Ma usun Julius Caesari surma ja Jeesuse Kristuse ülestõusmisse

Mark Twain kirjeldas kuulsalt usku kui “uskumist sellesse, mille kohta te teate, et see pole nii”. Tõenäoliselt märkas ta, et paljud kristlased just seda tegid. Kuid kas mõtlevad kristlased usuvad Jeesuse ihulikku ülestõusmisse vaatamata tõenditele või tänu sellele? Tänane kuupäev annab meile võimaluse kaaluda mõningaid tõendeid kristluse keskse väite kohta.

15. märtsil 44 eKr – Märtsi Ides (Märtsi Ides on päev, mis on Rooma kalendris tähistatud kui Idus, mis on umbes Martiuse kuu keskpunkt, mis vastab Gregoriuse kalendri järgi 15. märtsile)  – mõrvasid kümned Rooma senaatorid Julius Caesari. Peaaegu 77 aastat hiljem, umbes pühapäeval, 5. aprillil aastal 33, äratati Jeesus Kristus surnuist üles.

Meil võib olla õigustatud uskumus mõlemasse sündmusesse, järgides nelja praktikat, mida ajaloolased kasutavad mineviku kohta tõe avastamiseks.

1. Eristage kahte meetodit

Teadusliku meetodi abil registreeritakse tähelepanekud, püstitatakse hüpoteese, tehakse prognoose, viiakse läbi korratavaid katseid ja analüüsitakse tulemusi. Kuid lugematuid kordamatuid fakte ei saa teadusliku meetodi abil avastada.

Puuduvad teaduslikud tõendid selle kohta, et Caesar ületas Rubiconi jaanuaris 49 eKr või et George Washington ületas Delaware’i 25. detsembril 1776 või et liitlaste väed ületasid La Manche’i 6. juunil 1944. Mõistlikud inimesed usuvad, et need sündmused on tõsi, sest need on kinnitatud ajaloolise meetodiga.

Ajaloolane Louis Gottschalk defineeris ajaloolist meetodit kui “mineviku ülestähenduste ja üleelamiste kriitilist uurimist ja analüüsimist”. Kohusetundlik ajaloolane jätab kõrvale isikliku eelarvamuse, uurib dokumente, uurib säilmeid, kogub fakte ja järgib tõendeid. Abduktiivse arutluskäigu abil annavad ajaloolased selgituse, mis võtab kõige paremini arvesse fakte.

Kristluse keskmes on ajalooline väide Jeesuse ülestõusmisest. Selle väite tagasilükkamine teadusele apelleerides eirab teaduse piire. Paulus möönis, et „kui Kristust ei ole üles äratatud, siis on meie jutlus tühine” (1Kr 15:14). Erinevalt teistest religioonidest on kristluse kesksed väited nii kontrollitavad kui ka falsifitseeritavad ajaloolise meetodi abil.

2. Uurige kahte intervalli

Kõigepealt uurige intervalli sündmuse ja seda kajastava algse käsikirja vahel. Mida lühem on see intervall, seda lähemal on autor tegelikele sündmustele. Kuidas me teame, et Caesar mõrvati aastal 44 eKr? Me ei olnud kohal, et seda näha, kuid me usume seda samal põhjusel,  miks usume enamikku minevikus juhtunud sündmustest: pealtnägijad kirjutasid oma tunnistused või edastasid need kellelegi, kes need üles kirjutas.

Paljud usuvad Caesari mõrva lihtsalt seetõttu, et keskkoolis lugesid nad Shakespeare’i kuulsat näidendit “Julius Caesar”, mis esitati esmakordselt aastal 1599. Shakespeare’i allikaks oli Thomas Northi 1579. aasta ingliskeelne tõlge teosest “Plutarch’s Parallel Lives”. Kuid Plutarchos kirjutas “Lives” teise sajandi alguses, umbes 160 aastat pärast mõrva, nii et ta ei saanud olla pealtnägija. Kes oli Plutarchose allikas?

Plutarchos kasutas osa oma materjali allikana Caesari Gallia sõdu ja Caesar oli kindlasti oma mõrva pealtnägija, kuid on kahtlane, kas ta sellest palju kirjutas. Cicero oli ilmselt pealtnägija, kuid ta suri aasta hiljem, ilma selle saatusliku päeva üksikasju üles tähendamata. Plutarhosel polnud ligipääsu sündmuse elavatele pealtnägijatele, kuid Rooma ühiskonna silmapaistva liikmena oli tal tõenäoliselt juurdepääs dokumentidele ja suulistele pärimustele, mis on meie jaoks kadunud. Seega on vahe Caesari mõrva ja Plutarchose originaaldokumendi vahel umbes 160 aastat.

