Kuivõrd juut oli Paulus?

Inimene on kas juut või mitte juut ja vähesed usuvad, et Paulus seda polnud. Hyam Maccoby on peaaegu üksi oma arvamusega, et Paulus oli pagan1. Kui aga saame rääkida sellest, mil määral demonstreeritakse juudi identiteeti selle inimese juutlikkusena, siis võib-olla tahavad inimesed kahtluse alla seada just Pauluse juutlikkuse.

Võib-olla on kõige kõnekam see, mida Paulusel endal oli juudi kuulumise kohta öelda. Ta kirjeldas end järgmiselt: „Ma olen ümber lõigatud kaheksandal päeval, olen Iisraeli soost, Benjamini suguharust, heebrea rahvast sündinud heebrea mees, Seaduse järgi variser, innukuse poolest koguduse tagakiusaja, Seadusest tuleneva õiguse poolest laitmatu. (Filiplastele 3:5-6)

Mida tähendas olla “heebreala mees”? Heebrea mees oli spetsiaalne termin, mis viitas juutidele, kes rääkisid aramea keelt ja kummardasid heebrea keelt kõnelevates kogudustes, erinevalt kreeka keeles kõnelevatest ja kummardavatest hellenistidest. Heebrea mees viitab aramea keelt kõnelevale tõsiusklikule juudile, kelle vanemad olid samuti heebrealased. Heebrealased väljaspool maad sellistes kohtades nagu Tarsus – linn, mis asub tänapäeva Türgis – olid sisserändajad, kes järgisid oma päritolukoha ortodoksemat elustiili2.

Paulus kirjutas ka: „„Mina olen Juuda mees, sündinud Tarsoses Kiliikiamaal ja  üles kasvatatud siinsamas linnas (Jeruusalemmas), Gamalieli jalgade ees, õpetatud täpselt esiisade Seadust mööda, olles innukas Jumala  nõudja, nii nagu teie kõik tänapäeval olete.” (Apostlite teod 22:3)

Paulus sai hariduse oma aja ühe silmapaistvama variseride rabi juures. Neil päevil juhtisid juhtivad rabid koole, kus nad õpetasid jüngritele oma vaatenurki ja vaateid. Gamaliel sai kuulsa Hilleli järglaseks Hilleli kooli juhina või juhtis oma enda kooli.3 Ta istus Vana-Iisraeli ülemkohtus Sanhedrinis ja tal oli väga vaga inimese maine. Mišna4 ütleb: „Kui vanem Rabban Gamaliel suri, lakkas Seaduse hiilgus ning puhtus ja eraldatus surid.” Variserid olid eraldatud. See tunnustus oli samaväärne väitega, et Gamaliel oli variserluse viimane ja võib-olla parim eeskuju.

Seega näeme, et Paulus oli oma pärandi, kultuuri ja hariduse poolest autentselt juut. Kas ta muutus vähem juudiks, kui võttis Ješua (Jeesuse) vastu juudi Messiana?

Lõpumärkused
1. Hyam Maccoby, The Mythmaker: Paul and the Invention of Christianity (London: Weidenfeld & Nicolson, 1986).

2. Vt F. F. Bruce, Paul: Apostle of the Heart Set Free (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1977), lk 42–43.

3. Ibid., lk. 50 n. 30.

4. Mishnah Sotah 9:15.

Autor: Jews for Jesus  / How Jewish Was Paul? – Jews for Jesus

Paasapüha eesmärk Pauluse järgi

Korintose kogudusel, nagu igal teiselgi, olid oma probleemid. (Selles oli inimesi!) Kahjuks pole keegi meist täiuslik, nii et .....

Täna On Paavlipäev – Pauluse Pöördumise Päev

Apostel püha Paulus on 1. sajandil elanud Jeesuse järgijatest üks tuntumaid. Ta sündis Tarsoses arvatavasti 3. aastal ja .....

Kuidas apostel Pauluse teenistus tühistab asendusteoloogia õpetuse

Apostlite tegude 18. peatükk räägib loo apostel Pauluse teenistusest ja väljakutsetest, millega ta silmitsi seisis, kui ta kandis .....

Kas Paulus muutis šabati?

Kes muutis seitsmenda päeva šabati pühapäevaks? Kas see oli apostel Paulus? Mida ütleb Piibel Pauluse isiklikust eeskujust šabati .....

Probleem apostel Paulusega

Ma ei oska loetleda vestluste arvu, milles olen pidanud osalema ega ka jutlusi, mida olen kuulanud, kus keegi .....

Mis siis ikkagi juhtus Deemasega

Taganemine. Reetmine. Näib, et meie kultuur seisab silmitsi uue pandeemiaga, mida ei põhjusta kuri viirus, vaid pigem isekus .....

Episterpho* – εχηγεομαι – muutuma, ümber pöörama

Selles Uues Testamendis esitatud meeleparanduse kontseptsiooni sarjas oleme juba uurinud verbi μετανοὲω , mis tähendab otsust muuta oma .....

Noema – ὑπὸστασις – mõistus, mõtted, arusaamad, kaval võte, eesmärk

See nädal on käes meie sõna νὸημα uurimise kuues ja viimane osa. Νimisõna nὸημα  kasutatakse inimese mõtete või .....

Hea omaksvõtmine lahkumistervituses “head aega”

Esimene hüvastijätt, mida ma mäletan, oli mu perega, kes seisid kirikulaval ja meie kogudusevanemad palvetasid hoides käsi meie .....