Lõpuajad: valemessiad, valevennad ja valekirik

Matteuse evangeeliumi 24. peatükis hoiatab Issand Ješua, et lõpuaegu iseloomustab ebapiibellik vaimne tegevus. Ta ütleb otse, et Tema nime all tõuseb palju, nad püüavad paljusid petta ja petavad mõnda, ning räägib ka valeprohvetitest ja valeõpetajatest:

„Vaadake, et keegi teid ei eksitaks! Sest paljud tulevad minu nime all, öeldes: „Mina olen Kristus!” ja eksitavad paljusid….Ja palju valeprohveteid tõuseb ja need eksitavad paljusid.… sest tõuseb valemessiaid ja valeprohveteid ja need pakuvad  suuri tunnustähti ja imesid, et kui võimalik, eksitada ka valituid.” (Matteuse 24:4-5,11,24).

Ohtlik trend tänapäeva kirikus

Kui ma olin noor usklik, siis meid juhendati väga hästi ja anti meile vajalikud tekstid Pühakirjast, mis aitaksid meil teatud inimestega dialoogi pidada, et meie usk ei kõiguks. Kuigi, võrreldes tänapäevaste võimsate infovoogudega, oli tõenäosus, et ma oleksin siis sattunud mingisugusesse eksitusse, tühine.

Toorast teame, et preestrite üks ülesandeid oli eristada püha ebapühast ja õpetada inimesi nii, et nad ei langeks mõistete asendamise ja mingite sünkreetsete usuliitmiste ohvriks. Ma arvan, et see on ka tänapäeval väga aktuaalne. Sest me näeme kirikus kalduvust erinevate ideede täielikule omaksvõtmisele. Ja isegi väga head liikumised võivad mõnikord kaotada oma tee ja tõest kõrvale kalduda, isegi väga mõjuvatel põhjustel. See on tõsine probleem, mida Issand ennustas ja meil on käsk “hoolt kanda”, seetähendab hoolitseda enda eest.

Tänapäeva, võiduka humanismi ajal, puutun usklike seas aeg-ajalt kokku sellise suhtumisega: „Me ei tohiks kellegi üle kohut mõista ega kedagi hukka mõista. On liiga radikaalne öelda, et see on õige või vale.” Inimesed ütlevad: „Kuidas saab öelda, et see on valeõpetus? Vaadake, kui palju jälgijaid sellel autoril on!” See on huvitav kriteerium! Me näeme väga ohtlikku kalduvust mitte kontrollida Sõnast, olla vaimselt avatud ja kõigesööja, omada väga madalat võimet seista vastu vaimsele infektsioonile, valedele ja pettekujutlustele.

Valemessiad, valevennad ja valekogudused

Niisiis, me näeme, et Uus Testament hoiatab meid selgelt, et tuleb valeprohveteid (Matteuse 7:15; 24:11), kes on varjatud kiskjad ega kuuluta mitte ainult valesid, vaid tegelevad ka valitute petmisega.

Samuti loeme valekristuste kohta: „Sest valekristusi ja valeprohveteid tõusevad ja teevad tunnustähti ja imetegusid, et petta, kui võimalik, isegi valituid” (Markuse 15:22). On huvitav, et Pühakiri, rääkides inimestest, kes väidavad end olevat Ješua, kasutab sõna “antikristus” (ἀντίχριστος / antichristos), see tähendab “see, kes asendab Võitut”. Kuid siin räägime “valevõitutest” (ψευδόχριστος/pseudo-Christos). Tänapäeval ohustab karismaatilise ringi inimesi üks väga tõsine oht – arusaamatus võidmise kohta. Valekristlased ei ole need, kes väidavad end olevat Tema, vaid need, kes kauplevad selle võidmisega või ülendavad end, omastades selle endale.

Lõpuks hoiatab Uus Testament meid valeapostlite (2. Korintlastele 11:13), valevendade (Galaatlastele 2:4-5) ja valeõpetajate eest (2. Peetruse 2:1). Teame ka, et pole olemas konkreetset sõna “valekarjaste” jaoks, kuid Ješua ise ütleb, et Tema on hea karjane ja on olemas ka palgalised. Ja kuna on valevennad, siis võime öelda, et on ka valekirik või valekogudus.

Ma ei püüa väita, et tõde on ainult meis kui messiaanlikes juutides või meie huultel ja traditsioonides. Kuid ma usun, et me peame sel ajal ennast valvama, et meid ei petetaks. Ja ma arvan, et seisame silmitsi ajaga, millest Rebbe Shaul (Paulus) rääkis oma vaimsele pojale Timoteosele, hoiatades:

„Aga Vaim ütleb selge sõnaga, et tulevastel aegadel mõned taganevad usust ja hoiavad eksitajate vaimude ja kurjade vaimude õpetuste
poole nende valerääkijate silmakirjalikkuse mõjul, kes on põletanud tulemärgi oma südametunnistusse.” (1Timoteosele 4:1-2; ka 2. Timoteosele 3 :1).

Nii Paulus kui ka Ješua ütlevad, et üks lõpuaegade märke on mitmesuguste õpetuste ja liikumiste laine, mille konkreetne eesmärk on äravalituid petta. Seetõttu peame selle vale väga selgelt ja kindlalt tuvastama, mõistma seda vastavalt Pühakirjale ja mitte laskma end vaenlase poolt petta.

