Kuningas Taaveti Tugev Iseloom Ja Kõigutamatu Usk On Meile Eeskujuks

Jagage armastust

Me saame kuningas Taaveti psalme kasutada igas oma elu olukorras ja nende kaudu väljendada rõõmu ja leina, pettumusi ja lootusi.

Kuna kuningas Taavet ise koges iga inimese valu ja väljendas oma tundeid oma psalmide värsside kaudu, võime Tehillimi (Laulude) südamlikes salmides leida alati sõnu, mis vastavad meie endi kogemustele.

Kuningas Taaveti tugev iseloom ja kõigutamatu usk on meile eeskujuks, sest ükskõik, millest ta ka läbi ei läinud, ta kunagi ei kaotanud lootust. 

Isegi oma elu kõige madalamates punktides, olles hüljatud ja heitunud (salm 6), suutis ta ikkagi öelda: “Ma loodan Sinu helduse peale.”

Ja hoolimata sellest, milliseid emotsioone ta tundis, suutis ta siiski kuulutada: “Ma laulan Hašemile, sest Ta on mulle head teinud.”

Aastatuhandete vältel on see olnud juutide tugevuse allikaks: Ükskõik kui suurt valu ja kannatusi nad ei peaks taluma, siiski säilitavad nad vankumatu usu Issandasse ja Tema päästesse ning loodavad, et tuleb aeg, mil nende pisarad muutuvad naeruks ja rõõmuks. 

1950.a. lõi rühm Iraagi ja Kurdistani sefardi juute riigi südames ühise asula, mida nad nimetasid Yageliks, selles salmis tähendab see sõna “ülistan”.

AGAPE,

Paul Armand.