Kuninganna Elizabeth II on surnud. Kristlikud juhid tema usust ja teenistusest

Anglikaani kiriku pea, Suurbritannia kuninganna Elizabeth II on läinud igavikku. Elizabeth II suri neljapäeval, 8. septembril 96-aastaselt Šotimaal Balmorali lossis, vahendab Christian Megaportal inVictory.

Ta valitses kauem kui ükski monarh Ühendkuningriigis, üle 60 aasta. Elizabeth tõusis troonile 6. veebruaril 1952.a. pärast oma isa, kuningas George VI surma.

«Olen sügavalt kurb saades teada Tema Majesteedi kuninganna Elizabeth II surmast. Ta on olnud Ühendkuningriigi stabiilsuse ja vastupidavuse sümbol 70 aastat ning ma palun inimestel ühineda minuga palvetes kuningliku perekonna ja Ühendkuningriigi rahva eest,” kirjutas evangelist Franklin Graham Facebookis.

„Hindan alati tema eeskuju juhtimisest ja tema elu ausust. Olen eriti tänulik kuninganna sõpruse eest mu isa Billy Grahamiga. Ta hindas nende sõprust, mis põhines nende ühisel armastusel Jeesuse Kristuse vastu ja usul Jumala Sõnasse. Mu isal oli au kohtuda kuningannaga üle tosina korra ja ta oli lahke võõrustaja, kutsudes mu vanemaid mitu korda Buckinghami paleed külastama. Mu isa ütles, et avastas kuninganna Elizabethi olevat “haruldaselt tagasihoidlik ja iseloomuga naine” ning lubas tema ja ta pere eest iga päev palvetada. Ta hindas ka seda, kui sageli ta oma avalike esinemiste ajal Jeesusest Kristusest rääkis – kunagi ei tekkinud kahtlust, kellele ta oma usu rajas. Kuninganna Elizabeth ütles kord: “Ma ammutan jõudu kristliku evangeeliumi lootuse sõnumist.” Kuninganna oli mu isa sõber, kuid mis veelgi olulisem, ta oli kristliku usu tõeline sõber. Jääme teda väga igatsema,” lisas suure evangelisti poeg.

Canterbury peapiiskop Justin Welby ütles: „Kristuse ustava jüngrina ja ka Inglismaa kiriku kõrgeima valitsejana kehastas ta oma usku iga päev. Tema usaldus ja sügav armastus Tema vastu olid selle keskmes, kuidas ta tunnist tundi ja päevast päeva elas.

Lahkunud kuninganna elus oleme näinud, mida tähendab saada Jumalalt meile antud elukingitus ning kannatliku, alandliku ja ennastsalgava teenimise kaudu jagada seda kingitusena teistele.

Ta märkis, et Elizabeth II tundis suurt rõõmu ja rahulolu oma rahva ja Jumala teenimisest, “kelle teenimine on täiuslik vabadus”. Selle eest, et ta andis meile kogu oma elu ja lubas oma teenistuselul saada Jumala rahu vahendiks meie seas, oleme talle tohutult tänu võlgu. Lahkunud kuninganna jättis endast maha tõeliselt erakordse pärandi: sellise, mida võib leida peaaegu igast meie rahvuselu nurgast, aga ka paljude rahvaste elust üle maailma ja eriti Rahvaste Ühenduse riikides.

Mul on olnud suur au kohtuda mitmel korral Tema Majesteediga. Tema mõtteselgus, oskus tähelepanelikult kuulata, uudishimulik meel, huumorimeel, suurepärane mälu ja erakordne lahkus on pannud mind järjekindlalt mõistma, et ta on olnud meile kõigile õnnistuseks.

Paavst Franciscus avaldas kaastunnet Suurbritannia kuninganna Elizabeth II surma puhul.