Võrdluseks, Uue Testamendi kirjutasid ülestõusmise pealtnägijad ja nende lähedased kaaslased. Kui Plutarchos kirjutas 160 aastat pärast Caesari surma, siis Uue Testamendi autorid kirjutasid pealtnägijate eluajal, kes suutsid kinnitada või ümber lükata kahte keskset väidet: tühi haud ja ülestõusnud Kristuse ilmumine.

Juba aastal 50 pKr kirjutab Paulus, et Jeesus äratati surnuist (Gal 1:1). Kui Jeesus suri aastal 33 pKr, on ülestõusmise ja varaseima originaalkäsikirja vahel vähem kui 20 aastat. Ja ometi puuduvad meil originaalkäsikirjad kas Plutarchoselt või mõnelt Uue Testamendi kirjanikult, mis on muistses ajaloos normiks. Sellepärast on teine intervall ülioluline.

Teine intervall on originaalkäsikirja ja praegu olemasolevate käsikirjade vahel. Ajalooline meetod kasutab tekstikriitikat olemasolevate käsikirjade (käsitsi kirjutatud koopiate) uurimiseks originaali rekonstrueerimiseks. Mida lühem see intervall, seda parem.

Ajavahemik Plutarchose originaalkäsikirja ja meie varaseima olemasoleva “Lives” käsikirja vahel on rohkem kui 800 aastat. Johannese originaalkäsikirja ja tema evangeeliumi fragmendi vaheline intervall: 50 aastat.

Uue Testamendi õpetlane Darrell Bock järeldab: „Selle poolest, mida allikad Jeesuse ja Caesari kohta ütlevad, on evangeeliumid klassikatega võrreldes soodsas olukorras. Kui selline hankimine toimib klassikute ja Caesari uurimise puhul, peaks see toimima ka Jeesuse puhul.”

3. Võrrelge kahte numbrit

Üldiselt, nagu usutavad tunnistajad kohtus, mida rohkem käsikirju, seda parem. Isegi siirad tunnistajad jätavad välja üksikasjad, mida nad ei näinud, või lisavad üksikasju, mida nad arvasid nägevat. Kui kõiki tunnistusi vaadelda tervikuna, on perifeersetes üksikasjades väikesed erinevused, kuid toimunu põhiolemus on selge.

Võrreldes Uue Testamendi käsikirjade arvu teiste iidsete dokumentidega, on Uue Testamendi ajalooliste tõendite paremus selge. Meil on vähem kui 10 käsikirja Plutarchose “Lives” erinevatest osadest, võrreldes 23 986 käsikirjaga Uue Testamendi erinevatest osadest. See on hämmastav.

Uue Testamendi õpetlane Dan Wallace hindab, et kõigi olemasolevate Uue Testamendi käsikirjade virn on kõrgem kui neli Empire State Buildingut. Seevastu kõigi klassikaliste kreeka teoste olemasolevate käsikirjade virn oleks neli jalga (u. 1,20 meetrit) pikk.

4. Kaaluge kahte motiivi

Isegi kui meil on originaaldokumendi usaldusväärne esitus, kuidas me teame, kas autor rääkis tõde või mõtles välja valesid?

Valetamisel on tavaliselt kaks motiivi: naudingu saamine või valu vältimine. Plutarchose päevil peeti Caesari mõrva kirjeldust laialdaselt heaks. Plutarchos ei kirjutanud midagi vastuolulist või poliitiliselt ohtlikku, mis kahjustaks tema mainet või sotsiaalset positsiooni. Tema kirjutamine ainult suurendas tema staatust sotsiaalse eliidi seas. Tal oli vähe kaotada ja palju võita, kui pani oma ajaloolised väited kirja, saades iidse vaste raamatutehingule.

Jeesuse esimesed jüngrid kas rääkisid tõtt või mitte. Aga miks nad pidid valetama? Nende julged väited olid vastuolulised ja poliitiliselt ohtlikud. Pealtnägijate ütluste tõttu (Ap 1:22) kaotasid nad staatuse, rikkuse, vabaduse ja mõni neist ka elu.

