Kuuba

Kuidas näeb tagakiusamine välja Kuubal? Alates 1959. aastast on Kuubat valitsenud kommunistlik partei, mis püüab kirikut oma kommunistliku ideoloogia kohaselt kontrollida. Valitsus reageerib karmilt opositsiooni häältele ja meeleavaldajatele, mistõttu kui kirikujuhid või kristlikud aktivistid režiimi kritiseerivad, ähvardab neid vahistamine, kirikute või ettevõtete sulgemine, vanglakaristus ning valitsuse ja selle poolehoidjate poolne ahistamine.

Uute kirikute registreerimisest sageli keeldutakse, kuna võimud tahavad kontrollida ja piirata kiriku mõju, sundides paljusid kirikuid ebaseaduslikult tegutsema. See toob kaasa karistuste määramise, nagu litsentside väljastamisest täielik keeldumine, suured trahvid, vara konfiskeerimine või isegi kirikute, sealhulgas kodukirikute lammutamine või sulgemine. Valitsus kontrollib kogu meediat ja piirab juurdepääsu välismaailmast, mistõttu on kristlastel riigis väga raske laialdaselt suhelda.

Tutvuge pastor “Jorge´ga”

“Valitsusametnikud on liitunud mõne WhatsAppi rühmaga, mille kirikud on loonud ja teevad seda meie tegevuse jälgimiseks.”

Mis on sel aastal muutunud?

Tagakiusamine Kuubal jätkuvalt süveneb. Eelmisel aastal jäi Kuuba maailma jälgimisnimekirjas 50 parima riigi hulgast välja (51) ja eelneval aastal hoidis ta 61. kohta. Sel aastal on Kuuba aga 37. kohal. Jätkuv tõus nimekirjas on tingitud väga piiravatest meetmetest kirikute (eriti registreerimata protestantlike kirikute, mida peetakse režiimi vastasteks) vastu. COVID-19 kriisi on kasutatud ettekäändena kiriku ja kogukonna tegevuse takistamiseks, kirikujuhtide jälgimiseks, omavoliliseks vahistamiseks, eraomandi konfiskeerimiseks ja väljapressimistasude määramiseks. Juulis valitsusvastaste meeleavalduste käigus arreteeritute hulgas oli eri konfessioonidest pärit kristlikke juhte.

Kes on tagakiusamise suhtes kõige haavatavamad?

Kirikujuhid ja teised, kes kommunistliku režiimi vastu sõna võtavad, on Kuubal tagakiusamise suhtes kõige haavatavamad.

Kuidas Open Doors aitab?

Open Doorsi partnerid tugevdavad Kuubal tagakiusatud kirikut Piibli levitamise, elatusvahendite projektide, piiblikoolituse, juhtide arendamise projektide ja sotsiaal-majandusliku arengu kaudu, et suurendada kiriku enesekindlust.

Rahvastikustatistika: Johnson T M ja Zurlo G A, toim., World Christian Database (Leiden/Boston: Brill, vaadatud aprill 2021).

REGIOON – Ladina Ameerika

TAGAKIUSU TÜÜP – paranoiline diktaatorlus

RELIGIOON – kristlus

TAGAKIUSU TASE – väga kõrge

RAHVAARV –  11 500 000

KRISTLASI –  7 127 000
VALITSUS – kommunistlik riik
RIIGIJUHT – president Miguel Diaz-Canel

Palvetage Kuuba eest

Palvetage, et Jumal tooks poliitilisel maastikul esile muutusi, et Kuubal austataks usuvabadust.
Paluge Jumalalt koguduste juhtidele vastupidavust ja tarkust, et kirikud saaksid hoolimata kõigist neile seatud piirangutest jätkata üheskoos Jumala kummardamist.
Palvetage, et Jumal avaks uksed kohalikele Open Doorsi partneritele, kes teeniksid Kuubal tagakiusatud kirikut.

Allikas: Open Doors International  · Serving Persecuted Christian’s Worldwide