Messiaanlik rabi: palvetage oma “Sauluse” eest – isegi kui te ei taha seda teha

Üks kõige võimsamalt liigutavamaid hetki Piiblis on see, kui Jeshua (Jeesus) rääkis ristilt andestussõnu.

Tema sõnad leiame salmist Luuka 23:34 (TLV): “Aga Jeshua ütles: “Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad.”

Kujutage vaid ette, kui palju kaastunnet oli vaja nende sõnade lausumiseks, taludes samal ajal peaaegu kujuteldamatut valu ja alandust, mida Jeshua sel hetkel koges. Teda lõid risti just need inimesed, keda Ta tuli lunastama, ja kui Ta seal rippus, lisasid nad sõna otseses mõttes solvangule solvangut.

Jah, ma tean, et Ta suutis üles näidata nii kõrget kaastunnet ja armastust, sest lõppude lõpuks oli Ta Jumal, kes oli riietatud lihasse. Kuid ma usun, et olenemata meie inimlikkusest ja jumalikkuse puudumisest, me usklikena mitte ainult ei saa, vaid peaksime või pigem peame näitama samasugust kaastunde, armastuse ja halastuse taset. Need, kes seavad selle väite kahtluse alla, mõelge palun Hananiase tunnistusele, millest loeme Apostlite tegude 9. peatükist.

Peatükk algab sõnadega: “Aga Saulus, kes ikka veel paiskas tapmisähvardusi Issanda jüngrite vastu, läks ülempreestri juurde
ning palus temalt kirja Damaskuse sünagoogidele, et kui ta iial peaks leidma mõne usuteel käijaist, olgu mehi või naisi, võiks neid aheldatult tuua Jeruusalemma.” (9:1-2).

Sel ajal, kui Saulus reisis Damaskusesse, vestles Jumal Hananiasega. Paljudel juhtudel loeme Piiblist ainult seda, mida Jumal inimestele ütleb või mida inimesed Jumalale ütlevad. See vestlus oli aga nii tähtis, et meie Piibli pühas tekstis on ette nähtud mõlemad pooled. Samamoodi loeme vestlusi Aabrahami ja Jumala vahel enne Soodoma ja Gomorra hävitamist ning Moosese ja Jumala vahelist vestlust enne Egiptusest lahkumist.

Apostlite teod 9:10-12 loeme, mida Jumal ütleb Hananiasele:

“Ent Damaskuses oli üks jünger, Hananias nimi, ja Issand ütles temale nägemuses: „Hananias!” Tema vastas: „Issand, vaata, siin ma olen!” Issand ütles talle: „Tõuse ja mine tänavale, mida kutsutakse Sirgeks, ja otsi Juuda kojas üles Tarsosest pärit Sauluse-nimeline mees, sest vaata, tema palvetab ja on nägemuses näinud üht meest, Hananias nimi, sisse astuvat ja käed tema peale panevat, et ta nägemise tagasi saaks.”

Siis järgneb Hananiase vastus: “Hananias aga vastas: „Issand, ma olen paljudelt kuulnud sellest mehest, kui palju kurja ta on teinud sinu pühadele Jeruusalemmas, ja siingi on tal ülempreestrite käest meelevald aheldada kõiki, kes sinu nime appi hüüavad.” (Ap 9:13-14).

Vestlus lõpeb Jumala vastusega: “Aga Issand ütles talle: “Mine, sest ta on valitud tööriist, et kanda minu nime rahvaste ja kuningate ning Bnei-Yisraeli ees. Sest ma näitan talle, kui palju ta peab kannatama Minu nime pärast” (Apostlite teod 9:15-16).

Selles vestluses näeme Jumalat rääkimas lihtsurelikuga, kellegagi nagu sina ja mina; kellegagi, keda kiusasid tema usu tõttu taga nii omaaegsed usulised kui ka poliitilikud. Jumal rääkis Hananiasega ja Jumal kutsus teda minema ja palvetama oma peamise tagakiusaja eest. Hananias teadis, et Saulusel oli endaga kaasas Hananiase ja kõigi teiste Jeshua usklike vahistamismäärus. Ometi kuulas Hananias Jumala häält ja läks Sauluse eest palvetama.

