Mida tegelikult tähendab olla #õnnistatud?

Tunda end õnnistatuna on tänapäeval moes. Heites kiire pilgu Näoraamatusse ja Twitterisse näeme, kui paljud inimesed tunnevad end täna #õnnistatuna. Meie sotsiaalmeediamaailmas võib õnnistuse ütlemine olla viisiks, kuidas end alandlikuna näidata.

Kolledži stipendium? #Õnnistus. Ootamatu edutamine? #Õnnistus. Suurepärane perekond? #Õnnistus.

Loomulikult kasutame seda terminit ka meie, kristlased. Palume, et Jumal õnnistaks meie perekonda. Me omistame oma teenimata kingitused “Jumala õnnistustele”. Räägime sellest, kui õnnistatud on teenistused. Aga mida see tegelikult tähendab? Kuidas peaksime mõistma Jumala õnnistust?

Hea elu

Kas õnnistatud elu usklike jaoks on eduka elu sünonüüm? Kas see on hea elu kristlik versioon? Armastav abielu, sõnakuulelikud lapsed, aktiivne teenimine, terve keha, edukas karjäär, usaldusväärsed sõbrad ja rahaline küllus – kui need on õnnistatud elu tunnusjooned, siis peaks selle kõige olemasolu muutma meie elud erakordselt õnnistatuks.

Aga kas see on nii? Kui kellelgi oleks see kõik, siis kas ta oleks ülimalt õnnistatud?

Jumala poole pöördumise asemel võivad sellised inimesed tunda end iseseisvana ja uhkena. Võib-olla pisut edevalt ja ülemeelikult. Lõpuks toob nende raske töö häid tulemusi.

Pealegi ei pea nad hüüdma Jumala poole selleks, et pääseda; kõik on niigi täiuslik. Nad ei pea Jumalasse uskuma; nad võivad endasse uskuda. Nad ei pea olema täidetud Jumalaga; nad on juba õnnelikud.

Jumala külluslikud õnnistused

Minu igatsus Jumala järele on suuresti tingitud minu vajadustest. Ja just nendes valdkondades, kus olen kogenud kaotusi, tunnen oma vajadust kõige teravamalt. Soovid, mis ei täitu, hoiavad mind põlvedel. Süvendades mu palveelu. Nad panevad mind uurima Piiblist Jumala tõotusi.

Maised õnnistused on ajutised; need kõik saab ära võtta. Kõik Iiobi õnnistused kadusid ühe saatusliku päevaga. Ka minul oli mugav elu, mis purunes mõne nädalaga. Minu abielu lagunes. Minu lapsed hakkasid mässama. Minu tervis on halvenenud. Minu perekond on lagunenud. Mu unistused purunesid.

Ja ometi kogesin keset neid valusaid sündmusi Jumala külluslikke õnnistusi. Mu usk on tugevam kui kunagi varem. Armastus on sügavam. Osadus Jumalaga on intiimsem, kui ma seletada oskaksin. Minu katsumused tugevdasid mu usku viisil, kuidas jõukus ja küllus kunagi teha ei suutnud.

Kuigi minu katsumused ei olnud iseenesest õnnistuseks, olid need õnnistuste kanaliks. Nagu Laura Storey oma laulus “Blessings” küsib: “Mis siis, kui teie õnnistused tulevad vihmapiiskadega? Mis siis, kui selle elu katsumused – vihm, tormid, kõige raskemad ööd – on mured, mis võivad muutuda õnnistusteks?”

See revolutsiooniline õnnistamise idee on ka Pühakirjas kindlalt ankurdatud.

Ainuüksi Uue Testamendi ingliskeelne standardversioon sisaldab 112 viidet õnnistamisele, õnnistusele või õnnistatule, millest ükski ei seosta õnnistust materiaalse õitsenguga. Mõelge järgmistele lõikudele (vene keelses versioonis on kasutatud David Sterni tõlget):

„Õndsad on vaimult vaesed… Õndsad on need, kes leinavad… Õndsad on need, keda kiusatakse taga õiguse pärast… Õndsad olete teie, kui teid solvatakse ja taga kiusatakse” (Matteuse 5:3–4, 10–11)

“Õndsad on need, kes kuulevad Jumala Sõna ja peavad seda!” (Luuka 11:28)

„Õndsad on need, kelle üleastumised on andeks antud.” (Rm 4:7; tsiteerides Psalmi 32:1)

“Õnnis on see, kes talub kiusatust.” (Jakoobuse 1:12)

„Õndsad on surnud, kes on surnud ühenduses Issandaga!… Õndsad on need, kes on kutsutud Talle pulmapeole.” (Ilmutuse 14:13, 19:9).

Ükski Uue Testamendi õnnistuse mainimine ei sisalda vihjet materiaalsele õitsengule või ideaalsetele oludele. Vastupidi, õnnistust seostatakse tavaliselt kas vaesuse ja katsumustega või Jeesusesse uskumisega seotud vaimsete hüvedega.

Vastavalt KeyWord Õppe Piiblis leitavale infole on nendes kirjakohtades kasutatud kreeka keelset sõna “makaironi”, mis on tõlgitud kui “õnnistatud” ja mis tähendab täielikku rahulolu. See viitab neile, kes võtavad vastu Jumala soosingu, olenemata asjaoludest.

Mis siis on õnnistus? Pühakiri näitab, et õnnistus on kõik, mida Jumal annab ja mis pakub meile täielikku rahulolu Temas. Kõik, mis toob meid Jeesusele lähemale. Kõik, mis aitab meil loobuda ajalikust ja hoida tugevamalt kinni igavesest. Ja sageli võimaldavad meil seda kõige paremini teha võitlused ja katsumused, närivad pettumused ja rahuldamata soovid.

Tõepoolest õnnistatud

Valu ja kaotus muudavad meid. Kuigi nad viivad meid mõnikord hävingusse, võivad nad meid ka sundida elama koos Jumalaga nii lähedast elu, mida me ei osanud isegi ette kujutada. Nad sunnivad meid puhkama ainult Jumalas. Mitte selles, mida me saame Tema heaks teha või saavutada. Ja mitte selles, mida Ta saab meie heaks teha või saavutada.

Valus ja kaotuses igatseme Tema ligiolu. Me igatseme teada, et Jumal on meie poolt, meiega ja meis. Suurepärane pere, rahaline kindlustatus ja hea tervis on kõik imelised kingitused, mille eest võime Jumalat tänada, kuid need pole Tema suurimad õnnistused. Nad võivad sundida meid nautima mitte Jumalat, vaid Tema ande.

Jumala suurim õnnistus on alati Jumalas endas. Kui meil on Tema olemas, siis oleme tõeliselt #õnnistatud.

Autor: Vanita Randall Risner / © 2019 Desiring God Foundation. Veebisait: desiringGod.org

Allikas: https://ieshua.org/chto-na-samom-dele-znachit-byt-blagoslovennymi.htm