Taktikad, mida kasutatakse kristlastest laste ja noorukite tagakiusamisel: võrgutamine, sundabielu ja põlvkondade lahusus

Kristlastest lapsed ja noored on oma vanuse tõttu usulise tagakiusamise suhtes eriti haavatavad.

Kristlastest poisid ja tüdrukud kasvavad üles keset tõsiseid väljakutseid, nagu vaesus ja konfliktid, nii Kesk-Aafrika savitellistest majades kui ka Kagu-Aasia tuhakivilinnades. Samuti seisavad nad silmitsi tõsise ja mitmetahulise usulise tagakiusamisega.

Olukord on murettekitav: Jumala tagakiusatud koguduse lapsi ei säästeta kõige kurjakuulutavamatest ja solvavamatest taktikatest, mis püüavad takistada nene kristlikus usus kasvamist.

Lapsed ja noored on ainulaadne elanikkonnarühm, sest nad on oma elu kasvufaasis. Selle etapi kogemused võivad kujundada nende tulevikuteed. Siiski ei pruugi me alati olla teadlikud sellest, kuidas tagakiusajad selle tundliku eluetapiga manipuleerivad.

See saab valusalt selgeks siis, kui uurime koguduse noorima põlvkonna usulist tagakiusamist. Eelkõige on tüdrukud kõige haavatavamad ja võib-olla kõige halvemini mõjutatud.

Sihipärane võrgutamine

Kuigi nii poiste kui tüdrukute tagakiusamise taktika on erinev, siis on tüdrukud sihipärase võrgutamise suhtes eriti haavatavad. Usulises tagakiusamises kasutatava võrgutamise puhul kasutatakse romantilist tähelepanu, suhtelubadusi või seksuaalset külgetõmmet, mille eesmärk on juhtida noor neiu valitud usuteelt eemale.

See inimsuhteid kasutav tehnoloogia põhineb inimese vajadusel kuuluda kuhugi ja olla armastatud. See püüab kasutada kiriku õpetust abielu ja perekonna kohta, eriti noorte neidude puhul, kes saavad täiskasvanuks.

Noortele tüdrukutele võib tunduda, et pere loomine on ainus viis kristlikus kogukonnas austust teenida.

Paljudele uuritud maade noortele naistele on kogu oma kasvueas räägitud, et neile pakub suurimat elurõõmu naise ja ema roll. On rõhutatud, et neitsilikkus on suurim kingitus, mida tuleb kaitsta kuni abiellumiseni.

Kuigi mõtleme hästi, kui rõhutame koguduses perekonna tähtsust, võib noor tüdruk tunda, et see on ainus viis kogukonna tunnustuse teenimiseks. See võib jätta ta tagakiusamise suhtes haavatavaks.

Abielu kui survevahend

Kui noor naine tunneb survet abielluda, siis võib mittekristlasest mees tekitada temas tunde, et ta on eriline ja väärtuslik. Kui tema noor süda hakkab toetuma uskmatule austajale, siis on ta haavatav edasise surve suhtes.

Mees võib olla küsib võimalikult õrnalt, et “kas me ei peaks ka usus samal meelel olema?” Samuti võib ta kohtingul olles tunduda väga tolerantne noore naise religiooni suhtes.

Kui tüdruk on haavatavas olukorras, siis sunnivad seksuaalvägivald ja sotsiaalne surve tema perekonda sageli abielu soosima. Seda selleks, et säilitada ebapiibellik aukontseptsioon. Mõned tüdrukud abielluvad ilma oma pere juuresolekuta.

Pulmad ei pruugi tingimata vastata helge ja rõõmsa peresündmuse kuvandile, kuid see võib olla kiire ja ka salajane sündmus. Pärast abiellumist selgub suhte kohta tõde: see oli lihtsalt trikk ja sihipärane võrgutamine. Selle tulemuseks on seksuaalvägivald, mõnikord koduarest ja lõpuks sunnitud usuvahetus.

Häbi isoleerib kogudusest

Pärast aastast abielu, kui võimalik rasedus on alanud, lahutab mees sageli naisest ja nõuab lapse hooldusõigust.

Kui naine ei julge lahutatud naise koormat enda peale võtta, siis jääb ta oma mehe juurde eluaegseks seksiorjaks ja majahoidjaks. Teine võimalus on, et ta tagastatakse “häbistatult” oma perekonnale.

Lõpptulemus on aga sama. Veel üks kristlasest noor naine on koguduse ühisest tulevikust praktiliselt eemaldatud.

Tõenäoliselt ei usaldata noorele naisele pärast seda mingit teenistust või koolitust, et ta saaks kasvada oma vaimsetes andides. Samuti on ebatõenäoline, et ta abielluks uuesti kristlasest mehega, kuna teda peetakse rikutuks.

Mis veelgi hullem, tüdruku enda ema ja vanaema unistusi on seega kaudselt kasutatud usulise tagakiusamise relvana.

Kõige levinumad poiste tagakiusamise vormid on füüsiline ja vaimne vägivald ning sunniviisiline värbamine sõjaväkke.

Põlvkondade jagunemine

Üks 2022. aasta laste tagakiusamise uuringus vaadeldud 30st tagakiusamistaktikast on seotud sellega, kuidas laste ja noorte usuline tagakiusamine võib kiirendada põlvkondadevaheliste suhete lagunemist kirikus.

Kui lõppeesmärk on kristlus kogukondadest täielikult välja juurida, siis on strateegiline plaan katkestada sidemed vanema ja noorema põlvkonna vahel. Kui suudetakse põlvkonnad üksteise vastu pöörata, siis jätkab perekond tagakiusajate plaani elluviimist.

Teine veelgi salakavalam viis põlvkondade vahelise vaenu tekitamiseks on usuvabaduse mõiste delikaatne pea peale pööramine. Kui tüdruku perekond pärast tütre sihipärast võrgutamist protesteerib, et tütar on lahkunud oma kristlikest juurtest, siis võib perekonda süüdistada oma lapse usuvabaduse rikkumises.

Koguduse ja vanemate vastutus

Jeesuse järgijatena on meil valikuvõimalus. Hea uudis Jeesuse kohta on võimas vastumürk, millel on võim katta ja muuta need kohutavad hetked nende inimeste eludes, keda on võrgutatud. Turvaline ja toetav kogudus mängib põlvkondadevahelistes suhetes olulist rolli.

Vaenulikes keskkondades saab kogudus ära tunda laste ja noorte loomuomast väärtust, olla julgustaja ja edendada põlvkondadevahelist mõistmist.

Eriti noored täiskasvanud vanuses 18–30 võivad sageli toimida sillana põlvkondade vahel ja suurendada nende vastastikust mõistmist.
Juhtidel ja vanematel on kohustus tugevdada oma noorte seotust ja kuuluvustunnet. Sellele vaatamata ei pruugi paljud juhid tunda, et neil on piisavalt vahendeid oma noorte koguduseliikmete kogemuste täielikuks mõistmiseks ja nende vajaduste rahuldamiseks.

Üks praktiline viis kaitsta nooremat põlvkonda sihipärase võrgutamise eest on aidata neil näha kirikut kohana, kus väärtustatakse nende erilisi tugevusi ja kus antakse ruumi õitsenguks.

Redigeeritud versioon Helene Fisheri ja Elizabeth Lane Milleri originaalartiklist International Day of the Girl Child: Predatory (Missio Nexus 11.10.2022).

Allikas ja foto: Lasten ja nuorten vainotrendit: viettely, pakkoavioliitto ja sukupolvien hajaannus | Open Doors Finland