Kurat ilmus kolmele preestrile

Kurat ilmus kolmele preestrile ja ütles neile: “Kui ma annaksin teile voli midagi minevikus muuta, mida te muudaksite?”

Esimene neist vastas suure apostelliku innuga: “Tahaksin takistada sul Aadamat ja Eevat pattu tegema ahvatlemast, et inimkond ei eralduks Jumalast.”

Teine, halastust täis mees, ütles talle: “Ma takistaksin sul Jumalast kõrvale kaldumast ja sind igaveseks hukka mõistmast.”

Kolmas neist oli kõige lihtsam ja kiusatajale vastamise asemel laskus ta põlvili, tegi ristimärgi ja palvetas: “Issand, päästa mind selle kiusatuse eest, mis oleks võinud olla ja mis mitte.”

Deemon karjudes ja valust värisedes põgenes.

Teised kaks olid üllatunud ja ütlesid talle: “Vend, miks sa niimoodi reageerisid?”

Ja ta vastas neile: “Esiteks, me ei tohiks kunagi rääkida vaenlasega.”

“Teiseks, kellelgi maailmas pole võimu minevikku muuta.”

“Kolmandaks: saatana huvi ei olnud tõestada meie voorust, vaid püüda meid mineviku lõksu, nii et me jätaksime tähelepanuta oleviku, mis on ainus kord, kui Jumal annab meile oma armu ja me saame Temaga koostööd teha, et täita Tema tahet.”

Kõigist deemonitest hoiab inimesi enim tagasi ja ei lase neil olla õnnelik, see “mis oleks võinud olla ja mis ei olnud”.

Minevik on jäetud Jumala armu ja tulevik Tema hoole alla. Ainult olevik on meie kätes.

Elage täna, armastades Jumalat kogu südamest.