohvetid üle maailma on aastakümneid hoiatanud Kristuse ihu – kogudust enesekesksuse ja ebajumalateenistuse pärast. Kogudus on usust ära taganemas. Ja ega Jumala karistus taeva jää nagu öeldakse. Meie kristlased, oleme kaotanud esimese armastuse, oleme minetanud oma soolasuse ja meie valgus ei suuda võistelda tänapäeva tehnoloogiatega. 

On pastoreid, kes kuulutavad, et need usklikud ja uskkonnad, kes täidavad riigi karantiini reegleid on argpüksid. 

Kui tegu oleks vastu tegutsemisega riigi poolt ma veel kuidagi mõistaksin seda, sest me ei ole nõus kõigega kuidas nad valitsemist korraldavad. Ja mitte kusagil UT ei ole meid kutsutud võimudele vastu hakkama.

Karantiini keeld on igati arusaadav ja koroona haigust eitada on nonsenss. Meie kogudusest a’ 10 inimest on põdenud või põeb koroonat. Meie enamuses ju oleme põdenud igaaastaselt teisi viirus – ja külmetushaiguseid.

Aga meie, igapäevaselt jätkame palumist tarkust valitsejatele, et nad asju riigis õigesti korraldaksid. 

Samuti me palvetame ja õnnistame põrandaalust kogudust, kes täna teatud riikides on surmasuus –  tagakiusatud ja nad saavad koguneda vaid salaja. Aga ka nendest enamus ei kutsu üles mässama võimude vastu vaid nad on oma saatuse palvetes usaldanud Jumala hooleks. Nad usuvad ja on veendunud, et Jumal nad päästab. Osad neist aga surevad kui märtrid, Stefanose palvega huultel: “Issand anna neile andeks, sest nad ei tea, mida teevad”?

Vaata, mida ütleb meile Jumala sõna:

Jes 26:20-21 Mine, mu rahvas, oma kambritesse ja sulge uks enda järel. Peida end üürikeseks ajaks, kuni viha möödub. 21 Sest Jehoova tuleb oma asupaigast nõudma maa elanikelt aru nende pattude kohta.

Kuulekusest võimudele: 

Rm 13:1-2 Igaüks allugu võimudele, sest pole muud võimu kui see, mis on Jumalalt. Valitsemas olevad võimud on oma kohtadel Jumala seatuna. 2 Kes paneb vastu võimudele, paneb vastu Jumala seatud korrale, ja need, kes neile vastu panevad, tõmbavad enda peale karistuse.

Olen veendunud, et igal ajastul kui tõusis tagakius, siis kristlased hakkasid jällegi tuliselt Jumalalt paluma ja paastuma, et peatuks tagakius või et see neist mööda läheks. Aga koheselt see ei peatunud. Jumala sõna ütleb: mis tulema peab, see ka tuleb. Ja see lõppes alles siis kui vihakarikas oli välja valatud. Viroloogid väidavad, et covid-19 viirus ei peatu enne kui ta on võtnud oma, s.t. et umbes 70-80 protsenti inimestest haiguse läbi põeb või kui enamus inimesi saab vaktsineeritud.

Hästi ütles üks juudi õpetlane, et Kõigekõrgem pani meile maskid ette, sest midagi head meil öelda ei ole ja võtab ära siis kui tõeliselt meelt parandame.  Elegantselt öeldud.

Ilm 3:3 Siis mõtle, kuidas sa sõna vastu võtsid ja kuulsid, ja pea seda ning paranda meelt! Kui sa nüüd ei valva, tulen Ma kui varas ja sina ei tea, mil tunnil Ma su peale tulen.

Jumala karistus …

Jätkasin mõtisklemist selle üle …

Kui Iisrael oli kuulekas oma prohvetitele ja Jumala sõna oli au sees, siis riik õitses ja kui olidki mingid väiksemad sõjad, siis saavutati alati võit. Aga kui Iisrael taganes oma Jumalast oli karistus varmas tulema. Kahjuks paljud kristlased ei usu, et Jumal karistab.

Pühakiri aga väidab vastupidist. Jumal ju ei säästnud muistset maailma veeuputusest, Ta ei säästnud ingleid, Ta ei säästnud ka oma rahvast kõrbes, Ta ei säästnud ka püha linna ega Ta säästa ka sind. Ja nüüdse maailma ta on säilitanud tule jaoks, mis ta hävitab.

Ilm 2:4-5 Aga Mul on sinu vastu, et sa oled maha jätnud oma esimese armastuse. Siis mõtle nüüd, kust sa oled langenud, ja paranda meelt ja tee esimesi tegusid; aga kui mitte, siis Ma tulen su juurde ja lükkan su küünlajala tema asemelt ära, kui sa meelt ei paranda.

Kuhu on kadunud esimene armastus?

Hiljuti keegi pastor meenutas, et varem tütarkoguduste pastorid kogunesid alati peamajja pühapäevasele koosolekule, aga sellel koosolekul ei olnud neist kedagi.

Vastus: kahjuks on hakanud vaibuma tõeliselt kuumad – võitluslikud palved, eestpalved ja kogu öö kestvad palved ja seda on asendamas televiisor ja internet. Seetõttu langebki rahvas ära usust, selle eest hoiatas Jeesus meid: et tuleks alati palvetada ja mitte ära tüdineda. Ja lisan, et just siis kui on head ajad tuleb palvetes eriti valvata.

Meenutan, milline oli minu esimene armastus.