Ajaloolased peavad selliseid kannatusi dokumendi usaldusväärsuse argumendiks. Nagu Gottschalk märgib: “Kui avaldus kahjustab tunnistajat, tema lähedasi või eesmärke, on see tõenäoliselt tõene.” Väites, et nad näevad ülestõusnud Kristust, tegid jüngrid endale, oma peredele ja lähimatele sõpradele suurt kahju. Nende järjekindla ja püsiva tunnistuse parim seletus on see, et nad rääkisid tõtt.

Muidugi on paljud religioossed innukad usklikud olnud valmis oma usu eest surema. Kuid kuigi paljud surevad selle eest, mida nad tõeks peavad, ei sure keegi selle eest, mille kohta ta teab, et see on vale. Nad ei tunnistanud ülestõusmisest, sest see oli neile tulus. Nad tunnistasid ülestõusmisest, sest see oli tõde.

Märtsi Idest võivad täna mälestada mõned ajaloonohikud, kuid isegi pangad ei võta seda päeva vabaks. Kuid sellel ülestõusmispühal tähistavad miljardid igal asustatud mandril Kristuse ülestõusmist. Caesar andis maailmale Juliuse kalendri, kuid esimesel sajandil juhtus midagi, mille tõttu nummerdasime oma aastad puusepa poja sünni järgi. See ei olnud tema õpetus, sest rabid tulevad ja lähevad. See ei olnud tema surm, sest lugematu arv Rooma vaenlasi löödi risti.

Sel kuupäeval 2068 aastat tagasi suri Julius Caesar Roomas ja maailm aktsepteerib seda kui ajaloolist joonealust märkust. Vaid 77 aastat hiljem äratati Jeesus Kristus Jeruusalemmas surnuist üles ja maailm pole kunagi olnud enam endine.

Autor: Steve Bateman

Allikas: I Believe in the Death of Julius Caesar and the Resurrection of Jesus Christ (thegospelcoalition.org)

Kas oleme uudisvoogusid kerivas maailmas muutunud ülestõusmise šoki vastu tuimaks?

Kas mäletate mõnda maailma tippuudiste pealkirja 9. aprillist 2023? Kuidas on lood 17. aprilli 2022 või 4. aprilli .....

Peapiiskopi läkitus ülestõusmispühadeks

Peapiiskop Urmas Viilma läkitus Kristuse ülestõusmise pühaks paastukuu 31. päeval Issanda aastal 2024. Aga ingel pöördus naiste poole .....

Ajaloolised tõendid ülestõusmise kohta

Ajaloolised tõendid Kristuse ülestõusmise kohta on väga head. Teadlased, nagu William Lane Craig, J. P. Moreland, Gary Habermas .....

Ülestõusmipühad on aeg, mil Jumal tahab, et me hakkaksime elama päriselt

Kristus on üles tõusnud! Ta elab. Ma ei leia paremaid sõnu, et väljendada suurima kristliku püha olemust. Ta .....

Maailmalõpu hirm, ülestõusmispühad ja surma suremine

Kas Te olete kunagi sattunud nii süngesse olukorda, et arvasite, et see ei muutu kunagi? Võib-olla oli kõik .....

Vaikne laupäev: päev enne Jeesuse ülestõusmist

Järgmisel päeval, šabatil, läksid juhtivad preestrid ja variserid Pilaatuse juurde. Nad ütlesid talle: „Isand, meile tuleb meelde, et see .....

Kõlab ülestõusmispühade lootus: ülistus kajab ka kõige pimedamates kohtades

Open Doorsi kohalikud partnerid on hiljuti videosse jäädvustanud usklikke, kes oma kannatustest hoolimata kauni häälega Jumalat kiidavad. Ülestõusmispühade .....

Enne ülestõusmispühi tugevdab Indoneesia valitsus kirikute turvalisust

Indoneesia poliitika-, õiguse- ja julgeolekuminister Hadi Tjahjanto pidas hiljuti luuretegevuse koordineerimisnõupidamise riikliku terrorismivastase võitluse agentuuri (BNPT) ning Indoneesia .....

Eesolevad ülestõusmispühad

Ja nii nagu me kandsime muldset kuju, nii kanname kord ka taevast kuju. (1. Korintlastele 15:49) Pärast terve .....

5 fakti, mida iga vastpöördunu peaks ülestõusmispühade kohta teadma

Igal kevadel tähistavad kristlased üle kogu maailma ülestõusmispühi. Kuid selleks, et uued usklikud saaksid kogeda kõike, mida Jumal .....