Kui Püha Vaim tuleb, oodake kriitikat

Kristlastel üle maailma on praegu ülestõusmispühade ja nelipühade vaheline periood. (Juudi kalendri järgi algas paasapüha 22. aprillil ja nelipüha – heebrea keeles Šavuoti – tähistatakse alates 11. juuni õhtust).

Selle aja jooksul, 2000 aastat tagasi, kästi jüngritel oodata Püha Vaimu tulekut, ilma milleta nad ei saaks oma missiooni lõpule viia (vt Luuka 24:49; Ap 1:8). Samamoodi palvetavad paljud kristlased tänapäeval Püha Vaimu uue väljavalamise pärast, tunnistades, et ilma selleta ei suuda ka nemad oma missiooni lõpule viia.

Aga mida me võime oodata, kui Vaim tuleb? Kas kõik aktsepteerivad Tema tööd?

Südame avaja

Kui äsja sündinud Jeesus templis pühitseti, ütles vana juut nimega Siimeon oma emale: “Vaata, 
see laps on seatud languseks ja tõusuks paljudele Iisraelis ja tähiseks, mille vastu räägitakse –
 ja sinu endagi hinge läbistab mõõk -, et tuleksid ilmsiks paljude südamete mõtted.” (Luuka 2:34-35).

Mitte igaüks ei nõustuks Jeesuse missiooniga ja sama kehtib ka Vaimu väljavalamise kohta. Vaimu töö paljastab, mis on tegelikult inimeste südames, ja saab märgiks, mille vastu esitatakse vastuväiteid. Vaim ei too mitte ainult õnnistusi, vaid ka lõhenemist.

Täpselt nii juhtus Apostlite tegude 2. peatükis, kui Vaim valati välja nelipühal. Kui leegid langesid jüngrite pähe ja nad hakkasid rääkima uutes keeltes, kuulsid paljud pühal päeval Jeruusalemmas viibinud vagad juudid neid oma emakeeles Jumalat ülistamas. See oli märk ja ime Jumalalt (vt Ap 2:1-12). Teised aga “irvitasid ja ütlesid: “Nad on joobnud magusast veinist” (Ap 2:13).

Nad kõik olid tunnistajaks samale nähtusele, kuid mõned said aru, mida Jumal teeb, teised aga mõnitasid seda, paljastades oma südame mõtted.

Tehke seda ikkagi

Täpselt nii juhtus kogu Jeesuse teenistuse jooksul: paljud usujuhid hülgasid Ta, samas kui paljud “tavalised patused” võtsid Ta vastu. Esimesed näitasid väliselt usulist vagadust, kuid nende süda oli Jumalast kaugel; viimased mõistsid oma pattu ja pöördusid armu saamiseks.

Kui Dwight Lyman Moody koos oma ülistusjuhi Ira Sankeyga Inglismaal ja Šotimaal aastatel 1874–1875 teenis, olid mõned piirkonna juhtivad pastorid koosolekute vastu. Nad läksid nii kaugele, et postitasid Inglismaal Sunderlandis asuvatele hoonetele hoiatusi: „Esimene osa, küsitav protseduur. Teine osa, tõenäolised halvad tagajärjed.”

Kaasaegsete kirikuajaloolaste otsus on hoopis teistsugune: nad tunnistavad, et Moody teenistus nendel aastatel oli üks üheksteistkümnenda sajandi suurim ja kaugeleulatuvaim vaimne sündmus Suurbritannias.

Mõned olid Sankey ülistusteenistuse vastu, öeldes: „Soololaul ei ole ülistus. See on inimliku edevuse demonstratsioon. See segab tähelepanu ja on lugupidamatu.” Šotimaa Horace Bonari kiriku diakon, mis ei kasutanud muusikariistu, nimetas Sankey meloodiat isegi “kuratlikuks pumbatöömasinaks, mis mängib jumalateotust”.

Moody vastas: “Me teame, et teeme õiget asja. Need inimesed on Bostonist kaks sajandit maha jäänud. Halasta nende peale ja jätka laulmist, Sankey.”

Me saame Moody vastusest õppust võtta.

