Kuidas mitte palvetada: õppides variseridelt ja paganatelt

“Meie Isa, kes Sa oled taevas, pühitsetud olgu Sinu nimi…” (Matteuse 6:9)

Kui palju suid on neid sõnu rääkinud pärast seda, kui Jeesus esimest korda neid rääkima õpetas? Mitmes keeles? Kui paljud erinevad inimesed on erinevates olukordades langetanud oma pead ja südamed, et palvetada nii, nagu Jeesus käsib?

Surevad inimesed palvetasid. Harimatud palvetasid. Isegi uskmatud ja kurikaelad palvetasid. Lapsed palvetasid. Suured ja targad leidsid aega palvetamiseks. Kõik mandrid maa peal on neid sosistatud sõnu kuulnud. Hõimud kaugetes külades ja kuningad kõrgetes paleedes kummardasid ja laulsid Naatsareti juudi prohveti järgi. Kas on veel mõni palve, mida sagedamini on palvetatud? Kas on muid sõnu, mida on öeldud rohkem kordi?

Ja ometi, kuigi suur hulk inimesi kordab meie Õpetaja juhiseid, kuidas palvetada, siis kui paljud suudavad korrata seda, mis neile otse ette on kirjutatud – nimelt kuidas mitte palvetada? Kas inimesed mõistavad, et meie Issanda juhised palve kohta näitavad nii positiivset kui ka negatiivset lähenemist, et need ei ole ainult iseeneses, vaid antakse üksteisele vastandudes? Mõnede meist jaoks, kes ütlevad rändpalveid, on parim, mida me saame õppida, mitte palvetada nagu variser või pagan.

Variseride palved

Kas teile meeldib, kui inimesed teie ümber märkavad ja imetlevad teid, kui te palvetate?

Jeesuse esimene põhimõte “kuidas mitte palvetada” on suunatud variserisse kehastunud silmakirjatseja vastu. Kui variser palvetas, ei tahtnud ta mitte niivõrd palvetada, kuivõrd tahtis, et teda nähakse palvetamas. Nagu lind paaritumisajal, laulis ta valjuhäälselt palveid, paljastades end.

“Ja kui te palvetate,” alustab Jeesus, “ärge olge nagu silmakirjatsejad. Sest neile meeldib seista ja palvetada sünagoogides ja tänavanurkadel, et teised neid näeksid” (Matteuse 6:5).

Selline inimene paneb kogu oma töökuse, keskendumise ja huvi avalikele palvetele. Ta tuleb tänavanurkadele või liitub kodugruppidega. See, mis paljude jaoks võib olla põnev ja sügavalt vaimne, ei avalda muljet sellele, kes teab nende rahutuid mõtteid: kas inimesed vaatavad mind praegu? Kas ma avaldan neile muljet?

Jeesus toob meile näite sellisest „vaata-mind-vaata” palveraamatust, kes ei suuda end ülendada ka publiku puudumisel.

„Kaks meest läksid templisse palvetama: üks oli variser ja teine ​​tölner. Variser püsti tõustes palvetas endas nõnda: Jumal! Ma tänan sind, et ma ei ole nagu teised inimesed, röövlid, kurjategijad, abielurikkujad ega see tölner: ma paastun kaks korda nädalas, annan kümnist kõigest, mis mul on.” (Luuka 18:10-12)

Teisisõnu: “Jumal, tänan Sind, et kui Sina mind vaatad – ja kui ma vaatan ennast, siis näeme me mõlemad nii ilusat pilti! Erinevalt sellest mehest, kes on vastik nii pagana kui ka juudi jaoks, oled Sina teinud minust väga meeldiva vaatepildi. Kaks korda nädalas koriseb ja keerab mul kõht paastust. Minu maitseaineriiulitel ei ole midagi, mis Sulle kuulub!” “Ole armuline mulle, patusele” elab tema meelest miilide kaugusel linnast nimega Õigeksmõistmine.

Kas palvetate viisil, mis avaldab teistele muljet? Vaimse CV kirjutamiseks? Milline on teie salapalveelu? Kas te seisate kunagi nii kõrgel või särate nii püha säraga, kui teate, et teised teid jälgivad? Jeesus õpetab, et te ei tohiks olla nende sarnane, sest „nad on saanud oma tasu”. Selle asemel: „Kui te palvetate, minge oma tuppa ja sulgege uks ja palvetage oma Isa poole, kes on salajas; ja teie Isa, kes näeb salajas, tasub teile avalikult” (Matteuse 6:5-6).

