Lõpuaja lahing ja Jeruusalemma roll

Läheneme lõpuaegadele. Ja viimase aja suurim sündmus on Ješua teine ​​tulemine. Ta naaseb maa peale, hävitab vaenlase jõud, ajab sellelt maalt välja deemonid ja kehtestab oma võimu kogu maa peal. Ja surnud tõusevad üles. See on hea uudis. Selle poole me püüdleme. Iga päev oleme ühe päeva kaugemal ristilöömisest ja ühe päeva lähemal Tema tagasitulekule. Kuid kõik pimeduse jõud kogu maa peal ei taha, et Ta tagasi tuleks, sest saatan ja tema deemonid teavad, et kui Ješua naaseb, peavad nad sellelt planeedilt lahkuma. Nad tahavad Teda peatada.

Kogu maa peal toimuva kurja peamine põhjus on Ješua teise tulemise peatamine. Käimas on vaimne sõda ja see muutub aina raskemaks, kuni Tema tuleku päevani. Ja eriti raske saab see olema üldise sõja ajal maa peal ja taevas. Aga Jumal tänatud, Ješua võidab! Tema kuningriik rajatakse üle kogu maakera. Ja ma tõesti tahan, et me oleksime osa sellest lahingust ja et me selle võidaksime, sest me oleme Võitja poolel.

Ješua teise tulemise kohta on sadu Pühakirja salme, kuid nende hulgas on kaks lõiku, mis räägivad sellest sündmusest kõige selgemalt. See on Ilmutusraamatu 19. peatükk ja Sakarja raamatu 14. peatükk. Need on kesksel kohal kõigi Ješua teist tulemist kirjeldavate prohvetiennustuste mõistmisel. Nad kirjeldavad sama sündmust, kuid Ilmutusraamat räägib Ješuast taevast naasmisest ja Sakarias kirjeldab vaadet maalt.

Vaade taevast: Issanda Vägede kapten

„Ma nägin taeva olevat avatud, ning ennäe: valge hobune! Selle nimi, kes tema seljas istus, on Ustav ja Tõeline ning tema mõistab kohut ja sõdib õiguses. Tema silmad olid nagu tuleleek ning ta peas oli palju peaehteid. Neile oli kirjutatud nimi, mida ei tea keegi muu kui tema ise. Ja tal oli üll verre kastetud kuub ning oli nimetatud tema nimi – Jumala Sõna. Taevased väehulgad järgnesid talle valgete hobuste seljas, üll valge puhas peenlinane. Ja ta suust välkus vahe mõõk, et sellega raiuda paganaid, ning tema ise hoidis neid raudsauaga kui karjane. Tema ise tallas Kõigeväelise Jumala raevuviina surutõrt.” (Ilmutuse 19:11-15).

Me näeme armeed taevast alla tulemas, nad võitlevad taevas vaimse armeega. Kuid nad ei piirdu sellega, nad lähevad alla, et võidelda ka maise armeega, mida kirjeldatakse lähemalt:

 Ma nägin metsalist ja ilmamaa kuningaid ja nende väehulki kogunevat sõda pidama temaga, kes istus valge hobuse seljas, ning tema väehulgaga.” (Ilmutuse 19:19).

Siin näeme Ješua kirjeldust. Ja väga oluline on Teda sellisena näha! Ješua ei naase siia, olles riietatud pikka rüüsse ja sandaalidesse, ei kõnni läbi Galilea ega suudle imikuid. Muidugi teeb Ta seda pärast naasmist. Kuid ennekõike tuleb Ta siia, et pidada suurt lahingut. Ja me peame mõistma, kes Ta on.

On kirjutatud, et Ta mõistab kohut rahvaste üle. Kas Te kujutate Teda ette kohtunikuna?

Öeldakse, et Ta juhib taevast armeed. Kas näete Teda armee juhatajana?

Öeldakse, et Tema silmad on nagu tuli. Kas Te näete tuld Tema silmis?

