Mida tehes ma päriksin igavese elu?

Allpool olev küsimus on kindlasti paljude südametes ja mõtetes. Aastaid tagasi laulis populaarne laulja Peggy Lee laulu, arvatavasti enda elust, milles ta laulis oma noorusest, kuni kõrge eani. Igal eluetapil küsis ta: “Kas see on kõik?” Lõpuks küsis ta surmaga silmitsi seistes uuesti: “Kas see on kõik?” Ei tema ega tema laul ei pakkunud vastuseid. Ta suri 2002. aastal, kui ta oli peaaegu 82-aastane.

Peaaegu kaks tuhat aastat tagasi tuli Ješua juurde jõukas noormees, kes küsis: “Hea Õpetaja, mida ma pean tegema, et pärida igavese elu?” Enamik evangeelseid kristlasi kasutaks võimalust sellele küsimusele vastata. “Enesestmõistetav” vastus kõlaks: “Usu Issandasse Jeesusesse ja sa saad päästetud.” Ja kus on minu traktaat “Nelja Vaimset Seadust?” Võib-olla “Rooma Kirja Pästetee”?
Kuid Ješua ütles midagi üsna šokeerivat. Ta ütles: “Miks sa nimetad mind heaks? Ei ole hea keegi muu kui üks – Jumal. Kui soovid ellu siseneda, pea kinni mitzvotist (käskudest).” Noormees küsis: “Millistest?” Ješua vastas: “Ära riku abielu, ära tapa, ära varasta, ära anna valetunnistust, austa oma isa ja ema!”

Vau, ma ei olnud seda kunagi kuulnud üheski päästesõnumis, mida keegi pastori oleks jutlustanud. Kuid sama igavese elu retsept on toodud Matteuse 19:17-19, Markuse 10:17-19 ja Luuka 18:18-20. Põhimõtteliselt tsiteeris Ješua kümmet käsku. Mooses ütles meile: „Kahe või kolme tunnistaja sõna alusel tehakse asi kindlaks.” On riskantne ja sageli ekslik püüda kehtestada mis tahes õpetust ühe Pühakirja salmi põhjal. Te peaksite viitama sellele salmile teiste salmidega. Kui pole ühtegi teist salmi, mis seda ristviitena kinnitaks, siis ärge püüdke sellele doktriini üles ehitada. Kuid siin on kolm erinevat “tunnistajat”, kes räägivad sama asja, mille on kirjutanud kolm erinevat kirjanikku kolmes erinevas raamatus, mis on enam kui piisav doktriini kehtestamiseks.

See võib olla pisut segane neile, kes usuvad asendusteoloogiat. Asendusteoloogia uskujate sõnul seadus tühistati. Kuid siin on meil selgeid tõendeid selle kohta, et Ješua kuulutas sellele noormehele, et ta võib pärida igavese elu, kui ta peab käske! Kas Messias Ješua tegi vea? Võib-olla on probleem selles, et Ta ei saanud haridust üheski kaasaegses kristlikus seminaris. Või ehk, võib-olla, seadust Kolgatal ei tühistatud.

Lihtsalt teadmiseks, et ilma Ješuata ei ole päästekindlust. Need, kes usaldavad oma päästmise nimel Toora järgimist, on kõikuval alusel. Ainult üks pidas Toorast täiuslikult kinni ja Tema löödi risti! Kuid need, kes eeldavad, et Toorat järgivad ortodoksed juudid lähevad kõik põrgusse, võivad saada pettumuse osaliseks. Ješua võib lihtsalt olla seal teisel pool orgu neid ootamas. Ješua ütles: “Mina olen Tee, Tõde ja Elu. Keegi ei tule Isa juurde muidu kui Minu kaudu.” Kui nad näevad oma rabi Ješuat juudina, siis ma arvan, et nad tunnevad rõõmu Tema vastuvõtmisest ja sellest, et nemad on vastu võetud ning taevasesse Gan Edenisse sisenemisest.

Pühakiri hoiatab ka valekristuste eest (2Kr 11:4). Valekrisused ei saa päästa, reverend Moon ei saa teid päästa. Lõppude lõpuks ei ole Moon Poeg. Ühe suure osa kiriku õnnetustest moodustab see, et nad võtsid juudi Messia, muutsid ta nime ja tegid temast antisemiidi, Toora-vastase Kristuse, virtuaalse kreeka jumala. See Kristus on samuti vale Kristus ja ei saa teid päästa rohkem kui reverend Moon. Peame olema tõelise “juudi” Kristuse Ješua HaMaschiakhi jüngrid.