Märkate, et kui Hananias vastas Jumala kutsele, öeldes, kui ohtlik Saulus on, ei parandanud Jumal Hananiast. Ta lihtsalt ütles Hananiasele, et Saulusel on kutsumus. Samuti märkate, et kui Hananias sai teada, et Saulus on pime, ei rõõmustanud ta Sauluse kannatuste üle.

Ei, Hananias osutas Saulusele samasugust andestust, mida Jeshua ristil näitas. Me näeme seda sõnades, mida Hananias ütles Apostlite tegude 9:17-18:

“Siis Hananias läks ja astus sisse sinna kotta ja, pannud oma käed Sauluse peale, ütles: „Saul, vend, Issand on mu läkitanud – Jeesus, kes end sulle näitas teel, mida mööda sa tulid, et sa jälle näeksid ja saaksid täis Püha Vaimu.” Ja kohe langes Sauluse silmadelt otsekui soomuseid ja ta nägi jälle. Ta tõusis püsti ja laskis enese ristida.”

Pange tähele, kui ta palvetas Sauluse eest, nimetas ta teda oma vennaks. Mõelge sellele korraks. Seejärel mõelge hetkeks “Saulusele” või “Saulustele” oma elus; nendele, kes teid teie usu pärast taga kiusavad.

Nüüd, kui mõtlete neile, mõistke, et põhjus miks nad teid taga kiusavad, on see, et nad on pimedad – vaimselt pimedad. Seejärel mõistke, et kui Hananiast kutsuti palvetama Sauluse eest, et ta saaks nägijaks, siis samamoodi oleme teie ja mina kutsutud palvetama nende eest, kes on meie “Saulused”.

Kuid selleks peame järgima Jeshua ja Hananiase eeskuju, sest selleks, et tõhusalt palvetada kellegi eest, kes on “Saulus”, peame me andestama.

Allikas: Charisma Magazine

Intervjuu Vadim Škvarinskiga messiaanliku teenistuse avamisest Kamjanets-Podilskõis: “Peaasi on mitte alla anda”

KEMO suvepalvusel vestlesime Kamjanets-Podilskõi messiaanliku juudikogukonna rabi Vadim Škvarinskiga. Rääkisime tema lapsepõlve teekonnast Jumala juurde, usust taganemisest ja .....

Vladimir Lieberman, Odessa messiaanliku juudikoguduse rabi: “Kes teeb ülekohut, tehku veel enam ülekohut, püha pühitsegu ennast veel enam…”

KEMO Kevadpalvusel vestlesime Odessa messiaanliku juudikoguduse rabi Vladimir Liebermaniga. Rääkisime sõja algusest 24. veebruaril 2022, humanitaarabi peakorteri korraldamisest .....

Eduard Sarukhanyan, Lvivi messiaanliku juudi kogukonna rabi: “Jumal otsib just neid, kes ütlevad Talle “jah”…”

KEMO kevadpalvusel vestlesime Lvivi messiaanliku juudikogukonna rabi Eduard Sarukhanyaniga. Rääkisime sellest, kuidas ta profijalgpallist jõudis usku Jumalasse, sõja .....

Aleksander Golota: lugu sellest, kuidas edukas IT-spetsialist jõudis Jumala juurde, kolis Uzhhorodi ja lõi messiaanliku koguduse

KEMO kevadpalvusel vestlesime Uzhhorodi messiaanliku juudikogukonna rabi Aleksander Golotaga. Rääkisime “edust” IT-tööstuses ja rahanduses, elu mõttest ja Jumala .....

Pjotr ​​Tõmoštšuk: “Nähtav on ajutine, nähtamatu on igavene.” Sõda ja messiaanlik teenistus Zaporižjes

KEMO kevadpalvuse retriidil rääkisime Zaporižje messiaanliku juudi kogukonna rabi Petr Tõmoštšukiga põgenike abistamisest ja imelisest vabanemisest kadõrovlastest, lahkunud .....