Väidetavalt on Ta täis Jumala viha. Kas Te näete Teda selle Jumala vihaga?

Tal on peas palju kroone. See tähendab, et Tal on võim paljude rahvaste üle. Kas Te näete Teda kuningana, kuningate Kuningana? Kas näete Teda kõigi rahvaste keisrina?

Ja Ta naaseb lahingut pidama. Kas Te näete Teda sellisena? Sest see Ta on. Ja nii tuleb Ta tagasi.

Jumal tänatud, et see Mees tuli esimest korda lapsena maa peale, jutlustas armastusest ja andestusest ning viis meie patud ristile, et me saaksime andeks. Ja Ta tõusis surnuist üles, et meil oleks igavene elu. Aga kui Ta ei ole kohtunik ega ülem, siis ei ole tal õigust Teile andestada. Ainus inimene, kes saab Teile Te patud andeks anda, on sama inimene, kes saab Teid pattude eest karistada. Sellepärast tuli Ta esimest korda Teile andeks andma. Ja teist korda tuleb Ta pattu karistama. Ja meil on aega võtta see arm vastu ja öelda teistele: “Võtke vastu Tema halastus.”

Kui Ješua laskub alla, on Ta taevase armee juht, kuid Ta on seda alati olnud. Me näeme seda Joosua raamatus, kus Joosua näeb Teda ja küsib: “Kes sa oled?” Ja Ta vastab: “Ma olen Issanda sõjaväe vürst!” (Joosua 5:14). See oli 1500 aastat enne Ješua sündi. Ješua on alati olnud Issanda armee juht. Evangeeliumist loeme, et kui deemonid Teda näevad, hüüavad nad: „Me teame, kes sa oled! Oled seesama armee juht, kes on meid kõik need aastad muserdanud. Kas oled tulnud meid nüüd hävitama?” Nad teadsid, kes Ta on, nad teadsid, et Ta tuleb neid hävitama, kuid nad ei teadnud, millal see juhtub.

Seega, kuni Jeshua naasmiseni on meil voli, jõud ja Tema nimi deemoneid välja ajada. Aga kui Yeshua naaseb, ajab Ta nad kõik ühe hoobiga välja. Nad teavad, kelle käes on võim. Nad teavad, et Tal on vägi. Ja nad näevad tuld Tema silmis. See

See, mida me Ilmutuse 19. peatükis näeme, ei ole midagi uut. Ješua on alati selline olnud, välja arvatud need 30 aastat maa peal. Ta oli selline enne oma sündi ja on selline nüüd, kui Ta on taevasse naasnud. Aga kui Ta sündis, pidi Ta sellest tulest loobuma, seda vähendama, et saaks tulla meile lähedale ja öelda meile, et Ta armastab meid. Kuid Ta ütleb meile: “Te peate teadma, kes Ma tegelikult olen.”

Ješua ilmus kõigile patriarhidele ja prohvetitele juba enne oma sündi. Ja siin on see, mis on huvitav. Peaaegu iga kord, kui Ješua ilmus väljapoole Iisraeli, ilmus Ta tules. Ja kui Ta ilmus Iisraelimaale, kirjeldati Teda seal ilma tuleta. Ta tuli Joosua juurde ilma tuleta – Joosua nägi Teda tavalise inimesena. Ja Ta võitles Jaakobiga nagu tavaline mees. Ja isegi Aabrahamiga einestas Ta nagu tavaline inimene. Kuid Hesekiel nägi Teda tules sellel Jumala auhiilguse kõrgusel, see oli Babülonis. Taaniel nägi Teda tules. Mooses nägi Teda kõrbes põlemas. See on Tema “rahvusvaheline” kuvand. Ja kui Ta tuleb Iisraeli oma rahvast külastama, vähendab Ta oma tuld. Ja kui me Teda uuesti näeme, saame Teda näha nii tules kui ka ilma tuleta. Kuid me peame teadma, kes Ta on. Ta on Issanda armee juht. Ta on täidetud Jumala väe ja meelevallaga. Sellepärast on meil Tema nimel autoriteet ja sellepärast on meil Tema Vaimu vägi.