Noormees läks kurvana minema

Noormees ütles Ješuale: „Seda kõike olen ma hoidnud oma noorusest peale. Mis mul veel puudu on?” Noormees tundis ära, et midagi on valesti. Te peate talle au andma mõningase vaimse eristamisvõime eest. Paljud tunnevad, et nad on turvaliselt päästetud. Nad on head kirikuinimesed, kes on prohvetlikult kuulutanud, isegi deemoneid välja ajanud. Ješua ütles: “Mitte igaüks, kes ütleb mulle: “Issand, Issand”, ei pääse taevariiki, vaid see, kes teeb minu taevaisa tahtmist. Paljud ütlevad mulle sel päeval: „Issand, Issand, kas me pole sinu nimel prohvetlikult kuulutanud? Ja kas me ei ole sinu nimel kurjevaime välja ajanud? Ja sinu nimel olete teinud palju imelisi tegusid?” Ja siis Ma tunnistan neile: “Ma ei ole teid kunagi tundnud. Minge minu juurest ära, teie, kes te praktiseerite seadusetust.” Päris hirmutavad sõnad, aga ma tsiteerin ainult Isandat. Me võime neid nimetada headeks, Vaimuga täidetud kristlasteks. Nad kuulutasid prohvetlikult, ajasid välja deemoneid ja tegid imesid. Võib-olla olid nad vaimu täis, aga millist vaimu? Need õnnetud usklikud mõistsid aga oma vaimse seisundi kurba seisundit alles siis, kui oli liiga hilja. Ei piisa lihtsalt “uskumisest”. Jaakobus ütles: “Sina usud, et Jumal on üksainus. Seda sa teed hästi, ka kurjad vaimud usuvad seda ja värisevad hirmust.” Kurjad vaimud ei ole päästetud lihtsalt “uskumise” tõttu ja teie ka mitte. Jaakobus jätkab: “Kas sa suudad mõista, sa tühine inimene, et usk on ilma tegudeta  surnud?” Ma arvan, et surnud usk ei saa kedagi päästa. Päästmiseks vajame elavat usku tegudega.

Ješua vastas noormehele, andes talle teada, mis tal igavesse ellu sisenemiseks veel puudu jäi. Ta ütles: “Kui sa tahad olla täiuslik, siis mine ja müü, mis sul on, ja anna see vaestele, ja sul on aare taevas. Ja tule ja järgi Mind.” Noormees läks kurvana minema, sest tal oli palju vara. See noormees näitas, et ta ei pea kinni peamistest käskudest: “Armasta JHWHd, oma Jumalat kogu oma südamest ja kogu oma hingest ja kõigest oma jõust.” Samuti: “Armasta oma ligimest nagu iseennast.”” Sel viisil rikkus ta peamisi käske. Ta armastas oma vara rohkem kui YHWHd, muutes seega oma vara ebajumalaks. Samuti armastas ta oma vara rohkem kui kaasinimesi, eriti vaeseid ja allasurutuid, rikkudes seega teist tähtsaimat käsku.

Ješua vaatas, kuidas rikas noormees lahkus, öeldes oma jüngritele: “Tõesti, ma ütlen teile: “Hõlpsam on kaamelil minna läbi nõelasilma kui rikkal Jumala riiki.” Tema Talmidim (jüngrid) ütlesid seejärel: “„Kes siis võib saada päästetud?” Ješua vastas: “Inimestele on see võimatu, aga Jumalale on kõik võimalik.”

On neid, kes võtavad kaamli nõelasilma läbimist sõna sõnalt ja mul ei ole selle vastu midagi. Ent enamikul Iisraeli linnadel olid marodööride eest kaitsmiseks sageli üsna paksud müürid. Majad ehitati seintesse ja müüride tipud olid sageli kahesuunalise liiklusega (hobused, eeslid ja inimesed) maanteeks. Öösel suleti linna peavärav kogu liiklusele. Mõne linna, kuigi mitte Jeruusalemma, müüris olid väiksemad väravad, mida kutsuti “nõelasilmadeks”. Mehed ja kaamelid võisid siseneda, kuid kui kaamel pidi sisenema, siis tuli kaameli peal olev koorem eemaldada, et kaamel saaks sealt läbi tulla. Siis pidi kaamel peaaegu põlvili laskuma ja sealt läbi roomama. Mehed tassisid siis mis tahes kauba raskel teel ja käsitsi linna.

