Miks on Mu karjasel keppi vaja?

Nähes naist valges kitlis, stetoskoop kaelas, saate aru, kes ta on.

Kui remondimees koputab Teie uksele haamer, saag, peitel ja mõõdulint vööl, siis arvate, et ta ei tulnud sülearvutit parandama. Tema tööriistad räägivad palju sellest, kes ta on ja millega ta tegeleb.

Psalm 23 paljastab meile – kes on meie Issand Jeesus Kristus ja mida Ta teeb sellega, mis on Tema käes. Ta on hästi relvastatud. Veel üks imeline kinnitus sellest, et me ei karda kõige pimedamaid orge: „Sinu kepp ja Su sau need trööstivad mind” (salm 4).

Karm karjane

19. sajandil kohtus J. L. Porter Transjordaania põhjaosas karjastega – piirkonnas, mis inspireeris kuningas Taavetit seda psalmi kirjutama. Sellest ajast on muidugi palju muutunud, kuid karjased ei saa siin siiski hakkama ilma tugeva iseloomuta. Porter kirjeldab neid järgmiselt:

“Karjastel ei olnud üldse seda rahulikku ja tasast välimust, mida tavaliselt seostatakse karjase elu ja kommetega. Nad nägid välja nagu sõdalased, kes lähevad lahingusse: pikad relvad üle õla, pistodad ja suured püstolid vööl ning käes kerged raudotstega lahingukirved või nuiad. See oli nende varustus. Nende raevukas ilme ja sünged näod ei jätnud kahtlustki, et nad on igal hetkel valmis oma relvi kasutama.”

Psalmi 23 tuttava pehmuse taga pole me tõenäoliselt kunagi tundnud sametisse mässitud terast. Dale Ralph Davis ütleb:

„Jeesus Kristus, meie Karjane, ei ole nõrga tahtega. Meie karjane on sõdalane, just nagu karjane olema peab. Keegi ei saa lammast Tema käest välja kiskuda (Johannese 10:28). Ta on valmis oma karja kaitsma; Ta kannab kepi põhjusega. Kahtlemata on Tal väge selleks, et ületada kõik, mis tõuseb meie vastu pimeduse orust.”

Spurgeon ütles, et karjase kepp ja sau julgustavad Taavetit kiitma Issandat „Tema suveräänsuse ja armulise hoolitsuse sümbolite eest”. Richard Briggs uskus, et “kepp ja sau on Jumala nähtamatu kohaloleku nähtavad sümbolid, mis omakorda viitavad ideele orus olevast karjasest kui Jumala kohaloleku nähtavast sümbolist.”

Kepp kui relv

Mõelgem, kuidas Jeesuse kepp esindab Tema väge ja lohutust, mida see Tema lammastele toob.

Kenneth Bailey juhib tähelepanu sellele, et “kepina” tõlgitud sõna semantiline ulatus hõlmab ka sõnu “valitsuskepp” ja “relv”, nii et “kepp” pole sugugi sama mis sau:

“Pigem on see karjase peamine ründerelv, et kaitsta karja vaenlaste eest, olgu need metsloomad või vargad. Kepp on üle meetri pikkune nuiakujulise otsaga, sageli on sellele raskuseks lisatud rauatükke. Nii et sellest saab võimas relv.”

Seetõttu räägivad salmid, nagu Psalm 2:9, sellest, et Issanda Võitu lööb maha rahvaid „raudkepiga” (vt ka Ilm 2:27; 12:5). Tõenäoliselt räägime puidust esemest, mille sisseehitatud raudosa on omaniku käes maksimaalselt efektiivne.

Taavet ise, rääkides Saulile oma karjakasvatusest, räägib kahtlemata sellisest relvast nagu kepp, sest ta kirjeldab end kui sõdalast, kes suudab võimsale Koljatile vastu seista: „su sulane karjatas oma isa lambaid ja kui juhtus, et lõvi või karu tuli ja viis lamba karjast minema, siis ma jälitasin teda ja ründasin teda [peksin teda – KJV] ja võtsin talle ta suust välja; ja kui ta mulle kallale tormas, siis ma võtsin tal juustest kinni ja lõin [peksin – KJV] teda ja tapsin ta ära” (1. Saamueli 17:34-35).

Kepp kui turvavahend

Samas näitab Bailey veenvalt, et karjase keppi ei kasutatud mitte ainult lahingus. Ta juhib tähelepanu 3. Moosese 27:32-le, kus keppi kasutatakse karja lugemise vahendina. Päeva lõpus loeti aediku sissepääsu juures olevad lambad üle, lastes neil kepi alt mööduda (tänapäeval kasutatakse digitaalseid loendusmeetodeid).

Nii veendus karjane isiklikult, et kõik tema lambad on nummerdatud ja kohal. Bailey kirjutab: „Lambad (Jumala karjast) näevad karjase keppi ja mõistavad, et see on „hoiatussignaal”, et tagada igaühe ohutus. Kui üks lammastest kaob, saab karjane sellest teada õhtuse loenduse ajal.”

Kui ilus pilt – sõjaväerelvi kasutatakse teistmoodi. Kaitse ei seisne siin mitte agressioonivahendis, vaid armastava omamise sümbolis. Kepp karjase käes täidab mõlemat rolli; mis on meie turvalisus siin orus?