“Ma ühinen kõigi nendega, kes leinavad, palvetades kuninganna igavese puhkuse pärast, avaldades austust tema elule väsimatult teenides riigi ja ühisuse hüvanguks, tema eeskujule pühendumisest kohusetäitmisele,” seisab paavsti poolt uuele Suurbritannia kuningale Charles III-le saadetud telegrammis. „Ma palvetan Taevaisa poole, et Ta võtaks vastu tema õilsa hinge, andes igavese puhkuse. Ma kinnitan teie Majesteedile oma palveid, et Kõigevägevam toetab teid <…>, kui te täidate oma ülesandeid kuningana.”

 

Elizabeth II kohtus Franciscusega 2014. aasta aprillis Vatikanis. Seejärel kinkis ta talle kuningliku mõisa tooteid, sealhulgas pudeli viskit. Kokku nägi ta viite paavsti: Pius XII (kui oli veel printsess), Johannes XXIII, Johannes Paulus II ja Benedictus XVI.

„Neil hetkedel, kui mul oli rõõm Tema Majesteediga kohtuda, kogesin soojust ja rõõmu, mida ta iga kord endaga kaasa tõi. Kuid kõige rohkem rabas mind tema usu vankumatu reaalsus,” kirjutas Yorki peapiiskop Stephen Cottrell. Tema Majesteedi esimeses jõulusaates palus ta enne oma kroonimist rahval, sõltumata nende usutunnistusest, palvetada, et Jumal annaks talle tarkust ja jõudu täita pühalikku lubadust, mille ta annab ning teenida ustavalt Jumalat ja meid kõik oma elupäevad. See on kindlasti palve, millele on vastatud. Tema teenimist meie rahva ja Rahvaste Ühenduse heaks on kinnitanud tema pühendumus rõõmsale kohusetäitmisele. Selle keskmes oli tema sügav usk Jumalasse ja temas olime tunnistajad Jumala ustavusest tegudes.”

Inglismaa ja Walesi katoliku kiriku pea kardinal Vincent Nichols ütles: „Oma 2000. aasta jõulusõnumis ütles ta: „Paljudele meist on autojuhtimine ülioluline. Minu jaoks on Kristuse õpetused ja minu enda vastutus Jumala ees vundament, millest ma püüan oma elus lähtuda. Rasketel aegadel saan mina, nagu paljud teist, Jumala Sõnast suurt lohutust.” See usk, mida tema avalikes sõnumites nii sageli ja nii kõnekalt kuulutatakse, on inspireerinud mind ja olen kindel, et ka paljusid teisi. Tarkus, stabiilsus ja teenimine, mida ta on järjekindlalt kehastanud, sageli äärmiselt rasketes oludes, on tema usu ilmekas pärand ja tunnistus. Me palvetame, et ta võetaks nüüd vastu armulise  Jumala  juurde, et ta saaks seal taas ühineda oma armastatud prints Philipiga. See on meie usu ja sügavaima lohutuse tõotus. Kuninganna Elizabeth II jääb igavesti meie ajaloo säravaks täheks. Puhaku ta nüüd rahus. Palvetame Tema Majesteedi Kuninga eest, kui ta asub oma uude ametisse, isegi kui ta leinab oma ema. Jumal hoidku kuningat.”

Šotimaa kiriku peaassamblee moderaator Ian Greenshields ütles: „Tema Majesteedi Kuninganna usk, teenimine ja pühendumus on olnud tema pika valitsemisaja tunnuseks. Ta on olnud meie rahva elus püsiv üle seitsme aastakümne ja enamik meist on üles kasvanud, teades ainult teda kui oma monarhi. Tema läbimõeldud ja päevakajalised jõulusaated andsid ülevaate mitte ainult tema isiklikust usust, vaid kajastasid ka muutuvaid probleeme ja hoiakuid meie riigis. Neid on alati eristanud rahulik taju ja suur kiindumus. Oma kohustuste täitmisel väsimatu kuninganna on näidanud välja ennastsalgavat elu. Tema armastus oma perekonna vastu peegeldus armastuses meie rahva ja Rahvaste Ühenduse vastu tervikuna. Kuhu iganes kuninganna läks, tõi ta poolehoidu ja tunnustust, näidates üles siirast huvi inimeste vastu, kellega ta kohtus. Šoti kirik hindas Tema surnud Majesteedi heldet toetust ja nägi tema isiklikus pühendumises inimest, kelle jaoks usk oli tema pika elu jooksul ülimalt tähtis. Avaldame siirast kaastunnet kuningale ja kõigile kuningliku perekonna liikmetele, kinnitades neile meie palved ja parimad soovid eelseisvateks päevadeks.”

