Mida tähendavad Jumala nimed Piiblis?

Piibli lugudesse on põimitud rohkem kui 100 “kirjeldavat” Jumala nime. Enamiku neist määras Tema rahvas Jumalale, need kirjeldavad ühte Tema iseloomu tahku või meenutavad üht Tema suurt tegu.

Ja me saame neid iidseid nimesid uurides palju õppida, sest Jumala iseloom ei muutu. Ja nagu Ta on täna, nii on Ta igavesti.

El Shaddai

Üks neist kirjeldavatest nimedest on Kõikvõimas Jumal või heebrea keeles El Shaddai. Heebrea versiooni esimene osa el on sõna Elohim lühendatud vorm, mis räägib Jumala väest; Shaddai tähendab “vägev” või “tugev”. 1. Moosese 17. peatükis ilmutas Jumal end Aabrahamile El Shaddaina, Kõigeväelise Jumalana. See nimi peegeldas Jumala võimet teha seda, mida Ta kavatses teha, hoolimata sellest, kui võimatuna see näis. Ta kavatses teha Aabrahamist ja tema viljatust naisest suure rahva.

Nagu El Shaddai, teeb Ta ka meie jaoks sama. Me võime usaldada Teda, kes suudab oma lubadusi täita. Kõigeväelise Jumalaga on „kõik võimalik” (Mt 19:26).

El Gibor

Teine sarnane Jumala nimi, mis põhineb samuti sõnal “el”, on El Gibor, mis tähendab “Vägev Jumal”, mis tähendab sõdalast – vaprat, tugevat ja võimsat Jumalat. See heebrea keelne sõna Jumala kohta esineb ühes kõige kuulsamas Jesaja salmis, mida sageli tsiteeritakse kirikutes jõulude ajal ja mis räägib tulevasest Messiast:

Sest meile sünnib laps,meile antakse poeg,kelle õlgadel on valitsusja kellele pannakse nimeksImeline Nõuandja, Vägev Jumal [El Gibor], Igavene Isa, Rahuvürst. ” (Js 9:6).

Siin seob Jesaja El Gibori Messia võimega valitseda suure tarkuse ja valitsemiseks vajaliku väega. See kirjeldav Jumala nimi tuletab meile meelde, et peame tähelepanelikult vaatama El Gibori peale, kes on tarkuse poolest tugev ja aitab meil mitte väsida ega heituda, kui seisame silmitsi keeruliste oludega, millega me arvame, et ei saa hakkama. Kuid samal ajal on Ta ka meie igavene Isa ja Rahuvürst.

El Elyon

Teine nimi heebreakeelse sõnaga “El” on El Elyon, mis tähendab “Kõige kõrgem  Jumal”. Elyoni võib tõlkida kui “tugevaim”. See pärineb heebrea sõnatüvest, mis tähendab “kerkima” või “tõusma”, mis tähendab, et Jumal pole mitte ainult majesteetlik, vaid ka tugevaim ja kõrgeim ehk teisisõnu “vägevaim kõigist võimsatest”.

Seda sõna kasutati Jumala kohta Melkisedeki, Saalemi salapärase kuninga kirjelduses:

“Ja Melkisedek, Saalemi kuningas, tõi leiba ja veini, sest tema  oli kõige kõrgema Jumala preester,… [El Elyon]” (1Ms 14:18).

Kuid pange tähele, et juba järgmises salmis õnnistab Melkisedek Aabrahami, öeldes: “„Olgu õnnistatud Aabram, kõige kõrgema Jumala [El-Elyoni], taeva ja maa Looja poolt!” (1Ms 14:19). “Kõige kõrgemal  Jumalal” pole piire ja Tema valduses on kogu loodu.

Psalmides esineb korduvalt ka nimi El Elyon. Näiteks Psalmis 57:3 ütleb psalmist, et ta hüüab “Kõigekõrgema Jumala poole, Jumala poole, kes juhib mu asja…”. El Elyon on meeldetuletus, et meie Jumal on piiritu. Olles „vägevaim kõigist vägevatest”, viib Ta ellu oma eesmärke maa peal ja meie eludes.

El-Olam

El-Olam ehk “Igavene Jumal” on Jumala teine ​​nimi koos sõnaga “El”. Jumala olemusel pole algust ega lõppu, Ta on vaba kõigist ajapiirangutest, milles inimesed elavad. Tema on Jumal, kes oli, on ja tuleb. See tähendab, et Tema loomupärased omadused on igavesed ega nõrgene! Mõelge sellele lõigule salmist Jesaja 40:27–29:

Mispärast ütled sina, Jaakob, ja räägid sina, Iisrael: „Minu tee on varjul Issanda eest ja mu õigus läheb mööda mu Jumalast?” Kas sa ei tea? Kas sa ei ole kuulnud? Igavene Jumal [El-Olam], Issand, on maailma äärte Looja; tema ei väsi ega tüdi, tema mõistus on uurimatu. Tema annab rammetule rammu ja jõuetule jõudu.”

