Mida Jumal meilt ootab?

Elu on huvitav ja täis üllatusi, samuti täis katsumusi ja katseid. Ja kui auline on se, et Jumal on alati lähedal ja Tema abi on meiega. Kuid me oleme kärsitud inimesed ja langeme sageli meeleheitesse ja nurinasse, kui probleemid tunduvad meile väga rasked. Ja need kogemused mõjutavad negatiivselt meie tervist ja vaimset heaolu!
Aga Issand oma Sõnas andis meile juba ammu nõu võidukaks ja rõõmsaks eluks, hoolimata kõigist raskustest ja katsumustest!
Prohvet Miika raamatus on meie jaoks nõu ja käsk. Süveneme sellesse sõnasse hoolega ja pöörame oma südame seda täitma!

Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga?”
Miika 6:8

Vaadake selles Sõna sisse ja laske neil sõnadel olla teie südames! Kui te kõnnite läbi elu, kaitseb ja aitab see Sõna teid!

Shalom kõigile! Issanda arm olgu teiega!
Baruch Hashem!

Ella Armand.