Solvang paljudele

Alati leidub kriitikuid, vasturääkijaid ja pilkajaid, kuid oleks viga lasta neil meie tähelepanu kõrvale juhtida.

Selle asemel, kui Vaim liigub, peame jääma alandlikuks, olema alati valmis kuulama konstruktiivset kriitikat, laskmata end segada hävitavast kriitikast. Meie pilgud peavad olema suunatud põhieesmärgile: Jeesuse ülendamisele ja elude muutmisele.

Jonathan Edwards kirjutas oma raamatus “Jumala vaimu tööd eristavad märgid”, mis oli kirjutatud vastuseks Esimese Suure Ärkamisaja kriitikale:

„Kui nad loodavad näha Jumala tööd ilma raskuste ja komistuskivideta, siis on nad nagu lollid, kes ootavad jõe kaldal, kuni vesi vaibub. Me ei tohiks kunagi oodata, et Jumala töö kulgeks ilma komistuskivideta. ” See peab olema nii, et oleks neid, kes solvuvad.”

Ta jätkas:

“Mitte kunagi varem ei ole Jumal väga võimsalt maailmale ilmutanud ilma, et sellega ei oleks kaasnenud arvukad raskused. Nii on ka Jumala tegudega, nagu ka Tema sõnaga: alguses näivad need olevat täis asju, mis tunduvad inimeste lihalikule ja uskmatule südamele kummalised, ebajärjekindlad ja rasked. Kristus ja Tema töö on alati olnud ja alati jääb paljude jaoks komistuskiviks, solvumiskiviks ja lõksuks.”

Seetõttu kordas John Wesley targalt seda Šoti uskliku palvet: “Issand, kui see Sulle meeldib, jätka sama tööd, ilma vigadeta. Aga kui ei, siis jätka sama tööd isegi kõigi vigadega.”

Külasta meid uuesti, Issand!

Postitas Michael Brown / stream.org

Allikas: Когда Дух Святой приходит, ожидайте критики (ieshua.org)

Üks võimsamaid viise Püha Vaimu kustutamiseks

"Lihale meelejärele olemine ei käi koos vaimu täiusega" (R. A. Torrey) Ühiskonna mõju kirikule on väga murettekitav. Varem .....

Pärast seda, kui sain ristitud Püha Vaimuga, andis Issand mulle õnnistatud ilmutuse

Ma nägin, kuidas Aadam ja Eeva aiast lahkusid oma sõnakuulmatuse tõttu ega saanud osa elupuust, sest keerubid leegitseva .....

Ma kuulsin, kuidas Püha Vaim ütles

"Ma kuulsin, kuidas Püha Vaim ütles: "Paljudel on südamehaavad. Haavad, milled on teinud saatan ja valeõpetused." Ja ma .....

Püha Vaim räägib

Püha Vaim räägib: "Kiirustage, Mu lapsed! Kiirustage, Mu lapsed! Aega juba pole! Varsti uks sulgub! Varsti ei ole .....

Hankige kaitset Püha Vaimu abiga

Kas mäletate, kuidas lapsepõlves peitust mängisite? Kas mäletate seda mugavus- ja kergendustunnet, kui õnnestus turvaliselt "baasi" naasta ja .....

Juri Sipko: “Püha Vaim ütleb: Palvetage Ukraina eest…”

Olin pühade osaduses. Koguduses anti püha käsk. Seal oli õnnistus. Oli Püha Vaim. Ma isegi värisesin. Sulgesin silmad. .....

Mida arvavad mormoonid Pühast Vaimust?

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku (LDS) liikmete suhtumine Püha Vaimu võib tunduda tuttav, kuid traditsioonilisele kristlusele võõras. .....

Juudi müstika, kabala või Pühakirja selgus?

Väljas oli 2004. aasta kuum New Yorgi suvi. Lõpuks leidsin aadressi Brooklynis, kus mul oli kohtumine kokku lepitud. .....

Piibli palved vaimulikuks kasvuks

Lk 21:36 Valvake siis igal ajal, paludes, et te oleksite väärilised põgenema kõige selle eest, mis tuleb, ja seisma Inimese Poja .....