Koroonakriisi teemade kokkuvõte

15-16 nädalat koroonakriisi. Vaktsiinide ja ravimite välja töötamine jätkub uskumatult suure hooga. Praktiliselt iga nädal teatab mingi riigi farmaatsiafirma oma edusammudest nii vaktsiini kui ka ravimi väljatöötamisel. Põhjuseks koroonaviiruse iseäralikkus: suht kiire ja massiline nakatumine.

USA ja Iisrael on eriliste poliitiliste rünnakute all. Hiina on saavutanud suure mõju erinevates maailma organisatsioonides. Eredam näide on WHO – Maailma Tervisehoiu Organistatsioon. Nad suutsid mõjutada selle juhatust nii, et koroonaviiruse ohtlikkust varjati, kuid  see tõi korvamatu kahju kogu maailmale. Nüüd soovivad nad mõjutada Rahvusvahelist Kriminaalkohut, et mõista süüdi USA sõdureid, kes kaitsevad demokraatiat maailma erinevais paigus. Seejuures on selle organisatsiooni juhatuses inimesi, kes on olnud tegevad mitmetes Aafrika diktaatorite valitsustes. Palvetage pidevalt USA eest nagu palvetate Iisraeli eest.

Millega erineb Viimne Kohtupäev teistest kohtupäevadest inimeste üle? Esiteks: paljud inimesed oma maisel eluajal ei satugi kohtu alla.Teiseks: saades teatud karistuse on võimalik pärast selle ärakandmist vabaneda luku tagant ja jätkata nautimast suuremat vabadust. Erandiks on vaid suuremad karistused, nt. 100 aastat ja eluaegsed, surmanuhtlus või inimese vanus.

Viimsepäevakohus mõistab aga kohut eranditult kõigi inimeste üle. Kõik inimesed, kes ei ole uskunud oma maise elu jooksul tõeliselt Kristusesse, saavad karistuseks eluaegse vangistuse ja karistuse kandmine toimub põrgus ja hiljem see jätkub tulega põlevas väävlijärves.

Hb 9:27 Nii nagu inimesed surevad ühe korra ja pärast seda on kohtumõistmine…

Kuidas on see võimalik? Neile, kes ei usu Piiblisse, on siin üks näide selle võimalikkusest.

“Surm on vaid illusioon ning elu jätkub lõputult,” kinnitab USA bioloog ja teadusfilosoof Robert Lanza, kelle ajakiri Time tõstis hiljuti maailma saja mõjukaima inimese sekka.

Enamik teadlasi peab väiteid hauataguse elu võimalikkusest jaburuseks või vähemalt tõestamatuteks.

Aastakümneid kloonimist ja tüvirakke uurinud USA mainekas professor Robert Lanza väidab aga, et surm on vaid illusioon, mille loob meie teadvus. Lanzal on olemas kindel tõestus, et elu jätkub pärast surma – vastus peituvat nimelt kvantfüüsikas, vahendab The Independent.

Miks peame kordama Jumala Sõna pidevalt iseendale ja teistele? 1Pt 2:24 …Tema vermete läbi olete te terveks saanud.

Vaadakem: valu ja haigused kannavad endas informatsiooni ja räägivad väga veenvalt, et võimalusi on vähe ja ongi kõik, teadmatus, lõpp, surm. Seetõttu peame endasse hõõruma kirjakohti – Jumala Sõna, et see saaks meisse kui korrutustabel, et isegi une pealt, 50 aasta pärast sa ei eksiks! Kuidas omandasime selle? Tuupisime pähe, nagu öeldakse! See on ainus tee, ära anna kunagi alla!

Ja siis kurjad vaimud ütlevad sulle, noh, näed, ei töötagi, mõttetu, lõpeta, lase käed rüppe. Teisisõnu: anna alla!
Jeruusalemmas asutati kool, kus treenitakse (Kohanim) noormehi Kolmanda Templi preestrite teenistuseks. See on veel üks samm lähemale Messia tagasitulekuks.

Iisraeli kostuvad hääled ja on isegi saadetud petitsioonid Tibeeriase ümbernimetamiseks Trumpeeriaseks. Sest peaminister Netnanjahu sõnul ei ole Iisraelil olnud kunagi paremat sõpra kui president Trump. Nimetus Tibeerias on aga tulnud keiser Nero nimedest Tibeerius Claudius, kes ajas juudid Roomast välja.

Hiljuti esines Aarabia Liiga peasekretär vapustava avaldusega. Kui Iisrael laiendab oma suveräänsust Juudea ja Saamaria aladele võib see säde süüdata suure sõja. See oleks midagi taolist kui Eesti valitsus tahaks kehtestada omi seadusi Võru maakonnas või nt. mingil põhjusel Ida – Virumaal. Need maad on ajalooliselt seotud Iisraeliga ja Jumal tõotas need Abrahamile.

“Farmist kahvlini” on EU uus toitlustusprogramm 2050 aastani. Et vähendada kliima soojenemist ja planeedi ressursse, on otsustatud proteiini hakata tootma putukatest. Nende kasvatamiseks läheb vaja tunduvalt vähem energiat ja muud ressurssi. Nende tapmine toimub õhutemperatuuri järkjärgulise alanemisega. St. et nad surevad valutult. Seejärel nad röstitakse ja jahvatatakse jahuks, mida lisatakse kuhu iganes, isegi energiabatoonikestesse.

Kui arvestada, et seda proteiini hakatakse lisama loomatoitu ja kanade, kalade toitmiseks, siis polegi EU-s praktiliselt koššer liha enam jne.

Piibel aga lubab süüa vaid ühte sorti putukatest s.o rohutirtsu. Seda võib ka nimetada Piibli proteiiniks.

3. Ms 11:23 Kõik teised tiivulised putukad, kellel on neli jalga, olgu teile jälgid. 24 Need teevad teid ebapuhtaks.

Fil 3:20 Aga meie kodakondsus on taevas ja me ootame õhinal päästjat, kes on taevas, isandat Jeesus Kristust.
Aga meie ootame oma päästet rõõmuga!

Kiida Teda alati!

