Kuidas näeb tagakiusamine välja Marokos?

Maroko karistusseadustiku artikkel 220 kriminaliseerib “moslemi usu raputamise”. Seaduse tõttu satuvad paljud kristlased, nii Maroko kui ka välismaalased, kes räägivad teistele oma usust, vahistamise ja kriminaalvastutusele võtmise ohu alla. Maroko valitsus on võtnud oma tegevuse tõttu sihikule ka kristlaste õiguste eestkõnelejaid ning neid on ähvardatud vägivaldsete rünnakutega islamiäärmuslaste poolt. Kui seadus karistab ainult usuvahetust, siis kristlusse pöördunuid saab Marokos karistada muul viisil, näiteks pärandiõigusest ja laste hooldusõigusest ilmajätmisega.

Saage tuttavaks “Nadeeni” ja “Fatimaga”

Mõlemad noored naised said kolledžis kristlasteks. Kui nad rääkisid vanematele oma vastleitud usust, siis said nad perekonna häbistamise pärast peksa. Lõpuks mõlemad tüdrukud teesklesid, olles pideva surve all, et naasevad islamisse, et säilitada rahu oma peredes. Kuid nad jätkavad salaja Jeesusesse uskumist. Nad kohtuvad teiste usklikega muul päeval kui pühapäeval, et vältida edasist karistust. “Kui mu isa sellest teada saaks, siis ta tapaks mu,” ütles Nadeen. Ja ta mõtleb seda sõna otseses mõttes.

Mis on sel aastal muutunud?

Maroko kristlaste väljavaated on sel aastal Marokos halvenenud. Surve ja vägivald kasvas kõikjal, sest mitmed usklikud olid aruande valmimise perioodil sunnitud riigist lahkuma. Kristlaste elu Marokos on endiselt väga raske.

Kes on tagakiusamise suhtes kõige haavatavam?

Maroko maapiirkondades koosneb islami elanikkond teadaolevalt konservatiivsetest moslemitest; enamik tagakiusamisjuhtumeid leiab aset kirdepiirkonnas, Atlase mägedes idas ja kagupoolses kõrbepiirkonnas. Enamik Maroko pöördunuid elab linnapiirkondades, kus on lihtsam pere ja kogukonna surve käest pääseda. Kuid COVID-19 lockdowni ajal kannatasid paljud uskupöördunud, kui nad olid sunnitud end isoleerima, kuna nad ei suutnud põgeneda potentsiaalselt ohtlikest olukordadest oma kodudes.

Kuidas Open Doors aitab?

Open Doors teeb koostööd kohalike partnerite ja kirikutega, et toetada tagakiusatud usklikke Põhja-Aafrikas mitmel viisil: piiblikoolituse, jüngriteks olemise materjalide, propageerimise, ettevõtete mikrolaenude ja ülemaailmse palvetoetuse mobiliseerimisega kristlastele, kes neis rasketes oludes elavad.

Allikas: Morocco – Open Doors USA – Open Doors USA