Miks paljud mehed usuvad, et see vaimuvili on ainult naistele?

“Aga mina, Paulus, julgustan teid Kristuse tasaduse ja leebuse läbi, mina, kes ma teie palge ees olevat alandlik, kuid eemal viibides julge teie vastu.” (2Kr 10:1)

Tasadus on üks Vaimu vili, millel peaks olema koht meie igapäevaelus. Tavaliselt tõlgitakse  seda inglise keelde kui “humility” (alandlikkusmalbustagasihoidlikkus) või “Meekness” (mahedus, tasasus), tänapäevased piiblitõlked tõlgivad seda sõna sageli kui “gentleness” (õrnus, leebus), kuna sellel on positiivsem varjund kui kahel teisel. Enamik inimesi peab pehmet või alandlikku inimest nõrgaks ja ebaefektiivseks, isegi rakendades neid mõisteid eranditult nõrkade ja naiselike isiksuste kohta. Kuid see kontseptsioon on vastuolus tasaduse ja alandlikkusega, mida me Pühakirjas näeme. Alandlikkus ei ole “selgrootu iseloomu” tagajärg. See on tõeline vägi, mis on range kontrolli all. Pole kedagi alandlikumat kui Jumal, kuid samal ajal on Ta kõikvõimas ja kõikväeline. Tema hiilgus on nii kohutav, et keegi ei saa isegi Talle otsa vaadata ega elada. Ometi loeme, et Ta on kaastunlik oma laste vastu. Iga päev kogeme Tema lahkust. Ta hoolitseb meie eest hellalt, vastab meie vajadustele ja juhatab meid läbi elu.

Tasaduse vastand on kõva süda. Me ei tohiks lasta südame kõvadusel mõjutada meie suhtumist millessegi. Kui me ei hoolitse selle eest, et oma vaim katkeks, et hoida ühendust Jumalaga, eraldab meie südame kõvadus meid Temast. Kui näeme Jumala armastuse suurust, hakkame nutma ja hädaldama – muutume tundlikuks. Kui me näeme Jumala suurust, hävib igasugune karmus, mida see maailm tahab meie südamesse istutada.

Jeesus andis meile püha õhtusöömaaja, sest Ta teadis, et nii kaua, kui me mäletame Kolgatat, jääme vaimult tasaseks. Me ei saa jääda vaimult tasaseks ilma Jeesuse pideva ligioluta meie südames.

Alandlikkus ei ole ainult kaastunne. Me võime vaadata last ja tunda tema vastu hellust, kuid seda saavad teha ka päästmata inimesed. See tasadus, mis tuleb Vaimu viljana, tuleb läbi meie suhte Issanda Jeesusega. Jumala armastus teeb meid alandlikuks ja tasaseks. Alandlikkus on väljasurev kristlik voorus. Paljud kristlased tahavad juhtida ja vähesed tahavad järgida. Kuid see on tasane anum, mis on valmis kuuletuma, mida Jumal saab kasutada oma äranägemise järgi. Kristlane, kes soovib Jumalat ülistada, on see, keda Jumal saab kasutada. Kristlik alandlikkus ja tasadus on võimatud ilma Jumalata. See on inimloomuse ja meile õpetatud eluviisi jaoks ebatavaline. Me armastame tipptaset ja armastame juhtida. Meile meeldib öelda viimane sõna ja see, et inimesed meile aplodeeriksid. Leebe ja alandlik inimene töötab Jumala auks ja Tema kuningriigi nimel, isegi kui see tähendab näida hulluna Kristuse tõttu. Selline suhtumine näitab tõelist alandlikkust. Seal, kus valitseb tõeline kristlik alandlikkus, ei ole kunagi solvumist. Ja inimene, kes on end täielikult risti löönud, ei solvu.

Kui kristlased ei taha end alandada, siis ei saa nad Jumala suurimaid õnnistusi. Jeesus mitte ainult ei õpetanud seda, vaid näitas seda ka oma eeskujuga. Ta pesi oma jüngrite jalgu, Ta lasi end Ketsemanis arreteerida, Ta lasi end peksta, solvata ja ristile lüüa. Filiplastele 2:8-9 ütleb:

„Ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani. Seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgest ja annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime.”

Vägi tuleb alandlikkuse ja tasaduse kaudu.

