Mehhikos: usk tule all

2023. aasta novembris oli mul au osaleda ja esineda evangeelsete pastorite konverentsil Lõuna-Mehhiko linnas Oaxacas. Iga konverentsil osalenud pastor on kogenud erineval tasemel tagakiusamist ja ma intervjueerisin mitmeid osalejaid. Konverentsi juhtis pastor S.M. Iglesia Evangelica Nacionalist, keda intervjueerisin esimest korda telefoni teel 2021. aastal. Ta on olnud evangeelsete püüdluste esirinnas põlisrahvaste vähemusrühmadele kaugetes mägipiirkondades ja kirikute rajamisel tagakiusamise ajal. Paljud inimesed nendes kogukondades, mis hoiavad omaenda identiteeti ja keelt, praktiseerivad “kristopaganlust”, mis on sünkretistlik segu iidsetest paganlikest tavadest ja roomakatoliiklusest. Lisaks on seal tugev ateistlik kommunistlik liikumine, eriti Chiapase osariigis.

Novembri konverentsil intervjueerisin pastor S.M. uuesti. Ta väitis, et evangeelsesse kristlusesse suhtutakse negatiivselt kui Ameerika “jänkide” religiooni. Kristlasi süüdistatakse piirkonna vaesuses. Pastor S.M. on isiklikult kogenud arreteerimist ja vangistamist ning tema kiriku põletamist ja vara konfiskeerimist. Ta jooksis sõna otseses mõttes relva ähvardusel linnast välja. Tagakiusamine pole teda teenistusest eemale peletanud. Tegelikult tungib ta mägiküladesse, kuhu evangeelium pole jõudnud ja kus pole olnud kristlikku kohalolekut.

Nagu ma kirjutasin 2021. aasta veebruaris väljaandes International Christian Concern avaldatud eelmises artiklis „Religion, Tradition and Persecution: The Plight of Christians in Mexico”: „Tagakiusamisel on mitmesuguseid allikaid ja vorme. Narkokartellid võivad sihikule võtta kristlasi, kuna nad ei kiida heaks uimastitarbimist ega osale ebaseaduslikus tegevuses ning on altkäemaksu vastu. Tagakiusamine on kõige levinum Chiapase, Oaxaca ja Yucatani lõunaosariikide mägipiirkondades. Neid maapiirkondi asustavad põlisrahvad praktiseerivad sünkreetilist religiooni, mis segab katoliikluse hispaanlastest pärineva maiade uskumustega. Kogukondlik elu on keskendunud erinevatele usupühadele ja traditsioonidele, mis soodustavad alkoholi tarbimist. Kõigilt kogukonnaliikmetelt oodatakse nendele sündmustele nii raha kui ka teenistusega panust. Evangeelseid protestante, kes ei saa endale lubada panustada või kes ei soovi kogukonna usupühadel osaleda, survestatakse seda tegema, esmalt trahvide või vanglakaristusega. Kui nad ikkagi keelduvad, ei anta neile põhiteenuseid, nagu vesi ja elekter, mis on tagatud põhiseaduse artikliga 4. Nende kirikud ja kodud põletatakse ning asjad konfiskeeritakse. Seejärel on nad sunnitud kogukonnast lahkuma.”

Kuigi Mehhiko põhiseadus tagab kõigile inimestele õiguse praktiseerida oma usulisi tõekspidamisi ja tseremooniaid, on kohalikel poliitilistel liidritel, keda toetab katoliiklik enamus, põlisrahvaste kogukondades märkimisväärne autonoomia, kasutades Mehhiko kasutus- ja tavaseadust, et sundida evangeelseid kristlasi neid järgima. Riigivalitsus sekkub harva. Pigem paigutavad nad tagakiusatuid oma kogukonnast väljapoole. 2019. aasta aprillis teatas Mehhiko väljaanne Somoselmedio, et „üle 700 inimese 115 põlisrahvaste perekonnast saadeti üheksast erinevast kogukonnast välja, kuna nad ei osalenud kohalikel katoliiklikel pühadel.”

Umbes 83% mehhiklastest tunnistab end katoliiklasteks, “Mehhiko katoliku kirik on ajalooliselt olnud üks võimsamaid ja poliitiliselt konservatiivsemaid institutsioone Ladina-Ameerikas. Mehhiko ühiskonda ja kultuuri sügavalt juurdunud kirik kaitses raevukalt oma tõhusat monopoli religioossete tavade üle – eelkõige kaitseseinana jänkide protestantismi vastu.

