Künnimehe Piibel

William Tyndale

Belgia

1536

“Jumala püha Sõna ei tohi tõlkida inglise keelde,” ütles usuteadlae jäigalt. “Ainult ladina ja kreeka keel suudavad täielikult edasi anda Jumala tõde. Inglise keel on vulgaarne keel, see sobib küll künnimehele ja poodnikule, kuid mitte Piibli jaoks.”

William Tyndale silmad lõid leegitsema. Ta oli haritud mees ja osas hästi mitut võõrkeelt, sealhulgas kreeka ja heebrea keelt. “Piiblit mitte ainult ei saa inglise keelde tõlkida. Pühakiri on inimeste eest peidus. Lihtsa inimesed saavad jumalasõnast osa ainult siis, kui see on tõlgitud emakeelde.”

XVI sajandi algul said ainult õpetlased Piiblit lugeda. Ainus ametlik Piibel oli ladina keeles ning tavainimesed seda ei osanud. Kuna nad ise ei saanud Jumala Sõna uurida, pidid nad leppima sellega, mida teised neile rääkisid.

Ingliskeelse Piibli omamine oli keelatud ning seda ei tohtinud inglise keeles isegi meelde jätta. 1519. aastal põletati tuleriidal mitu kristlast, kes õpetasid oma lastele inglise keeles meie isa palvet ja kümmet käsku.

Kaks meest olid juba kaua tuliselt vaielnud. Tyndale kaitses Pühakirja ning teadlane traditsiooni ja kiriku seadusi. Viimaks karjus usuteadlane: “Parem on olla ilma Jumala seaduseta, kui paavsti omadeta.”

Tyndale vastas julgelt: “Ma ei hooli paavstist ja tema seadustest! Kui Jumal mulle elupäevi annab, siis saavad põllumehed varsti Pühakirjast teada rohkem, kui Teie praegu teate!”

Peale vestlust usuteaduste doktoriga mõistis Tyndale peagi, et Inglismaa pole tema jaoks enam turvaline ning ta siirdus Saksamaale. Ta elas seal valenime all ja lõpetas oma tööd. Kui inglise spioonid ta Saksamaal üles leidsid, põgenes ta Belgiasse, kus ta laskis trükkida tuhandeid Uue Testamendi eksemplare,

1526. aastak hakkas Tyndale Uus Testament imbuma Inglismaale. Kuna tegu oli “piraatraamatuga”, oli ta formaadilt tavalistest raamatutest väiksem, et seda oleks lihtsamini võimalik Inglismaale smugeldada.

Niipea kui esimesed eksemplarid Inglismaale jõudsid, ostsid lihtsad inimesed need kiiresti ära ning sageli veetsid nad terveid öid neid lugedes või ettelugemist kuulates. Kui Londoni piiskop avastas ingliskeelsed Uued Testamendid, ostis ta neid mustalt turult kokku nii palju kui vähegi suutis ja maksis nende eest täishinna. Ta teatas, et kavatseb need kõik ära põletada. Kaupmees, kes need oli Inglismaale viinud, andis raha Tyndalele ja kes andis välja kolm korda suurema tiraažiga kordustrüki, Londoni piiskop sai enda teadmata Tyndale suurimaks rahaliseks toetajaks!

Kui Tyndale kuulis Piiblite põletamisest, ütles ta: “Ma arvasin, et nad hakkavad Uut Testamenti põletama. Ma arvan, et nad tahaksid ka mind ära põletada! Kui Jumal tahab, siis nii see ka läheb. Aga ma tean, tõlkides Uut Testamenti täitsin ma oma kohust.”

Järgnevatel aastatel levis Tyndale Uus Testament tervel Inglismaal. Nüüd olid Pühakirja tõed kõikide jaoks saadaval ja paljud inimesed avastasid, et nad võivad luua isikliku suhte Jumalaga Tema Sõna alusel. Samal ajal ootas karm karistus igaüht, kes tabati keelatud raamatuga. Vanglad olid pungil täis ja paljud kristlased hukati. Tyndale viibis Eurooopas pagenduses ja jätkas Vana Testamendi tõlkimist, samal ajal sai ta iga nädal teateid Inglismaal toimuvast. Kaks tema sõpra põletati tuleriidal. Isegi kirikutegelased, endised tagakiusajad, said märtirteks, kui nad tunnistasid Tyndale töö õigeks.

