Meeleparandus

James Abbeys

Inglismaa

1555.

James Abbeys oli noor kristlane, kes rändas mööda maad ringi, et mitte sattuda oma usu eest vanglasse. Viimaks ta siiski tabati ja toodi Norwichi piiskopi ette, kes ähvardas teda vangla ja surmanuhtlusega. Kuid ta lubas, et vabastab noormehe niipea, kui see oma usust lahti ütleb. Viimaks andis Abbeys alla. Ta lasti vabaks ning kui ta valmistus piiskopi juurest lahkuma, kutsus too ta tagasi ning ulatas talle rahakukru.

Niipea, kui Abbeys majast välja oli saanud, hakkas südametunnistus teda hirmsasti vaevama. Ta teadis, et tema tegu pahandas Jumalat ning ta läks piiskopi juurde tagasi. Abbeys andis piiskopile raha tagasi ning teatas, et kahetseb oma usust taganemist ja raha vastu võtmist. Piiskop ja tema kaastöölised püüdsid teda küll ähvardada, küll mõjutada, kuid seekord ei andnud noormees alla. Ta jäi enesele kindlaks ning põletati tuleriidal.

Kaks mees ütlesid Jeesusest lahti ööl enne Tema surma, need olid Juudas ja Peetrus. Mõlemad nutsid oma eksimuse pärast. Mis eristas neid kahte? Juudas pöördus Jumalast ära ja mõistis enese üle ise kohut. Peetrus kahetses, pöördus tagasi Jumala juurde ning talle andestati.

Ärge iial alahinnake Jeesuse meelevalda patte andeks anda.

Jumal ei võta tagasi oma armuande ja kutsumist!

Apostel Paulus

Surnud märtrisurma Roomas

65 pKr.

(Rooma 11:29)

Katkend “Märtrite hääl” raamatust “Jeesus-friigid”, kirjastus Logos.

Häbi tundmine ei ole meeleparandus

"Mida sa ütleksid inimestele, kes tunnevad on seksuaalpatust tingitud häbi?" küsis kauaaegne sõber minult tekstisõnumis. See küsimus väärib .....

Meeleparandus uuel aastal

Mäletan esimest korda, kui kuulsin Lutheri kuulsat esimest teesi: "Kui meie Issand ja Isand Jeesus Kristus ütles: "Parandage .....

Kuidas mõista, et Te olete meeleparanduse asendanud religiooniga

Iisraeli esimese kuninga Sauli elu algus oli paljutõotav. Aga kui te loete 1. Saamueli lõpuni, siis näete tema .....

Valelootus või meeleparandus

Pole midagi hullemat kui valelootus. Parem on usaldada Jumalat ja Tema plaani, kui olla illusioonide kütkes ja elada .....

Meeleparanduse magus kahetsusvalu

"Jumalale meelepärane ohver on murtud vaim, murtud ja purukslöödud südant ei põlga Jumal. "(Psalm 51:19) Näen praegugi seda .....

Mis vahe on meeleparandusel ja patukahetsusel

Üks vaimulik ütles mulle kord, kui tal oli raske: „Ma arvan, et maksan lihtsalt elu eest, mida elasin .....

Kuidas me reageerime, kui koguduse juhid langevad?

Oli väga kurb näha, et Rahvusvahelise Palvemaja juhid katkestasid sidemed teenistuse asutaja Michael Bickle´iga eelmise aasta detsembris Bickle´i .....

Olge valmis Jumala üllatusteks

Mõnikord mõtlen, mida tundsid esimesed jüngrid pärast seda, kui Jeesus siit maalt lahkus. Nad olid aukartuses, kui nägid .....

Hoiduge superstaarikristluse lõksust

Ükskõik kui palju Jumal mehi või naisi kasutab ning kui võitud ja andekad nad ka poleks, peame alati .....

Rabiinitraditsioonide koht messiaanlikus judaismis

Ettekanne UMJC konverentsi teoloogiafoorumil 1988. aastal. Igaüks meist, kes on seotud Messia teenimisega, on pikalt ja põhjalikult mõelnud .....