Kui saatan ilmub valguse ingli kujul

“Kirikut täitis orkaanituule moodi müra ja kõik koguduse liikmed tõusid korraga nähtamatu jõu mõjul; paljud neist hakkasid rääkima võõrastes keeltes ja ennustama; teised nägid imelisi nägemusi; aga mina nägin inglitega täidetud kogudust, millest tunnistasin kogu koguduse ees “(Hyatt, Valguse Inglid, 37–38)

Ülaltoodud lõik ei ole tänapäevase prohvetliku konverentsi kirjeldus. See ei ole ärkamisteenistuse kirjeldus. Need on Joseph Smithi sõnad, mis viitavad Ohio osariigis Kirklandis asuva esimese mormooni templi pühitsemisele (1831).

Paljud ei tea, kuid varased mormoonid rääkisid keeltes, prohveteerisid, kukkusid väe mõjul, nägid nägemusi ja inglid külastasid neid. Jah, liikumine, mis eitab Jeesuse sündi neitsist ja usub, et universumit valitsevad paljud jumalad, tekkis kristluse ajaloo ühest võimsamast ärkamisest – teisest suurest ärkamisest.

See näide on äratuskellaks kõigile, kes on vastu võtnud Püha Vaimu üleloomuliku teenistuse, selleks et ustavalt täita Piibli käske vaimude eristamise, ennustuste ja üleloomulike ilmingute osas. Lõppude lõpuks ei tule saatan sarvedega ja punases ülikonnas; ta tuleb valguse ingli kujul, nagu Paulus meid 2. korintlastele 11:14 hoiatas.

Mormoonid ja teine ​​suur ärkamine

Peter Cartwright (1785-1872) oli metodisti jutlustaja ja üks silmapaistvamaid teise ärkamise järgijaid. Tema autobiograafia on intrigeeriv lugu ja annab väärtusliku ülevaate 19. sajandi esimese poole Ameerika ristiusust.

Tema eluloos kirjeldatakse ka tema isiklikku vaatenurka mormonismi tekkele ja selle algusele keset usulist ärkamist. Näiteks räägib Cartwright suurest telgikoosolekust, kus osalesid metodistid, baptistid, presbüüterlased, kveekerid ja muud konfessioonid. Laupäeva hommikul ütles ta: “koosolekule tuli umbes 20-30 mormooni.”

Ta räägib, kuidas kohtumise lõpus mormoonid jäid telki laulma ja kiitma Jumalat. Nad olid suurepärased lauljad, nii et paljud tulid neid kuulama. Nad jätkasid laulmist ja õhtusöögi lõpuks tekkis nende ümber suur rahvahulk.

Mingil hetkel hakkas üks mormooni naistest karjuma ja langes minestades oma mehele sülle. Mees ütles, et naine langes transsi ja kui ta sellest välja tuleb, siis räägib naine võõrastes keeltes ning tema tõlgib naise öeldut. Oli selge, et see ei juhtunud esimest korda (Hyatt, Valgusinglid, 33).

Selleks hetkeks oli Cartwright otsustanud nende “kohtumise” katkestada, kuna arvas, et nad üritavad lihtsalt tähelepanu saada. Kui ta nende keskel seisis, hakkas transis naine võõrastes keeltega rääkima. Kui Cartwright käskis tal vait olla, avas ta silmad, pani käe tema käsivarrele ja ütles: “Kallis sõber, mul on teile sõnum Jumalalt.”

Oma olemuselt ebaviisakas Cartwright ütles talle: “Mul pole mingeid sõnumeid vaja.” Naise abikaasa, kes pidi sõnumeid tõlgendama, vastas ärritunult: “Härra, see on minu naine ja ma kaitsen teda oma elu hinnaga.” Sellele vastas Cartwright: „Härra, see on minu telgikoosolek ja ma teen kõik selleks, et siin korda pidada riskides oma eluga” (Hyatt, Valguse inglid, 34).

Pärast emotsionaalset sõnalist tüli läks grupp lõpuks laiali. Cartwright taipas, et nad olid mormoonid, “Joe Smithi” järgijad, kellega ta oli mitu korda suhelnud.