Piiblid jooniti värvilisteks ja loeti kapsasteks, kodus olid kuhjad vaimulikku kirjandust. Riiulid ja karbid olid täis jutluste -ja video kassette, CD-plaate vaimuliku muusikaga. Kõik maailmalikud raamatud ja esemed visati prügikasti.

Ööpalved, pidevad palvekoosolekud, palvused ja paastumised, sõidud konverentsidele maailma teistesse punktidesse oli normaalsus. Ennastsalgavad ohverdamised ja kõige selle juures olime rõõmsad ja õnnelikud. Elati koguduse pärast, mitte enda jaoks. 

Isiklikult, mitte kiitlemiseks, vaid võrdluseks: olen paastunud 5 korda 40 päeva ja isegi kuuskümmend päeva ühel korral. Ühel aastal tuli kokku sada kaheksakümmend paastupäeva, mainimata ühe – ja kolmepäevaseid paastumisi, mida ei suuda enam kokku lugedagi. Selge see, et vanemas eas päris nii ei ole võimalik, aga siiski!

Hg 1:4 Kas praegu, kui see koda on varemeis, on teil aeg elada oma vooderdatud majades?  5 Nüüd ütleb vägede Jehoova: „Mõtelge tõsiselt oma teguviisi peale”.

Ameerika oli ja on üks suurimaid kristluse leviku alustalasid.

Eelmise sajandi 90-tel otsustasid paljud USA kogudused, et ei eralda enam misjonäridele eelnevas mahus rahalisi vahendeid ja praktiliselt lõppes misjonäride juurdevool ja paljud ka lahkusid. 

Ameerika kogudused keskendusid rohkem enestele ja siis algasid suured megaprojektid, mis seisnesid kümneid – ja sadu miljoneid dollareid maksvate kogudusehoonete ja keskuste ehitamises. Kogudusehoone on tähtis aga kas see peab maksma kümneid miljoneid on küsitav.

Minu arvates oli see üks suur viga. Arvan, et oleks ka võinud kogudusehooneid ehitada üle maailma nagu seda Euroopas ja mujal tegid luterlased ja katoliiklased. Kuhu linna sa ka ei läheks, näed sa võimsaid kirikuhooneid, mille ehitasid luterlased ja katoliiklased sadu aastaid tagasi. Maailm on globaliseerumas aga kahjuks selles, mis puududab koguduse hoonete ehitamise igasse suuremassegi linna on kristlased lahingu juba kaotanud. Eestis on viimase 20 aasta jooksul ehitatud ainult mõned koguduse hooned. 

Afrika kogudused on vaesed, näiteks üks meie Aafrika partner kogudus vajab kõigest 3000-4000$, et lõpetada hoone ehitus, et mitte kaotada maatükki.

Aga siiski on veel Ameerikas ja mujalgi kogudusi ja teenistusi, kes annavad kokku miljardeid dollareid Evangeeliumi levitamiseks, aga ka see erinevatel põhjustel üha väheneb. 

“Jumal, õnnista Ameerikat ja kõiki teisi, kes jätkavad kristluse levitamist!”

Euroopa.

Sellest, mis puudutab Euroopat ja endisi N-Liidu vabariike. 

Muidugi tegutseb seal tänagi misjonäre, aga nende mõju ja võimalused on kahanemas. On jäänud  “viimased mohikaanlased” nagu Rick Renner ja “Elu Sõna” kogudused jt. Suurt tööd teevad ka nn. riigikirikud, luterlased, katoliiklased, kes ka edukalt sekkuvad poliitikasse, mõjutades juhte. Venemaa on langenud õigeusu rüppe, ehkki oma sõna on seal öelda üsna tugevatel baptisti ‐ ja nelipühi kogudustel. Kokkuvõetult on praegu pilt veel hea ja Piibli sõna levib.

Kolmandas salmis on aga võtmesõnadeks kui sa nüüd, st, et meil on veel lootust.

Jääk.

Ma ei kirjuta siin nendest, kes on ustavaks jäänud, ma ei kirjuta siin nendest, kes ei ole kaotanud esimest armastust, ma ei kirjuta siin jäägist – neist “seitsmest tuhandest”, kes pole kummardanud baali ees. See sümboolne kogum sisaldab miljoneid kristlasi. Jääk pääseb igal juhul! Vaata, et saaksid olla jäägi hulgas!

Ja jällegi julgustab see sõna nüüd, sest nüüd on aeg oma patud andeks paluda, nüüd on õige aeg meelt parandada ja nagu Simson palus: Issand anna veel üks võimalus, ja meilegi, et me lõplikult ei maailmastuks ega hukka läheks?

Me palume: anna andeks, et oleme vastu pannud Pühale Vaimule! 

Me palume: Issand, anna andeks, et oleme kaotanud esimese armastuse ja liigselt enestele keskendunud!

Me palume: anna andeks, et meie, eestlased, ei ole õppinud midagi prohvet Karl Reitsi kuulutustest (hoiatustest), kes kuulutas möödunud sajandi 30-ndatel, et häda tuleb ja häda tuligi, ja mis hullem veel, topelt häda tuli! Eesti okupeeriti 1940 kommunistide poolt, hiljem fašistide poolt ja siis jällegi kommunistide poolt 50-ks aastaks.

Mida edasi teha? Hüüa appi Jeesuse nime, sest Ta päästab tänagi!

Mt 3:8 Seepärast kandke õiget meeleparanduse (patukahetsuse, õiguse) vilja.

Agape – Ahava – Armastusega

Pastor Paul Armand

9/3/21

Tallinn