Valeõpetuste tunnused ja efraimlaste eeskuju

Kuidas eristada valeõpetust? Enamik sedalaadi õpetusi ei tundu esialgu valed. Vaenlane pakib need väga nutikasse võrgutavasse ümbrisesse, tänu millele võib inimene neid tahtmatult alla neelata ja saada mürgitatud. Valeõpetajad ei ole lihtsalt inimesed, kes tulevad kogudusse ja ütlevad: “Meil on uus õpetus ja see tühistab teie Piibli/traditsioonid/pühad.” Ükski valeõpetus ei toimi nii teravalt. Kuid need põhinevad enne neid öeldul.

Näiteks aastaid tagasi puutusin kokku ühe vähetuntud õpetajaga. Ta nägi välja nagu messiaanlik õpetaja, nagu see, kes propageerib juudi eluviisi ja juudi mõistmist Pühakirjast. Kuid miski mu sees ütles, et see pole tõde, ja ma hakkasin kuulama. Ta rääkis kiriku taandumise kohta üsna tuntud fakte. Kuid ma märkasin, et kuigi ta kritiseeris kohutavalt ajaloolist kirikut, kasutas ta aeg-ajalt sõnu “Kõik teavad seda ja selle üle ei ole mõtet vaielda.” Ja meie messialiikumise üks väärtusi on kontrollida Pühakirja ja mitte karta kui meid läbi katsutakse.

Seejärel juhtisin sellele mitme vaimuliku tähelepanu ja ütlesin, et see on probleem. Ma teadsin, et ta saavutab tuntuse, sest ta rääkis väga sarnaseid asju sellega, mida me räägime messiaanliku liikumisena, näiteks pühade kohta, kuid ta esitas seda tõena, mis oli ainult temal. Ja tõepoolest, olles saavutanud kuulajaskonna, hakkas ta õpetama piiblivastaseid asju. See oli Jim Staley ja tema efraimlaste liikumine. Ja siis saadeti ta kindlustuspettuse eest vangi.

Ja seda ma nägin teda kuulates. Ta õpetas asju, mida ta ise ei saanud, jutustas ümber juudi messiaanlikke raamatuid ja uurimusi. Mõnikord juhtub, et inimesed, kes sellist uurimistööd teevad, ei ole väga andekad kõnelejad, mitte populaarsed. Ja see mees, olles karismaatiline kõneleja, kogus teavet, mis oli algselt meie juudi messiaanlik pärand, ja esitas seda oma ilmutusena. Ja tuhanded Interneti-jüngrid järgnesid talle.

Kõige kurvem on see, et paljud kirikujuhid tajusid teda messiaanlikuliikumise esindajana, tema aga mitte. Ta jõudis järeldusele, et kõik kristlased maailmas on Iisraeli kadunud hõimud, nad lihtsalt ei tea seda; et me kõik oleme Efraim, need samad 10 suguharu, ja me õpetame Iisraeli täitma Toorat. Sisuliselt oli see teooria Iisraeli asendumisest Kirikuga, kuid mõnevõrra äraspidisel kujul, kus Iisraelile ei antud erilist kohta.

Järeldused

Sõbrad, meie jaoks on väga oluline taastada oma võime valedele vastu seista ja mitte häbeneda nimetada asju õigete nimedega. Just sellepärast, et tänapäeva kultuuris kardetakse valget valgeks ja musta mustaks nimetada, peame neist kompleksidest välja tulema ja õppima ennast, oma südant jälgima ja kontrollima Pühakirja järgi, et mõista, kuhu me liigume.

Shimon Pozdyrka, Chişinău messiaanliku juudikogukonna “Bnei Brith Hadasha” rabi.

Allikas: kemokiev.org

Allikas: https://ieshua.org/poslednee-vremya-lzhemessii-lzhebratya-i-lzhetserkov.htm

Prohvetlik pusle on kokku saamas: Goog ja Maagoog tänapäeva maailmas

Maailmas, mis on täis segadust ja ebakindlust, teenib Petlemma esimese baptisti kiriku pastor Stephen Khoury oma kogudust Läänekalda .....

Messia kompleks

Aastate jooksul olen märganud sama viga Iisraeli poliitika ja karismaatilise kiriku suurte juhtide puhul. Ma nimetan seda "Messia .....

Probleem Templimäel

Iisraeli valitsus keelas juutidel täielikult Templimäele sisenemise. Püüdes rahustada ramadaani, (kristlike) ülestõusmispühade ja paasapühade kokkulangemise tõttu puhkenud konfliktide .....

Kuidas usklikud peaksid elama lõpuaegadel

Hiljutistes jutlustes jagas Harvest Christian Fellowshipi pastor Greg Laurie väärtuslikke mõtteid selle kohta, kuidas kristlased peaksid lõpuaegade väljakutsetes .....

Prohvetlik pilt Kristuse mõrsjast lõpuaegadel

Psalm 45 on pulmalaul, mis jutustab meile loo kuninga pulmast. Seetõttu on see kuninglik pidu ja kõigi pulmade .....

Boris Grisenko: “Kolm õppetundi Ukraina sõjast, et valmistuda lõpuaegadeks.”

Meie Ukrainas teadsime, et algab sõda. Meid hoiatas välisluure. Toimusid manöövrid piiril, ähvardused ja tehti ultimaatumeid. Veel üle-eelmise .....

Kas sa tead Goog, mida Jumal sinuga teeb

Praeguste õudsete sündmuste üleelamiseks peame vaatama ajaloo päris lõppu. Seal, pärast süngeid ja segaseid päevi ei näe me .....

Pat Robertson: Venemaa sissetung Ukrainasse loob aluse rünnakule Iisraeli vastu

"Jumal valmistub tegema midagi hämmastavat": CBN-i asutaja Pat Robertson räägib Venemaast ja selle kohast lõpuaja prohveteeringutes. CBN-i asutaja .....