Majakas kogu eluks!

Jagage armastust

Laevad sõidavad merel. Tormid ja rajud panevad need laevad, kapteni ja meeskonna oskused proovile!
Ja kui oluline on navigaatori jaoks maal asuv tuletorn, mis näitab teed ja turvalist põhja!
Jumala Sõna on meile, inimestele, majakaks, sest meie elu on tohutu ookean ja me laevatame sellel oma laevadel!
Tormide ja rajude ajal ärge eksige ja ärge sattuge paanikasse, vaid võtke end kokku ja palvetage Issanda poole! Tuletorn näitab kindlasti teed vaiksesse lahte!

Nad sõitsid laevadega merelja toimetasid asju suurtel vetel. Nad nägid Issanda tegusid ja tema imetöid meresügavustes. Sest ta ütles sõna ning laskis tõusta marutuule ja tõstis merelained kõrgele. Need tõusid üles taeva poole ja vajusid alla sügavikesse, nende julgus hääbus hädaohus. Nad taarusid ja tuikusid nagu joobnud ja kogu nende tarkus oli ära neelatud. Aga oma ahastuses nad kisendasid Issanda poole ja tema päästis nad nende kitsikustest. Ta muutis maru vaikseks ilmaks ja vete lained jäid vakka. Siis nad rõõmustasid, kui lained soiku jäid, ja ta viis nad igatsetud sadamasse. Tänagu nad Issandat ta helduse eest ja tema imeliste tegude eest inimlastele ning ülistagu teda rahvakogus ja kiitku vanemate koosolekul!” Psalmid 107:23-32

Shalom kõigile! Õnnistusi!
Baruch Hashem!

Ella Armand.