Kuidas austada sündinud kuningat? Hommikumaa tarkade kolm olulist tegevust

Harva kohtab kedagi, kes ei armasta jõule. Aga miks meile see püha meeldib? Kas me omastame selle? Kas me armastame Jeesust kui Päästjat ja Kuningat ning tähistame seetõttu Tema sündi rõõmuga? Või armastame iseennast ja tähistame seetõttu jõule enda ja oma soovide pühana?

Kui me armastame jõule kui Jeesuse sünnipäeva või õigemini Jumala kehastumist Jeesuses Kristuses, siis me ei saa jätta endalt küsimata: kuidas täpselt peaksime seda päeva tähistama nii, et austada, rõõmustada ja ülistada sündinud Päästjat?

Siinkohal tahan meenutada lugu tarkade külaskäigust, et võtta sellest mõned lihtsad ja meie ja meie päevade jaoks olulised õppetunnid. Muide, ma usun, et jõulud on Jumala lihtsuse püha. See tähendab, et meie õppetunnid peaksid olema lihtsad, kuid olulised, rakendatavad ja elumuutvad. Niisiis, me loeme Matteuse raamatust järgmiselt:

“Kui nüüd Jeesus oli sündinud kuningas Heroodese+ ajal Juudamaal Petlemma linnas, siis vaata, hommikumaalt saabusid tähetargad Jeruusalemma ja küsisid: „Kus on see juutide vastsündinud kuningas? Me nägime tema tähte tõusmas ja oleme tulnud teda kummardama.”  Seda kuuldes kohkus kuningas Heroodes ja kogu Jeruusalemm koos temaga.  Ja ta kutsus kokku kõik rahva ülempreestrid ja kirjatundjad+ ning päris nende käest, kus Messias+ pidi sündima.  Need ütlesid talle: „Petlemmas Juudamaal+ , sest nõnda on kirjutatud prohveti käe läbi:

Ja sina, Petlemm Juudamaal,
ei ole Juuda vürstkondadest hoopiski kõige pisem,
sest sinust lähtub Valitseja,
kes hoiab mu Iisraeli rahvast kui karjane.”

 Seepeale laskis Heroodes tähetargad salaja enda juurde kutsuda, päris nendelt täpset aega, millal täht oli paistma hakanud, ja saatis nad Petlemma, öeldes: „Minge ja uurige täpselt välja, kes see laps on! Ja kui te olete ta leidnud, teatage mulle, et ka mina saaksin minna teda kummardama.”  Tähetargad kuulasid kuninga jutu ära ning asusid teele. Ja vaata, täht, mille tõusmist nad olid näinud, käis nende eel, kuni jäi seisma selle paiga kohale, kus oli laps.  Tähte nähes rõõmustasid nad üliväga. Ja majja sisse astudes nägid nad last koos Maarja, tema emaga, ja kummardasid teda tema ette maha heites, avasid oma aarded ning andsid talle kinke: kulda, viirukit ja mürri.  Ja kui neid unenäos hoiatati, et nad ei läheks enam Heroodese juurest läbi, läksid nad teist teed tagasi oma maale.i” (Matteuse 2:1-12).

On ilmne, et jõululoos esitatakse tarku positiivsete kangelastena. Oma eeskujuga saavad nad õpetada, et õige suhtumine jõuludesse nõuab meilt kolme olulist otsust ja tegu: otsida, kummardada ja muutuda.

Esiteks peame otsima. Kui oleme Päästja sünni kohta vähemalt midagi teada saanud, peame tegema kõik, et rohkem teada saada: “Kus on see, kes sündis juutide kuningana?” Me ei tohiks olla rahul kuulujuttude, tsitaatide ja legendidega. Peame lahkuma oma tavapärasest elust ja minema nii kaugele, kui vaja, et näha oma silmaga iidsete ennustuste ja lootuste täitumist. Peame lugema, küsima, uurima ja palvetama. Ja seda kõike mitte lihtsate teadmiste pärast, vaid selleks, et kogeda isiklikku kohtumist Sündinuga.

Kui loete kõiki tarkuseraamatuid, kuid ei kohta kunagi Jeesust, ei koge Te seda „väga suurt” rõõmu, mida targad ära tundsid. Otsige tähte, Jumala märke, mis viivad Teid Tema juurde. Ärge otsige uudishimu pärast, otsige Kuningat, et Teda kummardada.

Jeruusalemma kirjatundjad teadsid, kus Kristus pidi sündima. Kuid nad ei teadnud kõige tähtsamat – millal. Nad rahunesid, olles rahul oma raamatuteadmistega ja seal nad oma vaimsed otsingud lõpetasid. Tavaliselt on see nii enamiku usklike inimestega – nad teavad pühadest raamatutest, mis saab. Kuid nad ei mõista aja märke ega tea seetõttu, millal ja kuidas prohvetite lubatu teoks saab. Ainult need, kes kogu südamest otsivad, teavad, kust, millal ja kuidas Kristust leida võib. Mõelge enda peale, kas otsite Kristust kui kogu oma elutee peamist eesmärki ja mõtet?

