Etioopia juudid

Eks ole teie, Iisraeli lapsed, mulle etiooplastega üheväärsed? Eks ole mina toonud Iisraeli Egiptusemaalt, vilistid Kaftoorist ja süürlased Kiirist?” (Aamos 9:7)

“Ja sel päeval sirutab Issand veel teist korda käe, et lunastada oma rahva jääki, kes on järele jäänud Assurist ja Egiptusest, Patrosest, Etioopiast, Eelamist, Sinearist, Hamatist ja mere  saartelt. (Js 11:11)

“Aga Mirjam ja Aaron rääkisid Moosesele vastu Etioopia naise pärast, kelle ta oli võtnud; sest ta oli võtnud naiseks etiooplanna..” (4. Mo 12:1)

“Siis toovad mulle roaohvreid minu poole palvetajad, hajuvil olijad, teiselt poolt Etioopia jõgesid.” (Sef. 3:10)

Ja Filippus tõusis ning läks. Ja vaata, üks Etioopia eunuhh, etiooplaste kuninganna kandake võimukandja, kes valitses kogu ta varanduse üle, oli tulnud Jeruusalemma Jumalat kummardama ning oli tagasi pöördumas ja istus oma tõllas ning luges prohvet Jesaja raamatut. ” (Apostlite teod 8:27-28)

Olin 14-aastane. Reisin koos emaga, saatsin teda, kui ta töötas. Oli suvi. Kui me sõitsime, paljastas mu ema, mis tundus olevat perekonna salajane identiteet. “Me oleme juudid!” – ta ütles. Kui ta neid sõnu ütles, oli tema näol märgatav kergendus, nagu oleks raske koorem tema õlgadelt maha võetud. Need paar lihtsat sõna üllatasid mind, täites mu pea küsimuste ja vastustega, mis jätsid sõnatuks. “KES? Meie? juudid? Kuidas? Ah, sellepärast kolisid meie sugulased Iisraeli ja sellepärast sööme paasapühade ajal matzat (hapnemata leiba).

Kolm aastat hiljem tegin aliyahi Iisraeli. Mõned küsimused jäid vastuseta, kuid üks oli selge: ma pean tulema Iisraeli, et õppida tundma oma perekonna ajalugu ja taastada side oma juurtega.

Minu lugu ei ole tüüpiline lugudele, mida olete Etioopia juutide kohta kuulnud. Kui enamik Etioopia juute elas maapiirkondades, peaaegu isoleerituna Etioopia ühiskonna peavoolust, siis mina sündisin linnas. Mind kasvatati ja lõimiti ülejäänud ühiskonda, ilma et oleksin oma juudi pärandile ilmselget rõhku pannud. Minu kristlasest isa ja mu juudi päritolu ema otsustasid tagakiusamise vältimiseks oma juutlikkust minu ja mu õdede-vendade jaoks vähem rõhutada. Jagan seda, et selgitada erinevusi Etioopia kogukonnas.

Etioopia kogukonnas levib palju valeinformatsiooni. Kui nad on juudid, siis kuidas nad Etioopiasse sattusid? Kuidas saab neid juutideks tunnistada, kui neil pole juudi päritolu kinnitavaid dokumente? Kuigi mõned spekuleerivad, et tegemist on Daani kadunud hõimuga, peavad Etioopia juudid, keda tuntakse Beta Israel nime all, end Menilik I järglasteks, kes oli väidetavalt Saalomoni ja Seeba kuninganna poeg. Need oletused vajavad aga ka kinnitust.

Raske tagakiusamine

Kristlastest ümbritsetud Etioopia juudid kannatasid põlvest põlve ränga tagakiusamise all. Veelgi enam, nende külade kauge geograafiline asukoht põhjustas nende isolatsiooni judaismi maailmast. Mõned neist pöördusid ristiusku kartuses kaotada tagakiusamise käigus oma maa. Seejuures mõjutasid nad ainulaadse Etioopia õigeusu kujunemist ja kuna neil puudusid Talmudi pühakirjad, põhines nende usuelu Piibli viiel esimesel raamatul Tooral. Näiteks kehtisid kašruti ja šabati järgimise normid ja juudi traditsioonid, nagu puhastusriitused. Inimesed tähistasid enamikku suurematest pühadest, nagu Roš Hašanah, Yom Kippur, Sukkot, Šavuot ja paasapühad. Hanukat ja Puurimi ei tähistatud, sest nende sündmused leidsid aset pärast seda, kui Etioopia juutidele kuulunud Pühakirja osad pandi kirja.

Kuid prohvet Jesaja (Js 11:11) umbes 740 eKr. tõendas Etioopia juudi kogukonna olemasolu. Pealegi on judaismi elav praktiseerimine sellisena, nagu see eksisteeris enne teise templi hävitamist, näidanud, et Etioopia juudid on üks vanimaid juudi kogukondi maailmas. Neid sõnu tsiteeritakse artikli alguses ja iga pühendunud Pühakirja uurija ei saa eitada, et need kinnitavad Etioopia juutide olemasolu. Mina näiteks olen uhke, et kuulun sellesse kogukonda ja pean seda õnnistuseks.

