Kui paljud meist on kuradi poolt petetud

Sa ei tohiks kunagi, mitte mingil juhul usaldada vaenlast, kes ütleb: “Kui sa lõpetad Jumala järgimise, lõpetad palvetamise, siis ma jätan su rahule.” Mõneks ajaks ta võibolla teebki seda, kuid siis tuleb ta tagasi ja hävitab täielikult. Sest ilma palveta, ilma Jumala perekonnata ja ilma osaduseta Issandaga muutume me lihtsalt õnnetuks mänguasjaks tema kätes. Sa ei saa usaldada valede isa.

Kui vaenlane ei suuda meid isiklikust palvest ja pühadusest ilma jätta, ütleb ta: „OK, palveta. Aga teenistus ei ole sulle. Vaata, kui palju ebaõnnestumisi on sul oma teenistuses olnud. Sind ei ole hinnatud. Ja üldse, kas oled kunagi mõelnud sellele, kus on Piiblis sõna “juht”? Lepime kokku: palveta ja loe. Jumal on esikohal, perekond on teisel kohal, töö on kolmandal kohal ja sina ise leiad neljandal. Ja inimene mõtleb: “Tõepoolest, ma olen kuidagi liiga teenistusele pühendunud. Kõik peab olema tasakaalus.”

Rohkem kui 30 teenistusaasta jooksul olen näinud nii palju inimesi, kes uskusid kui mitte täielikult, siis vähemalt osaliselt kuradi valet, et kui sa muutud usust taganejaks, siis saab kõik sinu elus korda. Järk-järgult lahkusid nad teenistusest ja alguses läks neil elus kergemaks. Aga mitte kõigil. Mõned, teades nende nõrka iseloomu, keeras kurat kohe ümber oma sõrme ja ta muutus nõrga tahtega nukuks tema käes.

Lõppkokkuvõttes, kui inimene ei tulnud õigel ajal mõistusele ega meenutanud, mis hinnaga Jumal ta päästis, kui ta ei kuulanud oma vendi ja õdesid, kes tuletasid talle meelde, et Jumala armastus ei toimi automaatselt, siis varem või hiljem palve kustus ja Piibel sulgus. Jättes teenistuse, lahkus inimene järk-järgult kogudusest või kirikust, lõpetas palvetamise ja muutus ärataganejaks, kes on täis küünilisust, kibestumist ja isegi hirmu.


Boriss Grisenko, KEMO rabi/ Киевская Eврейская Мессианская Община (КЕМО) | Facebook

Toora, süda ja pettus

Kui arutada teemal, kuidas eristada tõde ja valet vaimsetes asjades, siis paljud inimesed vastavad järgnevalt: "Ma lihtsalt järgnen .....

Lashon hara pettus

"Kes sa ka oled, kes hea meelega elaksid ja armastad elupäevi, et näha head põlve, hoia oma keelt kurja .....

Materiaalsete soovide surmav pettus

Piibli uurimine noomib meid sageli ja paljastab meie motiivid. Kui ma hiljuti piibliuurimisrühmas istusin, esitas juht meie rühmale .....

Petetud?

Ma tahan, et see sõnum paljastaks ühe pettuse. Pettuse, mille religioossed traditsioonid on toonud meie maailma, moonutades Jumala .....

Ärge laske vihkamisel oma südant vallutada

Praegu toimub palju kohutavaid asju. Deemonid lihtsalt rebivad mõned inimesed katki ja teevad nende kaudu mõeldamatuid asju. Ja .....

Mis küll saatanaga juhtus?

Veidi aega tagasi jutlustasin ma katkendi Jeesuse mäejutlusest ja kuna Jeesus rääkis selles lõigus igavesest kohtumõistmisest, siis tegin .....

Nea Jumalat ja sure: saatana lemmikreaktsioon kannatustele

Mu kallis Oherdkaan! Mul on kahju, et sain su viimase kirja. Olen teeninud tema Madalikku palju sajandeid – .....

Kas Jumal on tundetu hirmuvalitseja ja julm diktaator, nagu sisendab saatan?

Või on Jumal hoopis armastus? Ma usun,et hea Jumala süda valutab soovist ravida see maailma kurjusest terveks, pühkida .....

Kui saatan ilmub valguse ingli kujul

“Kirikut täitis orkaanituule moodi müra ja kõik koguduse liikmed tõusid korraga nähtamatu jõu mõjul; paljud neist hakkasid rääkima .....

Ärge lubage, et saatan Teid petaks

"Saatan annab Aadamale õuna ja võtab paradiisi ära. Seetõttu mõelge kõigis kiusatustes mitte sellele, mida ta pakub, vaid .....

Hoiduge lindude eest. Kuidas saatan jutlusi šaboteerib

Igal pühapäeva hommikul istuvad nad meie seas. Kuulake tähelepanelikult ja kuulete nende tiibu meie peade kohal sahisemas. Lauluhääled .....

Boris Grisenko: Miks on Jumal aeglane kurikaelte karistamisel?

Nendel päevadel tasub meenutada, millised traagilised sündmused Egiptuses juhtusid ja kuidas Issand kõige selle juures hoidis oma lapsi, .....