California evangelist ja Harvest megakiriku pastor Greg Laurie avaldas ka kaastunnet. Laurie tsiteeris oma säutsus kuninganna 2002. aastal öeldut: “Ma loodan oma usule, mis aitab mind nii headest kui ka halbadest aegadest üle saada.” “Elizabeth II polnud lihtsalt 21. sajandi ikoon, Inglise kuninganna. Ta oli teise Kuningate Kuninga ja Isandate Isanda tütar,” säutsus Laurie. -“Tere tulemast koju. Olete meid paremaks muutnud.”

“Ta oli usklik naine. Oma 2014. aasta kristlikus saates nimetas kuninganna Jeesust Kristust oma elu ankruks ja eeskujuks. Riigis, kus usku sageli vaidlustatakse ja mõnikord põlatakse, ei õigustanud ta oma usku. Ja ta ei varjanud seda. Vastupidi, usk oli tema teenistusele pühendumise mootor,” ütles Londoni piiskop Sarah Mullally. Ajastul, mis ühelt poolt muutub üha ilmalikumaks ja teisalt on tulvil religioosseid konflikte, oli tema lähenemine võluvalt kaasav. Ta oli kirikupea, kuid oma kõnedes ei käskinud ta kunagi kellelgi kirikusse minna. Pigem osutas ta Jeesusele ja sellele, kuidas Ta avardas tema võimet armastada eri usku inimesi. Üldiselt oli tema lähenemine tõendusmaterjal, mitte argument. Ta rääkis maailmale inspiratsioonist, mida Jeesus tema jaoks tema enda elule andis ja jättis teiste otsustada, kas nad on inspireeritud saamisest huvitatud.

Briti Aafrika ja Kariibi mere kristlikku kogukonda esindava riikliku kirikujuhtide foorum kirjutas: “Briti mustanahaline kristlik kogukond on alati kuningannat väga austanud tema usu, kindluse ja pühendumuse tõttu selle rahva ja Rahvaste Ühenduse teenimisele. Mustanahaline kristlik kogukond palvetab kuningliku perekonna eest sel raskel isikliku ja riikliku kaotuse ajal. Me palume Jumalal neid lohutada ja tugevdada, kui nad kaotusega lepivad ja valmistuvad kuninganna matusteks. Kui kuninganna Elizabeth II 1952. aastal troonile tõusis, ütles ta rahvale: “Ma teatan teile kõigile, et pühendan kogu oma elu, olgu see pikk või lühike, teie teenimisele.” Kogu oma elu jäi kuninganna Elizabeth II sellele väitele truuks ja oli kristliku usu eestvõitleja, mida ta toetas oma isikliku tunnistuse ja ennastsalgava teenimisega. Mustanahaline kristlik kogukond Suurbritannias on teadlik nende esivanemate ja Briti monarhia keerulisest ajaloost, mille tagajärjed on meiega tänapäevani; ning ootame kuningas Charles III valitsemisaega ja tähelepanu, mida ta toob meie ühisele elule Suurbritannias, Kariibi mere piirkonnas, Aafrikas ja kogu maailmas inimesena, kes on loodud Jumala näo järgi ja sarnaseks.

Allikas: Ушла в вечность королева Елизавета II. Христианские лидеры о ее вере и служении | Новости inVictory