Kuidas armastada neid, kes meile ei meeldi

“Pole ühtegi teist inimest, kelle puhul ma oleksin nii ebakindel selles, et suudan tema ligiolu vestluse lõpuni taluda.” Möödusid kuud, palju selliseid vestlusi oli juba peetud ja mu sõbra headest kavatsustest ei piisanud enam kannatlikuks jäämiseks.

Tema sõnul oli see konkreetne härrasmees seda tüüpi, kes kaebas pidevalt, kuulas halvasti, oli võitlushimuline, võttis kõik ilma tänutundeta vastu, naeratas harva ja kaldus klatšima (ja seda veel täis suuga). Nagu mu sõber enne usuvahetust, kes tundis rõõmu teiste mõttetust solvamisest, oli ka tema tuttav jalgrattur – mitte oma lõbuks, vaid selleks, et käia närvidele tuututavatele autojuhtidele, kui ta rahulikult keset tänavat rattaga sõitis ja üldist liiklust pidurdas. Ta oli üks neist inimestest, kes närimiskummi laudade alla torkas.

Mu sõber üritas edutult tema seltskonda nautida. Kuid isegi aasta hiljem küsis ta vagalt: “Kui kaua tuleb mul teiega kannatlik olla?” (Markuse 9:19) Ta hakkas isegi palvetama: „Issand, las ta kuuletub vaikselt sinu Sõnale, elab vaikselt ja ajab oma asja” (1Ts 4:11). Ta kurvastas oma armastuse väiksuse pärast, mis suutis katta vaid väga piiratud nimekirja selle sõbra pahategudest.

Kuigi mu sõber ei tahtnud seda tunnistada, tundus talle, et selles on midagi ebakristlikku ja ta teadis, et see inimene ei olnud tema ellu juhuslikult Jumala poolt saadetud : ta ei meeldinud talle.  Ta ei mõistnud, kuidas ta saab järgida Jumala kutset armastada inimest, kelle läheduses ta tegelikult olla ei taha.

Ebameeldiv käsk

Kindlasti kutsub Jeesus oma rahvast üles armastama neid, kes meile ei meeldi, nii kirikus kui ka väljaspool seda. Armastus, mida Ta meile õpetab, ei põhine isiklikel eelistustel ja ühistel huvidel. Me ei vaata neid, kes on meie ümber nii, nagu mõned inimesed kissitades vaatavad vormituid pilvi, püüdes eristada neis uhkeid kujusid või midagi armsat. Kõik, mida siin planeedil kellegi eest hoolitsemiseks on vaja, on meie Õpetaja käsk: “Armasta oma ligimest nagu iseennast” (Luuka 10:27).

Muidugi on see tüütu, et me ei saa valida, kes hakkab elama kõrvalmajas või kes lebab teepervel (Lk 10:25-37). Jumal ootab meilt armastust ja see on selle käsu mõte, et me armastaksime neid, kelle armastamine on meile ebaloomulik. Jeesus nõuab meilt veelgi rohkem, kutsudes meid armastama neid, keda meil on põhjust vihata – oma vaenlasi (Luuka 6:35).

Isegi mitteusklikud armastavad neid, kes neid vastu armastavad: neile meeldivad naljakad, rikkad ja ilusad. Aga Jumal kutsub oma rahvast üles armastama neid, keda on raske armastada, ilma vastastikust armastust nõudmata. Ja siis me kõik, nagu mu sõber, küsime endalt: “Kuidas?” Jeesus ja apostel Paulus avaldavad meile saladuse.

Kasutage meie lootust

Paulus annab meile jumaliku retsepti, mille koloslased avastasid:

“Me täname Jumalat ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa alati, kui me teie eest palvetame, sest me oleme kuulnud teie usust Kristusesse Jeesusesse ja armastusest kõigi pühade vastu lootuse pärast, mis teile on tallele pandud taevas.”(Kl 1: 3-5)

Koloslased ei armastanud “kõiki pühasid” kuna seda oli lihtne teha. Hiljem julgustas Paulus koloslasi „üksteist taluma ja üksteisele andeks andma” (Kl 3:13). Paulus ei elanud illusioonides. Ta teadis, et peab mõnesse inimesesse “heatahtlikult suhtuma” ja isegi andestama.

