Kuidas jääda Jumala täiusliku kaitse alla?

Mõnikord esitavad usklikud küsimuse: “Mida ma peaksin tegema, kui leian end olukorrast, kus mul ei ole teist valikut ja pean tegema halba?” Ma usun, et Issand teab seda kõike ja see on Tema kontrolli all. Siin on see, mida Pühakiri ütleb:

Kes on, kes saab teile teha kurja, kui te olete innukad tegema head? Aga kui te peaksite kannatama õiguse pärast, siis olete õndsad. „Ent ärge kartke nende hirmutamist ja ärge kohkuge”, vaid pühitsege Issandat Kristust oma südames…” (1Pt 3:13-15)

Kui keskendume oma elus heale, Jumala plaanidele ja Tema kutsele, siis ilmutab Ta oma kaitset ja eemaldab meie hulgast inimesed, kes teeksid meile halba. Kui püüame püsida Tema tahtes, siis Ta reguleerib meie elu, ilmutab selles oma rahu ega lase kurjusel meile läheneda. Kuid isegi kui see juhtub, arvan, et Jumal teab, kellel mis mõõt on ja kes mida taluda suudab.

Öeldakse: “aga ärge kartke nende hirmutamist.” Hirm on kuradi relv, millega ta püüab meid kontrollida. Hirm tahab meid panna iseendale keskenduma, siduda kinni meie tahe ja aktiivsus nii, et oleksime keskendunud oma turvalisusele. Muidugi peame olema targad ja mitte kiusama Issandat, kuid me ei tohi anda järele hirmule, mis levib meedia kaudu siin maailmas ja kahtlema Jumala kaitses ja selles, et Issand on kõikvõimas.

Lisaks öeldakse: “Pühitsege Issandat Jumalat oma südames”, see tähendab, eraldage oma südames koht Issanda jaoks. Peame ära lõikama kõik, mis seab kahtluse alla Tema Kõikvõimsuse, ja tegema oma südamesse kiitusaltari. Mingil hetkel otsustasin, et proovin kuulata erinevate inimeste jutlusi, keda vaimselt usaldan, et mu elu ei oleks täidetud mitte ainult infomüraga, vaid et selles oleks Jumala tasakaal. Lõppude lõpuks, niipea kui avate Interneti, hakkavad teie peale voolama hirmutavate pealkirjadega uudised, millest igaüks pretendeerib eksklusiivsusele ja külvab lootusetust. Pühakiri ütleb ka:

„Kui te nüüd koos Kristusega olete üles äratatud, siis otsige seda, mis on ülal, kus Kristus istub Jumala paremal käel; mõtelge sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa peal, sest te olete surnud ja teie elu on koos Kristusega Jumalas.” (Koloslastele 3:1-3).

Kui me püüame jääda Ješuasse, siis oleme koos Temaga peidus Jumalas. Ja kui kiusatused tulevad, kui kurjuse jõud meie vastu tõusevad, siis kellega nad kokku puutuvad? Meiega? Ei! Nad kohtuvad Issandaga. Mõnikord tundub meile, et elame omaette ja kui see maailm meie vastu mässab, siis hakkame kutsuma appi Issandat, et Ta tuleks meie ellu ja kaitseks meid. Ja see on normaalne, see on esimene eluetapp Jumalas ja Jumalaga. Aga kui me õpime Temas püsima, siis oleme peidetud Jumala katte alla.

Kuidas me saame Temasse jääda?

Esiteks olge palves ja sukelduge Sõnasse.

Teiseks proovige oma südames Jumalat pühitseda – eraldage kõik, mis teid segab, pöörduge oma mõtetes tagasi Issanda poole.

Kolmandaks avage oma süda ja oma soovid Jumalale, sest Filiplastele 4:6-7 öeldakse, et sel viisil “Jumala rahu… hoiab teie südame ja meele Kristuses Jeesuses”.

Neljandaks aitab meid selles vendade ja õdedega suhtlemine, palvetes ja jumalateenistustel käimine ning Issanda heaks heade tegude tegemine.

Andrei Lugovski, KEMO vanemrabi
Allikas: ShomerTV/ Как оставаться под совершенной Божьей защитой? (kemokiev.org)

6 tähelepanuväärset Jumala kaitse juhtumit kuuepäevase sõja ajal

56 aastat tagasi oli maailm 1967. aasta Kuuepäevase sõja ajal tunnistajaks mitmetele erakordsetele sündmustele, mis muutsid ajaloo kulgu .....

Hankige kaitset Püha Vaimu abiga

Kas mäletate, kuidas lapsepõlves peitust mängisite? Kas mäletate seda mugavus- ja kergendustunnet, kui õnnestus turvaliselt "baasi" naasta ja .....

Tervenemise imest usuni ja tagakiusust kaitseni

Keset võimude ja hinduäärmuslaste survet leidis indialane Sudeep julguse ennast ja oma usku kaitsta. See sai võimalikuks tänu .....

Tunnistus: “Mu buss kukkus kahe meetri kõrguselt, aga Jumal kaitses mind!”

Ma elan ääremaal, seetõttu viin Columbia Manmini kiriku jumalateenistusi läbi veebis. Hiljuti kogesin Jumala hämmastavat armu. Ta kaitses .....