Kui seal ei ole armastust, siis ei ole seal ka Jumalat

Nad istusid ühe laua taha, murdsid koos leiba ja avasid oma majade uksed. Nad naersid, jagasid elu ja kõike, mis neil oli. Puhkus – loomulikult veetsid nad selle koos!
Lapsed uskusid, et need inimesed on sugulased, lähedased, armsamad, et nende peale saab loota ja neid saab usaldada. Lapsed ei teadnud, et on ülimalt ohtlik nii lapselkult usaldada.
“Oleme peredega sõbrad,” kõlas privileegi, väärtuse, kasuna.
Või äkki nad polnudki nad nii lähedased, võib-olla oli ainult “Tere!” ja “Head aega!”, aga lahkuse ja lugupidamisega öeldud.
Kohtusime rõõmsalt, läksime lahku “Näeme varsti”, võiks öelda, et oli “taevas maa peal”, selline osadus!

Ja järsku see algas.
Kust see tuli?
Loomulikult otse põrgust. Üks ei valvanud ja teine ei andestanud. Sõda lahutamatute sõprade või ükskõik kelle vahel.

Majade uksed sulgusid sekundiga, heideti alt kulmu pilke, kahtlused ja sosin nurkades. Saadeti halastamatuid sõnumeid ja kui telefonikõnesid kuulata, siis tundus, et põrgu oli maa elanikega ühendust võtnud, igast sõnast õhkus tuld. Isegi lapsed süttisid sellest, sest nende vanemad rääkisid kodus neile selle pere kuratlikest lastest.

Tülitsesime. Jagunesime vaenlase laagriteks ja organiseerime varitsuse.
Sõpruse asemel oli nüüd kivi südames. See oli sama kivi, mille nad veeretasid Kristuse haua ette, kui surm tuli. Nad panid paika tunnimehed, hoidku Jumal, et keegi kivi ära veeretaks – surm võidutsegu!
Nutt, kibestumine, purunenud unistused. Raskus, mida kanda oli raskem kui tonn – me ei ole enam sõbrad, ärge helistage, ärge tulge, ärge kirjutage; ma niikuinii ei vasta.

MA OLEN JU SOLVUNUD.

Taevas pani proovile meie suhtumise taevasse. Suhtumist taevasse paneb proovile ainult suhted inimestega, ei midagi muud.
“Halb suhtumine taevasse, kuidagi pinnapealne, ilma juurteta.” ütles Jumal.

Omada sügavat ühendust taevaga ja juurtega tähendab olla rahutegija.
Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks.” (Matteuse 5:9)

Kui ta ei ole rahutegija, siis ei ole ta ka poeg ega tütar. Punkt.
Jeesus, Jumala poeg – kas Ta polnud rahutegija?
Päästja, kes avas taeva uksed neile, kes juurduvad Jumalasse. Isegi neile, kes on pattu teinud, kuid parandavad meelt, neile, kes on eksinud, kuid otsivad väljapääsu.

Aga õiglus???
Mind solvati!!!!
Kuidas ta sai niiviisi käituda???
Kuidas???
Ma tõestan, ma karistan teda, sest see olen mina ja ei ole midagi tähtsamat kui mina!

Jeesus ei öelnud sarnaseid sõnu, kui Ta rippus ebaõiglaselt ristil. See oli isegi väga ebaõiglane, nad võtsid Temalt ära kõik, mis võimalik, isegi riided.

“Jeesus ütles: “Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad.” Luuka 23:34

Kas meie teame, mida me teeme?

Jah, poole ajast mõtleme: “Miks ma seda küll tegin?”, “Kuidas ma seda teha sain?”, “Ma ei olnud mina ise”, “Kui saaksin vaid aega tagasi keerata, siis ma…”

Rahutegijad.

Sageli ei ole sellises olukorras ainsatki tõelist rahusobitajat ja isegi kui on, siis loobitakse see rahusobitaja kividega surnuks.

Mida siis teha?
Olla rahutegija kõigest hoolimata, isegi kui inimesed Teid kividega surnuks loobivad, kuid vähemalt nimetab taevas Teid oma POJAKS või TÜTREKS.
Ta püüdleb rahu poole rohkem kui oma tõe leidmise ja eneseõiguse tõestamise poole.
Ja kui ma olen poeg või tütar, siis Isa seisab minu eest.
Ja kui surra siis on parem surra, nimetades end Jumala pojaks, kui selleks, kes tule süütas.
Püüelge rahu poole, püüdke olla rahus, kas Issand ei ole Teid rahuks kutsunud… Miks see on Piiblis kirjas? Kas see on “sõjas” tõesti oluline?

Ma arvan, et ainult puhta südamega inimesed saavad olla rahutegijad. Kuna nad näevad Jumalat enda sees, siis Jumal juhib neid.
Nad pärivad maa.