Ole õnnistatud Iisrael, rahu sulle Jeruusalemm!


Agape

Pastor Paul Armand

14-15 nädalat koroonakriisi

Kriis? Nüüd võime öelda, et väike ehmatus. Kaastunne kõigile lahkunute lähedastele. Palju tänu medtöötajatele, kes oma eludega riskisid. Tänud kõigile palvetajatele. Tänud kõigile ausatele inimestele, kes pöördusid sümptomite ilmumisel haiglatesse.
Kõige suurem tänu aga Jumalale, kes meid peatas ja lubas üle vaadata oma elu, hoiatades, et midagi ei sõltu sellest, kes me oleme või mis meil on!


1Tm 6: 17 Manitse neid, kes on rikkad praegusel ajastul, et nad poleks üleolevad ega loodaks rikkusele, mille peale ei saa kindel olla, vaid Jumalale, kes annab meile külluslikult kõike head, mida nautida. 

EU piirid on reisimiseks lahti. Majaduslanguse sügavus ja kaotused ei ole veel teada. Ameerika käärib. Inimesed pöörduvad oma endiste harjumuste juurde tagasi ja jätkavad patustamist kahekordse vaimustusega. Ma ei kujuta ette, mida tundis Jumal, teadis Ta ju ette, et kui hävib kolmandik loodut, inimesed ikkagi ei pöördu oma kurjadelt teedelt.
SpongeBob on esitletud Nikeleodeni kaudu kui gei. Seriaali looja aga eitab seda, väites, et Bobil ei olegi sugu. Ka see, et ei ole sugu, on mäss Jumala vastu… maailm on hullumas ja juba täielikult…lääne ühiskond on terve põlvkonna inimesi üleskasvatanud, lubades neil vaadata soota multikategelasi ja nüüd nad lõikavad selle kibedaid vilju.

Jer 31:11 Issand lunastab Jaakobi, vabastab ta tugevama käest. 12 Nad tulevad ja hõiskavad Siioni kõrgendikul, nad säravad Issanda headuse pärast, teravilja ja värske veini, õli ja noorte kariloomade pärast. Nad on otsekui kastetud aed ja nad ei närbu enam iial.”

Koroona positiivsem pool. Juudid lahkuvad Iisraeli kogu maailmast ja eriti massiliselt USA-st. Viimase prognoosi kohaselt ootab Iisrael tagasi 90 000 juuti 2021 aasta lõpuks. Alia põhjuseks on koroonast tingitud majanduslik ebastabiilsus, massirahutused ja kasvav antisemitism.

4Ms 8:19 Ma annan leviidid Iisraellaste seast annina Aaronile ja ta poegadele, et nad oleksid kogudusetelgi teenistuses iisraellaste heaks ja toimetaksid nende eest lepitust, et ükski nuhtlus ei tabaks iisraellasi, kui Iisraeli rahvas läheneb pühale paigale.”

Sisene Pühasse paika Jeesuse vere kaudu!
Mida lähemale Jumalale, mida sügavam osadus Püha Vaimuga, seda väiksem võimalus on haigeks jääda ükskõik, millisesse haigusesse! Seda väiksem on võimalus, et sind tabab ükskõik, milline häda! Jumal on kõik ideaalseks loonud. Jumala valgus hävitab pimeduse. Pimedusel – pimeduse vürstil pole võidušanssi Jumala vastu olnud algusest peale.
Jookse Jumala kaitsvate tiibade alla! Jookse Tema kaitsvasse linnusesse! Varju Tema kilbi taha! Usu vaid! Kuuluta see välja!

Seisa sellel olenemata kõigest! Kiida Teda, sest võit on sinu!

Ps 18:1-2 Oo, Issand, mu jõud, sinusse olen ma kiindunud. Issand on mu kalju ja mu kindlus, minu päästja. Mu Jumal on mu kalju. Tema juurest otsin ma kaitset. Ta on mu kilp ja mu päästesarv, mu kindel varjupaik.


Ülista Issandat!

Palveta alati Iisraeli eest!

Agape

Pastor Paul Armand

13-14 nädalat koroonakriisi

Viirus vaibub tasapisi. Koroonaviiruse omapära on see, et iga järgnev nakatunu põeb koroonahaigust kergemalt, juhul kui haigus ei ole kulgenud raskelt. Kui inimene põeb haigust raskelt, tähendab, et viirus võitis immuunsüsteemi ja haige nakatab tugevama viirusega teisi. Kui aga organism võitleb ja haigus kulgeb kergelt, siis haige nakatab järgmist n.ö „poole jõuga“. Seetõttu viirus vaibubki. Sellel epideemial pole mingit seost aastaaegadega, seda nägime Itaalia ja Portugali näidete varal. Kui viirus on inimeses, siis päikesevalgus kuidagi teda ei mõjuta. Mõjutada võivad ainult Issand Jumal ja inimese immuunsüsteem.

Jeruusalemma Hadassahi haiglas lauldakse seda salmi erinevates keeltes, töötajad pakuvad tervendamise õnnistusi nende emakeeles, sealhulgas heebrea, inglise, vene, prantsuse, araabia ja hispaania keeles.

4Ms 12:13 Siis hüüdis Mooses Issanda poole: „Oo, Jumal, palun tee ta terveks! Palun!”
Jer 17:14 Ravi mind, Issand, siis ma saan terveks. Päästa mind, siis ma pääsen, sest Sind ma kiidan.

Detroidis laskusid tuhanded politseinikud „põlvili“ protestijate ees, märgiks, et nad ei soovi vägivalda. Kohalik politseiülem eksis politsei protokolli vastu, sest sellises“poosis“ ei ole võimalik täita efektiivselt mittemingisugust ülesannet. Irooniline on ka see, et kohalik tumedanahaline politseiülem tegi seda protestijate ees, kellest paljud olid valged.
Ükski vägivaldne mäss ei ole kunagi toonud soovitud tulemust. Lõpuks kannatavad vaid inimesed. Kui palju aga mustad tapavad valgeid, lihtsalt nahavärvi pärast, ei julge ajakirjandus praegu iitsatadagi.

