Märk

Issand, ristilöödu, märgista oma püha ristiga motiiv,
Eelistus ja kõik soovid, millesse oleme kiindunud.
See, mida mu Mina mis tahes kujul inspireerib.
Pane sellele see kaotuse märk,
Ja kui surma puudutus on siin ja seal
Asetatud sellele, mis on me elus kõige kallim,

siis ärgem imestagem;
vaid las me tunda ära, et see on vastust sellele palvele.

Amy Carmichaeli poeem “Sign”

 


 

Lord, crucified, O mark Thy holy cross on motive;
Preference all fond desires
On that which self in any form inspires.
Set Thou that sign of loss,
And when the touch of death is here and there
Laid on a thing most precious in our lives, let us not wonder;
Let us recognize the answer to this prayer.

Ära lase oma egol seista sinu ja Issanda vahele

Väga sageli on kindlused, mis meid palvetamisel takistavad, seotud meie endi egoismi ja egotsentrismiga. Tahaksin tsiteerida ühe tzadiki .....

Edukas ja väärtusetu abielumees. Viis rumalate meeste tunnust

Kui Te elaksite tema naabruses, siis oleks raske mitte olla vähemalt veidi kade. Tal on olemas kõik, mida .....

Jah, Te olete tõesti nii halb

Kui Piiblis oleks salm, mis näib olevat oma olemuselt liialdatud, siis oleks see salm: „Ei ole, kes teeb .....

Missugune on sinu elu?

Mul on täna sulle edasi anda sõnum ja see sõnum on küsimus, millele me ei saa üheskoos vastata. .....

Ärge öelge, et armastate Jumalat, kui Te ei armasta inimesi

Igal pool, kuhu ma lähen, kuulen, kuidas kristlased kritiseerivad kirikut ja kurdavad, et nad ei saa osaleda teatud .....

Ja kui te lõikate oma maa vilja, siis ära lõika oma põlluääri sootuks

Oma romaanis "Jayber Crow" vastandab Wendell Berry talupidaja Athey Keithi vana nägemuse Athey väimehe Troy Chathami uuele lähenemisele. .....

Teie rõõm leevendab teise leina

See on tuttav stseen. Kaks perekonda, mõned üliõpilased ja vanem paar on elutoa diivanitel istumas. Ma küsin: "Kas .....