Vaade maapinnalt: Kuningate Kuningas

Nii et osa lahingust toimub taevas, vaimsete olenditega. Siis tuleb Ješua ja Tema armee maa peale ja võitlevad kurjuse impeeriumi vastu siin maa peal, tavalise inimvalitsusega, tõelise inimarmeega. Ja öeldakse, et kõik armeed kogunevad ühte kindlasse kohta, et võidelda Ješua vastu. See ei ütle, et nad teadsid, et võitlevad Ješua vastu. Pidage meeles apostel Paulust, kellele Ješua ilmus ja ütles: “Paulus, miks sa mind taga kiusad?” – “Kes sa oled? Ma ei teadnud, et ma sind taga kiusan” (vt Ap 9). Usun, et need inimesed ei tea, et nad on isiklikult Ješua vastu. Nad arvavad, et on millegi muu vastu.

Seetõttu tekib kaks küsimust: kuhu nad kogunevad? Ja kelle vastu nad võitlevad? Ja vastus neile kahele küsimusele on üks – Jeruusalemm.

Sakarja 14. peatükk kirjeldab teist tulekut erinevalt. Sama pilt, samal päeval, taevad on avatud, Ješua laskub alla, juhtides taevaarmeed. Nad võitlevad õhus deemonitega, laskuvad maapinnale, kuhu on kogunenud inimarmee, metsalise armee, ja nad võitlevad selle metsalise armeega.

 Vaata, Issanda päev tuleb ja sinult võetud saak jagatakse su keskel. Sest ma kogun kõik paganad sõdima Jeruusalemma vastu; linn 
vallutatakse, kojad rüüstatakse, naised vägistatakse ja pool linna läheb vangi; aga ülejäänud rahvast ei hävitata linnast.
 Siis läheb Issand välja ja sõdib nende paganate vastu nagu oma võitluspäeval, lahingupäeval. Sel päeval seisavad ta jalad Õlimäel, mis on Jeruusalemma ees ida pool; ja Õlimägi lõhkeb keskelt pooleks, idast läände väga suureks oruks, sest pool mäge vajub põhja poole ja teine pool lõuna poole.” (Sakarja 14:1-4).

Kui Ješua tuleb alla maa peale kohta, kus need kurjuse armeed kogunevad võitlema, on see Jeruusalemm. Nad püüavad hävitada Jeruusalemma ja hävitada kõik selles olevad inimesed ning hakkavad võitma. Ja kui nad poolde linna jõuavad, ütleb Ješua: “Aitab.” Ja sel hetkel avanevad taevad ja Tema sõjavägi laskub taevast alla ja pühib minema inimesed, kes tulid välja Tema vastu võitlema.

Ješua seisab jalgadega Õlimäel. Ta tuleb maa üle valitsema. Jalg on tööriist maa vallutamiseks, nagu öeldakse 5. Moosese 11:24: “…Iga koht, kuhu su jalg seab, on sinu…”. Tuleb päev, mil Ješua naaseb ja ütleb: “See planeet on minu oma.”

Kelle võim on maa peal? Jumala plaan ja kuradi plaan

Olen üllatunud, et nii paljud head kristlased seda ei usu! Nad usuvad, et Jeesus laskub poolel teel alla ja tõuseb siis tagasi üles ning siis on igavik. Ma arvan, et see idee pärineb saatanalt endalt. Sest see oli saatana plaan kogu aeg. Minu arusaamist mööda oli saatan üks kolmest peamisest inglist, ta nägi Jumala au, Ješua au ja muutus armukadedaks ning tahtis Nende asemele astuda. Kuid Jumal ja Ješua olid tema jaoks liiga tugevad. Jumal lõi Aadama ja Eeva ning andis neile planeedi Maa. Ja kui nad allusid kuradile, andsid nad võimu selle planeedi üle talle. Sel päeval sai kuradist selle maa jumal ja ta on seda siiani, sest inimesed on endiselt talle alluvad.

