Kristuse esimesed kiusatused

Kui te olete minu moodi, siis mõtisklete Kristuse viimaste kiusatuste üle – päevadest, mil saatan tahtis panna Jeesuse sisse soovi hüljata rist ja Ta lükkas selle kiusatuse tagasi (Mt 16:23). Mõnikord mõtlete, kuidas saatan kiusas Teda täiskasvanuna kõrbes. Nendele asjadele mõeldes hämmastab teid tõenäoliselt Tema täiuslik kuulekus.

Kuid kas olete kunagi mõelnud Tema esimestele kiusatustele? Kui palju aega olete kulutanud mõttele, et Jeesus elas lapsena iga päev täiuslikult kuulekat elu?

Mõtelgem korraks sellele, mida see hämmastav reaalsus meie (täiskasvanute) ja meie laste jaoks tähendab.

Jeesuse patutus lapsena

Kui olete kunagi laste eest hoolitsenud, siis teate, et nad sageli teevad julgelt ja regulaarselt pattu. Alates hetkest, kui teie 10-kuune laps istudes kõrges toolis raputab esimest korda julgelt hommikusöögihelbeid mööda põrandat laiali, kuni päevani, mil teismeline vihaga ukse kinni lööb, pole nende patt varjatud. Mõnikord näivad päevad võitlustes patuga lõputud – hommikune solvumine selle üle, et peab mänguasju jagama, sõnakuulmatus pärastlõunal ja õhtused riiud ükskõik, mille üle. Kohati võib kodune elu tunduda kui lõks patu peole (muidugi panustavad sellesse ka vanemad, kuid sellest juba teises artiklis!).

Proovige tuua sarnane keskkond esimese sajandi koju Naatsaretis. Piibel ei räägi meile Jeesuse lapsepõlvest liiga palju, kuid teatud üksikasju võime siiski leida. Pärast seda, kui Maarja ja Joosep tutvustasid templis beebi Jeesust, kasvas Ta “vaimult tugevaks ja täitus tarkusega ning Jumala arm oli Tema peal” (Luuka 2:40). Pärast kuulsat perekülastust Jeruusalemma, kui Ta oli 12-aastane, läks Ta koos vanematega koju ja oli “neile sõnakuulelik. Jeesus kasvas tarkuses ja pikkuses ning armus Jumala ja inimeste seas” (Luuka 2: 51-52 ).

Need salmid räägivad meile, et nagu kõik lapsed, kasvas ka Jeesus füüsiliselt. Ta kuuletus oma maistele vanematele. Ja Ta elas elu, mille kiitsid heaks ka teised, sealhulgas Jumal Isa. Pange tähele, et 12. eluaastaks oli “Tema peal” olnud Jumala arm muutunud nii, et Ta kasvas “armus Jumala ja inimeste silmis”. Tema voorusi märgati.

Nende aastate jooksul sai Jeesusest ka vanem vend, vähemalt kuuele vennale ja õdedele. Tuletage meelde Markuse evangeeliumi 6. peatükki, kui Ta täiskasvanuna kodulinna naasis, küsisid kohalikud elanikud: “Eks tema ole see puusepp, Maarja poeg ning Jaakobuse ja Joosese ja Juuda ja Siimona vend? Ja eks tema õed ole siin meie juures?” Kas te saate aru? Jeesusel oli vähemalt neli venda (Jaakobus, Jooses, Juuda ja Siimon) ja kaks õde (sest “õed” on mitmuses). Jeesus oli vähemalt seitsmest lapsest vanim.

Võib arvata, et kuna Jeesus oli Jumal, ei olnud Tal kiusatust kodus pattu teha. Kuid Tema jumalikkus ei takistanud Tal kiusatusi kogemast siis, kui Ta kasvas (Heebr 4:15). Ometi ei teinud Ta kunagi pattu (Heebr 4:15; 9:14).

Väikelapsena ei öelnud Jeesus kunagi: “Ei!” ega võtnud oma sandaale jalast pärast seda, kui Maarja need Talle jalga pani. 7-aastaselt jagas Ta oma asju kõigiga ja koristas alati kiiresti enda järelt kõik ära. 13-aastasena ei kurtnud Ta kordagi, kui Joosep käskis tal enne õhtusööki veel ühe puusepatöö lõpetada. Kui Ta oli 16-aastane, siis ei purskunud Temast patust viha, kui noorem vend Teda pilkas, kuna Ta oli nii eeskujulik ja hea poiss või kui Ta vanemad ütlesid, et Ta ei saa sõpradega suhelda. Päevast päeva, igal ajal ja igas etapis ei teinud Jeesus pattu.

Kristuse alandlikkus

Veelgi hämmastavam on mõelda kõigile kiusatustele, mida põhjustas või tekitas Tema täiuslikkus. Teades, et Ta on eriline, oleks Jeesus võinud käituda nagu 1. Moosese raamatu 37. peatükis kirjeldatud noor Joosep, uhkeldades oma staatuse üle oma vendade ja õdede ees. Või olla nagu väike variser (näiteks Luuka 18:11), põlastades oma vendi ja õdesid seaduse mittejärgimise pärast. Kuid Ta polnud selline.