1535. aastal saabus Atnverpenisse, kus Tyndale ennast varjas, mees nimega Henry Phillips. Ta kavatses Tyndale reeta, et saada lubatud autasu. Ta sõbrunes Tyndalega, kes oli “lihtne ja selle maailma asjades kogenematu mees.” Enne kui keegi midagi teha jõudis, saatis ta vangistajad Tyndale kannule.

Tyndale veetis järgmsed kaheksateist kuud Belgias Brüsseli lähedal vanglas. Miles Coverdale abiga õnnestus tal lõpetada osa Vana Testamendi tõlkest. Tema võimsad palved ja puhas elu avaldasid mõju kõigile, kellega ta vanglas kokku puutus. Vanglaülem, tema tütar ja teised majakondsed võtsid Jeesuse oma isiklikuks Päästjaks.

6. oktoobril 1536 Tyndale kägistati ning tema keha põletati. Tema viimasteks sõnadeks jäi kirglik palve: “Issand, ava Inglismaa kuninga silmad!”

Jumal võttis tema palvet kuulda. Kolme aasta pärast andis Inglismaa kuningas korralduse, et igas Inglismaa kirikus peab olema Tyndale kaastöölise Coverdale poolt lõpule viidud Suure Piibli köide.

Tyndale tõlge oli nii täpne, et kui 75 aastat hiljem ilmus kuningas Jamesi Piiblitõlge, tugines see suuresti Tyndale tööl! Tegelikult jäi 90% sõnadest täpselt samaks!

Katkend “Märtrite hääl” raamatust “Jeesus-friigid”, kirjastus Logos.

Alati ühe noodi laulmine – rahvakeelne Piibel. Miks William Tyndale elas ja suri

Mis oli see “Üks noot”, mida ta alati laulis? Stephen Vaughn oli inglise kaupmees, kelle kuninga nõunik Thomas .....

C. S. Lewis isekusest ja omakasupüüdlikkusest

Whole Foodsi tegevjuht John Mackey ütleb, et äri on täna rünnaku all. Eelmisel kuul Suur-Bostoni Kaubanduskojaga rääkides ütles .....

Walesi kristluse üllatav tõus ja langus

Intervjuu: "Kristluse ajalugu Walesis" David Ceri Jonesiga. Aastal 1800 kõndis 15-aastane Mary Jones umbes 25 miili, et osta .....

Kinnitatud verega

Jan Hus Tšehhimaa 1415. "Jan Hus!" Vang tõusis püsti kui valvur hõikas tema nime. Kui ta pimedast vanglast .....

Koerte augus

Trofim Dimitrov Belene, Bulgaaria 1960ndad Trofim Dimitrov kuulis koerte haukumist juba ammu enne augu juurde jõudmist. Teel palvetas .....

Evangeeliumi leegid

Kümme kristlast Hiina 1966-1969, Kultuurirevolutsioon. Kümme kristlikku õde ja venda vangistati, neid peksti ja nad seoti kinni. Nad .....

Maailmaparandaja

Leitnant Grecu Rumeenia Umbes 1948 Karm noorleitnant küsitles Richard Wurmbrandi tema tegevuse kohta põrandaaluses kirikus. Grecu süüdistas teda .....

Me oleme siin ainult mõne päeva

Mira Jarali Mymensingh, Bangladesh 1997. Kolmkümmend kristlikku perekonda seisid viiesaja moslemi ees. "Jätke kristlus ja tulge tagasi islami .....

Ma ei kummarda!

Partolomeus Armeenia 70 pKr. “Sa rikud meie jumalate kultust. Ja nagu poleks sellest veel küll, sa oled ära .....

Kannatused ei vähendanud minu usku

Mishong Miao Hiina Kultuurirevolutsioon 1966- 1969. “Jäta oma usk!” karjus kommunistlik ohvitser Mizhong Miao peale ja lõi rusikaga .....

Jätke meie näod meelde

Perpetua, Saturnus ja Felicitas Kartaago, Põhja- Aafrika 202 pKr. Kuus kristlast ronisid kohtumõistmiseks lavale. Suur rahvahulk oli kogunenud .....

Ma olen kristlane

Blandina Prantsusmaa 172 pKr. Timukad olid vaheldumisi piinanud kristlikku naist hommikust õhtuni. Viimaks nõrkesid nad väsimusest. "Me oleme .....