Kristlaste tagakiusamine kasvab Ladina-Ameerikas

Kogu Ladina-Ameerikas kannatavad kristlased üha enam tagakiusamist oma usu pärast Jeesusesse Kristusesse, sageli kommunistlike režiimide, narkokartellide ja jõhkrate jõukude käe all.

Tuhanded usklikud, eriti sellistes riikides nagu Kuuba, Haiti, Mehhiko ja Nicaragua, on sattunud hirmutamise ja vägivalla tsüklisse.

Kuuba kommunistlik režiim säilitab riigi usuasutuste üle range kontrolli ja sunnib neid kogunemiseks registreeruma Usuasjade Ametis (ORA). Isikutesse, keda seostatakse registreerimata usuorganisatsioonidega, suhtutakse kui kurjategijatesse ning neid ahistatakse ja võidakse kinni pidada.

ORA levitab usulisi registreeringuid ilma kindlaid standardeid järgimata, võimaldades tal otsustada, millised asutused saavad litsentsi ja millised peavad ilma selleta ebaseaduslikult tegutsema. Sageli keeldub see organisatsiooni registreerimisest, kui seda peetakse Kuuba võimudele ebalojaalseks.

Paljusid kristlikke institutsioone peetakse Kuuba valitsusele ohuks, kuna nad on vastu režiimi inimõiguste rikkumistele. Selle tulemusena keelatakse kristlikele kirikutele valimatult tegutsemisluba ja nad jäetakse avatuks ahistamisele või sulgemisele valel ettekäändel.

Veelgi enam, Ameerika Ühendriikide Rahvusvahelise Usuvabaduse Komisjoni (USCIRF) 2024. aasta aruanne väitis, et Kuuba uus seadusandlus võimaldas, et usklikest saab võimalik sihtmärk. Aruandes öeldakse: “Kuuba valitsus kiitis 2023. aasta mais heaks sotsiaalse suhtluse seaduse, mis kodifitseerib laialdased rahumeelse väljenduse keelud, sealhulgas valitsuse suhtes kriitilise usulise väljenduse.”

Samamoodi ähvardab Nicaragua kommunistlik režiim, mida juhib president Daniel Ortega, iga rühmitust või üksikisikut, kes kaldub kõrvale täielikust lojaalsusest nende võimu säilitamise suunas. Paljud katoliku vaimulikud on avalikult väljendanud vastumeelsust autoritaarse valitsuse poolt toime pandud inimlikule ebaõiglusele, muutes nad režiimi sihtmärgiks.

USCIRF-i iga-aastase aruande kohaselt vahistas Nicaragua valitsus 26.–31. detsembril [2023] meelevaldselt palju … vaimulikke – eriti neid, kes on kritiseerinud usuvabaduse ja inimõiguste tingimusi Nicaraguas.

Lisaks on Mehhikos ja Haitil kristlik rõhumine suurenenud peamiselt kuritegelike kartellide silmapaistvama kohaloleku ja jõugude suureneva vägivalla tõttu.

Mehhikot ähvardavad pidevalt uimastikartellid, kes panevad jätkuvalt proovile Mehhiko valitsuse autoriteeti. Riigis elavaid kristlasi, kes seisavad kartelli ebaseaduslikule tegevusele vastu, peetakse ohuks ja neist saavad nende organisatsioonide sihtmärgid. Kuna kartellid tugevnevad ja Mehhiko seaduslikud võimud kaotavad oma koha, siis on kristlased jätkuvalt haavatavad.

Veelgi enam, jõugud on Haiti riigi üle kontrolli haaranud, muutes kristlaste jaoks  raskeks oma usu praktiseerimise, kartuses sattuda jõukude rünnakute ja kuritegevuse risttulesse.

Haiti valitsus on muutunud üha korrumpeerunumaks ja sõltuvamaks seaduse jõustamisel tänavajõukudest, mis on viinud Haiti viimastel kuudel kaosesse. Associated Pressi sõnul on kaose kõige olulisem põhjus … Haiti valitsejate kasvav sõltuvus tänavajõukudest. Haitil pole aastakümneid olnud alalist armeed ega hästi rahastatud ja tugevat riiklikku politseijõudu.

Christianity Today teatas 2024. aasta aprillis, et mõned Haiti kristlased riskivad oma eluga, läbides teel … kirikusse jõukude kontrollpunkte. Haiti võimud karistavad harva jõuke nende kuritegeliku tegevuse eest, mistõttu paljud kristlased tunnevad end ebaturvaliselt.

Kuna kommunism ja seadusetus muutuvad igapäevaseks kogu Kuubal, Haitil, Mehhikos ja Nicaraguas, tundub, et edasised rünnakud kristlaste vastu on vältimatud.

Allikas: Christian Persecution on the Rise in Latin America – International Christian Concern

Kommunism ei ole lahe, see on surmav

Viimastel aastakümnetel on Ameerika nooremate põlvkondade seas taastunud huvi ja toetus kommunismi vastu. 2019. aastal teatas "The Independent", .....

Töö viljad Hiinast: huvi abielude toetamise vastu

Mõnes Hiina piirkonnas võivad erilise tähelepanu alla sattuda moslemikogukonnad ja ka moslemi taustaga kristlased, mis ähvardab tekitada kogudustes .....

Maailmaparandaja

Leitnant Grecu Rumeenia Umbes 1948 Karm noorleitnant küsitles Richard Wurmbrandi tema tegevuse kohta põrandaaluses kirikus. Grecu süüdistas teda .....

Meie oleme Kristusega

Richard Wurmbrand Rumeenia 1945 Üksteie järel tõusid preestrid ja pastorid püsti ja ülistasid kommunismi ja vandusid truudust uuele .....

Silm silma vastu

Liiga sageli üritavad kristlased kristluse ja judaismi vahele kontrasti luua. Nende võrdluste tegemisel on tavaliselt eesmärk näidata "Uue .....

Ukraina, kolmas maailmasõda ja paavst Franciscuse “kiriku teekaart”

Tänavu said teoks paavst Franciscuse prohvetlikud sõnad: Me elame mitte ainult muutuste, vaid ka ajastute muutumise ajastul. Paavst .....

Häda tuleb 

Esimene laine. Prohvetite ettekuulutused Jeruusalemma hävitamiseks. Vaatame kolme lainet - sündmuste kava, mis toimusid vahetult enne viimase templi .....