Kuidas mitte olla rõhutud ja saada vabaks (1)

Jagage armastust

Viimasel ajal on palju olnud juttu mentaalsetest probleemidest jmt. Ma tahan näidata teile Jumala Sõnast, kuidas saada vabaks ja jääda vabaks kõigest, mis teid rõhub.

„Issanda Vaim on minu peal, seepärast on ta mind salvinud. Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabaks laskmist ja pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutuid” (Luuka 4:18)

Siin me näeme, et Issand on tulnud selleks, et lasta vabadusse rõhutud. Paljud inimesed (ka kirikus), on tänapäeval rõhutud ja neil on vaja vabastust. Suur osa haiguseid, ebanormaalset käitumist, hirmu on deemonliku loomusega ja kurat saab isegi usklikesse siseneda, sest nad lasevad sellel juhtuda. Oli aeg, mil mina ei uskunud, et see on võimalik, et deemonid võivad usklike hingesid ahistada, aga ma olen olnud teenistuses päris pikka aega ja olen selle ajajooksul palju õppinud.

kurat ei saa puudutada teie vaimu, aga ta saab puudutada teie hinge ja mõistust, kui te lasete tal seda teha.

Eks te tea, et kelle kuulekusse teie end loovutate orjaks, kelle sõna te kuulate, selle orjad te olete – olgu patu orjad surmaks või kuulekuse orjad õiguseks! (Rooma 6:16)

Inimesed võivad olla rõhutud, kui nad selle ukse avavad. Meil on vaja mõista üht väga olulist asja. Mida kurat tegelikult tahab? Mida ta inimeste rõhumisega soovib saavutada? Ta otsib ülistust. Ta tahab, et inimesed teda ülistaksid. Kui inimesed alistuvad patule, siis mida nad teevad? Nad ülistavad saatanat.

Patule alistumine ei ole lihtsalt patule alistumine, see on ülistuse tegu. See tähendab, et te kummardate väe ees, mis ei tule Jumalalt. Kui inimene alistab ennast deemonlikule, siis ta kummardab deemonliku vaimumaailma ees ja nii lihtne see ongi. Kui keegi alistub, siis see on ülistuse tegu.

Näiteks kui mina alistun Issandale, siis mida ma teen? Ma ülistan. Ma ütlen Issandale: “Issand, ma annan Sulle oma elu, südame, hinge, mõistuse ja ihu!”

Inimesed ei saa sageli aru, et alistumine on ülistuse viis. Kui inimesed ülistavad objekte, kujusid, kuud ja tähti, siis nad kummardavad neid. Tänapäeval inimesed katoliku kirikus kummardavad pühakute piltide ees. Nad kummardavad, suudlevad neid pilte ja süütavad küünlaid nende piltide ees. See on ülistus. See tähendab alistumist objektile, mingile deemonlikule aktiivsusele, mis peitub selle objekti taga.

Mina kasvasin üles selliselt, et käisin kreeka õigeusu kirikus ja nägin, kuidas inimesed kummardasid pilte.

Piiblis on kindlalt öeldud: “Kummarda Issandat, oma Jumalat, ja teeni ainult Teda!”

Saatan on ülistust tahtnud alates sellest ajast peale, kui ta taevast välja visati. Ta ütles Jeesuselegi, et annab talle kõik, kui Jeesus vaid teda kummardaks. Jeesus vastas talle: “Tagane minust, saatan!”

Aga Vaim ütleb selge sõnaga, et tulevastel aegadel mõned taganevad usust ja hoiavad eksitajate vaimude ja kurjade vaimude õpetuste poole (1. Tim 4:1)

Piibel ütleb selgelt, et selline kuradile alistumine toob endaga kaasa deemonliku aktiivsuse.

Veel mitmed kirjakohad kinnitavad seda, et usklikud võivad olla seestpoolt oma hinges deemonlikult vaevatud.

Või arvate, et Pühakiri ütleb asjata:  „Kadeduseni Ta igatseb Vaimu, kes on asunud meisse”? (Jaakobuse 4:5)

Peab olema ettevaatlik, et lihalik eluviis ei muutuks hiljem deemonlikuks.

Kui keegi on ülevalt sündinud ja käib koos Issanda Jeesusega, siis inimese vaim on kaitstud. Aga kui nad lahkuvad Issanda juurest, siis Vaim võib jälle saada rikutud. Seetõttu inimesed lahkuvad usust.

 Seepärast jätke vale ja rääkige tõtt oma ligimesega, sest me oleme üksteise liikmed. Kui vihastute, siis ärge tehke pattu! Ärgu päike loojugu teie vihastumise üle! Ärge andke ka maad kuradile! (Efesose 4:25-27)

Tähendab, et kuradile on võimalik maad anda.

Valetamine ja viha avavad saatanale tee.

Kui inimesed ei suuda oma viha kontrollida, siis see on avatud uks kuradile.

Kelle kuulekusse teie end loovutate orjaks, kelle sõna te kuulate, selle orjad te olete (Ro 6:16)

Noorena ma alati imestasin, et kuidas on see võimalik, et mõnel usklikul on deemon, sest ma nägin seda juhtumas koosolekutel ja kirikutes.

Mäletan, kuidas käisin Maxwell White´i teenistustel Kanadas. Olin sel ajal Jumala Sõna järele nii janune, et käisin hommikuti ühes koguduses ja õhtuti teises koguduses teenistusel.