Sama lugu on rikka mehega. Rikkad mehed ei sisene kunagi Taevariiki. Kas Te teate, kui palju varandust Howard Hughes surres maha jättis? Kõik! Te ei saa seda endaga kaasa võtta, kui surete. Soovitaksin Teil enne surma oma varandus ära anda. Siis teate, kui targalt seda kulutatakse. Samuti ei saa valitsus pärandimakse. Ehitage aardeid taevasse, andes suure osa sellest väärt teenistustele.

Siis Šimon Kefa (Peeter) ütles Ješuale: “Vaata, meie oleme oma vara maha jätnud ja järgnenud sulle. Mis meie siis saame?” Ješua lubas neile: “Igaüks, kes on minu nime pärast jätnud maha maja või naise või vennad või vanemad või lapsed saavad selle mitmevõrra tagasi sel ajal, ja tuleval ajastul igavest elu.”

 


Markuse 10:17, Matteuse 19:17-18

Yeshua ei salanud oma jumalikkust, aga hoopis kinnitas seda. Ta üritas tuua noormehe sellesse kohta, kus noormees ise unnistaks tema jumalikkust.

5. Mo 19:15

Vt. Matteuse 5:17-19.

Yochanan (Johannese) 14:6.

Matteuse 7:21-23 (KJV ja NAS tõlked).

Jaakobuse 2:19.

Matteuse 19:21

3. Moosese 19:18, 5. Moosese 6:5, Markuse 12:28-31.

Matteuse 19:24.

Autor Richard “Aharon” Chaimberlin, Litt.D. “Petah Tikvah – Lootuse uks” Vol.29, nr.2.

Aakori org ja Petah Tikva

"Ja Karmi poegi oli Aakar, Iisraeli pahandusetegija, kes hävitamisele määratuga üleannetult talitas." (1. Ajaraamat 2:7) Elu tundub vahel .....

Zayin – heebrea tähestiku seitsmes täht

Zayin (hääldatakse ZA-yiin) on heebrea tähestiku seitsmes täht. Usuti, et Vana-heebrea keeles esindas see kirvest või mõõka. Mõned .....

Ka Deemas on mu maha jätnud

Selle pealkiri on lühikokkuvõte sellest, mida Rav Sha’ul (Paulus) kirjutas 2. Timoteosele 4:10. See avaldus on osa tema .....

Mehed, armastage oma naisi

Üle saja aasta tagasi, 1912. aastal, kirjutas suur iiri näitekirjanik George Bernard Shaw näidendi "Pygmalion". Lõpuks nimetati see .....

Sha’uli “pöördumine”

Aga Sha'ul, kes ikka veel paiskas tapmisähvardusi Issanda talmiidide (jüngrite) vastu, läks Cohen HaGadoli2 juurde ning palus temalt .....

Moslemi südamest

Sündisin moslemina ja elasin kogu oma elu islami järgijana. Pärast barbaarseid terrorirünnakuid, mille mu kaasmoslemid on sooritanud kõikjal .....

Naissoost sõjakurjategijad

Natsidest naised olid sama kurjad kui mehed: alates emast, kes külmavereliselt lasi maha juudi lapsed, kuni õdedeni, kes .....

Frank Sinatra “Iisraeli sõber”

Paljud teist teavad juba, et Frank andis kõrbes kaks kontserti, millega koguti Palm Springsi uue templi jaoks 3 .....

WWJD? Mida Jeesus teeks?

Paar aastakümmet tagasi kasutati seda neljatähelist kombinatsiooni tavaliselt käevõrudel, t-särkidel, kaitserauakleepsudel, järjehoidjatel, pesapallimütsidel jne. Need neli tähte pidid .....

Kas rist on koššerne sümbol?

Religioosse sümbolina on rist olnud kasutuses juba umbes 2000 aastat enne kristlust. Võib-olla olid esimesed inimesed, kes risti .....

Kas sa oled haiget saanud?

“...ma muudan nende leina rõõmuks, ma trööstin ja rõõmustan neid pärast kurvastust.” (Jer 31: 13) Jahve kutsub enese .....

Õpi heitma oma mure

“... heitke kõik oma mure tema peale...” 1. Peetruse 5: 7 Õpi heitma “...kõik oma mure Tema peale...” .....