Laupäeva vaikus

Laupäeva vaikus. Jeesus vaikib laupäeval. Naised on võidnud Tema keha ja pannud selle Joosepi hauda. Kristuse surnukeha on sama tumm kui seda valvav kivi. Ta rääkis reedel palju. Ta vabastab surmaorjad pühapäeval. Aga laupäeval Jeesus vaikib.

Nii ka Jumal. Ta tegi end reedel kuuldavaks. Ta rebis templi eesriided katki, avas surnute hauad, kõigutas maad, pimendas päikese ja ohverdas Taeva Poja. Maa kuulis reedel palju Jumalast.

Laupäeval ei midagi. Jeesus vaikib. Jumal vaikib. Laupäev on vaikne.

Ülestõusmispühade nädalavahetuse aruteludes kiputakse laupäeva vahele jääma. Reede ja pühapäev saavad kogu ajakirjanduse tähelepanu. Ristilöömine ja ülestõusmine juhivad meie mõtteid. Kuid ärge jätke laupäeva tähelepanuta. See on teil ka.

Vaiksed laupäevad. Päev võitluse ja lahenduse vahel; küsimus ja vastus; pakutud palve ja vastus sellele.

Laupäevane vaikus piinab meid. Kas Jumal on vihane? Kas ma valmistasin Talle pettumuse? Jumal teab, et Jeesus on hauas, miks Ta midagi ei tee? Või kui teie puhul Jumal teab, et teie karjäär on läbi, teie sissetulekud auklikud, teie abielus on kõik segamini. Miks Ta ei tegutse? Mida te peaksite tegema, kuni Ta seda teeb?

Te tehke seda, mida Jeesus tegi. Lamage paigal. Jääge vait. Usaldage Jumalat. Jeesus suri sellise veendumusega: „Sa ei jäta mind hauda ega lase oma Pühal näha kõdumist” (Ap 2:27).

Jeesus teadis, et Jumal ei jäta Teda hauda üksi. Peate teadma, et Jumal ei jäta teid teie võitlustes üksi. Tema vaikimine ei tähenda Tema puudumist, tegevusetus pole kunagi apaatia. Laupäevadel on oma eesmärk. Nad lasevad meil tunda Jumala jõu täit väge. Kui Jumal oleks Jeesuse üles äratanud 15 min. pärast Tema poja surma, siis kas me oleksime seda tegu hinnanud? Kui Ta lahendaks teie probleemid kohe, kui need ilmnevad, kas te hindaksite Tema jõudu?

Omal põhjusel lisab Jumal meie reedete ja pühapäevade vahele laupäeva. Kui tänane päev on teie jaoks üks selline, siis olge kannatlik. Nagu kirjutas üks, kes vaikset laupäeva talus: „Olge kannatlikud, vennad, kuni Issanda tulekuni” (Jk 5:7).

© Max Lucado, 2013

Allikas: The Silence of Saturday – Max Lucado