Ester 3:2 Kõik kuninga sulased, kes olid kuninga väravas, kummardasid Haamani ees ja heitsid silmili maha, sest nii oli kuningas käskinud teha. Mordokai aga ei kummardanud ega heitnud maha.

Saatan on kaval kui „porikärbes“.Ta manipuleerib, kavaldab ja pöörab asjad pahupidi.Ta otsib sulle võimalusi, et sa kummardaksid ükskõik keda peale Ainsa Elava Jumala.

1Pt 5:8 Säilitage kaine mõistus ja olge valvsad! Teie vastane Kurat käib ringi nagu möirgav lõvi ja otsib, keda neelata.

Kui uskuda prohveteeringuid, et Ameerika kaotab oma tähtsuse, siis seda on näha ka viimaste kümnendite jooksul. Osad väidavad, et Ameerikat ei ole mainitud Ilmutuse raamatus kordagi ja et Ameerika põleb ära. Rassirahutuste ajal teatas New Yorgi üks tuntuimaid rabisid, et juutidel on aeg lahkuda USA-st ja pöörduda tagasi oma kodumaale.Ta mainis, et see on ainus riik, kus juute ei süüdistataks juudirassismis ega kiusataks taga.

Paljud juudid aga ignoreerivad neid üleskutseid. Nende lapsed on seal, lapselapsed isegi ei räägi heebrea keelt. Nende sõbrad on seal. Nende ärid on seal. Nende organisatsioonid on seal. Keegi võrdles seda aega holokaustiga ja ‘kristallööga’, kui paljud juudid jäid paigale nendel põhjustel ja kaotasid hiljem oma elu. Ta vestles juutidega, kes elasid üle ˋkristall öö‘ ja küsis, miks te ära ei sõitnud ja nad vastasid, et minu vabrik on siin, minu pere jne…Ja need mässud ja kõige liberaalsemad linnad, New York ja Los Angeles, nendes on kōige suuremad rahutused ja mässud ja seal niitis ka ‘koroona‘ kõige rohkem. Ja viimase aja rahutuste ajal on Ameerikast juutide emigreerumine suurenenud 50%.

Meie palve: Kõigekõrgem, aita juutidel emigreeruda oma tõelisele kodumaale, Jeesuse nimel!

Palveta alati Israeli eest!

Agape

Pastor Paul Armand

12-13 nädalat koroonakriisi

Ükski kriis ei kesta igavesti. Jumalariik on ainult see, mis kestab igavesti ja tema valitsus ei lõppe. Kiitus olgu Jumalale, et taevas ei ole demokraatiat (rahvavõimu) ja valimisi. Seal ei ole vaja teha mingeid muudatusi, kõik on täiuslik. Meie jaoks on see täiesti harjumatu. Sest pidevalt on vaja muuta ja täiustada seadusi. Ja muutused tulevad kui järjekordse poliitiku luukere kistakse kapist välja. Tegelikult niisuguseid ongi hea valida, sest vajadusel saab neid alati uputada.

Haiglad on muutunud kirikuteks ja õdedest on saanud superkangelased, mida nad muidugi ka on. Islami radikaalsed propageerijad võrdlevad covid19 Israeli riigi sünniga ja nimetavad seda covid48-ks. Seejuures kutsuvad nad kõiki maailma rahvaid üles töötama välja vaktsiini selle vastu, ehk siis hävitama Iisraeli. Kiitus Jumalale, et Ta ei tuku ega maga, vaid hoiab oma silmatera – Iisraeli ja keegi ei suuda seda enam hävitada ega hajutada!

Rabi Winston kirjutas, et Ameerika ei taastu enam kunagi covidist ja mässudest. Arvan, et see on natuke ennatlik, sest seni kuni Kogudus teeb võimsat eestpalvet ja kahetseb oma patte, ei õnnestu saatanal veel oma plaani ellu viia. Teisisõnu, ennem kui Kogudust ei ole ülesvõetud, ei ilmu ‘antikristus’. Teate: Ameerika on kristluse alustala maailmas. Ameerika kristlased investeerivad miljardeid dollareid kristluse levikusse ja elushoidmiseks. Aastaid on nad üle kogu maailma läkitanud välja misjonäre. Kristlik televisioon katab kogu maailma ja miljonid võtavad vastu Kristuse ja ristiusu. Raadojaamades kõlab Püha Evangeelium. Ja kui palju on nad aidanud püstitada kirikuhooneid ja piiblikoole ning muid vajalikke rajatisi. Esimestena on nad kohal kui puhkeb näljahäda. Usun, et nende armastus on meid kõiki puudutanud. Ja eriti President Donald Trump, kes seisab kui mägi Iisraeli poolt. Palvetagem Ameerika pärast: “Jumal, õnnista Ameerikat ja eriti Ameerika kristlasi ja president Trumpi ja ta peret! Hoia neid kindlalt Piibli kursil. Kaitse neid ja aita neil veel rohkem teha armastuse tegusid.” 

Jk 2:19 Kas sa usud, et on olemas vaid üks Jumal? Väga hea. Deemonidki usuvad seda ja värisevad. 

Millal nad siis värisevad? Ja millal nad siis ei värise? Vastus on, siis kui sina usud ja ei värise! Kui sina ei karda! Kui sina ülistad! Kui sina ei nurise! Kui sina ei räägi taga! Kui sina ei süüdista!
Vaadake: neil olid head kombed. Ja keskööl juudi kombekohaselt nad hakkasid kiitma Jumalat. Ja pääste tuli. Kui neil oleksid olnud halvad kombed ja harjumused, võimalik, et nad oleksid surnud kohutava peksu tagajärjel. 

Palvetan, et meie paganlikud kombed muutuksid ja asenduksid Piibli kommetega kõiges!

Mrk 13:35 Seepärast püsige valvel, sest te ei tea, millal majaisand tuleb, kas päeva lõpul, keskööl, kukelaulu ajal või varahommikul…

Apt 16:25 Kesköö paiku Paulus ja Siilas palvetasid ning kiitsid Jumalat lauluga, ja vangid kuulasid neid.

