Meist

Pastor paul ja ella armand hoiavad teineteisel käest kinni iisraelis

Meie, Tallinna Kristlik Evangeelne Linnakogudus tervitame Teid!

Me oleme progressiivne ja kasvav kogudus Tallinnas.  Meie kogudus sündis Issanda korralduse alusel 14. juulil 2001 a. Tallinnas. Issand kutsus meid apostellikus ja prohvetlikus võidmises töötama Evangeeliumi tööpõllul.

Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt,  kes andis enese meie pattude eest, et meid välja kiskuda praegusest kurjuse ajastust Jumala ja meie Isa tahtmist mööda,  kellele olgu kirkus igavesest ajast igavesti! Aamen.  Galaatia 1:3-5.

 

Me oleme tänulikud Jumalale selle suure au eest olla Tema lapsed ja kaastöölised.

Meie pastor Paul Armand vastas palju aastaid tagasi Issanda kutsele.

pastor Paul Armand kuulutab evangeeliumi venemaa koguduses

Pastorile panid käed peale Ameerika koguduse vanemad ja ta saadeti välja Jumala ülesannet täitma. Oma teenistusaastate jooksul on pastor Paul kuulutanud rohkem kui 25 riigis maailmas.

Viimaste aastate jooksul on pastor meeskonnaga teeninud järgmistes riikides: Eesti, Venemaa, Kasahstan, Valgevene, Ukraina, Krimm, Poola, Ungari, Tsehhi, Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Taani, Norra, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Austria, Šveits, Kreeka, USA, Iisrael, Keenia, Lõuna-Aafrika, Belgia, Gruusia ja Armeenia.

Pastor Paul kuulutab tervet ja puhast evangeeliumi.
Issand kasutab pastorit tervendamises ja prohvetlikus teenistuses.
Pastori deviis: “Issandale tuleb anda endast kõik, aga mitte 99,99% ja teenida Issandat innuga.”

palve ella ja paul armandi eest kui nad kuulutavad evangeeliumi Peterburis

Pastor Paul on hooliv ja armastav pastor, aga ka karm kui selleks on vajadus.

Pastor Pauli jutlused on täis Jumala tarkust ja ilmutusi taevast. Ta on tuline ja leegitsev Jumala Sõna jutlustaja.

Pastori abikaasa Ella Armand on tema abiline ja ustav sõber. Kogu pastori pere – tema abikaasa ja neli last teenivad Issandat.

 

Kogudus on Kristuse Ihu


See ei ole hoone ja mitte kividest ehitatud, need on elavad inimesed, kes on Issanda poolt kogutud ja Tema Vaimuga ühendatud evangeeliumi kuulutamiseks ja Jumala käskude pidamiseks.

pastor Paul Armandi jutlus koguduses


Usklikud on kutsutud viima Jumala valgust ja päästet patusesse maailma.
Me usume, et Kristusesse uskujaid tuleb veega ristida teadlikus vanuses, isikliku tunnistuse alusel. Me ei risti väikelapsi, kes ei usu ja ei saa tunnistada oma usku.

Mina ristin teid veega, et te meelt parandaksite, aga see, kes tuleb pärast mind, on minust vägevam. Mina ei kõlba tooma talle jalatseidki. Tema ristib teid Püha Vaimu ja tulega.  Matteuse  3:11

Me usume neid Issanda sõnu ja võtame vastu selle anni Kõigekõrgemalt ja meie koguduses on vennad ja õed ristitud Püha Vaimuga koos võõraste keelte rääkimise anniga. 

Me usume Jumalasse, kes teeb ka täna imesid nii nagu Jeesus on öelnud:  Tõesti, tõesti, Ma ütlen teile, kes usub Minusse, see teeb neid samu tegusid, mida Mina teen, ja ta teeb nendest hoopis suuremaid, sest Mina lähen Isa juurde.  Johannese 14:12

Meie Tallinna koguduses on vendi ja õdesid, kes on saanud imelisel viisil terveks, Taevane Isa on neid puudutanud ja tervendanud. Au Talle olgu igavesti!

Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et Ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes Temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.» Johannese 3:16

Jumal on hea ja Ta on valgus ja elu. Tervenemine kuulub sulle kui pärand Taevaselt Isalt aga selle pärandi saad sa kätte ainult usu läbi!

Peamine Koguduse ülesanne – täita Jumala seadusi ja viia Hea sõnum Isa halastusest kogu maailma. Elada püha ja puhast elu ja kõiges järgida Päästjat.

Jumalateenistus – see ei ole lihtsalt teenistus Koguduses, vaid elustiil

Meie Tallinna koguduses on kodugrupid, kus  vennad ja õed uurivad soojas osaduses Jumala Sõna, arutavad kirjakohtade üle, aga ka palvetavad üksteise vajaduste pärast. Selline osadus lähendab ja ühendab kogudust üheks pereks, üheks ihuks.

Päästjat Kristust ei ole võimalik eraldada Iisraelist, sest Ta on Messias – Mashiah

Juudid  on Jumala rahvas, Tema pärisosa, Tema pärand. Ta rajas endale selle rahva, oma auks ja austuseks.

On võimatu armastada Kristust ja vihata Iisraeli. Ei ole võimalik armastada Piiblit ja vihata juute.

Meie, “Linnakogudus” armastame Iisraeli, palvetame Iisraeli eest, õnnistame Iisraeli.

Me alustame igat palvet Iisraeli õnnistamisega. Kõigekõrgem juhtis meie koguduse tagasi usu juurte juurde. Külastades teisi kogudusi me räägime Iisraelist ja Jeshuasse uskumise alustest, usu juurtest, Pühakirja pühadest, käskudest ja messiaanlikust teenistusest.

Kui sind on poogitud väärisõlipuu külge, siis sa pead teadma, kuidas elab juur ja millest toitub. Ära too endaga kaasa oma toitu, ebajumalaid ja neetut.

pastor Paul armand seisab kohtla järvel koguduse kantslis ja kuulutab jumala sõna

Hakka toituma juurest, hakka muutma oma elukombeid ja harjumusi. Vaata evangeeliumi Jeshua silmadega, Tema oli ja on Juutide Kuningas ning varsti tuleb tagasi.

Valmistame oma südamed ja ootame tänuga Päästja taastulekut.

Shalom kõigiga!