Paganate palved

Kas olete kunagi palve lõpetanud ja mõistnud, et te ei mäleta midagi, mille pärast just palvetasite? Te rääkisite kristlikult – pidasite palvefraase, lähenesite Jumalale ja austasite Teda oma huultega, samal ajal oli teie süda Temast kaugel. See on nagu autopiloodil palvetamine.

“Ja kui te palvetate,” õpetab Jeesus, “ärge rääkige tühje fraase nagu paganad, sest nad arvavad, et neid võetakse kuulda nende paljude sõnade pärast” (Matteuse 6:7).

Paganad alustasid tühje mantraid, rääkisid hakitud, tavalisi tühisusi ja viljatuid fraase. Paganate eestpalve osutus sageli vaid valemiks – öelge teatud sõnu nii mitu korda ja jumalad kuulevad teid ja vastavad teile. Pomisege lihtsalt loitse, et jumalus unest äratada ja see õnnistab teid lõpuks. Samamoodi käitusid Baali preestrid oma vastasseisus Eelijaga, palvetades “Baal, vasta meile!” hommikust lõunani (1. Saamueli 18:26).

Meiega on samamoodi.

Kuigi me ei palveta kivide, puidu ega päikese poole, ei taha Jeesus, et Tema jüngrid palvetaks valelikult tõelise Jumala poole tõeliste sõnadega. Raisatud aeg. Ma ei tea, kuidas teil on, aga palved söögikordade ajal võivad olla esimesed, ilma elujõuta (mida üldse tähendab “olgu see toit õnnistuseks meie kehadele”?). Liiga tihti on mu suust see palve tulnud, aga mitte minu poolt. Vaga kõhukõne.

Meie Issand paljastab peidetud ebakindluse paganlike palvete tühjade fraaside all: “Nad arvavad, et neid võetakse kuulda nende paljude sõnade pärast.” Paganad ei ole kindlad Jumala südame suhtumises nendesse – nii nad rahustavad, avaldavad muljet või parandavad asjatundmatuid ja ükskõikseid jumalaid. Nad püüavad nende tähelepanu võita tolmu taevasse viskamisega, otsides meeleheitlikult, et keegi neile vastaks.

See eneses kahtlemine kordab minu “rääkige rohkem” palveid. Kas Ta tõesti kuulis mind? Tundub, et palve on vähem usaldusväärne kui näiteks tekstisõnum, kuna seal on näha vähemalt seda, et see edastati ja loeti läbi. Palve nii ei tööta. Mul on tunne, et palvetan kirjatuvide poole – igaühe nende lahkumisega loodan, et vähemalt osa neist jõuab sihtkohta.

Tühjadest fraasidest ja paljudest sõnadest koosnev palve võib muutuda tõenäosuslikuks lauseks. Mida rohkem tuvisid, seda suurem on võimalus, et Jumal sõnumi vastu võtab. “Kolmas kord kindlasti” mentaliteet. Kuid Jeesus hajutab meie ebajärjekindlad hirmud: „Ärge olge nende sarnased,” õpetab Ta, „sest teie Isa teab, mida te vajate, enne kui te palute” (Matteuse 6:8). Enne kui te tulete Isa troonile, teab Ta. Ta teab teie vajadusi – Tema pilgud pole teilt ära pööranud. Paganad palvetavad tundmatu jumala poole. Me palvetame Isa poole.

Palve kristlaste eest

Jeesus alustab meieisapalvet öeldes: “Palvetage nii” (Matteuse 6:9). Seejärel ühendab Ta juhised, kuidas mitte palvetada, meieisapalvega.

Usun, et Jeesus esitab meile selle palve osaliselt selleks, et võidelda silmakirjatsejate ja paganate eksimuste vastu. Oma lühikeses palves annab Jeesus meile alternatiivi variseride “vaata mind” ja paganate “rääkige rohkem” palvetele.

Silmakirjalike palvete vastu õpetab Ta meid palvetama nii:

“Meie Isa, kes sa oled taevas! Pühitsetud olgu sinu nimi; tulgu su kuningriik; Sinu tahtmine sündigu maa peal nagu taevas” (Matteuse 6:9-10)

Jeesus õpetab oma jüngreid palvetama, et Jumalat nähtaks kogu Tema hiilguses, mitte meid. Selle asemel, et meie nimesid pühitseda, et meie kuningriik tuleks, meie õigust nähaks, kiidetaks ja imetletaks – või mis tahes erineval viisil, kuidas me seda palume –, tahame, et Jumal tuleks ja Teda austataks. See palve, mida räägitakse südamest ja mitte ainult suust, muudab silmakirjatsejad kummardajateks, muutes südame fookuse iseendalt Jumalale. Ja kui Jumala auhiilgusest saab meie südame tõeline soov, siis armastame salapalvet.

