Kui Kristus ei oleks tulnud

Aastaid tagasi avaldati võrratu jõulukaart pealkirjaga “Kui Kristus poleks tulnud.” See baseerus meie Päästja enda sõnadel, Kui Ma ei oleks tulnud, Johannese 15:22. Kaardil oli kujutatud jumalateenijat oma laua taga jõuluhommikul magama jäämas ja siis nägemas unenägu maailmast, kuhu Kristus pole kunagi tulnud.

Oma unenäos nägi ta end jalutamas oma kodus, aga kui ta ringi vaatas, ei näinud ta kingitusi, jõulupuud, karda ega Kristust lohutamas ja rõõmustamas südameid või meid päästmas. Seejärel jalutas ta tänaval, aga seal polnud  ühtegi kirikut, mille rist sirutuks taeva poole. Ja kui ta tuli tagasi tuppa ja istus raamatukogus märkas ta, et iga raamat Päästja kohta oli raamatukogust haihtunud.

Jumalateenija nägi unes, kuidas uksekell helises ja sõnumitooja palus tal külastada sõbra vaest  ema, kes oli suremas. Ta jõudis oma koju ja nägi oma sõpra istumas ja nutmas. Ta ütles: mul on siin midagi, mis sind lohutab. Ta avas oma Piibli, et leida tuttavat tõotust, aga see lõppes Malaki raamatuga. Ei olnud evangeeliumi ja mingit lootust ja päästet ja ainus, mis ta teha sai, oli langetada pea ja nutta koos oma sõbra ja tema emaga kibedas meeleheites.

Kaks päeva hiljem seisis ta ema kirstu kõrval ja viis läbi matuseteenistust, aga tal ei olnud mingit lohutavat sõnumit, sõnu aulisest taassünnist ja ühtegi mõtet aulisest hoonest, mis õde taevas ootab. Oli ainult “põrmust oled sa võetud ja põrmuks pead sa saama.” Ja üks pikk, igavene hüvastijätt. Lõpuks ta mõistis, et Kristus pole tulnud ja purskas nutma ning valas oma kurvas unenäos  kibedaid pisaraid.

Ent siis äkitselt ärkas ta üles ning kuulis oma koori kõrvalasuvas kirikus laulmas laulu:

OH TULGE, KÕIK USKLIKUD, LAULGE KIITUSLAULE!

OH TULGE, OH TULGE NÜÜD PETLEMMA KÕIK!

VAADAKEM LAST, KES RÕÕMUKS SÜNDIND MEILE,

OH KUMMARDAGEM TEDA, OH KUMMARDAGEM TEDA, OH KUMMARDAGEM TEDA, AUKUNINGAT!

Vali rõõmuhõise ja kiitus  kõlas jumalateenija suust.

Olgem rõõmsad ja rõõmustagem täna, sest Ta on tulnud. Ja ärgem unustagem ingli kuulutust: Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus.  Luuka 2:10-11

Olgu meie südamed avatud uskmatute võõramaalaste vastu, kellel pole õnnistatud Jeesuse sünnipüha.

Ja ta ütles neile: „Minge sööge rasvaseid roogi ja jooge magusaid jooke, ja läkitage osa neile, kellel midagi ei ole valmistatud! Sest see päev on pühitsetud meie Issandale. Ja ärge kurvastage, sest rõõm Issandast on teie ramm!”  Nehemja 8:10