Maxwell White alati pühapäeviti palvetas rõhutute pärast. Ta ütles: “Kõiki, keda vaevab mingi deemon, tulge minuga koos keldrisse!” Meie teiste noortega jooksime ka vahel sinna vaatama. Ta sisenes keldrisse ja ütles: “Jeesuse veri! Jeesuse veri!” Inimesed hakkasid karjuma, langesid maha jmt. Alguses oli see hirmutav, aga siis vaatasin, et inimesed saavad vabaks ja kõik on hästi. Ometi hiljem ma hakkasin mõtlema, et kuidas saavad usklikega sellised asjad juhtuda, et Piiblis on kirjas: “Kus on Issanda Vaim seal on vabadus.”

Aga kui me ei anna Issandale kontrolli oma hinge üle, siis võtab kurat kontrolli.

Ärge unustage, et saatan otsib alati vaba kohta (Matteuse 12).

Mis hoiab kuradit eemal? Mitte vaimuannid ega keeltega rääkimine, vaid ainult Jumala Sõna. Ainult siis, kui te täidate oma elu Piibliga, pole kuradil seal enam ruumi.

Kui inimesed jätkuvalt alistuvad vihale ja maailmalikule, siis deemonid lõpuks pääsevad nende hingede ligi.

Ärge armastage maailma ega seda, mis on maailmas! Kui keegi armastab maailma, siis ei ole temas Isa armastust. (1. Joh 2:15)

Kui keegi armastab maailma, siis Isa ei ole seal. Kui Jumalat ei ole, siis on seal kurat.

Sest kõik, mis on maailmas – lihahimu ja silmahimu ja elukõrkus -, ei ole Isast, vaid maailmast. (1. Joh 2:15)

Saatan on õhuvallavürst. Nii et kui keegi armastab maailma, siis ta otsib probleeme. Avab ukse kuradile.

Lihaliku loomuse teod on ilmsed, need on: hoorus, rüvedus, kõlvatus, ebajumalateenistus, nõidus, vaen, riid, kiivus, raevutsemine, isemeelsus, lõhed, lahknemised,  kadetsemine, purjutamised, prassimised ja muu sarnane, mille eest ma teid hoiatan, nagu ma varemgi olen hoiatanud, et need, kes midagi niisugust teevad, ei päri Jumala riiki. (Gal 5:19-22)

Teiste sõnadega ta ütleb, et nendes asjades opereerib deemonlik.

Hooruses, rüveduses, kõlvatuses, ebajumalateenistuses, nõiduses ja vihas pole Püha Vaimu.

Need on kuradi ja mitte Jumala teod.

Nii et kui te näete kedagi, kes ei suuda lõpetada hooramist, rüvedust, kõlvatust, nõidust või vihkamist ja raevu, siis seal on kurat. Isegi ketserlus (kurjade vaimude õpetus) on deemonlik.

Kadetsemine, purjutamine ja prassimine on deemonlik.

Tänapäeval eksisteerivad need asjad inimeste eludes ja keegi ei taha neile öelda, et need asjad on deemonlikud.

See ei väljenda küll kuidagi jumalakartust.

Deemonid sisenevad siis, kui uks avatakse.

Me peame mõistma, milliste ustega on tegemist.

1. Lihalik ja ilmalik aktiivsus

Kui keegi on seotud lihalikkuse või ilmalikkusega, siis ta avab ukse deemonitele. Näiteks kui keegi vaatab liiga palju telekat või loeb liiga palju lihalikke raamatuid või ajakirju.

2. Mässumeelne suhtumine

1 Sam 15:23 Sest vastupanu on otsekui nõiduse patt, tõrksus ebajumalate ja teeravite teenistus.

Kui inimesed muutuvad mässumeelseks, siis neist saavad alkoholi, narkootikumide, seksisõltlased, sest mäss viib sõltuvusse. See on fakt.

3. Maailmale järeleandmine

Deemonid sisenevad kui inimene annab alla ja annab maailmale järele.

Sellega kaasneb samuti ebanormaalne seksuaalne tegevus. Nad ei suuda peatuda ja see avab ukse deemonlikule.

4. Kriitika ja kibestumine

Deemonid sisenevad kui inimene muutub kriitiliseks ja kibestub.

Psalm 101:5 Kes salaja laimab oma ligimest (e. kes on kibestunud), selle ma hävitan; kel ülbed silmad ja hooplev süda, seda ma ei talu.

Kui Jumal hävitab, siis see tähendab, et nende elu üle pole enam kaitset. Jumal ja Püha Vaim lahkuvad selle inimese juurest. Kes iganes on kibestunud, kriitiline ja hakkab inimesi kirikus ründama, selle inimese sisse lähevad deemonid, sest Jumal ütleb, et Ta ei talu seda.

Labastest tühijuttudest hoidu aga eemale! Nende rääkijad ju lähevad aina kaugemale jumalakartmatuses ja nende sõna levib (ingl k. neelab) otsekui vähktõbi. (2. Tim 2:16-17)

Kibedad ja kriitilised sõnad levivad nagu vähk. Pole kahtlustki, et kui inimesed on kibestunud, siis on kurat sealsamas.

5. Laiskus

Usute või mitte, aga deemonid sisenevad siis, kui inimesed on laisad.

Laisa tee on nagu kibuvitsa(ingl.k.okkaline) hekk. (Õps 15:19)

Okkad tähendavad needust. Laiskus toob needuse ja deemonliku.

6. Rumalad sõnad

Kui inimesed räägivad seda, mida nad ei peaks rääkima.

Kes valvab oma suud, hoiab oma hinge, aga huulte ammuliajajat tabab hukatus. (Õps 13.3)

Inimesi hävitab see kui nad räägivad valesid asju. Olge ettevaatlikud.

7. Hirm

Deemonid sisenevad hirmu kaudu.

Kartus toob piina (ingl k) 1. Joh 4:18.

Nende uste kaudu avavad usklikud deemonitele uksed oma ellu.

Homme räägime sellest, kuidas vabaneda rõhumisest.