Miks Ješua oli puusepp

Huvitav on see, et Ješua oli pigem puusepp (Markuse 6:3 järgi)1, mitte näiteks kalur. Piibel ütleb meile, et Ta alustas oma teenimist kolmekümneaastaselt, ja see on eriti huvitav, kui vaadata paljude meie Piiblikangelaste varasemaid elukutseid, enne kui nende teenimine tõsiselt algas.

Mõelge, mida need Piibli kangelased tegid kui Jumal neid kutsus:
Taavet oli karjane ja hoolitses lammaste eest. Ta tappis loomi, kaitses karja, hoolitses nende eest, võitles nende eest ja ennekõike juhtis neid. See oli täiuslik metafoor tema kutsumuse kohta.
Jüngrid leiti kala püüdmas (paljud neist igatahes) ja Ješua kutsus neid kogu ülejäänud elu olema “inimeste püüdjad”. Lood imelistest kalapüügist on suurepärane pilt tuhandetest, kes evangeeliumi kuuldes usule tulevad.

Gideon peksis surutõrres nisu, eraldades nisu sõkaldest. Kas pole see tähelepanuväärne, kui mõelda sellele, mida ta koos Jumalaga edaspidi tegi? Kuidas laskis Jumal tal kohtunike kaheksandas peatükis erinevate testide abil välja rookida “nisu” oma sõjaväes olevate aganadest? Jumal sõelus Gideoni kaudu ka Iisraeli vaenlasi.

Eliisa oli hõivatud põllu kündmisega, kui Eelija tuli teda teenistusse kutsuma. Ješua ise kasutab kündjat metafoorina inimese kohta, kes on loovutanud oma elu, et teda teenida, hoiatades meid, et me tagasi ei pöörduks. Kündmise, kivide eemaldamise, seemnete istutamise, kastmise ja kasvu soodustamise teema on teenistuspilt.

Näete mustrit. Kuidas oleks siis Ješua kui puusepana?

Ješua töötas puiduga

Piiblis kujutavad puud pigem inimesi – inimesi. Me näeme seda Psalmis 1, 92, Jesaja peatükis 61 ja paljudes, paljudes teistes kohtades. Me näeme ka puitu esindamas meie inimlikkust, kuna Piibel kirjeldab patust inimest kui tukki, mille halastav Jumal leekidest ära kiskus.

Ja Issanda ingel ütles saatanale: „Issand sõidelgu sind, saatan! Jah, Issand, kes on valinud Jeruusalemma, sõidelgu sind! Eks see ole  tulest tõmmatud tukk?” Joosual olid seljas määrdunud riided ja ta seisis ingli ees. Siis ingel kostis ja ütles neile, kes seisid ta ees, nõnda: „Võtke tal määrdunud riided seljast ära!” Ja ingel ütles temale: „Vaata, ma  olen su süü sinult ära võtnud ja ma riietan sind uute riietega!”” (Sakarja 3:2-4)

“Te olite otsekui tulest tõmmatud tukk, aga te ei pöördunud tagasi Minu juurde, ütleb Issand..” (Aamos 4:11)

Oleme surelikud, ajalikud, nõrgad ja rikutavad. Me ei kesta nagu kivi, vaid mädaneme ära või põleme. Siis on huvitav, et Ješua töötas puiduga, muutes töötlemata puidu kasulikeks tööriistadeks, esemeteks ja anumateks. Ta konstrueeris tükid kokku, lihvis neid, lõikas ära mittevajalikud tükid…
Kuid see muutub veelgi huvitavamaks.

Sõimes sündinud

Jõuluajal mõtiskleme selle üle, mida tähendas see, et Kõigeväeline Jumal külastas oma rahvast. Ta oli riietatud lihasse ja lapsena pandi Ta puidust nõusse. Tavaliselt toitmisega seotud anum. Eluleib sündis ja pandi Tema inimlikkust sümboliseerivasse puidust söödakünasse Petlemma linnas, mis tähendab “leivamaja”. Ärge öelge mulle, et Jumal ei mõelnud seda läbi! See on hämmastav.

Rippus puu küljes

Ta löödi risti puust ristile. Naelutatud sinna, surema. Puit on meie piiratud, sureliku inimkonna sümbol, mis on määratud hävingule ja surmale. Siin, nendel puittaladel, tapab Ješua surelikkuse enda. Kui Ta suri ristil ja tõusis üles, sai surma vägi võidetud. Ja siis veeretas Ta kivi ära. Ješuat ennast võrreldakse mitmes kohas kiviga, näiteks Taanieli 2:31-45 ja 1. Peetruse 2:4-6. Kiviplaadid fikseerisid paika Jumala käsud ja ootused – pannes paika Jumala mõõdupuu: “Olge pühad, nagu mina olen püha”. Püha Jumala ees seismine, kui me ei ole täitnud Tema õiglasi norme, toob kaasa vältimatu kohtuotsuse. Kivi esindab Kõikvõimsat, muutumatut ja võitmatut Jumalat. Meie kivi. Kuid lihaks saanud Jumal Ješua sureb puuristil ja nihutab eemale Jumala õiglase kohtumõistmise kivi. Tee tagasi Isa juurde on nüüd avatud.

Kogudusetelgi eelkuju

Seda kõike on ette nähtud kogudusetelgis, teises Moosese raamatus. Seaduselaegas, milles Jumal otsustas elada, oli samuti puidust, kuid kaetud kullaga. Millisest puidust? Akaatsiast. Akaatsiapuud on okkalised puud, mis elavad kõrbes ja millest ei ole võimalik mida head teha. Okkad esindavad Piiblis patuseid inimesi, ometi on Jumal seda ette näinud. Ta on valinud elamise meis, okkalistes, turritavates, patustes inimestes, kes on tehtud rikutavatest, maharaiutud puudest, raiutud lahti elu allikast. Laegas oli kaetud kullaga, mis tähistas meid katvat Jumala pühadust ja õiglust, lepitatuna armuistmel oleva verega. Ja see on koht, kus Ta on valinud oma kodu rajada.