Vaatame Piiblist. Mt 4:3, Apt 19:14-16 Kui sind proovitakse, siis saatan ei värise.Palu Püha Vaimu abi, et heita pilk oma südamesse, sest Vaim teab ja uurib läbi ka kõige kaugemad südamesopid. Sama suudab ka saatan. Aga kiitus olgu Jumalale, kes meid kaitseb ja hoiab. Paulus ei kartnud! Kordi võttis ta sellise otsuse vastu ja Jumal aitas teda alati. Ja lõpuks oli ta üks julge mees. Ka sina võid selline olla.

Tee esimene samm, hakka Teda kiitma, laula Talle kiituslaulu! 

Ps 79: 13 Siis meie, sinu rahvas ja karjamaa kari, täname sind igavesti, kiidame sind põlvest põlve.

Palveta alati Israeli pärast!

Agape

Pastor Paul Armand

11-12 nädalat koroonakriisi

Sel aastal saabub juutidele Shavuot neljapäeval, aga kristlaste Nelipüha on pühapäeval. Põhjuseks on kalendrite erinevus. Ehkki apostlite tegude ajal oli see samal päeval Shavuoti püha ajal.

Nelipüha – kõige imelisem püha. See on üks kolmest Piibli pühast, kui juudi meesoost elanikud pidid minema üles Jeruusalemma templisse. Seda tuntakse ka veel Lõikusepühana, Toora annetamise – saamise püha, kuningas Taavet sündis sel päeval. Paljudes sünagoogides loetakse Ruti raamatut, sest ta võttis judaismi omaks kõigest südamest ja Rutt ja Boas olid ju kuningas Taaveti vanavanemad.

Ja just sel ajal 2000 a. tagasi sekkus PV maailma ajaloo viimasesse kolmandasse vaatusesse, mille kulminatsiooniks on Messia tagasitulek! Sellel ajal Jumal andis PV väe meie käsutusse ja see on imeline! Ja sel päeval said ristitud 120 Püha Vaimuga ja 100% rääkisid kõik ‘teiste keeltega’. Sel päeval, Jumal andis meile ka töö, mida peame tegema siiamaani. 

Apt 2:1-4 Ja kui nelipühapäev kätte tuli, olid kõik ühes paigas koos. Ja taevast sündis äkitselt kohin, otsekui oleks kange tuul puhunud, ja täitis kõik koja, kus nad istusid. Ja neile ilmus nagu lõhestatud tulekeeli, ja need langesid üksikult igaühe peale nende seast. Ja nad kõik said täis Püha Vaimu ja hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu Vaim neile andis rääkida.
Kogu maailma ajaloo vältel on Jumal inimeste tegemistesse sekkunud põhiliselt maapeal elavate inimeste kaudu. Prohvetid, Inimesepoeg, apostlid ja sina. Aga üsna pea, Ilmutuse raamatu lõpus sekkub Kuningate Kuningas isiklikult oma miljonite inglitega, muutes kardinaalselt maailmakorra. Ja just sellist sekkumist soovisid juudid 2000 a. tagasi, olles Rooma ülemvõimu all.

Jd 1:14,15 Ent nende kohta on ka Eenok, seitsmes Aadamast, ennustanud, öeldes: “Vaata, Issand tuleb Oma pühade kümnetuhandetega pidama kohut kõigile ja nuhtlema kõiki jumalatuid kõigi nende jumalakartmatute tegude eest, mis nad jumalatuses on teinud, ja kõigi kõvade sõnade eest, mis jumalatud patused Tema vastu on rääkinud!”

Ajakirjandus nimetaks seda ‘tulnukate sõjaks’, ‘ufode rünnakuks’, tsivilistatsiooni väliseks sissetungiks jne… Aga tegelikult on need miljonid usklikud oma aulistes ülestõusmise ihudes. Ja Jeesus ise, tulles võidukalt tagasi valgel hobusel, hävitab antikristuse ja valeprohveti. Tema – Kuningate Kuningas, valitseb Jeruusalemmas 1000 aastat.
Ilm 20:6 Õnnelik ja püha on igaüks, kes saab osa esimesest ülestõusmisest. Nende üle ei ole teisel surmal mingit võimu, vaid nad saavad Jumala ja Kristuse preestriteks ning valitsevad kuningatena koos temaga need 1000 aastat. 

Mis praegu üldse toimub?

Maailm on ikka segaduses homse suhtes. Aga nagu ütleb vanasõna ‘küürakat parandab ainult haud‘. Miks? Türgi president Erdogan kuulutas, et Templimägi on punane joon moslemitele. Palestiina terroristid jätkavad oma tapmisi ja tulistamisi! Politsei tabab jätkuvalt autoroolis purjuspäi sõitjaid. Narkootikumitega kaubitsemine jätkub ja karantiini tõttu on ka veel hinnad tõusnud. Inimesed jätkavad oma lõbutsemisi, jättes tähele panemata Jumala hoiatused!

Juudi prominentne rabi (Knessin) väidab, et koroonakriis lähendab Messia tagasitulekut. Paljud inimesed ei looda enam meditsiini peale, sest sealt antud olukorras erilist abi pole ja on hakanud üha rohkem Toorasse süvenema. Erinevad neti Gallupid väidavad, et märtsis-aprillis suurenes pöördumine Jumala poole plahvatuslikult. Ehk siis inimesed hakkasid palvetama ja otsima abi Kõigekõrgemalt.

Natuke juudi teoloogiat. Juudi teoloogia alusel on saatan ingel ehk siis teenija vaim ja tema ülesandeks on ahvatleda juute tegema (1)pattu, (2)süüdistama juute ja (3)tooma neile surma. Kas pole tuttav?

Samuti nad väidavad, et kui ilmub Messias, siis kaotab saatan oma töö. Miks? Sest kogu tema tegevus inimajaloo vältel on suunatud Messia ilmumise vastu. 

Seetõttu ka feik antikristuse ja valeprohvetiga. Saatan võib ju Piiblit tunda, aga ta ei saa sellest lõpuni aru nagu ka iga teine loodu. Seda väitis apostel Paulus 2000 a. tagasi, kirjutades, et kui saatan oleks mõistnud Jumala plaani ei oleks ta teist Aadamat – Au Issandat risti löönud! P.A.

