Kuhu tuua oma murtud süda?

“Aidake. Mu süda on murtud.”

See on üks levinumaid refrääne minu nõustamistöös. Põhjuseid on palju: vastuseta armastus, töö kaotamine, unistuste purunemine, abikaasade ja laste äravõtmine. Olenemata selle juurtest on valu kannatajate jaoks talumatult sarnane. Ja küsimus, mis selle kõige kohal ripub, on järgmine: “Mis nüüd teha?”

Nutke hästi

Lein on nii tegu kui ka tunne. Kui süda on murtud, siis peaksid põsed olema märjad. Ma soovin, et see ei oleks tõsi, aga see on nii. Nutmises on midagi, mis on uskumatult hirmutav. See on kaitsetu tegevus, mis ujutab meie mõtted ja tunded üle, jättes meid väsinuks. Pole siis ime, et inimesed väldivad seda nagu katku või tunnevad, et neil on vaja seda välja vabandada.

Kuid Pühakiri ise ei suhtu leina nii negatiivselt. Jumal ei käsi oma lastel „kuivatada silmad!” Pigem korjab Jumal meie pisaraid oma lähkrisse(Psalm 56:8). Iidsel põuasel maal, kus lähkreid ei olnud palju, hoiti nendes ainult hinnalisi asju. Veel enam, Jumal ise nutab ega vabanda selle pärast (Luuka 19:41–44; Johannese 11:35). Kui Jumal leiab, et Ta süda valutab, ei ole Ta põsed kuivad ja Teie ei tohiks häbeneda, kui Teie põsed ei ole kuivad.

Oma emotsioonide ventlileerimisest ei piisa; neid tuleb karjatada (Psalm 120:1; 130:1). Kristlased ei ole ainult need, kes nutavad, vaid need, kes nutavad hästi. Ei ole tõsi, et meie stress, kurbus, viha ja negatiivsed emotsioonid vajavad lihtsalt emotsionaalset väljundit, et survet vabastada. Selline “hüdrauliline” vaade kiindumustele teeb sageli rohkem kahju kui kasu – enne kui me arugi saame, jõuame vaevalt oma emotsionaalse veekannu pliidile panna, enne kui vile hakkab kergenduse järele ulguma.

Selle asemel on võtmeks abielluda lootuse emotsionaalse väljundiga. See ei tähenda, et me peaksime alati ja igal hetkel oma leina kõrval säilitama teadliku lootusetunde – Jumal teeb Pühakirjas ruumi sellistele lõikudele nagu Psalm 88 ja Iiob 3. Ta ei palu usklikel omada Pollyanna seisukohta uskliku elust. Kuid Paulus tuletab tessalooniklastele meelde, et nende lein erineb lihtsalt emotsionaalsest ülevoolamisest (1. Tessalooniklastele 4:13). See põhineb evangeeliumi tõel, mis on lootuse ja elu allikas (Rm 15:13; 1. Tessalooniklastele 4:14–17). Evangeeliumi lootus on terve leina alus. Me ei pruugi seda alati näha ega sellele keskenduda, kuid see on olemas ja tõuseb uuesti esile (Psalm 51:12).

Minge palvesse

Lein vajab palvet. See on meie hingede osadus nende Looja ja Toitjaga. Psalmid ei ole lihtsalt usklikele mõeldud laulukeste kogu, vaid elav näide usklike palvetest. Palvetamine ei tähenda Jumala meele muutmist, vaid oma südame kõige tõsisemate soovide allutamist Talle ja Tema juhtimise usaldamist isegi siis, kui need soovid tühistatakse.

Kristus hüüab palves oma kõige meeleheitlikumal tunnil (Matteuse 26:36–39). Ja Paulus ütleb meile, et isegi kui me ei tea, kuidas palvetada nii, nagu peaksime, palub Püha Vaim meie eest, parandades meie palveid kui need on teel ülespoole (Rm 8:26). Palves, meie Issandale kõige intiimsemate mõtete ja tunnete üle andmises on midagi, mis muudab meie südamed painduvamaks lohutusele, mida ainult evangeelium pakub.

Jumalale meeldib kuulda oma laste südamete tooreid ja mittenäideldud palveid (Psalm 62:8). Kuid palve on midagi enamat kui lihtsalt emotsionaalne prügimägi. Meie palved on palved Jumala poole, kes on end ilmutanud ja meie eest oma Sõnas hoolitsenud. Kurbuses saavad meie palved ja hinged kasu siis, kui toitume Jumala Sõnast.

Pühakirja üle mõtisklemine sunnib meie südant liikuma endast kaugemale ja mõtlema Jumala lunastustöö suurele ulatusele oma rahva heaks (Koloslastele 1:13–14). See annab lootust seal, kus seda muidu ei oleks (Johannese 14:27; Roomlastele 8:31–39; Heebrealastele 13:6; Jaakobuse 1:2). See asetab meie leina perspektiivi, tuletades meile meelde, et meie südamevalu on vaid väike pilguheit valule, mida Jumal koges ristil (Matteuse 27:46) – kannatuselr, millesse Ta läks vabatahtlikult (Johannese 10:18) ja häbist hoolimata kannatas risti Temale seatud rõõmu  asemel  (Heebrealastele 12:2).