Kui kellegi töö põleb ära, siis ta saab kahju, aga ta ise päästetakse otsekui läbi tule. Eks te tea, et te olete Jumala tempel ja teie sees elab Jumala Vaim? Kui keegi rikub Jumala templi, siis Jumal rikub ka  tema, sest Jumala tempel on püha, ja see olete teie.” (1 Kor3:16-17)

Nii et kui Te mõtlete Ješuast kui abitust lapsest, kes on pandud sellesse puusõime, või kui meie kaunist Päästjast, kes ripub selle puu otsas meie pattude eest, siis mõistke, et see kõik oli planeeritud. See kõik oli välja arvestatud ja kokku lepitud, sest Ta tahtis elada osaduses meie, oma nõrkade sõpradega. Jaolles tänulik lase puusepal Ješual kujundada endast tööriist, anum, mida saab Tema täiusliku tarkuse järgi hästi kasutada. Ta on otsustanud tulla Teie majja ja elada Teie sees. See võimas jõud, mis oli selles sõimes, Ješua Vaim, elab Teis. Ja kes teab, milleks Teid on kutsutud?!

 

1. Markuse 6:3, kus öeldakse, et Ješua oli puusepp, ja Matteuse 16:55, kus meile öeldakse, et Ta oli puusepa poeg, on kreekakeelne sõna “tekton“. See sõna tähendab rohkemat kui puiduga töötav sõna, aga tähendab “käsitöölist”. Põhjus, miks seda tõlgitakse konkreetselt puusepaks, on see, et väga varased tekstid näitavad, et Ješua töötas teadaolevalt puiduga:

Justin Martyr (100–165 pKr) kirjutab “Dialogue with Trypho” peatükis 88: „Ja kui Jeesus tuli Jordani äärde, peeti Teda puusepp Joosepi pojaks; ja Ta ilmus ilma iluta, nagu Pühakiri kuulutas; ja teda peeti puusepaks (sest tal oli kombeks inimeste keskel olla puusepana, tehes atru ja ikkeid; mille abil Ta õpetas õiguse ja aktiivse elu sümboleid)”. See kirjutati alles umbes 100 aastat pärast Jeesuse surma.

Samamoodi kirjeldab Tooma evangeeliumi 2. sajandi teise sajandi pseudepigraafiline teos  Ješuat kui puidust atrade ja ike valmistamist. (Kreeka tekst A, VIII peatükk). Kuigi sellele teisele tekstile ei saa üldiselt tugineda, aitab see näidata, et juba väga varakult rääkisid Ješua lood rohkem kui ühest allikast Temast kui käsitöölisest, kes töötas puiduga.

Allikas: Why was Yeshua a Carpenter? – ONE FOR ISRAEL Ministry

 

Ješua ära põlgamine ortodokse judaismi kasuks: neli peamist põhjust

Aastaid tagasi loobus mees, kes oli Ameerika kristlikes ringkondades tuntuks saanud usu juutide juurte õpetamisega, oma usust Ješuasse .....

Seloodid esimesel sajandil ja parempoolsed rahvuslased Iisraelis tänapäeval. Millise seisukoha peaksid Ješua jüngrid võtma?

Esimesel sajandil eksisteeris messiaanlik liikumine, mis uskus, et ainus viis Iisraeli lunastuse nägemiseks on mässata Rooma vastu ja .....

Ješua – Paasatall

Paasapüha on Iisraeli lunastamine orjusest ja Jumala juures saab kõik alguse lunastusest. Mis eristab elu vaimses vabaduses elust .....

10 suurimat pettust Ješua, Tema juudi päritolu ja “juudi kristluse” kohta

Ameerikas elab rohkem juute kui üheski teises maailma riigis, välja arvatud Iisrael. Ometi pole katsed jõuda evangeeliumiga Ameerika .....

Pühad Ješua kodus: paasapühad

Püha kodus Kas olete kunagi kellegagi kohtamas käinud või olnud tõsises suhtes? Kuidas Te teate, et viite oma .....

Miks sõid Ješua ja ülempreestrid paasapüha erinevatel päevadel?

Paljud meist seisavad piiblitekste lugedes silmitsi näiliste vastuoludega. Üks selline vastuolu, mida Uues Testamendis kohtame, puudutab paasapüha, mis .....

Kas Ješua tõesti tähistas Hanukat?

Kas Ješua tähistas Hanukat? Kaks inimest on mulle esitanud väljakutse Johannese 10:22 kohta, väites, et see salm ei .....

Idamaa guru kogukond ei suutnud mulle anda seda, mida Ješua andis

Väikese tüdrukuna istusin aknal ja laulsin: "Yerushalayim shel zahav ve-shel nehoshet ve-shel ohr..." (Kullast, pronksist ja valgusest Jeruusalemm) .....

Miks Ješua PUUDUTAS pidalitõbist?

Olen lugenud Markuse 1. peatükki mitu korda, kuid miski köitis mu tähelepanu teisel päeval. „Ja Jeesuse juurde tuli .....

Kas Püha Vaim valatakse välja kõige liha peale?

Üks suurimaid lubadusi lõpuaegade kohta on see, et Jumal valab oma Püha Vaimu välja kogu liha peale. Selle .....