Cartwright kohtub “Joe Smithiga”

Cartwright kohtus mitu korda mormonismi rajaja Joseph Smithiga, keda ta kutsus “Joe Smithiks”. Smith jagas temaga oma nägemust Uue Testamendi kiriku taastamisest. Smithi sõnul palvetas ta New Yorgi osariigi ärkamise ajal, küsides Jumalalt, milline kirik on tõeline. Smith ütles palves:

“Nägin valgussammast otse oma pea kohal, ere päikesevalgus laskus aeglaselt minu üle. Siis nägin kaht isiksust, kelle valgust ja hiilgust pole võimalik kirjeldada ja kes hõljusid minu kohal õhus ”(Hyatt, Valguse inglid, 35).

Smithi sõnul ilmusid talle Isa, Poeg ja Püha Vaim, kes käskisid tal mitte ühegi kirikuga liituda, kuna ükski neist ei olnud tõeline.

Cartwright ütles, et Smith üritas teda esialgu meelitada, öeldes, et metodisti kirik oli kõigist tolleaegsetest kirikutest kõige lähemal Uue Testamendi kirikule. Smithi sõnul eksisid metodistid aga keelte, prohveteeringute ja imede andide mittetunnistamises. Ta lisas:

„Kui tulete minuga Novasse (kus oli mormoonide kogukond), näitan teile pühade elus palju elavaid tunnistusi: nad on tervenenud pimedusest, lonkamisest, kurtusest, tummusest ja muudest haigustest, mis on lihale omased. Ma näitan teile, et meil on keelte anne ja pühad võivad juua mürki ja see ei kahjusta neid ”(Hyatt, Valguse Inglid, 35).

Smith muutub vihaseks ja õpetamatuks

Smithi kuulates sai Cartwrightile selgeks, et ta oli piiblitõe hüljanud ja järginud tunnetel, ennustustel, nägemustel ja oletatavatel inglite külastustel põhinevaid õpetusi. Kui Cartwright hakkas Pühakirja põhjal Smithile tema vigu osutama, purskas Smith vihaseid sõnu ja “kirus mind oma jumala nimel”. Smith vastas vihaselt:

“Vaadake, härra, ma tõstan USA-s valitsuse, mis kukutab olemasoleva; Tõstan üles uue usundi, mis kukutab kõik muud religioonivormid selles riigis ”(Hyatt, Valguse Inglid, 36).

Mormoonide doktriin on üles ehitatud esoteerilistele vaimsetele nähtustele

Joseph Smith ja tema varased järgijad väitsid, et nad ei saanud mitte ainult Vaimu imelisi ande, vaid ka regulaarselt nägemusi ja inglikülastusi. Kui seal oleksid kaasaegse prohvetliku liikumise esindajad, peaksid nad Smithi prohvetiks või nägijaks.

Smith ütles, et ühel päeval ilmus talle ingel Moroni ja ütles, kust leida plaadid, millele Vana-Egiptuse keeles oli kirjutatud Mormoonide Raamat. Smith väitis, et sel ajal, kui tema ja tema toetaja Oliver Cowdery raamatut tõlkisid, ilmusid neile Ristija Johannes, Peetrus, Jaakobus ja Johannes ning määrasid nad Melkisedeki preesterlusse.

Tundub, et Smithil oli väga rikkalik kujutlusvõime ja soov olla nõutud. Deemonid mängivad alati inimeste uhkusega ja kergeusklikkusega, öeldes inimesele, kui mõjukaks ta muutub, kui ta aktsepteerib seda või teist ilmutust. Cartwright nägi Smithi ja mormoone kui elavaid näiteid selle kohta, mille kohta Paulus oli hoiatanud – saatan omandab valguse ingli kuju (2. Kor. 11: 13–15).

Sellest inimrühmast, kes tugines oma veendumustes prohveteeringutele, nägemustele ja ingellikülastustele, on kasvanud liikumine, millel on tänapäeval miljoneid järgijaid kogu maailmas. Kuigi paljud neist tõekspidamistest pärinevad kristlusest, on ka teisi, millel puudub piibellik alus ja mis on ristiusuga vastuolus. Selle põhjuseks oli asjaolu, et nad tõstsid vaimsed kogemused Piiblist tähtsamaks.