Esimesel Adamal oli eristaatus Eedeni aias. Ta erines loomadest, sest tal ei olnud luba süüa puust. Tal oli piirang – keeld.

Kui ta sai oma karistuse ja visati välja Eedeni aiast, siis ta muretses oma positsiooni pärast väljaspool aeda. Aga kuuldes, et tema pidi ‘palehigis töötama’ ja et maole lubati isegi süüa maatolmu, rahunes ta, mõistes, et Jumal armastab teda endiselt (parafraaseeritud), rabi Berger. Mille poolest erineb inimene loomadest? Sest tal on keelud – piirangud, s.t, et Jumal hoolib inimesest.

Ps 149:3,4 Kiitku nad Ta nime tantsuga, laulgu talle kiitust tamburiinide ja lüürahelide saatel. Sest Issandal on hea meel oma rahvast, Ta ehitab tasased päästega.

Palveta alati Iisraeli pärast!

Agape

Pastor Paul Armand

10-11 Nädalat koroonakriis

Eestis lõppes eriolukord. Koroona haigus on taandumas. Kas see on „kaevikusõda“ ennem uut pealetungi ja mis see endaga kaasa toob, ei ole veel lõplikult selge.

Mis aga puutub Piibli lõpuaegade lõppu on kõik selgemast – selgem. Evangeelium peab tagasi jōudma Jeruusalemma. Selle eest tehkem eestpalveid üle kogu maailma.

Rm 1:16 Ma ei häbene head sõnumit, sest see on Jumala vägev viis tuua pääste igaühele, kes usub, esmalt juudile ja siis kreeklasele.

Sel nädalal oli Jeruusalemma aastapäev. Õnnitleme ! Aga jätkuvalt palvetame Jumala täistahte sündimise pärast meie Kodumaal. Kristus tuleb pea tagasi ja valitseb seal 1000 aastat. Au Kõigekõrgemale.

Hes 37:22 Ma teen nad üheks rahvaks sellel maal, Iisraeli mägedel. Nende kõigi üle hakkab valitsema üks kuningas ja nad pole enam kaks rahvast ega ole jagatud kaheks kuningriigiks. 

Israelis on käimas äge poliitiline võitlus juutide Templimäele lubamise pärast. Kostavad hääled, mis õhutavad riigijuhte üles, kasutama ‘võimaluse akent’, sest Donald Trump ei pruugi saada tagasivalituks USA novembrikuistel presidendivalimistel. Ameerika presidendilt on toetus nii selleks kui ka Jordaania alade annekteerimiseks Israeli poolt. Ehk teisisõnu ajalooliselt Israelile kuuluva maa tagasivõtmiseks.

Israelis on avalikult kuulda ka poliitilisi hääli, et hävitada Iraan koos oma tuumaprogrammidega. Kui uskuda prohveteeringuid, et Lähis – Idas tekib uus supervõim Iraagi näol on see täiesti reaalne. Teised jälle väidavad, et Venemaa vallutab Türgi ja seal tekib mitte just uus koalitsioon, aga muudetud ühing, kus on siis Hiina, Iraan, Türgi vallutanud Venemaa, Süüria jne, et anastada Jeruusalemm.


Hes 38:3-5 Ütle: „Nii lausub kõrgeim valitseja Jehoova: „Ma tõusen sinu vastu, Goog, Meseki ja Tubali kõrgeim pealik. 4 Ma pööran su ringi, panen konksud su lõugadesse ning toon välja sinu ja kogu su sõjaväe, hobused ja ratsanikud, kõik suursuguselt riietatud, tohutu rahvajõugu suurte ja väikeste kilpidega, kõik osavad mõõgakäsitsejad. 5 Koos nendega on Pärsia, Etioopia ja Puut…

Aga see on praegu spekulatsioon, eks tulevik näitab. Ja lõppude lõpuks pole see põhitähtis.

Kristlased peavad niikuinii elama nii nagu toimuks ülesvõtmine täna õhtul! Sest Taavet saab olla kuningas Jeruusalemmas ainult sel juhul, kui seal valitseb tagasitulnud Jeesus – Kuningate kuningas!!! Halleluuja!


Hes 37: 24 Minu teenija Taavet on nende kuningas ja neil kõigil on üks karjane. Nad toimivad minu seaduste järgi ning peavad hoolega kinni mu määrustest.

Fakt aga on see, et on toimumas lõppvaatus sealses regioonis ja see on täiesti selge! See aga tähendab meile usklikele Messiasse, et saabumas on Talle pulmaaeg. Meie pulmariided peavad olema kasvõi kõige väiksema plekita. See on meile Messia käsk ap. Pauluse kaudu.

Mul juhtus sel nädalal autoga väike intsident. Auto jäi ühtäkki keset teed seisma. Lõpuks aga selgus, et põhjuseks oli 2-3 sentimeetriline sensor, mis täielikult peatas 3 tonnise auto töötamise.

Järeldus: pisiasjad on need või mida meie peame vähetähtsateks, mis meid lõpuks peatavad olema tulihingelised, füüsiliselt terved ja truud kristlased. Ja miljonid avastavad ühel päeval, et neil ei ole Talle pulmakutset!

Ilm 3: 21 Võitjal luban ma istuda koos minuga mu troonile, nagu minagi olen võitnud ning istunud koos oma isaga tema troonile. 

Meie läheme aga jällegi lahingusse sest:

2 Kor 10:4 Sest meie võitluse relvad ei ole lihalikud, vaid nad on vägevad Jumala ees maha lõhkuma kindlustusi, hävitades kõik mõistuse targutused.

Ps 149:6 Olgu nende huulil kiituslaulud Jumalale ja käes kaheteraline mõõk, 7 et maksta kätte rahvastele, karistada rahvahõime, 8 et panna nende kuningad ahelaisse, nende ülikud raudu, 9 et viia täide nende kohta kirjutatud kohtuotsus. See au kuulub kõigile ta ustavaile.

Kiitle Issandast.
Palveta alati Iisraeli pärast!