Kuid pange tähele, et nad ei oodanud, et kõik valmistuvad, rahunevad ning muutuvad armastusväärseks ja kergesti armastatavaks. Ei, nende motivatsioon oli püha. Nad armastasid, sest neil oli lootust sellele, mis oli „taevas tallele pandud.”

Teenige väärituid

Seda õpetas ka Jeesus. Laiendades oma üleskutset armastada väljaspool “meie inimesi”, ütleb ta:

„Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam teie Isa, kes on taevas, annab head neile, kes teda paluvad! Kõike siis, mida te iganes tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka nendele! See ongi Seadus ja Prohvetid” (Matteuse 7:11-12).

Isa annab oma kingitused lastele. Olles selles veendunud, kindel igaveses hooles ja lakkamatus hoolitsuses, lootuses sellele, mis taevas on ette valmistatud armastage teisi ja tehke neile head. Kuldne reegel on sepistatud usalduse tules Jumala vastu, kes hoolib nii meie praegusest kui ka igavesest elust.

Ja Jeesus tegi seda, mida Ta kuulutas. Vaadake, kuidas meie Issand teenis neid, kes mõne tunni pärast Ta reetsid, hülgasid ja salgasid:

“Ja õhtusöömaajal olles, kui kurat oli juba pannud Juudas Iskarioti, Siimona poja südamesse, et ta tema reedaks, ja kui Jeesus teadis, et Isa on andnud tema kätte kõik ning et ta on pärit Jumala juurest ja läheb tagasi Jumala juurde, tõusis ta õhtusöömaajalt üles, pani oma kuue ära, võttis rätiku ning sidus selle endale vööle. Seejärel kallas ta vett vaagnasse ning hakkas pesema jüngrite jalgu ja kuivatama rätikuga, mis oli tal vööl.” (Johannese 13:2-5).

Jeesus ei teinud seda kõike tahte sunnil. Teda nende heatahtlikkus ei liigutanud. Lugesime, et Jeesus teadis midagi, Ta mõistis, Ta mäletas, et kui Ta peseb oma jüngrite jalgu, oli lähenemas tegu, Tema risti löömine (Johannese 13:6-11). Ta teadis, et kõik kuulub Temale. Ta teadis, et Isa armastas Teda. Ta harjutas end lootusega sellele, mis Teda taevas ootas. Ja Tema lootus igavesele homsele andis Talle jõudu täna armastada.

Jumal lähenes neile, keda on raske armastada

Jeesus mitte ainult  ei jutlustanud ega elanud vastavuses oma sõnumiga. Ta isegi suri ka sel viisil.

Ta otsustas meie eest surra mitte sellepärast, et me oleksime olnud nii atraktiivsed. Ta ei kissitanud silmi, et leida meis armsaid jooni, mille pärast tasub surra. Ta lahkus paradiisist ja tuli maa peale, et leppida häbiväärse, verise ja julma surmaga, kandes enda peal kogu meie pattude karistuskoorma Kõigevägevama ees ja sel ajal jätsime meie Ta hooletusse. Kui meid oli kõige raskem armastada, „kui me olime veel patused” (Rm 5:8), suri Kristus meie eest. Me ei väärtustanud Teda üldse, aga Tema hindab meid. Tema randmed olid mitte-armastuse poolt läbi torgatud, kuid Tema armastus jäi muutumatuks: “Isa, anna neile andeks,” hüüdis Ta.

Ja Jesaja ennustas, mis juhtus: “Pärast oma hingevaeva saab Ta näha valgust ja rahuldust tunda”(Jesaja 53:11). Millele Ta vaatas?

Armastus ise vaatas piitsadest, naeltest ja ristist kaugemale. Ta kuulis midagi muud kui solvanguid, naeruvääristamist ja hüüdeid: “Löö ta risti!” Ta nägi midagi enamat kui reetmine, põlgamine ja viha. Ta nägi Isa naeratuse igavest sära ja oma rahva igavest saatust, mis toetub Tema risti vastasküljele.

Ja rõõmu, tasu nimel, mis Teda ootas, võttis Ta häbenemata enda peale oma Risti (Hb 12:2) ja võitis surma, et oma rahva päästa. Ta ei vaadanud, kas nad meeldisid Talle või mitte, vaid Ta armastas neid.