Kui me usume, et Jumal on ainult taeva Jumal ja meid püütakse taevasse ja oleme seal koos Temaga ning kurat jääb siia ja valitseb seda maad, siis on see deemonlik teooria. See oli saatana plaan.

Kuid see pole Jumala plaan! Jumal ütles: “Mul on teistsugune plaan. Laps sünnib siia maailma. Temast saab mees ja Temast saab Jumal. Ta kohtub kuradiga näost näkku. Ja võita ta tema enda territooriumil. Ma võtan tagasi oma võimu inimkonna ja planeedi Maa üle. Ja ma ajan siit välja kuradi ja deemonid!” See on Jumala plaan.

Kõik need aastad enne Ješua sündi ei suutnud Jumal leida ühtki inimest, kes Teda maa peale tagasi kutsuks. Ja lõpuks ilmus üks inimene. See oli kuningas. Ta istus kord oma palees, vaatas tänavale ja ütles: “See kõik on kuidagi vale. Mul on kodu, aga Jumalal ei ole. Ma tahan ehitada Jumalale maja siia maa peale.” Tema nimi oli Taavet. Ja Jumal ilmus talle ja, nagu ma seda ette kujutan, ütles Jumal: „Taavet, sa tegid selle pooleldi õigesti, pooleldi valesti. Ma ei vaja hoonet. Kuid sa oled esimene inimene ajaloos, kes mõistab, et Ma üritan siia maa peale tagasi naasta. Ja Ma vajan inimesi, kes Mind tagasi kutsuksid. Ja sellepärast Ma teen su Jeruusalemma, Iisraeli ja kogu maa kuningaks. Ma annan sulle jõu tagasi. Ma teen sinuga lepingu. Ja ühel päeval sünnib laps, kes tuleb sinust. Ta võitleb kuradiga ja võtab selle planeedi üle võimu. Ja Minu Kuningriik tuleb taevast alla maa peale.”

Seetõttu pidi Ješua saama Taaveti pojaks. Ja kuna Ješua sündis Jumala Pojana, kuna Ta sündis neitsist ja Ta oli Taaveti poeg, sest Ta sündis Taaveti järglasena, sai Ta kuningas Taavetilt maised valitsemisõigused.

Ja kurat isegi ei teadnud, kus Ta on või kes Ta on. Ta ei suutnud Teda isegi leida. Kuid targad idast teadsid, kus Ta on. Miks Heroodes tappis Petlemmas kõik lapsed? Sest kurat oli temas, aga ta ei teadnud, kus Ješua on. Ja ainult Jeesuse ristimise ajal Johannese poolt laskub Jumala Vaim alla nagu tuvi ja kõlab hääl: “See on minu Poeg…” (Matteuse 3:17). See oli esimene kord, kui kurat sellest teadis. Ja kohe pärast seda kohtub ta kõrbes Ješuaga näost näkku. Ja Ješua võidab ta seal. Esimest korda inimkonna ajaloos ütles keegi kuradile ei.

Ja siis lõi Ješua teda ristil ja pärast ülestõusmist tõusis ta taevasse, andis meile oma Püha Vaimu ja ütles: “Nüüd levitate Jumala riiki. Aga Mul on võim selle planeedi üle, sest Ma olen Taaveti Poeg ja Jumala Poeg. Ta ütles:

“Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal” (Matteuse 28:18).

Ta on olnud taevas 2000 aastat ja naaseb peagi. Ja Ta naaseb mitte selleks, et anda maa kuradile, vaid et seda tagasi nõuda ja kurat hävitada. Ta ise on üles tõusnud ja naaseb inimesi üles äratama. See on Ješua evangeelium, kuningriigi evangeelium. Ja me kuulutame seda igale rahvale, kuni Ješua tagasi tuleb!

