Kui paljud Aafrika jutlustajad jäljendavad Iisraeli valeprohveteid

Jumal ei šantažeeri oma rahvast Teda kartma; lugupidav kartus ja aukartus on aga kohane nende seas, kes tunnevad tõelist Jumalat. Seega oli Vana Testamendi prohvetite teenistuses kesksel kohal üleskutse meeleparandusele. Nad manitsesid korduvalt Jumala rahvast pöörduma ebajumalate juurest tagasi Jumala poole. Ainult inimesed seda ei teinud. Jätkates seda artiklite seeriat, tahan ma vaadelda ühte kolmest põhjusest, miks Iisrael ei parandanud meelt, mis viis pagendusse: valeprohvetid ja preestrid. Sest lisaks oma eksinud juhtidele ja südametele eksisid Iisraelis kohutavalt valeprohvetid ja preestrid. Aafrika kirik seisab täna silmitsi sarnase ohuga.

Minu lootus sellele artiklile on kahekordne. Esiteks palvetan, et rohkem kristlasi tuleks ja uuriks Vana Testamendi prohvetite kirjutisi. Need õppetunnid kirjutati meile nii hoiatuseks kui ka julgustuseks, kui ootame Kristust, oma auhiilguse lootust (Rm 15:4; 1. Korintlastele 10:11). Seetõttu on neil meile nii palju õpetada, viies mind teise lootuse juurde; et me õpiksime õppetunni, mida nad valeprohvetite kohta ei teinud. Kuulake Hesekieli sõnu: „Valeprohveteid ja neid, kes otsivad nende juhatust, karistatakse” (Hesekiel 14:10). Meil on neilt tõelistelt prohvetitelt nii palju õppida selle kohta, kui ohtlikud on valeprohvetid ja -õpetajad.

Jeremija kõlab hoiatusena
„Sest pisemast suuremani ahnitseb igaüks neist omakasu, ja prohvetist preestrini petavad kõik. Ja mu rahva vigastust ravivad nad pinnapealselt, öeldes: “Rahu, rahu!”, kuigi rahu ei ole.Kas nad häbenevad, et nad on teinud jäledust? Ei, nad ei häbene sugugi ega tunne piinlikkust. Seepärast nad langevad langejate hulgas; oma karistusajal nad komistavad, ütleb Issand.” (Jeremija 6:13-15; 8:11-12).

Selles lõigus esitab Jeremija kaks süüdistust Iisraeli valeprohvetite, -õpetajate ja preestrite vastu.

Need annavad rahu, elu ja õitsengu kindlustunde neile, kelle Jumal on hukka mõistnud.

Esiteks, “nad on Jumala rahva haavad pinnapealselt ravinud”. See näitab, et prohvetid ja õpetajad ei pea haava, haigust ega probleemi, mis Jumala rahval on, eluohtlikuks. Selle asemel peavad nad seda väikeseks ebaoluliseks asjaks, mis pakub pealiskaudset ravi. Teiseks, “nad ütlevad “rahu, rahu”, kui rahu pole.” See tähendab, et nad annavad rahu, elu ja õitsengu kindlustunde neile, kelle Jumal on hukka mõistnud (Jeremija 6:11; 14:13–14; 27:14–16; Hesekiel 13:10, 16).

Selles lõigus toimuv sarnaneb arstiga, kes annab südameinfarkti põdevale inimesele valuvaigisteid, öeldes: “Sa jääd ellu.” Selle stsenaariumi korral on surm kindlustatud.

Oleme halvemad, kui (vale)prohvetid tunnistavad

Mõnel võib tekkida küsimus: mis on see haav, millest Jeremija räägib? Vastus pärineb lõigu kontekstist ja Jeremija raamatust tervikuna. Näiteks ütleb prohvet, et Iisraeli piirides pole muud kui rõhumine (Jeremija 6:6). Seejärel lisab ta: „Otsekui kaev hoiab värske oma vee, nii hoiab Jeruusalemm värske oma kurjuse; tema sees kuulukse ülekohtust ja rüüstamisest, minu palge ees on aina valu ja piin.” (Jeremija 6:7).

Nad on kahetsusväärselt teadmatuses Iisraeli vaimsest heaolust ja ebajumalakummardamisest.

Seega on haav ei keegi muu kui Iisraeli püsiv ebajumalakummardamine ja ebaõiglus. Nad on kuri rahvas, Jumalast kaugel. Lisaks ütleb Jumal, et nad vihkavad tema tõde. „Vaata, Issanda sõna on neile teotuseks, see ei kõlba neile.” (Jeremija 6:10).

Sellest hoolimata lubavad valeprohvetid rahu ja õitsengut. Nad kas ignoreerivad Iisraeli vaimset heaolu ja kummardamist või on sellest kahetsusväärselt teadmatuses. Ülejäänud Vana Testamendi põhjal teame, et nende teenistus viis Iisraeli pagenduseni, rääkimata suurtest kannatustest (Hesekiel 14:10; Jeremija 6:11; 14:18).