Iisraeli Beta kogukond jõudis 1980. aastatel ja 1990. aastate alguses uudistesse, kui tuhanded Etioopia juudid imekombel toodi lennukitega Iisraeli. Nagu ajalugu ütleb, olid 1984. aasta operatsioon “Moses” ja 1991. aastal operatsioon “Saalomon” suurimad õhutranspordid, mis korraldati juutide koju toomiseks.

Jumalik kokkutulek

Tänapäeval on Etioopia juudid jumalikult taasühendatud oma kauaoodatud maa ja rahvaga. Nad said osaks ühiskonnast, mis koosnes väga erinevatest juudirühmadest – venelastest marokolasteni, lõuna-aafriklastest jeemenlasteni, ilmalikest ultraortodoksideni. Kuigi Etioopia juudid ei erine nii füüsiliselt kui ka geograafiliselt kuigi palju näiteks Jeemenist pärit juutidest, peavad mõned siiski neid kõige enam sotsiaalselt tõrjutud rühmaks.

Juudi identiteedi küsimus on pikka aega olnud paljude poleemika allikaks. Vahepeal laiendasid diasporaast naasnud juudid erinevatest maailma paikadest kahtlemata nii Iisraeli sotsiaalset struktuuri kui ka dünaamikat. Suureks meelehärmiks nägid Etioopia juudid oma juudi staatuse ees mitmesuguseid takistusi, mis olid tingitud kaasaegsete dokumentide puudumisest ja nende algelisemast iidsest judaismi tavast. Kuid peale selle oli nende väga tugeva sotsiaalse isolatsiooni põhjuseks nende päritolu kolmanda maailma riigist ja märgatavalt tume nahavärv.

Kas etiooplane saab muuta oma nahkavõi panter oma täppe? Sel juhul saaksite head teha ka teie, kes olete harjunud kurja tegema.” (Jr 13:23). Jumal ütleb prohvet Jeremija kaudu, et etiooplase (nagu iga teise inimese) nahavärvi andis Looja. Need, kes on harjunud hindama teisi välimuse järgi, võivad igatseda seda, millele Jumal ise keskendub – sisemise inimese omadusele. Ta muutis meid üksteisest erinevaks ning Ta pole kunagi tagasi hoidnud oma õnnistusi ega lubadusi meie välimuse põhjal. Jumala teenijatena on meil väljakutse näha inimese südant selle naha all. See võib olla võimalik, kui palvetame iga päev, et Jumal valgustaks meie südame silmi. Ta soovib loovalt kasutada meie erinevusi oma ilu väljendamiseks, sest me kõik kanname võrdselt Tema jumaliku kuju hiilgust.

Rõõmustagem ja nautigem oma rassilist pärandit ning otsigem viise, kuidas tõeliselt muuta oma südant Tema sarnaseks. Usun, et siis suudame mõista ja arusaada meie Looja armastuse kõrgusest ja sügavusest, laiusest ja pikkusest iga oma lapse vastu.

Autor – Avi Tekle / tikkun.tv

Allikas: Остаток Куша: эфиопские евреи (ieshua.org)

Kas juudid tapsid Jeesuse? Mida Piibel selle kohta ütleb?

Kas juudid tõesti tapsid Jeesuse? Juutide seas on levinud arvamus kristlaste kohta: "Kristlased usuvad, et meie, juudid, tapsime .....

Galileast pärit araablane dr. Ayman tahtis, et kõik juudid sureksid, kuid Jumal muutis ta südame!

Minust sai noor mees, kelle südame täitis viha ja vihkamine sionismi vastu. Ma vihkasin Iisraeli ja vihkasin väga .....

Miks juudid kasvatavad habemeid?

Paljudel messiaanlikel juutidel on ka habe - kas see on komme, käsk või mis? (Šaša) Vastab messiaanlik õpetaja .....

Juudid Saksamaal: koos 1700 aastat

Juutide ajalugu Saksamaal hõlmab 17 sajandit – ajalugu, milles on palju aulisi ja palju traagilisi lehekülgi. Esimeseks kirjalikuks .....

Kristlased, messiaanlikud juudid, misjonärid seisavad silmitsi juudi radikaalide vaenulikkusega Iisraelis

Kristlased, messiaanlikud juudid ja misjonärid seisavad silmitsi juudi radikaalide kasvava vaenulikkusega Iisraelis. Hiljuti üritasid Lehava organisatsiooni ja organisatsiooni .....

Linna pärast nutmine. Mida Jeesus ja Psalm 122 meile linnade eest hoolitsemise kohta õpetavad

Maailm kurvastab Ukraina pärast. Selle pealinn Kiiev on juba nädalaid rünnakuid talunud ja isegi hiljutine Venemaa tagasitõmbumine ei .....

9 fakti, mida peaksite Jeruusalemma kohta teadma

Täna õhtul, 28. Iyar, algab Iisraelis Jeruusalemma päeva (Yom Yerushalayim) tähistamine, mis kuulutati välja Jeruusalemma idaosa ülemineku auks .....

Adolf Hitleri ristitütar: “…mitte andestada on sama, mis juua ise mürki teise inimese surma lootuses”

Videointervjuu tekstiversioon. Palun rääkige meile oma lapsepõlvest, oma isast, tema maailmavaatest. Olen sündinud 16. augustil 1934. aastal. Sel .....

Rohkuse needus

Juudid teevad tõsiselt ohates nalja, et kui Moosesel oleks olnud parem suunataju ja ta oleks parema asemel vasakule .....