Kui ma esimest korda pastor S.M.-ga rääkisin. 2021. aastal telefoni teel küsisin temalt intervjuu lõpus, kas on lootust muutusteks. Ta vastas, et kui kirikud ühinevad ühel häälel, võivad nad poliitilist jõudu muuta. Sellest ajast alates on pastor S.M. on aidanud kaasa evangeelsete pastorite ühenduse loomisel, kuhu kuulub nüüdseks 20 kirikut ja 40 misjonit. See ühendus Nacional Nueva Generacion pakub liikmetele vastastikust tuge ja kasutab tagakiusamisele reageerimisel ühtset poliitilist mõjuvõimu. Nad kaasavad ka meediat, et juhtida tähelepanu tagakiusamisaktidele, samas kui valitsus eelistab selliseid juhtumeid pisendada. Kuigi evangeelsed kristlased on tagakiusamise leevendamiseks ühiselt ühinenud, tuleb seda siiski väga palju ette. Open Doors World Watch List 2023 järgi on Mehhiko 50 suurima tagakiusamise riigi seas 38. kohal.

Intervjueerides mitut pastorit, kes osalesid Oaxaca konverentsil, kuulasin ma vahetuid jutustusi tagakiusamistest, mille kokkuvõte on siin: Pastor E.Z. teatas, et Chiapases lõi katoliku kirik poolsõjaväelise üksuse, mis kandis relvi AR-15, tõrjudes oma kogukonnast välja 1500 evangeelset kristlast. Pastor A.P. S on käinud kaugetes mägipiirkondades, kus 60% harrastab nõidust, ligipääsmatutes kogukondades. Ta jagas, et evangeeliumile on tugev vastuseis, pastoreid on maha lastud ja kohalikud usujuhid on heidutanud kogukonna liikmeid evangeeliumi vastu võtmast. Kohalikud võimud on evangeliste kinni pidanud ja üle kuulanud. Linnavolikogu pidas alevi koosoleku, kus inimesed avaldasid soovi tappa pastor A.P.S. kuid ta pandi hoopis vangi. Vanglas ta palvetas ja mõned inimesed hakkasid teda toetama. Ta vabastati vanglast tingimusel, et ta ei jutlusta ega evangeliseeri. Siiski jätkas ta nende õpetamist, kes soovisid head sõnumit kuulda, ja sellele järgnesid imed. Viis-kuus nõida võtsid vastu evangeeliumi ja 200 inimest said kirikus usklikuks. Mõned nõiad on aga jätkanud tema ahistamist ja üritanud teda tappa.

Teine pastor jagas, et katoliku kirik nõudis temalt oma panust nende pidustustesse. Ta keeldus ja talle keelduti hiljem põhiteenuste osutamisest ning ta vajas tarneid, nagu betoon ja väetis. Pastor E.M.R. kirjeldas, kuidas ta potentsiaalselt saatuslikku olukorda julgelt käsitles. Külavanem mõrvati ja föderaaltöötajad lahkusid hirmunult. Kuna föderaalvalitsuse kohalolek oli kadunud, siis ründasid kohalikud teda. Nad tulistasid tema maja pihta, keeldusid talle vett andmast ja arstiabi osutamast ning viskasid ta lapsed koolist välja. Tema perekond kartis, et nad tapetakse. Pastor E.M.R. nägi vajadust meditsiiniteenuste järele ja muutis kiriku kliinikuks, kuna neil puudusid ravimid, siis toetusid nad palvele. Kogukond mõistis, et kirik on selleks, et aidata ja muutusid tolerantsemaks. Mõned koguduseliikmed olid õpetajad ja hakkasid andma keskharidust viis tundi päevas. Pastor E.M.R. koges kogukonna suhtumises muutust, kuna tema kirik pakkus vajalikke teenuseid. Ta väitis, et tal pole muud valikut kui palvetada ja loota Jeesusele. Issand kaitses teda ja kasutas teda nende õnnistamiseks, kes teda taga kiusasid. Need on vaid mõned võimsad tunnistused nende kohta, kes riskivad kõigega, et jõuda inimesteni Kristuse nimel. Palvetagem jätkuvalt nende kaitse ja poolehoiu eest.

Autor: Linda Burkle / On the Ground in Mexico: Faith Under Fire – International Christian Concern (persecution.org)

Evangeelsete protestantide tagakiusamine Lõuna-Mehhikos

2023. aasta novembris oli mul au osaleda ja esineda evangeelsete pastorite konverentsil Oaxacas, Lõuna-Mehhiko linnas. Iga konverentsil osalenud .....

Kuidas leida rõõmu Jumala ligiolust

Toimetaja märkus: Osalege TGC algatuses Loe Piiblit, mille raames julgustame kristlasi ja kogudusi lugema koos Jumala Sõna aasta .....

Tehes ruumi mitmekultuurilistele jõuludele

Jõululugu leiab aset esimesel sajandil ja mitte ükski tegelane selles loos ei ole europiidsest rassist. Kuid Ameerika evangeelsed .....