Hoiatused Aafrika kirikule

Paljud tänapäeva õpetajad ja valeprohvetid teevad sama nendega, kes järgivad nende teenistusi ja ennustusi. Nad juhivad inimeste tähelepanu nende suurimast vajadusest kõrvale; nende suurest vaimsest olukorrast ning vajadusest meeleparanduse ja usu järele. Allpool on kaks levinud ja ohtlikku õpetust Aafrikas. Nagu prohvet Jeremija noomis, kuulutavad need mehed ja naised “rahu, rahu” selle asemel, et öelda “parandage meelt ja uskuge”.

Valeprohvetid juhivad inimeste tähelepanu nende suurimast vajadusest; nende suurest vaimsest hädast eemale.

Kui me saame vale diagnoosi selle kohta, mis meil tegelikult viga on, siis pakub õitsenguevangeelium võimetu ja lõpuks surmava vastumürgi. Nagu oleme näinud Jeremijas, on igal inimesel hinge ähvardav haav või haigus. See tähendab, et meil kõigil on süda, mis mässab kirglikult Jumala vastu (Rm 3:11–12, 18; Johannese 3:19). Kuid patt ei ole midagi sellist, millest enamik evangeeliumi kuulutajaid kuulutab. Miks? See ei too rahvahulki kokku. Sellega ei kaasne suured rahalised ohvrid.

Selle asemel räägivad nad meile, et meie suurimad vajadused on füüsilised ja materiaalsed, selle asemel, et tuvastada meie vaenu Jumala vastu. Seega muudavad nad Jeesuse töö ristil õnnistuste hoovaks, selle asemel et käsitleda inimkonna põhilist patusust (Jesaja 53:5; Matteuse 1:21; Heebrealastele 9:28). Nad väänavad Jumala Sõna valeks (Jeremija 8:8), muutes selle rikkaks ja jõukaks saamise vahendiks. Jumal lepitab patuseid oma evangeeliumiga (Rm 5:8-10); Ta ei luba neile rikkust. Ärge tehke seda viga. Jumal mõistab kohut oma rahva üle nende pattude pärast (Aamos 5:18). Ärge leppige tühjade maiste lubadustega ja igavikuga põrgus.

Ettevaatust nendega, kes kuulutavad “rahu, rahu”

Meile neid asju õpetades kuulutavad valeprohvetid ja -õpetajad valekristlust. Pääste ja rahu, mida nad lubavad, ei ole leppimine Jumalaga. See ei pööra pilku sellelt materiaalselt maailmalt ja ei rõhuta meie lühikest eluuga. Nad ütlevad “rahu, rahu”. Ärge kuulake. Olge hoiatatud. Nad pakuvad meile südamerabanduse korral valuvaigisteid, nii et surm on kindel (Hesekiel 13:9-13; 14:7-9; 21:29).

Autor: Lucky Nyiko Mogakane / https://africa.thegospelcoalition.org/article/how-many-african-preachers-imitate-israels-false-prophets/

Anne Jackson ja Katelyn Alexander: “Strateegilised hääled: on aeg prohveteerida oma tulevikku”

Juunis vabastab Jumal taevast strateegiad inimeste jumalike ülesannete täitmiseks. Ta kutsub inimesi üles "puhastama segadust" oma elus ja .....

Prohveteering Eesti kohta

Malaisias 09.03.2001 Issand ütleb selle sõnumi: "Võta ja vii see sõnum Eestimaale, mida Jumal tahab teha rahvale Eestis .....

Prohvetlik sõna 11.05.2024

"Ära karda! Tõuse tiibadega üles nagu kotkas ja lenda üle kõrguste (kõrgustesse)! Lenda sinna, kus on sinu kodu! .....

Kuidas prohvet Eliisa palvetas vaenlaste eest ja mida ta Jumalalt palus?

Peame tunnistama, et me ei oska hästi palvetada. Kasvõi igapäevaste vajaduste – töö, perekonna, tervise ja inimsuhete eest. .....

Kas kaasaegne prohvetlik liikumine dubleerib montanismi iidset ketserlust?

See artikkel räägib sellest, kuidas minu arvates kordab kaasaegne prohvetlik liikumine sageli varajase montanistliku liikumise ketserlusi. Mis on .....

Prohvetlik sõna 02.03.24

"Ma sain sellise tunnetuse, et me paljudel palvetel on ees need valed mõtted, need tammid, et need palvevastused .....

Aitab Trumpi pooldavatest prohveteeringutest!

Novembris 2024, kui Donald Trump kandideerib presidendiks, võib ta olla Teie kandidaat. Selleks ajaks võib ta vabariiklaste nominatsiooni .....

Prohveteeringud uue aasta kohta – Jumalalt või inimestelt?

Minu kultuuris on iga-aastaseks rituaaliks saanud kristlaste kogunemine 31. detsembril, et kuulda avaldusi selle kohta, mis järgmisel aastal .....

Kaua aega Iisraelis elanud Benjamin Turkia: “Ma näen prohveteeringute täitumist”

Lõuna-Karjalas sündinud Benjamin Turkia õpetab Piiblit iganädalaselt erinevates kirikutes. - Iisraelis on messiaanllikud juudid, uude lepingusse uskujad, vaatamata .....

Prohvetlik pusle on kokku saamas: Goog ja Maagoog tänapäeva maailmas

Maailmas, mis on täis segadust ja ebakindlust, teenib Petlemma esimese baptisti kiriku pastor Stephen Khoury oma kogudust Läänekalda .....