Näiteks õpetavad mormoonid polüteismi, uskudes, et universumi planeedid on erinevate jumalate juhtimisel ja et Elohim – Vana Testamendi Jumal – on selle planeedi jumal. Tal on ka naine, kes sünnitas talle lapsi. Mormooni õpetuse kohaselt on Jeesus taevase isa ja taevase ema vanim poeg ning me kõik oleme tema vaimsed vennad ja -õed.

Ära korda nende vigu

Winston Churchill ütles kunagi: “Need, kes ei õpi enda ajaloost, on määratud kordama kõiki varasemaid vigu.” Kaasaegsetes karismaatilistes ja prohvetlikes liikumistes näen midagi, mis võib viia sarnase traagilise lõpuni, kui me ei õpi eelmiste põlvkondade vigadest. Siin on viis nõuannet nende vältimiseks.Muutke Piibel standardiks, mille järgi kõiki vaimseid kogemusi testitakse. Kui metodisti ärkamise ajal seisis John Wesley silmitsi kummaliste vaimulike ilmingutega, manitses ta: „Kontrollige kõike Pühakirja järgi ja laske kõigel selle ees kummarduda. Igal tunnil on teil oht langeda ahvatlusse, kui eksite vaid pisut kõrvale Pühakirjast, mis tahes salmi lihtsast sõnasõnalisest mõistmisest. ” Berea elanikud said Apostlite tegude raamatus 17:11 heakskiidu, kuna nad ei võtnud Pauluse ja Siilase jutlust naiivselt vastu, “kuid analüüsisid iga päev Pühakirja, et näha, kas see on tõesti nii”. (Mormoonid unustasid Pühakirja kui tõe viimase mõõdupuu, mistõttu pettusid neid valguse inglid, kellest Paulus räägib 2. korintlastele 11: 13–15.)

Ära karda “vaime läbi katsuda”. Me ei kustuta Püha Vaimu, tehes seda, mida Ta on meile käskinud. Me võime kustutada vaimse uhkuse ja usulise ambitsiooni, kuid mitte Püha Vaimu. Smith ja varased mormoonid ei katsunud vaime läbi ega analüüsinud oma prohvetlikke üleloomulikke kogemusi. Selle asemel on nad Pühakirja väärastanud endale sobivaks. Vältige seda iga hinna eest.

Vältige vaimset kõrkust. Cartwright ütles, et Smith ütles talle seda: kui ta (Cartwright) temaga (Smith)liituks, “ei julgeks me mitte ainult metodisti, vaid ka kõiki teisi kirikuid ja meid peetakse üheks Jumala suurimaks prohvetiks”. Kas märkate selles avalduses uhkust? Pidage meeles, et “uhkus on pettekujutuste tugipunkt”. Me peame loobuma püüust saada oluliseks ja kuuletuma lihtsalt Issandale.

Lõpetage elamuste ja aistingute otsimine. Laske üleloomulikul juhtuda, ärge proovige seda teoks teha. Ilmselt paelus varajasi mormoone aistingute maailm – nägemused, inglite külastused jne. See muutus eemaldumiseks piibellikust tõest. Koos kristliku usu imelise komponendi õpetamisega peaksime keskenduma kristliku elu praktilisele küljele, millest Pühakirjas räägitakse. See on selgelt öeldud Jeesuse mäejutluses. Ärge kartke kasutada tervet mõistust, mida Piibel nimetab tarkuseks.

Väldi elitaarset mentaliteeti. Smith väitis, et tema ja tema järgijad olid tõeline taastatud Uue Testamendi kogudus ja kõik teised kirikud on valed (mormoonid usuvad seda siiani). See usk põhines ka uhkusel ja ebatervel soovil olla oluline ja võimas.

Minu palve

Ma palvetan, et Jumal oleks meie vastu halastav ja õnnistaks meid, laseks paista meie peale oma pale, et nad tunneksid Tema teed maa peal, Tema päästet kõigis rahvastes (Psalm 66). Andku Issand meile armastust ja janu oma Sõna järele, peent teadlikkust ja julgus Sinu tõde kuulutada.

Autor Eddie Hyatt /http://charismanews.com

Allikas: https://ieshua.org/kogda-satana-prihodit-v-vide-angela-sveta.htm