Sellegipoolest ei pea te minu sõnu tõe pähe võtma. Küsigem selle kohta Tema nooremalt vennalt Jaakobuselt. Temast sai algkoguduse juht ja hiljem märter selle eest, et ta tunnistas Jeesust kõigi Issandaks. Ta poleks nii käitunud, kui oleks näinud Jeesust patustamas. Jaakobus rõhutab oma kirjas, et usk on tõeline ainult siis, kui seda elatakse välja argipäeva süngetes tingimustes. Kui kellelgi oleks võimalus näha Jeesust patustamas tülitsedes (4: 1), nurisedes (5: 9) või ilmutades patust viha (1:20), siis oleks see olnud Jaakobus. Selle asemel nimetab ta ennast oma venna “Issanda Jeesuse Kristuse” teenijaks, tunnistades sellega isiklikult Jeesuse patutust.

Need patutud esimesed aastad olid vajalikud selleks, et Jeesus saaks täiuslikuks täiskasvanuks. Vanusega õppis Ta “kuulekust kannatuste kaudu” (Heebr 5: 8). Olles täielikult Jumal, pidi Jeesus elama täiuslikku inimese elu, et olla meie jaoks täiuslik ohver. Ja see hõlmas ka täiesti kuulekat lapsepõlve.

Lohutades oma lapsi patutusega

Seetõttu alati, kui puutute oma laste või teiste laste pattudega kokku, imestage ja üllatuge sellest, et Jeesus oli ka selles vanuses ilma patuta. See on uskumatu, kas pole?

Kasutage seda tõde oma laste lohutamiseks, mitte selleks, et neid häbistada või nendega riielda. Kui nad kogevad kiusatusi (näiteks sõber solvab või palutakse ebamugavaid majapidamistöid teha), siis tuletage neile meelde, et „meie ülempreester saab meie nõrkusest aru, sest kui Ta elas maa peal, kiusati Teda samamoodi nagu meidki, aga Ta ei teinud pattu ”(Heebrealastele 4:15, tänapäevane tõlge). Tuletage neile meelde, et Jeesus oli ka kunagi laps. Ta mõistab, puudutagu see siis suhtlemist provotseeriva õe või vennaga, olukordi, kus asjad ei lähe nii, nagu te plaanisite või soovisite, või kuulekust maistele vanematele, kellel on omad puudused. Ta lubab armu, kui nad kuuletuvad ja andestust, kui nad seda ei tee.

Siin on lohutus igaühele meist. Jeesus tegi seda, mida keegi meist ei suuda: elas täiuslikku elu alates esimesest kiusatusest kuni viimaseni. Ja Ta annab meile selle elu kuulekuses, riietades meid Tema täiuslikkusse, kui me Teda usaldame. Ta lubab, et Tema Vaimuga, mis meis on, aitab Ta meil kuuletuda. Ja Ta lubab, et viib meid koju, et elaksime koos Temaga Tema Isa majas, kui täiesti kuulekad lapsed igavesti.

Allikas: https://ieshua.org/pervye-iskusheniya-hrista.htm

 

Kui isa lapsi ei kasvata

Kirikutes on kolme erinevat tüüpi "üksikemmesid": sõna otseses mõttes "üksikemmesid", kes kasvatavad lapsi üksinda; emad, kelle abikaasad on .....

Mis siis, kui Teie laps ei parane?

Täna lugesin tunnistust, mis tegi mulle haiget. Ma vihkasin tõsiasja, et see tegi mulle seda lugedes haiget, kui .....

Lapse armastus

“Ja Ješua kutsus ühe lapse, pani nende keskele seisma…” Matteuse 18:2 Keset oma askeldusi võta täna hetk, meenutamaks, .....

Kui laps näeb oma vanemat nutmas…

Ta ei ütle talle "Lõpeta nutmine, täiskasvanud ei nuta". Ta ei karju sinu peale. Ta ei jõllita sind. .....

Kuidas kasvatada pastori lapsi evangeeliumi lootuse vaimus

Las lapsed tulevad Minu juurde.Tean igas vanuses pastorite lapsi, kellel läheb hästi. Lapsi, kes armastavad Kristust ja kuuletuvad .....

Te ei saa garanteerida, et Teie laps on jumalakartlik

Kui usklikud vanemad saaksid oma lapse elus ainult üht asja kontrollida, siis valiksime kõik sama asja, eks? Kõigi .....

Sa oled endiselt ema. Naisele, kelle laps suri

2016.aasta märtsis suri meie tütar Leila Judith Grace 39 nädala ja 4 päevasena emaüsas. Ta sündis neli päeva .....

Kriitikast ümbritsetud laps õpib süüdistama

Laps, keda ümbritseb mõnitamine, õpib olema umbusklik; Vaenulikkusest ümbritsetud laps õpib võitlema; Laps, keda ümbritseb viha – õpib .....

Puuetega lapsed: kuidas aidata vanematel meeleheidet vältida

Päev, mil lapsel diagnoositakse puue, jagab vanemate elu tavaliselt kaheks. Eluks „enne“ ja „pärast“ teate saamist. Natalia Terekhova .....