Teiseks peame kummardama. Miks võtsid targad ette nii pika ja riskantse teekonna? Kummardamiseks. Ja nad tegid seda hoolimata Heroodese mahhinatsioonidest: „kummardasid teda tema ette maha heites, avasid oma aarded ning andsid talle kinke: kulda, viirukit ja mürri.” Oma kummardamise ja kingitustega austasid nad last kui kuningat. Kuid selles ülistuse aktis näen ma ka nende isiklikku ülestunnistust, tunnustust ja  kuulutust: nad võtsid Teda vastu Kuningana, et rääkida Temast teistele elu lõpuni, Teda kummardada ja Teda teenida. Kummardada tähendab mitte teeselda ja mitte viisaka noogutusegaläbi ajada. Tõeline kuningas väärib tõelist kummardamist. Mõelge sellele, mida Teie jaoks tähendab Kristuse kui Kuninga kummardamine?

Kolmandaks peame muutuma. Me loeme tarkade kohta, et nad, „saanud unenäos ilmutuse Heroodese juurde mitte naasta, läksid teist teed pidi tagasi oma maale”. Ka meie peame olema kuulekad Jumala ilmutusele, peame olema valmis uuele teele. Me ei tohi enam Heroodest kuulata ega teda karta. Kohtusime tõelise Kuningaga, nüüd on meil oma tee ja  teistsugune elu.

See maailm on kujundatud nii, et see summutaks uudise sündinud kuningast. Me lugesime, et Heroodes oli ärevil. Tal oli põhjust selleks, sest  ka teda peeti kuningaks. Ja siin ei sünni äkki mitte lihtsalt teine ​​kuningas, vaid tõeline Kuningas. See on oht kõigile maakera kuningatele ja kuningriikidele, kes tahavad hoida inimesi hirmu ja patu orjuses, et võtta neilt võimalus muutusteks. Seetõttu annab Heroodes tarkadele ülesande – sündinud Kristuse kummardamise asemel peavad nad nüüd välja otsima ja edastama kuningale võimalikult palju teavet, et aidata tal oma võimu säilitada. Kuid pärast lapse nägemist ja suure rõõmu kogemist ei suutnud targad enam Heroodest kuulata. Nad mõistsid, et Heroodes ei olnud tõeline kuningas. Nad nägid Kristuses, Kuningate Kuningas, maailma Päästjat. Seetõttu läksid nad oma teed, mitte Heroodese ja tema sulaste teed. Nad läksid teistesse linnadesse ja riikidesse tõelise kuninga tunnistajate ja teenijatena.

Mõelge enda peale, kuidas peaks Teie elu pärast Kuningaga kohtumist muutuma?

Niisiis, tarkade Jeesuse külaskäigu lugu õpetab meile, et selleks, et austada sündinud Kuningat mitte ainult sõnade või kingitustega, vaid kogu oma eluga, peame otsima, pingutama, kummardama ja muutuma.

Kuidas Te neid jõule tähistate? Kas Te olete austanud sündinud Kristust?

Autor – Mihhail Tšerenkov / cherenkoff.blogspot.com

 

Allikas: https://ieshua.org/kak-pochtit-rozhdennogo-tsarya-tri-vazhnyh-dejstviya-volhvov.htm

Advendimõtisklus: lootusrikkad kaaslased

Lugege Seal oli ka prohvet Hanna, Penueli tütar, Aaseri suguharust, kes oli kõrgesse ikka jõudnud. Ta oli mehega .....

Kuidas saab abielupaar oma annetamist planeerida?

Jõulud on tulemas – aastaaeg, mil kristlikud paarid meenutavad Päästja sündi ja vaidlevad selle üle, kui palju raha .....

Väljakutsed, millega pastorid ja teised inimesed pühade ajal silmitsi seisavad

See on lõbus hooaeg, eks? Noh, mõnele meist, aga mitte kõigile. Samal ajal kui kogu maailm näib säravad .....

Jõulud põlvnevad kahest iidsest paganlikust pidustusest – norralaste suurest yule-pühast ja roomlaste saturnaaliast

Eestikeelne nimetus jõulud tuleneb muinasskandinaavia sõnast jul (vanainglise nimetus yule). "Yule day" tõlkes on "Lapse päev". See kõneleb .....

Kas hanuka ja jõulud võivad elada ühes majas?

Kunagi oli mõeldamatu, et juudi mees või naine võiks isegi mõelda sellele, et abielluda kellegagi, kes ei olnud .....

Tehes ruumi mitmekultuurilistele jõuludele

Jõululugu leiab aset esimesel sajandil ja mitte ükski tegelane selles loos ei ole europiidsest rassist. Kuid Ameerika evangeelsed .....

Hanuka ja jõulud: “suure lõhe” ületamine

Šalom Teile kaunist sädelevast New Yorgist! Ma ei tea, kuidas Teiega on, aga minu jaoks on hanuka/jõuluaeg minu .....

Juri Sipko “Jõulud on tulemas!”

Kristuse ilmumine maailma on iidne sündmus. Kaks tuhat aastat on juba möödunud. Kristuse ilmumine maailma on nii ebatavaline, .....

Lein, pühad ja Piibellikud jõulud

Vaiksete ja õnnelike jõulude vahel, mille pakkumist ettevõtted igal mustal reedel alustavad, ja jõuludel, mida paljud meist tegelikult .....

Juudid ja jõulud: kultuuridevaheline perspektiiv

Arvasin alati, et fraas "juudid ei tähista jõule" on aksioom. Minu isa juudi perekonnas Detroidis ei tulnud jõulude .....