“Lechaim!” Heebreakeelse sõna “eluks!” topeltõnnistus

Olete ilmselt kuulnud juute hüüdmas: “Lechaim!”. See tähendab “Elu eest!” ja seda hüütakse nagu toosti. Eesti keeles võiks see kõlada nagu “Teie terviseks!” või “Terviseks!”.

Heebrea keeles on sõnal “elu” eriline lõpp, mis sarnaneb mitmuse lõpuga (im), kuid erineb sellest veidi (ayim), kuna see viitab konkreetselt millelegi, mis on duaalne või paaris. Sõna haim lõpp tähendab konkreetselt kahte elu, mis räägib Jumala plaanist meie maapealse ja tulevase elu jaoks.

Eesti keeles räägime sokipaarist või püksipaarist, heebrea keeles aga viitab eriline kaashäälik sõna lõpus sellele, et jutt on paarist.

See tähendab palju, kuid mitte rohkem kui kahte. Midagi, mis on topelt või millel on paariline.

Kas olete valmis väikeseks heebrea keele tunniks?

mihnasAYIM = püksipaar
mishkafAYIM = prillid
garbayim = paar sokke

Ja nii edasi. Kuid on ka teisi, vähem ilmselgeid sama lõpuga sõnu:

MAYIM = vesi
YerushalAYIM = Jeruusalemm
hayim = elu

Paar vett?
Paar Jeruusalemma?
Paar elu?
Jah, jah ja jah!

Sõnal vesi on kahekordne tähendus, sest veeuputuse ajal läksid lahti nii “suure sügavuse allikad kui ka taevaaknad” (1. Moosese 7:11). Sõna Jeruusalemm on mitmuses, sest see tähendab nii maist Jeruusalemma kui ka tulevat uut Jeruusalemm (Ilmutuse 21:2). Neid on kaks. Olevikus ja tulevikus. Sama kehtib ka sõna eluks kohta. Praegune maapealne elu ja tulevane elu הבא עולם (olam haba) või elu tulevases maailmas.

Huvitaval kombel viitab heebreakeelne sõna “elu” paarile, mõlemale. Mitte ühele elule. Mitte palju elusid, vaid ainult kaks, mida lahutab Issanda päev ja kohus. Hasiidlik judaism on (kahjuks) lülitanud oma õpetustesse reinkarnatsiooni juba alates hiliskeskajast ning see on tänapäeval Iisraelis levinud seisukoht, nagu ka ortodoksete juutide seas üle kogu maailma. Kuid iidne heebreakeelne sõna annab tunnistust elu lihtsast kahesusest.

Heebrealastele 9:26-28 ütleb, et Jeshua:

 Kuid nüüd on Ta üheks korraks aegade lõpul ilmunud, et ennast ohvriks tuues kõrvaldada pattu. Ja otsekui inimestele on seatud üks kord surra, pärast seda on aga kohus, nõnda ka Kristus, üks kord juba ohverdatud, et ära kanda paljude patud, ilmub teist korda mitte enam patu pärast, vaid päästma neid, kes Teda ootavad.”

Enamik iisraellasi ei mõtle nende sõnade erilisele lõpule kuigi palju, kuid Piibli rikkalikus keeles on nii palju tunnistusi Jumala tõest ja Tema teedest.

Kui leiame oma Messia Jeshua, siis läheme surmast ellu ja saame nautida elu kahekordset õnnistust, mida Jumal meile soovib.

Allikas – oneforisrael.org

Allikas:https://ieshua.org/lehaim-dvojnoe-blagoslovenie-evrejskogo-slova-zhizn.htm