Kuid paraku on solvumise hääl valjem, kõlab tõepärasemalt ja isegi väga palju veenvamalt.
See hääl käsib Teil uksed sulgeda, mitte suhelda ja mitte vastu võtta. Ta teeb inimesest oma isikliku orja.
Inimene ei ole enam Kristuse ori, vaid juba omaenda pahameele ori.

Aga mida on vaja?
Andestada, nagu Kristus ütles, tuua end Jumalale meelepäraseks elavaks ohvriks, alandada end kahetsedes, mitte otsida oma kasu, mitte maksta kätte ja mitte pidada viha.
Ühesõnaga murduda Kristuse jalge ette.
Ja temast, kes on murtud Kristuse jalge ees, saab alati eranditult uus loodu ja uus astja, mida Jumal kasutab.
Inimene, kes ei ole “murdunud” teeb palju kurja, sest ta on põikpäine.

Mitte kunagi enam kedagi mitte milleski süüdistada, lihtsalt keelata endale teiste süüdistamine.
On ainult kaks poolt: laimaja ja süüdistaja, kurat või õigustav eestkostja Kristus. Kelle poolel ma olen?
Keskel ei ole midagi ja mõlemat poolt on võimatu hõivata, sest kibe ja magus vesi ei saa voola samast allikast.

Tehke Rahu.
Usun siiralt, et see, kes tuleb esimesena rahu sõlmima, on murtud anum, kes näeb Jumala auhiilgust.
Ja see, kes lepituse vastu võtab, võtab endale raskema koorma, sest ta peab selles alles esimeseks saama.

Parem on kaotada kõik siin maa peal ja olla elava Jumala poeg või tütar.
Tõepoolest, Jumalas nimetatakse ja isegi peetakse kaotust kasuks.

Oleme ju mitmeid kordi võitnud, kui oleme andestust palunud isegi siis, kui ei ole süüdi olnud? Palju kordi.
Kui palju kordi oleme armastusest ajendatuna veeretanud kivi Kristuse haualt; nii me ju kogesime võitu, nägime ülestõusmist; Saatana teod jäid häbisse ja avalikustati.
Kas olete märganud, et pärast tõelist vaherahu saavad endised sõbrad veelgi lähedasemaks, juhtub ime.

Riieldes armastus läheb kaduma või haihtub üldse.
Kas Te olete seda märganud?
Aga kui armastust ei ole, siis ei ole ka Jumalat.

PS. Mul on õigus sellest kirjutada, kuna olen Jumala ja inimeste ees mitu korda murdunud, aga teinud valiku olla Jumala tütar.

Autor: Renata Kulakevich / https://www.facebook.com/nikolairenata.kulakevich

Adolf Hitleri ristitütar: “…mitte andestada on sama, mis juua ise mürki teise inimese surma lootuses”

Videointervjuu tekstiversioon. Palun rääkige meile oma lapsepõlvest, oma isast, tema maailmavaatest. Olen sündinud 16. augustil 1934. aastal. Sel .....

Andestage

Andestage temale, kes on valmistanud Teile peavalu. Kui suudate andestada, siis olete näidanud, et Teie südames on tõesti .....

Kuidas seminariprofessor andestas oma poja tapjale

Kui restorani töötajad nägid nelja noormeest maskides sisenemas, teadsid nad, et tegemist on röövlitega. Nad hakkasid jooksma – .....

Kuidas andestada neile, kes on Teile haiget teinud?

Me elame ohtlikul ajal. Sel põhjusel on paljud meist lahkunud lahkusest ja halastusest. Inimestel on üha raskem lahkust .....

Tark tähendamissõna andestusest. “Naine suri ja tema juurde tuli Surm.”

Naine suri, naeratas Surmale ja ütles: "Ma olen valmis taevasse minema!" - "Miks sa otsustasid, et Jumal võtab .....

Märter, kes õpetas oma rahvale andestust

Isa John kehastas evangeeliumi õpetuste elavat olemust, täites jumalikke käske armastada oma vastaseid ja õnnistada neid. Tema inimlik .....

Lõpetagem nende põhjuste otsimine, miks mitte andestada

Siis ütles Peetrus tema juurde astudes: „Issand, kui mitu korda minu vend võib minu vastu patustada ja mul .....

Andestus on maraton

See on selline video, mida vaatate vaikse kõhedusega. Teie ekraanil on Dylann Roof, kes on riietatud oranži pusasse, .....

Miks ma pean jätkuvalt andestama?

"Miks ma pean talle jätkuvalt andestama?" Olen seda pastorina korduvalt kuulnud. Seda öeldakse tavaliselt väsimuse ja valuga või .....

Corrie ten Boomi lugu. Kuidas Saksa koonduslaagri vang oma valvurile andestas

"Tõenäoliselt ei laasta miski inimeste hinge nii palju kui hirm tundmatu, üksinduse ja kannatuste ees ... Ärevus ei .....