Kuu aega selleks, et pöörata tagasi õigesse suunda!

Nii et kätte on jõudnud eluli kuu, mis on oma tegude ja kavatsuste tõsise kaalumise kuu! Peaaegu aasta on möödas ja aasta pea Rosh Hashanah läheneb! See on trompetipüha, kõlab Šofar ja Kõigevägevam mõistab kohut kõigi üle. Ja nüüd püüame me kõik ennast uurida, oma südant proovile panna ja palve ja anumisega pöörduda Kõigevägevama poole ning loodame Tema halastusele ja heale otsusele!
Ärge kartke oma elule tõsiselt ja kriitiliselt vaadata, mida siiramad me Jumala ees oleme, seda suurem võimalus on meil Tema silmis halastust leida!

Issand, kuule mu häält, kui ma hüüan; ole mulle armuline ja vasta mulle! Sinu sõna on see, mida mu süda ütleb: „Otsige mu palet!” Siis ma otsin, Issand, sinu palet. Ära peida oma palet minu eest, ära tõuka enesest vihas oma sulast! Sina olid mu abi, ära lükka mind ära, ja ära hülga mind, mu pääste Jumal! Sest mu isa ja ema hülgasid minu, aga Issand võtab mu üles. Õpeta mind, Issand, oma teele ja juhata mind tasasele teerajale mu vaenlaste pärast! Ära anna mind mu rõhujate meelevalda; sest mu vastu on tõusnud valetunnistajad, kes turtsuvad vägivallast! Ometi ma usun, et saan näha Issanda headust elavate maal. Oota Issandat, ole vahva, ja su süda olgu kindel! Oh, oota Issandat!
Psalmid 27:7-14

Kuningas Taavet jättis meile hea eeskuju, mida järgida! Järgigem tema eeskuju!

Shalom ja õnnistusi kõigile!
Baruch Hashem!

Ella Armand.