Jeesus lisab paganlike palvete vastu:

„Meie igapäevast leiba anna meile täna; ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi anname andeks oma võlglastele; Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid kurja käest!” (Matteuse 6:11-13)

Selle asemel, et äratada norskavat jumalust, et rahustada jumalat, keda me tegelikult ei tunne, palvetame Taevase Isa poole. Ja nii, selle asemel, et püüda muljet avaldada või jumaliku kõrvaga tõenäosusmänge mängida, võime oma Isa poole palvetada lihtsaid, lapsikuid ja isegi lühikesi palveid (selles palves on kreeka keeles 57 sõna, Luuka loos 38 sõna), teades, et Tema kõrv on meile avatud Jeesuse Kristuse kaudu. Me küsime Temalt vajaduste pärast, mida, nagu me ütlesime, Ta juba teab. Ta on Isa, kes tahab, et Tema pojad ja tütred tuleksid lähemale ja räägiksid Talle kõigist oma südamesoovidest.

Üks parimaid viise palvetamiseks on teada, kuidas mitte palvetada. Selle asemel, et palvetada, end ülistada ja karjuda: “Vaata mind!”, palvetame, et Jumala au armastataks ja imetletaks. Selle asemel, et palvetada tühja juttu ajades, vestelda ja kõhelda palvetes, palvetame igapäevast leiba ja andestust, teades, et Ta teab meie vajadusi ja andis meile Kristuses andeks, enne kui me Temalt seda palusime.

Autor Greg Morse / © 2023 Desiring God Foundation. Veebisait: desiringGod.org

Allikas: https://ieshua.org/kak-ne-nuzhno-molitsya-uchimsya-u-fariseev-i-yazychnikov.htm

Miks me kõik oleme sündinud variseridena?

Võib-olla mäletate, et Uues Testamendis on varisere peaaegu alati kujutatud pahadena. Sellel on põhjus, miks Jeesus kasutab nende .....

Miks oli Jeesus variseride vastu nii karm?

Kas olete kunagi mõelnud, miks Jeesus varisere nii halvasti kohtles? Evangeeliumides noomib Ta neid ikka ja jälle. Seda .....

Kes sa oled – variser või tölner?

Nagu igal voorusel, on ka alandlikkusel oma vastand – uhkus. Seetõttu pole üllatav, et ärkamine ja taassünd saavad .....

Variserid ja võim

Vaevalt esile kerkinud variseride usulis-poliitilisest liikumisest sai rahva opositsiooni eelvägi. Variserid seisid vastu vaimse ja riigivõimu korrumpeerunud ühinemisele .....

Juri Sipko: hiljuti palvetasin variseri palvet…

Palvetasin hiljuti. Variseri palvet. Rääkisin armastuse sõnu neile, kes Ukrainat hävitavad. No nagu peabki. Ma armastan vaenlasi. Muidugi .....

Kristuse kaotamine kristluses

Küsimus kõlab alguses kummaliselt, kuid olen hakanud seda endalt küsima: kas mul on oht kaotada Kristus oma kristluses? .....

Õndsad on need, kes ei solvu

Mäletan, kuidas punastasin piinlikkusest, kui mõistsin, et sõbranna annab mulle teada, et see et mind ei kutsutud sellesse .....

Palve keset sõda: “Ärge unustage oma õdesid ja vendi Sudaanis”

Kohalike kristlaste ohud suurenevad Sudaani konflikti jätkudes, kuid endiselt on märke Jeesuse lootustandvast ligiolust selles piirkonnas. Sõjaseisukord on .....

Olukorra ülevaade Jaranwalas Pakistanis: “Aitäh, et tulite palvetama”

Teie annid ja palved aitavad Pakistani Jaranwala kristlasi! Selles artiklis kuulete Sadafi lugu keset kriisi ja seda, kuidas .....

Seitse palvesoovi Iisraelist

Uudistes ei ole arutatud, kuidas kristlik kogukond suhtub olukorda Iisraelis ja Palestiina aladel. Meie kohalike partnerite sõnul on .....

Kõik palvetama!

Iisraeli rahva ja ZAHALi sõdurite eest! Tehilim (Psalm) 21 Tänu vaenlase käest päästmise eest 1 Laulujuhatajale: Taaveti laul.  2 Issand, .....

Eestpalve jõud: 10 aastat palvetamist muutis lesknaise Lalise elu Etioopias

Kui etiooplanna Lalise kaotas 2012. aastal pussitamise tagajärjel oma pastorist abikaasa, alustas Open Doors tema toetamiseks rahvusvahelist palve- .....