Agape
Pastor Paul Armand

9-10 nädal koroonakriisi

Halb uudis: koroonakriisi varjus saab täidetud sarvilise üks põhieesmärkidest.

Aga hea uudis: mitte ükski kuningas, imperaator või valitseja pole suutnud hävitada kristlust, mida iganes nad ka kavandanud ei ole!

Rm 8:39 Ei kõrgus ega sügavus ega mistahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis avaldub meie Isanda Kristuse kaudu.

Kiibistamine

Kas see suht väikese letaalsusega viirus, aga hirm haigestumise ees, allutab inimkonna ülemaailmsele digitaalsele kontrollile?

Reisimiste ja globaliseerumise kiire kasv näitas, kuidas viirus levis kiiresti ja takistuseta üle kogu maailma ning pani selle lukku.

Vot, oleks tore idee, et pandeemia ei korduks ja saaksime edaspidi vabalt endiselt reisida. Siis aga peaks meil olema tervisepass. See kinnitaks, et oleme vaktsineeritud ja teistele ohutud.

See võiks nt. olla tätoveering või mikrokiip naha all, mis kinnitaks ka, et need oleme ikka meie ja mitte keegi teine.

Kui sellele pandeemiale järgneb veel teine ja kolmas laine, siis vaevalt, et lähitulevikus, teiste inimeste turvalisuse huvides oleks võimalik külastada massiüritusi ilma tervisepassita. Tervisepassi võib aga juba täna paigutada inimkehas, kuhu vaja.

Olen vestelnud paljude supermarketite kassapidajatega ja küsinud, kas põdesite koroonaviirust: ja vastus on 100% ei!

Kui suhtlete pandeemia ajal lähedalt, päeva jooksul 100-de ja võimalik, et tuhandete inimestega ja teid kaitseb vaid turvaklaas ja näomask ning te ei haigestu, tekib rohkem kui üks küsimus nakatumise suhtes! Aga seejuures haigestus hästikaitstud ja tervishoiunõudeid täitnud Putini pressiülem!

Need ja veel paljud teised küsimused peaksid leidma vastused maailmas toimuvates sündmustes Piibli valgusel. Võimalik, et see on alles peaproov ja tänane olukord sillutab sellele vaid teed! Kui aga järgneb veel ka üle maailmne majanduskriis, siis on mustem stsenaarium võimalik juba täna.

Ilm 13: 16 Ta teeb nii, et kõigile inimestele — väikestele ja suurtele, rikastele ja vaestele, vabadele ja orjadele — tehakse märk paremale käele või laubale 17 ning et keegi muu ei saaks osta ega müüa kui vaid see, kellel on see märk: metsalise nimi või tema nime arv. 18 Siin läheb vaja tarkust. Kel on arukust, arvutagu välja metsalise arv, sest see on inimese arv: tema arv on 666.

Valmistugem selleks, et see sünnib just nii nagu see on kirjas Piiblis.


Olenemata sellest, milline ka ei oleks meie soov või arusaamine Ilmutuse raamatust, täitub see kindlasti.

Mida siis meie peame tegema? Võtma välja oma Sabatiriided – ‘Kirikuriided’ ja riietama end ‘uue inimesega’ ja rõõmustama, sest meie pääste ligineb ‘seitsme penikoorma saabastega’!

Ef 5:4 Ka häbiväärne käitumine, rumalad jutud ja ropud naljad ei sobi, vaid selle asemel tänage Jumalat. 

Kl 2: 7 Olge temasse juurdunud, ehitage end üles temale kui vundamendile ja seiske kindlalt usus, nagu teid on õpetatud, ning tänage Jumalat ülevoolavalt.


1Ts 5: 18 Tänage kõige eest. Seda ootab Jumal teilt kui Kristuse Jeesuse jüngreilt.

Agape,

Pastor Paul Armand

8-9 nädalat koroonakriisi

Kas koroonakriis on nn. ‘kevadekuulutaja‘ – Jumala hoiatus ?

Või oli see lihtsalt juhus, et Wuhani laborist pääses välja covid19.

Mina isiklikult ei usu nahkhiire varianti, sest neid on Wuhani lihaturul ammusest ajast müüdud ja ‘kahe suupoolega’ õgitud. Aga see selleks.

Lk 21:11 Tuleb suuri maavärinaid, samuti katkusid ja näljahädasid ühes paigas teise järel. Nähakse hirmuäratavaid vaatepilte ja taevas suuri tunnustähti.

Mis meid ees ootab? Seda kuulutasid ette Jeesus ja Paulus juba 2000 aastat tagasi.

EL on Iisraeli ja kõigi Euroopa kristlike riikide vaenlane! Schengeni tsoon on surnud ja varsti on ka teie kuri globalistlik organisatsioon surnud ning Euroopa naaseb vabaks, demokraatlikuks ja kristlikuks! ”
Yair Netanyahu, Israeli Peaministri Ben Netanyahu poeg. (Israel Breaking News)

Huvitav! Võib argumenteerida, aga kui Kristus valitseb ‘1000 aastast Rahuriiki‘ Jeruusalemmast, on ju kõik rahvad kristlased, mõtlen neid, kes jäävad ellu pärast ‘suurt viletsust‘.

2Ts 2:3 Ärgu keegi teid mingil viisil eksitagu, sest see päev ei saabu enne, kui on toimunud usust taganemine ja saanud avalikuks seaduse eiraja, hävingu poeg.

Usust taganemine ja siis ülesvõtmine. Kõigepealt tohutult palju probleeme kogu inimkonnale ja siis ära taganemine, mis võib tekkida ‘tagakiusu‘ tõttu ja hiljem see vallandub ’suureks viletsuseks’.

Kordan: 3 salmi kronoloogiast näeme, et enne toimub usust taganemine erinevatel põhjustel ja siis alles saab avalikuks hävingu poeg.

Ps 135:3 Kiitke Issandat, sest Issand on hea; mängige tema nimele, sest see on kaunis! 

Palvetan ja loodan, et ka sina jätkad sulle määratud ‘usumaratoni’ ja ületad lõpuks võidukalt lõpujoone.