Haarame oma rätikud

Meie armastus, vaadates teistele otsa, näeb taevaseid tõotusi, mis pehmendavad meie südameid ja aitavad meil saavutada otsusekindlust oma ligimeste eest hoolitsemisel. Me ei püüa neid armastada “läbi sõrmede” või vaatamata sellele, millised nad on; me armastame neid isegi siis, kui nad on kummalised, ebameeldivad, ebatäiuslikud ja tänamatud. Me ei anna neile oma armastust mitte nende teenete pärast, vaid sellepärast, et me ise pole midagi ära teeninud, ent meid nimetatakse maailma pärijateks.

Headus, ohvrimeelsus ja hoolivus nende vastu, kes ei suuda (või mingil põhjusel ei taha) meile sama mündiga tagasi maksta, ei vii meid pankrotti. Meie „kadumatu, rüvetamatu, närtsimatu” tasu ootab meid taevas (1. Peetruse 1:4). Kuna meie mõtete taskud on täidetud taevase kullaga ja hävimatute aarete laegastega, oleme piisavalt rikkad, et pühendada oma aega neile, kes meid ärritavad, väsitavad ja tekitavad meis põlgust.

Teades, et oleme sündinud Jumalast ja tuleme Tema juurde, võime püsti tõusta, rätiku ümber vöökoha siduda ja kummarduda, et teenida neid, keda me muidu kunagi armastada ei suudaks.

Autor – Greg Morse / desiringgod.org / tõlge – hristiane.ru

Allikas: https://ieshua.org/kak-vozlyubit-teh-kto-nam-ne-nravitsya.htm

Kas me peaksime armastama oma vaenlasi isegi sõja ajal?

Hiljuti sattusid mõned Ukraina kristlased kriitika alla, kuna postitasid oma linna stendidele piiblisalme, millest üks tsiteeris Jeesuse sõnu .....

Kuidas armastada oma abikaasat, olemata ebajumalateenija

Siin on üks minu lemmiktsitaate C. S. Lewiselt: "Kui olen õppinud armastama Jumalat paremini kui oma maist kallimat, .....

Kus su armastav Jeesus siis on?

Tsehay Tolessa Etioopia 1980ndad. "Nad panid mu käed põlvede alla ja sidusid sinna kinni. Nad panid teiba nendest .....

Sest Jumal armastas nii seda maailma, et andis meile Toora

Sattusin väga huvitavale artiklile, mille kirjutas rabi Elie Kaunfer, nii meestele kui naistele mõeldud ortodokse juudi ješiva Mechon .....

Meie sõber Jeemenist, kes armastab Jeesust… ja Iisraeli

Endine Jeemenist pärit moslem nimega John Ghanim koges erakordset elumuutust. Tema lugu on nii dramaatiline, et see on .....

Miks tõelised kristlased armastavad Iisraeli

Kujutage ette maailma, kus pole Piiblit, kümmet käsku ega psalme. Kujutage ette maailma, kus pole Aabrahami, Moosest, Siinai .....

Miks armastada seda, mis pole armastusväärne?

“…mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle.” Matteuse 25: .....

Kas sinu abikaasa teab, et teda armastad?

“Kui mees äsja on võtnud naise, siis ... ta rõõmustagu oma naist, kelle ta on võtnud!” (5. Mo .....

Ärge öelge, et armastate Jumalat, kui Te ei armasta inimesi

Igal pool, kuhu ma lähen, kuulen, kuidas kristlased kritiseerivad kirikut ja kurdavad, et nad ei saa osaleda teatud .....

Armastage seda kohta, kust tahate lahkuda

Võib-olla avastasite täna hommikul ärgates end kohast, kust tahaksite meeleheitlikult lahkuda. Võib-olla kolisite siia oma õpingute või töö .....

Teie mees saab täiuslikuks. Kuidas armastada oma meest koos kõigi tema puudustega?

„Ärka üles, kes sa magad, ja tõuse üles surnuist, siis särab sulle Kristus!”(Efeslastele 5:14) Selle evangeeliumi muutvat väge .....

Kui keegi on jaganud teiega oma agooniat. Kuidas armastada kannatavat hinge?

Hiljuti palus üks sõber mul jagada nõuandeid, kuidas olla sügavat emotsionaalset valu kogevate inimeste jaoks olemas. Ta ei .....