Minge puhkekohta

Lein on kurnav. Füüsiliselt ja emotsionaalselt leiame end kurnatuna. Püsiv ja kohutav udu näib laskuvat meie meeltele ja kehadele, muutes sellistel aegadel isegi hingamise raskeks. Leinavad inimesed vajavad puhkust. Rohkem kui lihtsalt füüsiline puhkus (kuigi sageli mitte vähem), vajame vaimset puhkust. Just neil hetkedel tunduvad meie Issanda Sõnad magusamad kui mesi:

Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise! Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge!” (Matteuse 11:28–30)

Jeesuses puhkamine tähendab sageli maailma kiirest tegevusest tahtlikku lahti laskmist. Kui otsustame keskenduda meie vähesele emotsionaalsele energiale, mida Kuningriigi eesmärkideks kulutada, aitab see luua rahu, mida pelgalt loogikaga ei suuda seletada (Filiplaste 4:4–9).

Minge sõprade juurde

Lein ei ole privaatne. Sageli on raske ja alandav lasta kedagi oma valu sügavusse, kuid Jumal armastab oma inimesi liiga palju, et lasta Teie kannatustel alata ja lõppeda koos Teiega. Oma leina varjatuna hoidmine röövib kirikult meie võime osa saada uskumatust rõõmust, mis on kirjas Galaatlastele 6:2: „Kandke üksteise koormaid ja täitke Kristuse seadust.”

Kõik inimesed ei pea olema alati teadlikud selle pimeduse sügavusest, millest Te end leiate, kuid kui lubate teistel Teie ahastuse ajal Teie kõrval kõndida, siis on see viis neid teenida, võimaldades neil samal ajal Teid teenida. See tuletab meelde, et palveränduri elu selles langenud maailmas ei ole kaugeltki roosiline ja ühel päeval, kui praegune katsumus on Teie selja taga, saab kirik kasu olles tunnistajaks Jumala käegakatsutavale ustavusele Teie vastu.

Liiga sageli kasutab saatan meie leina, et rahuldada meie isolatsioonisoovi, mitte ainult isiklikult, vaid ka korporatiivselt. Ülistuseks kogunemine tundub lihtsalt liiga raskena. Kui me leiname, siis võib olla raske laulda, palvetada või ülistusele keskenduda. Võib tunduda, et armulauast osavõtt on tühine tegevus. Kuid ülistus on meie vaimu ventilaator – see hoiab meid elus, kui kõik muu näib ebaõnnestuvat. Tasapisi, isegi kui me seda ei hinda, lohutab ülistus meie leina ja toidab meie hinge nii, et meie tervis taastub.

Nutke ja tulge ligi

Maailmas, kus patt nakatab ja mõjutab kõiki asju, on usklikel võimatu saada hakkama ilma murduvate südameteta. Kuid meil on Jumal, kes sellistel aegadel ei vaiki. Ta teab, sest Ta on käinud meie kingades (Heebrealastele 4:15). Ta on tundnud murtud südame kohutavaid piinu. Ja sellistel aegadel ei käsi Ta meil vait olla ja minema minna, vaid pigem nutta, Talle läheneda ja Temast rõõmu tunda.

Autor: Josh Squires / Where to Bring Your Broken Heart | Desiring God

Josh Squires (@RevJASquires) töötab Lõuna-Carolina osariigis Columbias First Presbyterian kirikus nõustamise ja koguduse eest hoolitsemise pastorina. Temal ja ta naisel on viis last.

Inimsüdame erinevad seisundid

Minu sõbranna majas elasid ebaseaduslikult häbematud inimesed. Nad elasid üüri maksmata, nad petsid teda ja neid ei olnud .....

Ärge laske oma südamel minna araks

Kuidas on üldse võimalik, et meie südamed ei ole mures, arvestades kogu pingete kasvu Iisraelis ja maailmas? Ärkasin .....

Boris Grisenko: Mida mu süda täna kalliks peab?

Eile ärgates võtsin telefoni kätte, avasin MyBible rakenduse ja nägin oma üllatuseks Luuka 12. peatüki lihtteksti. Ja seal .....

Mida himu sinult võtab: kuidas Jeesus täidab kirgliku südame igatsuse

Me veedame oma elu suu ammuli ja käed laiali, otsides, mida me veel võiksime tarbida. See on meie .....

Saatan kardab püüdlemist südamepuhtuse poole

"Seiske nüüd ja teie niuded olgu vöötatud tõega ja teil olgu  seljas õiguse soomusrüü" (Efeslastele 6:14) Me ei .....

Meie südamed

Issand Jeesus, meie Päästja, luba meil tulla Sinu ette. Meie südamed on külmad; Issand, soojenda neid oma ennastsalgava .....

Puurim: Südames koos Iisraeliga

Tõelised kristlased on alati olnud Iisraeli parimad sõbrad, kes on juudi rahvast tõeliselt armastanud. Ma näen, et sellega .....

Lähis-Ida konflikt avab araablaste südamed juudile Jeesusele Kristusele

Jeesus. Maailma Päästja, sündinud juudina. Võib arvata, et araabia maailmas elavatel inimestel on konfliktide kasvades ja polariseerumise suurenedes .....

Võta oma süda kätte

Võta oma süda kätte ja juhi seda käega. Näita talle Kristuse Kuningriiki ja selle auhiilgust. Ütle oma südamele: .....

Moslemi südamest

Sündisin moslemina ja elasin kogu oma elu islami järgijana. Pärast barbaarseid terrorirünnakuid, mille mu kaasmoslemid on sooritanud kõikjal .....