Agape
Pastor Paul Armand

7-8 nädalat koroonakriisi

Koroonakriis jätkub! Milliseks kujuneb maailm pärast selle lõppemist?

Juba ammu oli kindel, et ultravioletne (UV-C) valgus tapab viirused sh. koorona, maksimaalselt minuti jooksul. Täpselt nagu Piiblis – Jumal lõi valguse ja pimedus jäi ainult ööajaks. Samuti on seos ka valguse ja elu vahel. Kustuta päike nädalaks ja kogu planeedil on jääaeg. 

Aga üks on juba selge – antisemitismi ja asendusteooria vôidukäik jätkub ja kasvabki! 

Äsjailmunud taanikeelne Uue Testamendi tõlge, kus pole kordagi kasutatud sõna Iisrael (UT mainitakse Iisraeli 73 korral ja Tooras 2200 korda). Pōhjenduseks tuuakse, et tänapäeva Israel pole enam see, mis ta oli VT aegadel. Aga on kasutatud sōna Egiptus, mille piirid on samuti muutunud. Vot niisiis!

“Ärgu ükski teid petku mingil kombel; sest see päev ei tule mitte enne, kui on tulnud ärataganemine ja saanud avalikuks ülekohtu-inimene, hukatusepoeg.” ‭‭2 Te. ‬ ‭2:3‬ ‭

Teatud rabid kuulutavad ‘musta Paavsti’ peatset ilmumist, mis võiks tähendada Ilmutuse raamatu alusel valeprohvetit. 

Lähiajal puutusin kokku varjatud nn. naistevihkajaga, kes väitis, et Kristuses – koguduses, naised ei tohi õpetada! Aga ise on nad sellega õnnistatud ‘kogu elu’.

Kuhu siis peidame selle? Naine – ema. Naine – kasvataja. Naine õpetaja. Naine – abikaasa. Naine – arst. Naine – Deboora. Naisprohvetid jne. 
Meie kõik, samuti ka kristlikud jumalateenijad, oleme neilt palju õppinud. Ärge ignoreerige naisi, ilma nendeta oleks maailm – nagu loodus ilma lilledeta!

Nõus sellega, et vōimalusel peaks Koguduse juht ikka olema meesterahvas (kui naine, siis vaid ainult teatud ajaks vōi äärmiselt mōjuval pōhjusel). 

“Mehed, armastage oma naisi, nõnda nagu ka Kristus on armastanud Kogudust ja on andnud Iseenese tema eest. ” ‭‭Ef. ‭5:25‬ ‭

Ps. 117:1-2 Kiitke Jehoovat, kõik rahvad! Ülistage Teda, kõik rahvahõimud!  Sest Tema truu armastus meie vastu on suur, Jehoova ustavus on igavene. Kiitke Jahvet!

Agape

Pastor Paul Armand

Koroonakriisi 6 -7 nädala mosaiik

Koroonakriis jätkub, ehkki on näha juba valgust tunneli lõpus. Iseasi on see, milliseks maailmas kujuneb selle kriisi järgmine faas. Teooriaid pakutakse erinevaid, kätlemise kadumisest kuni kiipimiseni ja ühtse maailmakorrani.

Kogu maailma valitsemisest on unistanud paljud verised diktaatorid, aga lõpuks on nad ‘ebaõnnestunud’. Ajaloo fooni taustal tundus see võimatuna, sest kõik nad ‘kukkusid läbi’, kuni üks viirus, mille suurem osake on mikron, pani terve maailma karantiini.

Seejuures ei ole see kõige hullem haigus, kui võrrelda seda iga aastase gripiga ja muude haiguste – ōnnetustega, millesse sureb tuhandeid kordi rohkem inimesi.

Kui aga uskuda Jumalasse, siis võime näha inimeste ja saatana jõuetust takistada Jumalat Tema apokalüptilise plaani elluviimisel!

Praegune olukord on teatud määral võrreldav Piibli Kolgataga. Jeesuse jüngrid ei tahtnud Issanda ristisurma, enamus aga küll. Jeruusalemma formaat on ülekantav kogu maailmale.

Paulus väidab, et kui saatan ja tema kamp oleks teadnud, mida see ristisurm kaasa toob, ei oleks nad Issandat Jeesust risti löönud. (Kolgatal häbistati saatan täielikult ja tehti ta avaliku pilke aluseks). Aga ometi ei olnud ükski loodu suuteline mõistma ja peatama Jumala erilist lunastusplaani!

Kol 2:15 Jumal on paljastanud valitsused ja meelevallad, häbistanud neid avalikult, võidutsedes nende üle Kristuses.

Inimesed suudavad palju, aga keegi inimestest ei suuda peatada aega ja aegu, mille Jumal on määranud.

Soovi, kuidas tahad, kas aeg läheks kiiresti või aeglaselt, ikkagi on 24h formaat, on hommik ja saabub õhtu. See, mis tulema peab, see tuleb. Ja kogu maailm siseneb koroonakriisi järgmisse vaatusesse.

La 47:9-10 Jumal on kuningas rahvaste üle, Jumal istub oma pühal aujärjel. 10 Rahvaste õilsaimad tulid kokku, Aabrahami Jumala rahva juurde. Tõesti, Jumala omad on ilmamaa kilbid, tema on väga ülendatud. 

Jumal jätkab jõuliselt.

Alguses on Tema plaanid paljudele arusaamatud ja ootamatud. Teie lunastus läheneb!
Aga teie olete Jeesuse vermete läbi terveks saanud!
Suurem on see, Kes on teis!

Teie olete Püha Vaimu Tempel!

La 47:7-8 Mängige kiitust Jumalale, mängige kiitust! Mängige kiitust meie kuningale, mängige kiitust! 8 Sest Jumal on kogu ilmamaa kuningas. Laulge temale kiituslaulu!

Agape

Pastor Paul Armand

Viimase 5-6 nädala mosaiik

Paljud viroloogid prognoosivad, et koroonaviirus tuleb tagasi muteerunult.

Paljud on koroona viiruse läbi põdenud sümptomiteta, aga kui tuleb uus laine, tulevad ka jälle uued piirangud. Ilmutuseraamat just nii kirjeldabki maailma lähitulevikku. 

