Lootus

Lugege Psalm 23:1-6.

Miks sa oled nii rõhutud, mu hing, ja nii rahutu mu sees? Oota Jumalat, sest ma tahan teda veel tänada, oma abi ja oma Jumalat! (Psalm 42:12)

Ühel päeval looduses matkates, kui võtsin suuna künkal asuvale uhkele metsasalule, jäi minu teele puis-eerikate tihnik. Et okkalistest põõsastest läbi saada, kasutasin kaasavõetud oksalõikurit. Olin sunnitud lõikama endale jalgraja läbi tiheda võsa. Mäenõlvale jõudes jäin mõtlema, et matkarada meenutab minu enese usuteekonda. Olin tundnud viimastel kuudel kaotusevalu ning Jumalast kaugenenud. Teadsin, et Pühakiri pakub mu usule kinnitust, kuid kurbuse okkaline tihnik ei lasknud mul lootust näha. Ülesmäge astudes otsustasin need masenduse oksad „vaimumõõga, mis on Jumala sõna“ abil maha raiuda (Ef 6:17). Füüsilisi takistusi teelt kõrvaldades kordasin mõttes Psalmi 23 ja kujutlesin end läbimas pimedat orgu, milles varitsevad vaimulikud ohud. Viimaks jõudsin päikeses kümbleva männisalu juurde, mille tüved kiikusid otsekui Looja kiituseks. See kogemus kinnitas, et Jumala Sõna meeles pidades ja usaldades saame uue lootuse.

Karla Sue Lowe-Phelps (Missouri, USA)

PALVE:
Armas Issand, tänu Sinu sõna eest, mis meid kurbuses kinnitab. Tänu imelise looduse eest, milles meie südamed leiavad lohutust, uuendust ja lootust. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Jumal on minuga ka kurbuses.

PALVE TULIPUNKT:
NEED, KES VAJAVAD LOOTUST

Tingimusteta armastus

Lugege Roomlastele 8:35-39 Ei kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis .....

Head inimesed

Lugege Filiplastele 2:1-11Tänage Issandat, sest Tema on hea, sest Tema heldus kestab igavesti! (Psalm 107:1) Ühel päeval bussi .....

Linnulaul

Lugege Psalm 118:19-24 See on päev, mille Issand on teinud: ilutsegem ja rõõmutsegem temast! (Psalm 118:24) Hommikul köögis .....

Fookus

Lugege 1. Saamueli 16:1-13Taevad jutustavad Jumala au ja taevalaotus kuulutab tema kätetööd. (Psalm 19:1) Suvine taevas Kanada kohal .....

Mõtteviis

Lugege Roomlastele 12:1-8. Palvetage püsivalt, valvake tänupalves! (Koloslastele 4:2) Teeme abikaasaga sageli pikki jalutuskäike meie linnakese lähistel. Mõned .....