4. Mo  12:3 loeme, et Mooses oli alandlikum kõigist inimestest maa peal. Siiski oli ta kindel ja kompromissitu, kui olukord seda nõudis. Pane tähele tema reaktsiooni neile, kes kummardasid kuldvasikat (2Ms 32). Ta kaitses Jumala asja, mistõttu oli ta range ja hirmuäratav. Aga kui 4. Mo. 12 Aaron ja Mirjam hakkasid teda kritiseerima, siis ei püüdnud ta end kaitsta, näidates oma tõelist tasasust. Jeesus reageeris samamoodi – kui Teda enne ristilöömist piinati, siis ei öelnud Ta sõnagi. Ja samal ajal ajas Jeesus rahavahetajad julgelt templist välja. Apostlite tegudes. 7 me näeme Stefanose tasasust, kes palvetab armastavalt oma mõrvarite eest. Kuid ta rääkis enesekindlalt, mitte hirmus ega nõrkuses. Need näited näitavad meile, et tõelises tasaduses on tuline innukus Jumala poole. Kristlane ei võitle aga kunagi enda eest.

Miks tahab Jumal, et me oleksime tasased ja alandlikud? Sest see on parim viis evangeeliumi eest seista. 1 Pet. 3:15 ütleb, et me peame alati olema „ valmis kostma igaühele, kes teilt pärib aru lootuse kohta, mis teis on.” Kõige köitvam asi kristliku tunnistaja juures on selles peituv leebus. Alandlikkus meie tunnistuses ei ole see, kuidas me kõlame ega meie näoilme. Tasadus on vaim, milles me oma tunnistust jagame. Peamine eesmärk on, et Jumal saaks selles ülendatud. Me võime võita vaidlusi oma argumentidega, kuid me ei saa neid kunagi oma argumentidega ümber pöörata. Inimese pöördumiseks on vaja Jumala armu. Kui peame teisi inimesi väärtuslikuks, siis on meil lihtne olla nendega tasane, nagu Kristus oli tasane kõigi suhtes, keda kohtas.

Autor James F. Linzy / charismamag.com

Allikas: https://ieshua.org/pochemu-mnogie-muzhchiny-schitayut-chto-etot-plod-duha-tolko-dlya-zhenshhin.htm

Lugu mezuzast ja alandlikkusest

Ortodoksesse juudi perekonda sündis tüdruk. Ühel päeval aga ärkas tütar, kes oli varem judaismi kogu südamega järginud hommikul .....

Alandlikkus

Ühel päeval rääkisid mungad alandlikkusest. Üks Gaza linna üllas kodanik, kuuldes sõnu, et mida rohkem läheneb inimene Jumalale, .....

Jõulude ajal võtke eeskuju Jeesuselt: olge alandlik

Alandlikkus on tänapäeva maailmas väga haruldane iseloomuomadus. Oleme kutsutud saama tugevamaks, olema esimesed ja saavutama suurimat edu. Ja .....

Õnn ja alandlikkus on lahutamatult seotud

"Ma ei taha öelda, et olen täiuslik. Ma ei ole veel õppinud kõike, mida ma vajan, kuid jätkan .....

Alandlik, kuid mitte “shemazl”!

Kuigi alandlikkuse aluseks on lõpetada oma väärtuse tundmine ja saada "ei miskiks", on siiski keelatud olla haletsusväärne ja .....

„Valed kaalud on Issanda meelest jäledus, aga õigest vihist on tal hea meel. Tuleb uhkus, tuleb ka häbi, aga alandlikel on tarkus.” Saalomoni Õpetussõnad 11:1-2

Kuningas Saalomon kirjutas need sõnad meile. Neile, kes kuulavad Kõigevägevama nõuandeid ja soovivad ehitada endale hea ja täisväärtusliku .....

Jumala rahvas ei ole muljetavaldav. Vaadake lihtsalt Moosese sugupuud

Piibel on tõesti kõige ausam raamat. Tema järeleandmatu ja piiramatu avameelsus Jumala valitud rahva muljetavaldava olemuse kohta annab .....

Kuidas ma saan oma patuse mineviku unustada?

Täna vastame meie anonüümseks jääda soovinud püsikuulaja küsimusele. Teda piinavad valusad mälestused oma patusest minevikust. "Kallis pastor John, .....

Armastuse jah

Mu noorim õetütar abiellus ilmaliku rahukohtuniku ees. Kui mu vanim õetütar paar aastat tagasi abielusõlme siis sidus, toimus .....