Kui palju ma pean andma? Ja muud levinumad küsimused andmise kohta.

Jagage armastust

Andmisest kirjutatakse kõikjal Pühakirjas. Ikka ja jälle reageerivad inimesed Jumala suuremeelsusele nende vastu, 1) andes osa oma õnnistustest Talle tagasi ja 2) rahuldades teiste vajadusi. 1. Korintlastele 16. peatükis kutsub Paulus korintlasi üles panema raha kõrvale annetuseks vastusena kohutavale näljahädale Jeruusalemmas. Selles manitsuses vastab ta neljale võtmeküsimusele andmise kohta. Need on tänapäeval sama ajakohased kui 2000 aastat tagasi.

1. Kes peaks andma?

Lühike vastus? Me kõik. Pange tähele, kuidas 2. salmis Paulus ütleb: “Iga nädala esimesel päeval pangu igaüks midagi tallele oma jõudu mööda …” Varem oli Paulus 1. Korintlastele 11. peatükis noominud rikkaid inimesi snooblikult enda vaestest eraldamise pärast, nii et kui ta ütleb: “Igaüks”, siis peab ta silmas kõiki inimesi, mitte ainult rikkaid. Andmisele mõeldes peame endalt küsima, kas armastame ja usaldame Jumalat piisavalt, et anda Talle oma esimene ja parim. Asi pole selles, kui palju me anname; vaid selles, milline koht on Jeesusel meie südames.

2. Millal peaksime andma?

Paulus ütleb: “Nädala esimesel päeval…” viidates korrapärasele ja korduvale andmisele. Teisisõnu, ära ole impulsiivne andja, oodates ainult järgmist kutset annetamisele või suurt vajadust. Selline andmine ei ole piibellik; see on emotsionaalne manipuleerimine. Selle asemel lisa oma eelarvesse suuremeelsus. Tee sellest oma esimene arve, mitte viimane.

3. Kuhu me peaksime andma?

Paulus julgustab korintlasi andma oma kohalikule kogudusele, sest see on Jeesuse teenistuse keskus. Kirik saab hoolitseda vaeste eest ning toetada evangelisatsiooni ja koguduste rajamist. See ei tähenda, et kogu su annetus peab olema kohalikule kogudusele, kuid ma usun, et Uus Testament õpetab, et suurem osa sellest peaks olema.

4. Kui palju peaksime andma?

See on miljoni dollari küsimus (saate aru??), mida minult küsitakse rohkem kui midagi muud. Tundub, nagu kujutaksid inimesed ette, et Jumal jagab parimatele ja suurimatele andjatele kuldtähti. Mul on halb uudis: Piiblis pole andmise kohta mainitud kindlat summat.

Kuid mul on ka häid uudiseid: on olemas kasulik esmaviljade kontseptsioon. Jumal ütleb meile kõikjal Piiblis, et me peaksime Teda austama esimese ja parimaga sellest, mis Ta meile annab, kümnisega, mis sõna-sõnalt tähendab “10 protsendiga”. Kuid siin on konks: kümnis ei ole ainus and, mida Pühakirjas kajastatakse.

Näiteks 5. Moosese 14. peatükis käskis Jumal võtta igal kolmandal aastal veel üks kümnis, seekord kellegi koguvarast. Seejärel anti see templile eranditult vaeste, lesknaiste või pagulaste vahel jagamiseks. Võeti üles ka „vabatahtlikke ohvreid”, kui Jumala rahvas andis vabatahtlikult teatud vajaduste jaoks peale esmavilja ja kümnise, nii nagu Jumal juhatas.

Uus Testament ei anna annetamise kohta ettekirjutusi, vaid kirjeldab, kuidas annetamine välja nägi. Kuid kirjeldused on tähelepanuväärsed. Näiteks Apostlite tegudes „ei olnud nende hulgas ainsatki abivajajat” ja paljud koguduseliikmed müüsid suuri maatükke, et toetada evangeeliumi levikut. Luuka evangeeliumis  oli Sakkeus Jumalale nii tänulik, et andis poole oma varast vaestele. Vaene lesknaine andis templile „kõik, mis tal oli”. Matteuse evangeeliumis valas andeks saanud naine Jeesuse pea peale kalli parfüümi, mis oli hindamatu väärtusega perekonna pärand.

Kuigi sa ei leia annetamise kohta üksikasju, küsi Pühalt Vaimult, milline peaks sinu andmine välja nägema. Nagu Paulus ütleb: “Igaüks teist pange midagi kõrvale ja säästku vastavalt sellele kui edukas ta on…” (1. Korintlastele 16:2 CSB tõlge). Kuidas on Jumal sind õnnistanud? Ära jäta kasutamata võimalust vastata sellele, kui palju Jumal on sulle andnud. Sinu õitsengul on eesmärk väljaspool sind. Jumal ei anna oma rahvale õitsengut mitte selleks, et nad saaksid lihtsalt oma elatustaset tõsta, vaid ka selleks, et nad saaksid tõsta oma andmise taset.

Allikas: https://jdgreear.com/how-much-do-i-have-to-give-and-other-common-giving-questions/