Kõik rahvad tulevad Jeruusalemma vastu. Aga miks püüab kurat Jeruusalemma hävitada? Ja miks püüab Antikristus hävitada kõik juudid Jeruusalemmas? Sest tema sees on kurat. Kuid kurat teab üht: Ješua ütles, et ta ei naase enne, kui juudid Jeruusalemmas ütlevad:

“Õnnistatud olgu see, kes tuleb Issanda nimel!” (Matteuse 23:39).

Mis selle suure lahingu põhjustab? Mis saab olema Armageddoni põhjus? Et sina oled seal ja mina olen seal. Ja Iisraelis toimub ärkamine. Ja inimesed pöörduvad Issanda poole ja hüüavad: “Baruch aba beShem Adonai!” Ja kurat satub paanikasse ja ütleb: “On ainult üks väljapääs: tappa kõik Jeruusalemmas!” Kuid on juba hilja, sest me jätkame hüüdmist: “Baruch Haba BeShem Adonai!”

Ja Ješua tuleb tagasi ja kogu Iisrael pääseb!

Autor – Asher Intrater / kemokiev.org

 

Allikas: https://ieshua.org/bitva-poslednego-vremeni-i-rol-ierusalima.htm

9 fakti, mida peaksite Jeruusalemma kohta teadma

Täna õhtul, 28. Iyar, algab Iisraelis Jeruusalemma päeva (Yom Yerushalayim) tähistamine, mis kuulutati välja Jeruusalemma idaosa ülemineku auks .....

Iraan ründas Iisraeli: Golani, Negevi ja Jeruusalemma kohal tulistati alla kümneid rakette

14. aprillil kell 1.42 hakkasid üle Iisraeli kostma "Tseva Adom" sireenid, mis hoiatasid õhurünnaku eest idast – Iraanist, .....

Jeruusalemma imeline taastamine 1967. aastal

Ješua ütles: "Ja nad langevad mõõgatera läbi ja nad viiakse vangi kõigi rahvaste sekka, ja Jeruusalemm jääb paganatele .....

Enne Jeruusalemma oli Hebron: kuningas Taaveti esimene pealinn

Hebron on uskumatu ajaloo, pärandi ja kuningliku hiilguse keskus. Tänapäeval on see paik tuntud konfliktide ja tülide kohana .....

Christoph Columbus ja Jeruusalemm

Võib-olla ei suuda Christoph Columbus kaotada oma tingimusteta kangelase staatust, kuid mõned uurijate järeldused võivad olla tehtud uisapäisa. .....

Etioopia juudid

„Eks ole teie, Iisraeli lapsed, mulle etiooplastega üheväärsed? Eks ole mina toonud Iisraeli Egiptusemaalt, vilistid Kaftoorist ja süürlased Kiirist?” .....

Linna pärast nutmine. Mida Jeesus ja Psalm 122 meile linnade eest hoolitsemise kohta õpetavad

Maailm kurvastab Ukraina pärast. Selle pealinn Kiiev on juba nädalaid rünnakuid talunud ja isegi hiljutine Venemaa tagasitõmbumine ei .....

Kuivõrd juut oli Paulus?

Inimene on kas juut või mitte juut ja vähesed usuvad, et Paulus seda polnud. Hyam Maccoby on peaaegu .....

Baali taasilmnemine

Baal oli jumal, keda kummardasid paganad ja mõnikord ka iisraellased Lähis-Idas. Nimi tähendab heebrea keeles "omanikku" ja ka .....

Kas juudid tapsid Jeesuse? Mida Piibel selle kohta ütleb?

Kas juudid tõesti tapsid Jeesuse? Juutide seas on levinud arvamus kristlaste kohta: "Kristlased usuvad, et meie, juudid, tapsime .....