Kepp aitab meil John Goldingay sõnade kohaselt mõista, et Issandaga “olemine” ei ole “ainult tunne, mitte ainult Tema kohalolek, vaid ka tegevus. Seetõttu avaldub Tema kohalolek otsustavas võidus vaenlaste üle ja Temale kuuluvate lammaste kaitses.”

Nummerdatud, juhitud, kaitstud ja lohutatud

Võit vaenlaste üle ja lammaste kaitsmine on osa Issanda Jeesuse karjase hoolitsusest meie eest. „Minu lambad kuulevad Minu häält ja Ma tunnen neid; ja nad järgivad Mind. Ja Ma annan neile igavese elu ja nad ei hukku iial; ja keegi ei kisu neid Minu käest välja” (Johannese 10:27–28). Nendes sõnades kuuleme ka hoiatust lambaid röövida ja hävitada püüdvate jõudude kohta. Kuid me oleme karjase tugevates kätes, töötades kogu Isa väega (salm 29).

Issand tunneb neid, kes Temale kuuluvad, ja seepärast on Ta valmis nende eest seisma. „Lambad kuuletuvad Tema häälele ja Ta kutsub oma lambaid nimepidi ja viib nad välja. Ja kui Ta on oma lambad välja toonud, läheb Ta nende ette; ja lambad järgivad Teda, sest nad tunnevad Tema häält” (salmid 3-4).

Loendades juhib Jeesus meid; meid juhtides kaitseb Jeesus meid; kaitstes meid, annab Jeesus meile rahu.

Keegi, kes loeb neid ridu, tunneb end nõrgana. Tunneme end eluolude raskuse all murtuna. Kuid meie karjane, Jumala sulane, „ei murra murtud pilliroogu ega kustuta suitsevat tahti” (Matteuse 12:20, Js 42:3), Ta on meie suhtes halastav kõigis meie nõrkustes. Ja seesama Jeesus „viib täide kohtu tõe järgi” (Js 42:3; Matt. 12:20).

Nii et las Jeesuse käes olev kepp täita meie nõrk süda jõuga. Pidage meeles, et teisel pool pimeduseorgu, millest Ta Teid läbi viib, on Issanda koda, meie igavene elukoht. Me ei tohi kunagi unustada, kuidas Piibel lõpeb – alati ja kõiges – Talle võiduga. Ta võidab, sest Ta on ka Lõvi. Me ei tohi kunagi pidada oma karjase hellust nõrkuseks või Tema hoolitsust meie eest tähelepanematuseks kõigi meid varitsevate ohtude suhtes.

Autor: David Gibson / thegospelcoalition.org

Allikas: https://ieshua.org/zachem-moemu-pastyryu-zhezl.htm

5 näpunäidet vaimsest traumast taastumiseks

Kuigi ma kasvasin üles kirikus, olen olnud laste väärkohtlemise ohver ja kogenud palju erinevaid traumasid. Kõigist mulle tehtud .....

Iraanlasest šiiit: “Allah ei vastanud mulle kunagi, kuid Jeesus vastas!”

Mäletan, kui olin väike poiss ja sisuliselt esimest korda sain osa võtta šiiitide rituaalidest, mille käigus nad ennast .....

Miks Ješua oli puusepp

Huvitav on see, et Ješua oli pigem puusepp (Markuse 6:3 järgi)1, mitte näiteks kalur. Piibel ütleb meile, et .....

Jeesus vs Ješua?

"Ja sa paned talle nimeks..." kuulutas ingel Gabriel, "Jeesus." Ei, Ta ei öelnud seda. Ta ütles "Ješua." Aga .....

Viha

Kristlik kirjanik Max Lucado kirjutas:”Kõik algab veetilgast.Keegi võtab su parkimiskoha, sõidab sulle ette; teenindaja on aeglane just siis, .....

Psalm 23 – mul pole millestki puudust

Psalm 23 esimese salmi teises pooles kirjutas kuningas Taavet: "Mul pole midagi vaja" (NWP). Heebrea fraasi - לֹ֣א .....

Külv ja lõikus

Jutlus nr. 3109 AVALDATUD NELJAPÄEVAL, 10. SEPTEMBRIL 1908. a ESITAJA C. H. SPURGEON NEWINGTONI METROPOLITAN TABERNACLE´IS ISSANDAPÄEVA ÕHTUL, .....

Kui kannatusel ei ole mõtet

Kannatused jäävad mulle mitmes mõttes mõistatuseks. Kuigi minu valu oli tohutult täis Jumala armu ja ligiolu, siiski ei .....

Pikaajalise leina häire: uus diagnoos ja vana võitlus

See, mis väljendus kõhuvaluna, oli tegelikult vähk ja viie lühikese kuuga oli 7-aastane Kaylee Sullivan elust lahkunud. "Ma .....

Kuulake mind: ärge lahutage

Mu kallis sõber, Olin kurb, kuid mitte täiesti üllatunud, kuuldes, et mõtlete lahutuse peale. Nagu ma aru saan, .....

Näe usus tõusvat päikest!

Ro.4:18-25 Kui lootus näis lootusetu, ei läinud Aabraham usus nõrgaks. Kuigi Saara lapsekoda oli surnud. HOMMIK TULEB! ÖÖ .....