Üks häda möödub ja tuleb teine!

Nii et selleks valmistagi end ette!

Olen aastaid mõelnud, et milleks hea Jumal on andnud nii pika rahuaja – 1945 aastast saadik? Arvan selleks, et inimesed oleks õnnelikud ja õpiksid Teda tundma! Aga läks vastupidi. Perverdid valitsevad ja pattu kiidetakse taevani! Kahe käe sõrmedel võid üles lugeda valitsejaid, kes võtavad arvesse Jumalat. Seetõttu tuleb veel ‘tuld ja tõrva.‘

Miika 7:2 Ustav on kadunud maalt, inimeste seas pole ühtegi õiget. Nad kõik varitsevad, et valada verd. Igaüks jahib võrguga oma venda. 3 Nende käed on osavad tegema kurja. Peamees esitab nõudmisi, kohtumõistja küsib tasu, ülik teeb teatavaks oma soovid, üheskoos peavad nad salaplaani. 

Sel nädalal puutusin jälle kokku (virtuaalselt) usklikega, kes peaaegu ‘surmkindlalt‘ väidavad, et Kogudus tervikuna peab läbi minema ‘suurest viletsusest.‘ Enamus väidab, et neil on kindel Vaimu ilmutus. 

Vaadake, Jeesus aga suhtub asjadesse nii ja õpetas meid palvetama juba 2000 aastat tagasi selliselt:

Mt 24:22-23 Palvetage, et teil ei tuleks põgeneda talvel ega hingamispäeval. 21 Sest siis tuleb suur viletsus, mille sarnast pole olnud maailma algusest kuni praeguse ajani ega tule ka edaspidi.

Sellest salmist näeme Jeesuse selget soovi päästa oma rahvas hädadest. Ta hoiatab ja teatab ühes, et tahab uskliku päästa! See kirjakoht on spetsiifiline  – konkreetse aja kohta, aga kasutatav kõigil ajastutel ja igas olukorras!

Kui jääd haigeks, palvetad ju, et pääseda!

Kas usud seda?  Kui jah, siis palvetagi nii! 

Paljud aga on ‘kinni kiilunud’ oma mõtetesse, et kogu Kristuse Ihu läheb läbi ‘suurest viletsusest’. Kindlasti osa Kogudusest läheb läbi ‘suurest viletsusest’. Arvan, et just need, kes täna on leiged ja ära langenud ja mitte ainult. 

Paljud väidavad vastu, et kui nad praegu ei ole usklikud, miks nad peaksid siis äkki saama jne! 

Teate, ‘rasvastel aegadel’ on palju raskem olla usklik kui hädades. Hädades on kõik äkki usklikud ja palvetavad Jumala poole.

Kui tahad uskuda, et sina ja just sina konkreetselt pead minema läbi ‘suure viletsuse’, siis mine, kes sul keelab! Aga kas oled kindel, et sa seda suudad? 

Ja ma manitsen sind: ära isiklikke ilmutusi tõmba kogu kristlaskonna peale, olen kindel, et sul ei ole selleks volitusi Jumalalt!

Veelkord: kui usud nii, siis tuult sulle tiibadesse, aga jäta teised rahule ja ära külva hirmu!

Meid aga, kes usume Matteuse 24 ootab üsna pea Talle Pulm, kuhu meid toimetab Issand Jeesus Ise ülesvõtmise – ülestõusmise teel! 

Jah, kui lugeda tähelepanelikult 

1Ts 4:17 salmi, siis seal on kirjutatud, et saame olla Temaga taevas. Kuidas, kui Ta tuleb alles ‘suure viletsuse’ lõpus rahu maa peale tooma? Miks siis peaksime äkki minema taevasse kui Tema valitseb 1000 aastat Jeruusalemmas? Puzzle selles ei lähe kokku. 

Valmistu Talle pulmadeks!

1Kr 15:52 Ühe hetkega, ühe silmapilguga, viimase trompeti puhumise ajal. Kõlab trompetihääl ja surnud äratatakse üles kadumatutena ning meid muudetakse.  53 Kaduv saab kadumatuks….

1Ts 4:16 sest Isand ise tuleb taevast alla peaingli käskiva hüüuga, Jumala trompet käes, ning need, kes on surnud Kristuse omadena, tõusevad üles esmalt. 17 Seejärel tõmmatakse need meist, kes elavad, pilvedes üles, et võiksime olla nendega koos ja kohtuda oma Issandaga taevas. Nii me saame olla kogu aeg koos oma isandaga.  18 Julgustage üksteist nende sõnadega!

Jeesus on üles tõusnud!

Tema on meie Paasatall!

Häid Pühi!

Agape

Pastor Paul Armand

Viimase 4-5 nädala mosaiik

Koroonaviirusele ei ole veel ikkagi pandud piiri. Eestis ei ole viirus veel saavutanud platood. 

Kahjuks jäi ära Jeruusalemma Templimäele ajutise altari paigutamine ja ohverdamine! Iisraeli valitsus ei andnud selleks luba. 

Mõtisklen, et kui tuleb teine ja kolmas laine, mis on tapvamad kui see, siis et mitte nakatada teisi inimesi, saavad immuunsed mingi chipi naha alla, et nad võiksid avalikus sektoris liikuda või tööd teha! Muidugi see on spekulatsioon, aga kui majandus kukub kokku, ega siis tea!

Kui majanduskriis tuleb suurem prognoositust, on reaalne sularaha kadumine.

Rahvad on ühinemas nagu Paabeli torni ajal.EU-s kostuvad juba hääled, et meil on vaja uut Marshalli plaani.

Kindlasti koos kõige sellega läheneb Messia saabumine lausa ‘7 penikoorma saabastega‘

“Aga tema ütles neile: „Ärge kohkuge! Te otsite Jeesust Naatsaretlast, Kes oli risti löödud; Ta on üles tõusnud” ‭‭Markuse evangeelium‬ ‭16:6‬ ‭EEP‬‬

Jeesus on ülestõusnud!

Häid Paasapühi!
Agape

Pastor Paul Armand