Igavene Jumal on tulvil igavest väge. Ta ei tüdi ega väsi; seetõttu võime oma nõrkuse ajal Tema poole pöörduda ja saada vajalikku väge ja jõudu. Me võime usaldada El-Olami igavest olemust, kes on alati ustav, pika meelega, armastav ja halastav. Tema iseloom on täna sama, mis oli eile ja jääb alati samaks.

El Roi

Pärast seda, kui Saara sulane Haagar jäi oma perenaise abikaasast Aabrahamist lapseootele, hakkas Saara teda julmalt rõhuma ja Haagar põgenes kõrbesse. Üksildast ja meeleheitel tüdrukut kohtas seal Issanda ingel:

„ Ja Issanda ingel ütles temale: „Vaata, sa oled lapseootel ja tood poja ilmale! Pane temale nimeks Ismael, sest Issand on kuulnud su alandusest!  Temast tuleb mees nagu metseesel – tema käsi on igaühe vastu ja igaühe käsi on tema vastu – ta elab vaenus kõigi oma vendadega.”  Siis ta nimetas Issandat, kes temaga oli rääkinud, nimega „Sina oled nähtav Jumal” [El-Roi], sest ta ütles: „Kas ma siin ikka veel näen pärast oma nägemust?” (1Ms 16:11-13)

Pange tähele selles lõigus, et “Jumal, kes näeb” (heebrea keeles El-Roi) on ka Jumal, kes kuuleb, ja need kaks Jumala omadust saavad siin ilusti kokku. Selles lõigus tunnistab Jumal Haagari rasedust ja annab ta lapsele nime: Ismael, mis tähendab “Jumal kuulis”. Haagar vastab temaga rääkinud Issanda nimele: “Jumal, kes näeb”. Jumala nimi El Roi tuletab meile meelde, et kui tunneme end nähtamatuna või kuulmatuna, näeb Jumal meid ja kuuleb meie südamehüüdeid.

Jehoova-Jireh

Huvitaval kombel on nimi El-Roi seotud teise Jumala nimega Jehoova-Jireh. Mõnes piiblitõlkes on Jumala esmane nimi, hääldamatu tetragrammaton JHVH, tõlgitud kui Jehoova. Sõna Jehoova kasutatakse Piiblis mitmes teises Jumala nimes, kuid Jehoova-Jireh leidub ainult üks kord, 1. Moosese 22. peatükis.

Jumal käskis Aabrahamil võtta oma poeg Iisak, minna koos temaga mäele ja ta seal ohverdada. Aabraham kuuletus sellele ja kavatses käsku täita, kuid Jumal sekkus ja peatas ta, öeldes Aabrahamile, et Iisaki asemel annab ta ohvriks tihnikusse kinni jäänud jäära. Selle tulemusel pühitses Aabraham altari, millel ta peaaegu ohverdas oma poja, ja pani sellele kohale nimeks „Issand näeb” ehk Jehoova-Jireh.

Hämmastav on see, et heebrea sõna ireh pärineb heebrea kaaskeelsest sõnast roi, mida kohtasime juba Jumala El-Roi nimes, “Jumal, kes näeb”. Seetõttu on “Jumal, kes näeb” on sama “Jumal, kes annab”.

Meie Jumal on vägev ja tugev, sajandist sajandisse, Tal polealgust ega lõppu. Ja samal ajal pole Ta kaugel – Ta on nii lähedal, et näeb Teid täpselt nii, nagu Ta nägi Haagarit. Ta näeb Teid Teie raskustes ja kuuleb Teie südame karjet.

Ehkki tunnete end kurnatuna või tühjana, ei väsi ega tüdi Jumal kunagi. Pole tähtis, mida Te kogete, kui raske katsumus Teil on, ükskõik kui üksildase või murtuna end tunnete, Jumal annab Teile jõudu.

Autor Susan Michael / charismamag.com

Allikas: https://ieshua.org/o-chem-govoryat-imena-boga-v-biblii.htm

Tutvustame teile inimest, kes ei usu Jumalasse

Tema keha koosneb 37 triljonist rakust, mis on omavahel ühendatud üheks süsteemiks, mis toimib ühtsena. Iga tema rakk .....

10 Jumala nime “YHWH” tähendust

„Ja Jumal ütles Moosesele veel: „Ütle Iisraeli lastele nõnda: Jahve, teie vanemate Jumal, Aabrahami Jumal, Iisaki Jumal ja .....

Ärge öelge, et armastate Jumalat, kui Te ei armasta inimesi

Igal pool, kuhu ma lähen, kuulen, kuidas kristlased kritiseerivad kirikut ja kurdavad, et nad ei saa osaleda teatud .....

Jehoova Šamma: Jumala pealinna uus nimi

Nägemus ühendatud ja taastatud Iisraeli messiakuningriigist kulmineerub hämmastavate sõnadega: "Seal on Issand" (Hesekiel 48:35). See on pealinna uus .....

Tõus laskumise nimel

  Inimene tahab edasi liikuda, kuid Looja ütleb talle: "Nüüd võite tõusta!" Selle aja jooksul on oluline teada, .....

Kes ta on, suurepärane naine, kelle nime igaüks meist kannab

Igaüks meist peidab seda saladust endas. Kui seda ei avasta, vaid sulgeda sügavale südamesse, siis kaotame hinnalise aarde .....